Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SZYMAŃSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 43Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/43

Tytuł oryginału: Profesjonalne zarządzanie apteką. T. 1-2
Opracowanie edytorskie: Szymański Robert (przedm.), Radecki Kazimierz (przedm.), Kościelniak Norbert (przedm.), Sobota Michał (przedm.).
Źródło: - Warszawa, Dr Josef Raabe Spółka Wydaw. Sp. z o.o. [2002], 2 t. (730 s. wiele liczb. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.] ; 740 s. wiele liczb. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.]), 26 cm. - Wyd. zawiera materiały z lat 1998-2002
Seria: RAABE Zajrzyj i Znajdź
Sygnatura GBL: 802,877

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika
 • farmacja


  2/43

  Tytuł oryginału: Wpływ ilości pobieranej krwi do badań na anemię wczesną u wcześniaków z masą ciała 1000-1500 g leczonych w Oddziale Intensywnej Terapii Noworodka.
  Tytuł angielski: Prematury infants anaemia due to blood sampling for laboratory analysis.
  Autorzy: Korbal Piotr, Śledź Katarzyna, Kotzbach Roman, Szymański Wiesław
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.526-532, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki


  3/43

  Tytuł oryginału: Rola podaży żelaza w zapobieganiu anemii u wcześniaków z masą ciała poniżej 1500 g podczas terapii erytropoetyną.
  Tytuł angielski: Role of supplemental iron as a profilaxis of premature infants anaemia in the group of newborns with birth weight below 1500 grams treated with erythropoetin.
  Autorzy: Rożnowska Urszula, Korbal Piotr, Szymański Wiesław
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.553-558, il., tab., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • ginekologia i położnictwo
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć żeńska
 • ciąża


  4/43

  Tytuł oryginału: Żółtaczka noworodków urodzonych przedwcześnie.
  Tytuł angielski: Jaundice of premature infants.
  Autorzy: Sadowska-Krawczenko Iwona, Korbal Piotr, Szymański Wiesław
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.564-567, bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • ginekologia i położnictwo
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć żeńska
 • ciąża


  5/43

  Tytuł oryginału: Krążenie płodowo-łożyskowe w ciąży powikłanej nadciśnieniem tętniczym indukowanym ciążą.
  Autorzy: Dubiel Mariusz, Bręborowicz Grzegorz H., Korszun Przemysław, Szymański Piotr, Gudmundsson Saemundur
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.81-88, tab., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • płeć żeńska
 • ciąża


  6/43

  Tytuł oryginału: Deklaracja porodu XXI wieku.
  Autorzy: Klimek R[udolf], Basta A., Bręborowicz G[rzegorz]. H., Chazan B., Czajkowski K., Dębski R., Dubcak J., Fedor-Freybergh P., Hajek Z., Kamiński K., Klimek M., Krzysiek J., Lauterbach R., Lukacin S., Malarewicz A., Maly Z., Marianowski L[ongin], Oleszczuk J., Pisarski T., Reroń A., Roztocil A., Sajdak S., Skręt A., Śtencl J., Szymański W., Wilczyński J., Unzeitig V., Zdebski Z.
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (1) s.3-13, il., tab., bibliogr. 48 poz.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • ciąża


  7/43

  Tytuł oryginału: Przeciwciała przeciwko wirusowi Epstein-Barr w surowicy krwi chorych na raka krtani.
  Tytuł angielski: Serum IgG and IgM antibodies against Epstein-Barr virus in patients with laryngeal cancer.
  Autorzy: Morshed Kamal, Polz-Dacewicz Małgorzata, Szymański Marcin, Ziaja Marta, Gołąbek Wiesław
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (1) s.45-48, tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • mikrobiologia
 • onkologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Doniesienia ostatnich lat sugerują udział wirusa Epstein-Barr (EBV) w powstawaniu nowotworów górnych dróg oddechowych u człowieka. Celem tej pracy było badanie występowania przeciwciał klasy IgG i IgM przeciwko antygenowi kapsydowemu (EBVCA) i jądrowemu (EBNA) wirusa Epstein-Barr w surowicy krwi chorych na raka krtani. Badania przeprowadzono w grupie 28 pacjentów z rakiem krtani leczonych operacyjnie. Grupę kontrolną stanowiło 18 osób zdrowych. Miano przeciwciał klasy IgM VCA zarówno w grupie kontrolnej, jak i badanej było ujemne ( 20 IU). Miano przeciwciał klasy IgG VCA było dodatnie u 15 z 18 osób w grupie kontrolnej, natomiast u 26 z 28 chorych z rakiem krtani. Różnice te nie były istotne statystycznie. U chorych z węzłami chłonnymi N0 miano przeciwciał IgG VCA i IgG EBNA było istotnie wyższe niż u chorych z węzłami chłonnymi N1-N3. Miano przeciwciał IgG VCA i EBNA u chorych na raka krtani było wyższe niż w grupie kontrolnej, co może sugerować udział EBV w etiopatogenezie raka krtani.

  Streszczenie angielskie: Association of Epstein-Barr virus with cancers of upper respiratory tract has been recently reported. The aim of our study was to determine the prevalence of serum IgG and IgM antibodies against Epstein-Barr virus capsid antigen (EBVCA) and nuclear antigen (EBNA) in patients with laryngeal cancer. Serum samples from 28 patients with laryngeal cancer were evaluated for presence of IgG and IgM EBVCA and EBNA antibodies using ELISA assay. Serum from 18 healthy age and sex-matched individuals served as control. Patients with laryngeal cancer and healthy subjects were negative for anti-EBV-VCA IgM antibodies ( 20 IU). Serum samples were positive for IgG EBNA in 85,7 p.c. of patients with laryngeal cancer and in 72,2 p.c. of control group. 89,3 p.c. of patients with cancer and 88,8 p.c. of healthy individuals were positive for IgG VCA antibodies. The mean level of IgG EBNA (107,8 ń 71,4) and IgG VCA (124,8 ń 54,7) antibodies in patients with laryngeal cancer was higher than in control group. The differences were not significant. Patients with NO neck had significantly higher IgG VCA and EBNA antibodies levels than patients with N1-N3 neck. The results may suggest a role of Epstein-Barr virus in laryngeal cancer pathogenesis.


  8/43

  Tytuł oryginału: Ustawiczny częstoskurcz przedsionkowy podłożem kardiomiopatii tachyarytmicznej.
  Tytuł angielski: Permanent right atrial tachycardia as a cause of tachycardiomyopathy.
  Autorzy: Walczak Franciszek, Szumowski Łukasz, Kępski Roman, Koźluk Edward, Szufladowicz Ewa, Masiak Hanna, Stępińska Janina, Baranowski Rafał, Szymański Piotr, Bujnowska Ewa
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (2) s.247-252, il., bibliogr. 6 poz.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska


  9/43

  Tytuł oryginału: Wybór metody operacyjnej w nieresekcyjnych guzach głowy trzustki.
  Tytuł angielski: Type of surgical procedure in case of uresectable pancreatic head cancer.
  Autorzy: Strzelczyk Janusz, Szymański Dariusz, Nowicki Michał, Wasiak Janusz
  Opracowanie edytorskie: Puchalski Zbigniew (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (1) s.15-22, il., tab., bibliogr. 24 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • onkologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autorzy omawiają chirurgiczne zabiegi paliatywne stosowne w leczeniu chorych z niresekcyjnym guzem trzustki, ze szczególnym uwzględnieniem operacji typu triple by-pass. Celem pracy jest ustalenie czy u chorego z nieresekcyjnym guzem, głowy trzustki wykonanie operacji odbarczającej zarówno drogi żółciowe, jak i żołądek - w porównaniu z operacją odbarczajacą tylko drogi żółciowe - wiąże się ze zwię szeniem ryzyka powikłań okołooperacyjnych. Materiał i metodyka. Poddano analizie 92 chorych operowanych z powodu guza głowy trzustki, u których wykonano zespolenia omijające. Zabiegi wykonano w naszej klinice od stycznia 1995 do marca 2001 r. U 69 chorych w czasie operacji stwierdzono nieresekcyjność zmiany bez naciekania dwunastnicy. Chorych podzielono na dwie grupy - u 46 wykonano zespolenie odbarczające drogi żółciowe, u 23 wykonano dodatkowo zabieg drenujący żołądek. Porównano częstość występowania powikłań chirurgicznych i śmiertelność w obu grupach chorych. Wyniki. Chorzy po operacji omijającej połączonej z profilaktycznym zespoleniem żołądkowo-jelitowym przebywali w szpitalu średnioo 20 ń 8,9 dnia, po operacji zespolenia żółciowego 19,2 ń 8,8 dnia. Nie było między tymi grupami różnic istotnych statystycznie. Również częstość powikłań pooperacyjnych i śmiertelność w obu grupach były zbliżone. Wniosek. Zabieg omijający drogi żółciowe i dwunastnicę u chorego z nieresekcyjnym guzem głowy trzustki jest obarczony takim samym ryzykiem operacyjnym jak zbieg omijający tylko drogi żółciowe.

  Streszczenie angielskie: The authors discuss surgical palliative procedures in unrescetable tumours of pancreatic head, with special attention for triple by-pass procedures. Aim of the study is to establish whether the risk of postoperative complications of palliative biliary and gastric by-pass procedures in unresectable pancreatic head tumour is higher than biliary by-pass only. Material and methods. The analysis of 92 cases of palliative by-pass procedures for pancreatic head tumors performed in Departament of General and Transplant Surgeery of the Medical University in Łódź from January 1995 to March 2001 was conducted. In 69 of the aforementioned cases unresectable tumors without duodenal involvement were found. The patients were divided into two groups - in 46 cases only biliaryy by-pass procedure has been performed, in remaining 23 - on the top of above procedure gastroenterostomy was done. We compared the frequency of postoperative complications and mortality rate in both groups. Results. Patients after combined biliary and gastric by-pass remained in hospital for 2 ń 8.9 days, after biliary by-pass 19.2 ń 8.8 days. There were no statistically significant difference between the two groups. Likewise the frequency of postoperative complications and mortality rate were similar. Conclusion. The surgical risk of combined biliary and gastric by-pass in case of unresectable pancreatic head tumor is similar to biliary by-pass only.


  10/43

  Tytuł oryginału: Dyspersja odstępu QT a charakter przerostu lewej komory w pierwotnym nadciśnieniu tętniczym.
  Tytuł angielski: QT dispersion and the character of left ventricular hypertrophy in primary hypertension.
  Autorzy: Szymański Leszek, Mandecki Tadeusz, Twardowski Romuald, Mizia-Stec Katarzyna, Szulc Andrzej, Jastrzębska-Maj Ewa
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 107 (1) s.19-27, tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było określenie, jak zmienia się dyspersja QT u chorych z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym w zależności od asymetrii przerostu lewej komory oraz zbadanie, czy ma ona wpływ na występowanie zaburzeń rytmu serca. Badaniami objęto 47 chorych z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym, w tym u 24 chorych (grupa I) stwierdzono przerost symetryczny, a u 23 przerost asymetryczny (grupa II) lewej komory. W celu oceny lewej komory analizowano jej grubość w 13 segmentach określając stosunek grubości między najgrubszym i najcieńszym segmentem (wskaźnik asymetrii - AI). Jako kryterium asymetrycznego przerostu przyjęto wartość tego wskaźnika równą lub większą niż 1,3. 20 osób zdrowych stanowiło grupę kontrolną (grupa III). U wszystkich osób wykonywano badanie podmiotowe, przedmiotowe, elektrokardiogram spoczynkowy, 24-godzinną rejestrację ekg metodą Holtera oraz badanie echokardiograficzne. Wszystkie badane parametry określające dyspersję odstępu QT (QTd, QTdc, QTdR) osiągnęły najwyższe wartości w grupie II, niższe charakteryzowały pacjentów z grupy I, zaś najniższe obserwowoano w grupie kontrolnej. Różnice wszystkich parametrów pomiędzy grupą I i II były istotne: dla QTd - p 0,01, QTdc - p 0,05, QTdR - p 0,05. Także w porównaniu z osobami z grupy kontrolnej wszystkie badane wskaźniki dyspersji QT były istotnie większe. Stwierdzenie to dotyczy nie tylko istotnych statystycznie różnic pomiędzy grupą II i III, lecz również pomiędzy grupą I i III (QTd - odpowiednio p ...

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to evaluate the QT dispersion and the severity of arrhythmias in hypertensive patients according to the asymmetry of the left ventricular hypertrophy. The study group consisted of 47 hypertensive patients. In 24 of them the left ventricular hypertrophy was symmetrical (group I) and in 23 - asymmetrical (group II). For the evaluation of the left ventricular hypertrophy its thickness was analyzed in 13 segments. The ratio between the maximum and minimum thicknes from location was determined as the asymmetry index (AI). The value of this index 1,3 distinguished between patients with the symmetrical and asymmetrical left ventricular hypertrophy. 20 healthy subjects were examined as a control group (group III). All subjects underwent physical examination, the standard 12-lead electrocardiogram (ECG), twenty-four hour Holter recording and echocardiography. All the results for the QT dispersion (QTd, QTdc, QTdR) were highest in group II, lower in patients from group I and the lowest were observed in the control group. The differences in all parameters between group I and II were statistically significant: for QTd - V p 0,01, QTdc - p 0,05, QTdR - p 0,05. The differences between groups II and III as well as I and III were statistically significant for all QT dispersion parameters: for QTd - p 0,001 and p 0,01 respectively, QTdc - p 0,001, QTdR - p 0,001 for both groups. We have observed a very distinct positive correlation between the ...


  11/43

  Tytuł oryginału: Rejestr dorosłych z wrodzoną wadą serca - dlaczego jest niezbędny i jak robią to inni?
  Tytuł angielski: Grown-up congenital hearts registry - why is neceessary?
  Autorzy: Lusawa Tomasz, Szymański Piotr, Siudalska Hanna, Hoffman Piotr
  Źródło: Folia Cardiol. 2002: 9 (1) s.9-11, bibliogr. 15 poz.
  Sygnatura GBL: 313,196

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  12/43

  Tytuł oryginału: Badanie rozpowszechnienia depresji wśród kobiet w wieku okołomenopauzalnym zgłaszających się do lekarzy ginekologów.
  Tytuł angielski: Assessment of prevalence of depression in perimenopausal women attending gynecologists.
  Autorzy: Wojnar Marcin, Dróżdż Wiktor, Araszkiewicz Aleksander, Szymański Wiesław, Nawacka-Pawlaczyk Dorota, Urbański Roman
  Źródło: Ginekol. Prakt. 2002: 10 (2) s.2-9, tab., bibliogr. 33 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Jak wynika z badań wykonywanych na całym świecie kobiety 2-krotnie częściej niż mężczyźni cierpią na depresje. Depresje w połowie przypadków nie są właściwie rozpoznawane w gabinecie lekarzy pierwszego kontaktu. Okresem o szczególnym nasileniu stanów depresyjnych jest wiek okołomenopauzalny, kiedy kobiety często korzystają z porad lekarzy ginekologów. Celem przeprowadzonego badania była ocena rozpowszechnienia zaburzeń depresyjnych wśród pacjentek w wieku okołomenopauzalnym, zgłaszających się do lekarzy ginekologów oraz ocena możliwości prowadzenia badań przesiewowych i rozpoznawania depresji w gabinecie ginekologicznym. Badaniem objęto 2262 pacjentki w wieku 45-55 lat, które zgłosiły się po poradę do 120 lekarzy ginekologów z całego kraju. Pacjentki wypełniały skalę depresji Becka, a następnie ginekolog potwierdzał obecność objawów podstawowych epizodu depresyjnego przy pomocy kryteriów diagnostycznych ICD-10. Pacjentki, które uzyskały w skali Becka co najmniej 12 punktów, były kierowane na konsultację psychiatryczną w celu weryfikacji rozpoznania depresji. Lekarz psychiatra posługiwał się kwestionariuszem, opartym na inwentarzu MINI. Uzyskane wyniki sugerują, iż co trzecia pacjentka w wieku okołomenopauzalnym, zgłaszająca się do lekarza ginekologa wykazuje zaburzenia nastroju, a sklasyfikowane zaburzenia depresyjne występują u 19,1 proc. pacjentek. Lekarze ginekolodzy mogą trafnie rozpoznawać i podejmować jej leczenie u co najmniej połowy chorych.

  Streszczenie angielskie: Epidemiological studies performed worldwide suggest that women suffer twice more frequently from depression than men. Primary care physicians only in a half of cases recognize depression. During perimenopausal period women especially often undergo depressive states and attend their gynecologists. The aim of the study was to evaluate the prevalence of depressive disorders in perimenopausal women reporting to gynecologists and to assess a possibility of screening and diagnosing depression in gynecological practice. The study entailed 2262 female patients of the age of 45-55 attending 120 gynecologists in Poland. Patients were first asked to fill in the Beck's Depression Inventory and next examined by their gynecologists to verify the presence of the basic symptoms of depressive episode according to ICD-10 diagnostic criteria. Patients who obtained 12 points or more in BDI total score were referred for a psychiatric consultation, including MINI questionnaire. The results suggest that one third of perimenopausal women attending their gynecologists suffer from a mood disorder and 19 p.c. of them undergo classified depressive disorders. Gynecologists in Poland can diagnose depression accurately and start pharmacological treatment of the disorder in a half of the patients.


  13/43

  Tytuł oryginału: Wyniki stapedektomii w zespole "osteogenesis imperfecta".
  Tytuł angielski: Results of stapedectomy in osteogenesis imperfecta.
  Autorzy: Gołąbek Wiesław, Szymański Marcin, Siwiec Henryk
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (3) s.323-326, il., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Osteogenesis imperfecta jest chorobą związaną z nieprawidłową syntezą kolagenu typu I. Głównymi objawami klasycznej postaci choroby są kruchość kości, niebieskie twardówki i niedosłuch. Przedstawiono wczesne (po 6 miesiącach) i odległe (po 10 latach) wyniki słuchowe po stapedektomii u 3 operowanych osób z zespołem osteogenesis imperfecta. Rezerwa ślimakowa została zmniejszona do 10 dB u 2 chorych. U jednej chorej rezerwa ślimakowa 6 miesięcy po operacji wynosila 17 dB. Rezerwa ślimakowa u trzech operowanych zmniejszyła się o 35, 29 i 18 dB. U wszystkich chorych doszło do poprawy średniego przewiodnictwa kostnego po stapedektomii. Leczenie operacyjne niedosłuchu u chorych na zespół niebieskich twardówek daje dobry i trwały wynik słuchowy. Audiogram progowy wykonany 10 lat po stapedektomii był podobny do badania wczesnego po operacji.

  Streszczenie angielskie: Osteogenesis imperfecta is a connective tissue disease connected with improper synthesis of collagen type I. Bone fragility, blue sclera and hearing loss are the main symptoms of classic type of the disease. Early (6 months) and late (10 years) results of stapedectomy in 3 patients with osteogenesis imperfecta syndrome are presented. Six months postoperatively air-bone gap was smaller than 10 dB in 2 patients and 17 dB in one patient. In all patients, bone conduction pure tone threshold improved after the operation. Audiometric tests performed 10 years after stapedectomy were similar to those obtained 6 months after the operation. Stapedectomy in patients with osteogenesis imperfecta syndrome provides good and stable hearing results.


  14/43

  Tytuł oryginału: The rate of eyelid reflex loss following thiopental administration in hypo- and hypergonadism in rabbits.
  Autorzy: Szymański Bogdan, Pakulski Cezary, Drobnik Leon, Starczewski Andrzej, Badowicz Beata
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (5) s.BR179-BR183, il., tab., bibliogr. 13 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • króliki

  Streszczenie angielskie: The aim of this research was to explain whether different hormonal conditions caused by disturbed concentrations of estrogens and progesterone might lead to alteration of CNS reaction following administration of the hypnotic agent thiopental. The investigated factor was the rate of loss of the eyelid reflx after intravenous thiopental administration, since this corresponds with loss of consciousness. The investigation was performed in 24 sexually mature female Chinchilla rabbaits divided into 4 groups of 6 rabbits each. The animals were oophorectomized (hypoprogesterone/hypoestrogen), hyperestrogen (sham surgery plus estradiol injections), or normal (sham surgery). Twelve weeks later, thiopental (40 mg/ml) was infused through the intravenous cannula at a constant rate (90 ml/hour) until loss of the eyelid reflex, at which time blood was sampled for determination of thiopental, á-estradiol, progesterone and 17ŕ-hydroxyprogesterone concentrations. The ANOVA and Tukey tests were applied in statistical analysis (p = 0.05). Hyperprogesterone rabbits lost consciousness faster (138 ń 34.6 sec), at a lower plasma thiopental concentration (46.3 ń 6.6 ćg/ml), and required less thiopental (24.63 ń 6.44 mg/kg) than controls; hypoprogesterone rabbits lost consciousness slover (207.5 ń 30.9 sec), at a higher plasma thiopental concentration (129.2 ń 24.9 ćg/ml), and required more tiopental (38.51 ń 2.33 mg/kg) than controls. The time of sleep induction in the control group was 190 ń 25.7 sec.; the serum thiopental concentration was 77.8 ń 13.9 ćg/ml, and the total thiopental consumption was 35.8 ń 3.51 mg/kg. Estrogen status has no effect. Various hormonal states are accompanied by different CNS reactions to thiopental. Among the studied groups of sex steroids, only progestins significantly modify the CNS response to barbiturate infusion.


  15/43

  Tytuł oryginału: Klinika alergii na jad owadów.
  Tytuł angielski: Hymenoptera venom allergy.
  Autorzy: Szymański Wiesław
  Źródło: Alerg. Astma Immunol. 2002: 7 supl. 2: Alergia, astma immunologia kliniczna: IV Konferencja Środkowo-Europejska: materiały naukowe s.15-18, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum. - 4 Konferencja Środkowo-Europejska pt. Alergia, astma, immunologia kliniczna Łódź 12-15.06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,342

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Nieprawidłowe odczyny na użądlenia i ukąszenia owadów mogą się objawić nadmierną reakcją miejscową, wstrząsem anafilaktycznym lub anafilaktoidalnym, rzadziej objawami choroby posurowiczej i porażenia nerwu promieniowego. Zwiastuny i objawy reakcji anafilaktycznej i anafilaktoidalnej obejmują uogólniony świąd, obrzęk angioneurotyczny, pokrzywkę, skurcz oskrzeli, spadek ciśnienia tętniczego krwi i wstrząs. Anafilaksja jest rozumiana jako natychmaistowy uogólniony odczyn spowodowany uwolnieniem mediatorów z mastocytów i bazofilów przy udziale IgE. Reakcja anafilaktoidalna, klinicznie podobna do anafilakcji, przebiega bez udziału IgE i antygenu. Dwa elementy decydują o rozwoju wstrząsu: porażenie mikrokrążenia i wzrost przepuszczalności naczyń. Znajomość tych zmian musi być brana pod uwagę w terapii i uwzględniać podanie, oprócz epinefryny, także antagonistów receptorów histaminowych H1 i H2.

  Streszczenie angielskie: Adverse reactions to insects' stings and bites include large local reactions, anaphylaxis and anaphylactoid reactions, rarely serum sickness and radial nerve palsy. Signs and symptoms of anaphylaxis and anaphylactoid reactions include a general pruritus, angioedema, urticaria, bronchospasm, hypotension, and a shock. Anaphylaxix is defined as an immediate systemic hypersensitivity event produced by IgE-mediated release of chemicals from mast cells and basophils. The term anaphylactoid reaction designates a clinically similar event not mediated by allergen and IgE. Two events participate in the production of the shock, vasodilatation and teh increased vascular permeability. These pathophysiologic changes must be considered during a therapy and they must also consider the administration of not only epinephrine but also the combined antihsitamines of an H1 and H2 antagonist.


  16/43

  Tytuł oryginału: Przerzuty raka piersi do ślinianki przyusznej.
  Tytuł angielski: Parotid metastases from breast cancer.
  Autorzy: Szymański Marcin, Siwiec Henryk, Olszański Witold, Gołąbek Wiesław
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (7/8) s.494-497, il., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przerzuty do ślinianki przyusznej występują rzadko i pochodzą najczęściej z nowotworów zośliwych regiony głowy i szyi. Guzy przerzutowe mają tu najczęściej utkanie raka płaskonabłonkowego lub czerniaka złośliwego. bardzo rzadkie są odlegle przerzuty do ślinianki przyusznej spoza regionu głowy i szyi. Przedstawiono dwie chore z rakiem sutka i przerzutami do ślinianki przyusznej. U jednej przerzut do ślinianki wystąpił po 15 latach od rozpoznania i leczenia raka piersi, przy braku miejscowej wznowy. U drugiej guz ślinianki przyusznej był pierwszym objawem choroby. U żadnej z tych pacjentek nie wykryto innych przerzutów odleglych i funkcja nerwu twarzowego była prawidłowa. Obie chore poddane były operacji i uzupełniającej chemioterapii. Zmarły 6 miesięcy po rozpoznaniu przerzutu w śliniance przyusznej. Wystąpienie przerzutu raka sutka w śliniance przyusznej oznacza złe rokowanie.

  Streszczenie angielskie: Metastatic tumours in parotid gland are very uncommon, and they usually reflect the lymphatic drainage from the head and neck region. The most frequent types of the metastatic tumours are squamous cell carcinoma and malignant melanoma. Metastases to parotid gland from subclavicular area are extremely. Two patients with breast cancer and metastases to parotid region are presented. One patient developed metastases in parotid gland 15 years after surgery and radiotherapy of breast cancer. In the latter patient parotid tumour was the first manifestation of the disease. Both patients underwent parotid surgery. None of the patients survived more than 6 months. Metastases in partoid region carry bad prognosis for the patients.


  17/43

  Tytuł oryginału: Rzadki typ przecieku na poziomie przedsionków.
  Tytuł angielski: Anroofed coronary sinus - a rare congenital anomaly.
  Autorzy: Szymański Piotr, Wójcik Anna Weronika, Jakubowska Ewa, Klisiewicz Anna, Hoffman Piotr
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (5) s.564-565, il., bibliogr. 5 poz.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska


  18/43

  Tytuł oryginału: Historia naturalna alergii na jad owadów błonkoskrzydłych.
  Tytuł angielski: Natural history of insect sting allergy.
  Autorzy: Szymański Wiesław, Bodzenta-Łukaszyk Anna
  Źródło: Alerg. Astma Immunol. 2002: 7 supl. 1: Immunoterapia swoista chorób alergicznych: materiały naukowe IV Ogólopolskiego Sympozjum "Immunoterapia swoista" s.59-61, bibliogr. 19 poz., sum. - 4 Ogólopolskie Sympozjum pt. Immunoterapia swoista chorób alergicznych Ustroń 10-11.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,342

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Jakkolwiek bliscy jesteśmy poznania naturalnej historii alergii na jad owadów, kilka kwestii wymaga wyjaśnienia. Wykorzystanie testu prowokacyjnego użądlenia w diagnostyce (kwalifikacja do immunoterapii) i ocenie efektywności VIT rzuciło nowe światło na poznanie naturalnej historii alergii na jad błonkówek. Jeśli w czasie użądlenia prowokacyjnego w warunkach szpitalnych, spośród chorych reagyjących uprzednio odczynami uogólnionymi, na ponowne użądlenie odpowiada reakcją tylko 52 proc. chorych uczulonych na jad pszczoły i tylko 25 proc. z alergią na jad osy, może to oznaczać, że naturalny rozwój alergii na jad owadów jest bardziej łagodny niż przypuszczaliśmy. Być może w miarę poznawania mechanizmów alergii na jad owadów będzie mniej wskazań do swoistej immunoterapii.

  Streszczenie angielskie: Although we are close to knowing the natural history of insect sting allergy, a few unanswered questions remain. The use of challenge test in the diagnostics (qualification to venom immunotherapy (VIT) and evaluation of the efficacy of the VIT has shed light on the natural history of insect allergy. If in-hospital sting challenge of unimmunized patients who had experienced prior systemic reactions to sting, only 52 p.c. of honey bee-sensitive patients and only 25 p.c. of yellow jacketsensitive persons experienced another anaphylactic reaction, the natural history of untreated insect sting allergy is more benign than recognized previously. Perhaps in the further process of recognized of mechanisms of insects sting allergy, there will be fewer indications to immunotherapy.


  19/43

  Tytuł oryginału: Ocena współistnienia objawów zakażenia Chlamydia trachomatis i przeciwciał, przeciwplemnikowych w nasieniu mężczyzn leczonych z powodu niepłodności.
  Tytuł angielski: Evaluation of the coexistence of Chlamydia trachomatis infection symptoms and antispermatozoonal antibodies in the sperm of men treated because of infertility.
  Autorzy: Szymański Wiesław, Ludwikowski Grzegorz, Sobociński Zbigniew, Kotzbach Roman, Grabiec Marek
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (7) s.583-587, tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Dokonano analizy nasienia oraz obecności przeciwciał przeciw Chlamydia trachomatis w surowicy krwi i przeciwciał przeciwplemnikowych w nasieniu u 187 leczonych pacjentów. Stwierdzono, że skuteczne leczenie infekcji chlamydiowej przyczynia się do istotnego obniżenia miana przeciwciał przeciwplemnikowych w nasieniu.

  Streszczenie angielskie: Introduction: Material infertility has become an increasing problem of contemporary medicine. It is acknowledged that the responsibility for this fact is placed in half with the male factor. To a great degree it is caused by existence of male genitals inflamatory procesess. Aim: Evaluation of the influence of Chlamydia infection on the level of anti-spermatozoonal antibodies /p.p.p./in sperm. Material: Research encompassed 187 men treated at the Regional Andrological Outpatient Clinic and the Clinic Treating Marital Inferlity of Dr. J. Biziel Regional Hospital in Bydgoszcz. Results: Lowering of p.p.p. titre was observed in men treated for Chlamydia trachomatis infection. Lowering of the p.p.p. level was grater after the first course of treatment. Whereas the subsequent ones were not so distinct. Conclusions: Treatment of male genitals inflammatory processes influence the lowering of p.p.p. titre in men with decreased fertility. It was confirmed as a results of treating men with Chlamydia trachomatis infection.


  20/43

  Tytuł oryginału: Rola leptyny w rozrodczości u ludzi.
  Tytuł angielski: The role of leptin in human reproduction.
  Autorzy: Grabiec Marek, Szymański Wiesław
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (10) s.870-876, bibliogr. 35 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Dokonano przeglądu piśmiennictwa dotyczącego leptyny, hormonu wytwarzanego przede wszystkim w tkance tłuszczowej, w aspekcie jej roli w rozrodczości. Omówiono budowę, mechanizm działania oraz wpływ na wydzielanie innych hormonów. Przedstawiono zachowanie się stężeń hormonu w cyklu płciowym, w przebiegu ciąży i połogu oraz we wspomaganym rozrodzie. Wydaje się, że obniżone stężenia leptyny wpływają korzystnie na rozwój oocytów i zarodków we wczesnych fazach rozwoju, na przebieg procesu implantacji, a jej ocena może być wykorzystana w klinice dla określenia zywotności embrionów w programie IVF. Jednak na podstawie własnych obserwacji uważamy, że przydatność oznaczeń leptyny i jej receptorów we wspomaganym rozrodzie wymaga dalszych badań.

  Streszczenie angielskie: The article reviews the current literature about leptin, a hormone produced mainly in the adipose tissue, in terms of its role in reproduction. The structure of leptin, its biological activity as well as its influence on secretion of ther hormones has been discussed. The leptin concentrations during the ovulatory cycle, pregnancy puerperium and assisted reproduction have been presented. It has been suggested that leptin may have an advantageous effect not only on oocyte and zygote development in the early stages, but also on the process of implantation and therefore its evaluation may be useful for the clinical determination of embrion quality in IVF-ET program.


  21/43

  Tytuł oryginału: Polish consensus: procedure in case of estrogen deficiency in women after breast cancer therapy.
  Autorzy: Milewicz A., Szymański W., Rużyłło W., Zgliczyński S[tefan], Reinfus M., Zieliński J., Dębski R., Demissie M., Tworowska U.
  Źródło: Gynecol. Endocrinol. 2002: 16 (5) s.385-389, bibliogr. 30 poz.
  Sygnatura GBL: 313,072

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • endokrynologia
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Women surviving breast cancer in the postmenopausal period suffer from hormonal alternations with adverse effect on mental status and functioning of a number of organs and systems. Two thirds of these women had menopause before the diagnosis of breast cancer. In the remaining one-third ovarian failure is natural or induced by chemotherapy. Doctors cautiously approach the use of estrogen therapy in this group of patients. Their fears are not unsupported bearing in mind known epidemiological data exist linking breast cancer with the use of hormonal therapy. The purpose of this review is to evaluate current data on hormonal use and breast cancer risk.


  22/43

  Tytuł oryginału: Is there a relationship between left ventricular systolic function and serum cytokines level in patients with coronary artery disease?
  Autorzy: Mizia-Stec Katarzyna, Mandecki Tadeusz, Zahorska-Markiewicz Barbara, Janowska Joanna, Szulc Andrzej, Jastrzębska-Maj Ewa, Szymański Leszek
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (2) s.CR87-CR92, il., tab., bibliogr. 28 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Background: There is growing evidence that cytokines play a pathogenic role in both heart failure and atherosclerosis. The aim of our study was to assess serum levels of selected cytokines and soluble forms of receptors in patients with coronary artery disase (CAD), and the relation between these concentrations and left ventribular (LV) systolic function. Material/Metods: We measured serum levels of TNFŕ, sTNFR 1 and 2, IL-2, and IL-10 in 100 patients with CAD: 70 patients with LV regional wall motion disturbances (group A); and 30 patients with normal LV function (group B). The control group (group C) consisted of 20 healthy volunteers. Results: Mean serum TNFŕ and IL-10 concentrations were significantly higher in groups A (18.3 ń 3.5; 55.4 ń 118.5 pg/ml) and B (17.9 ń 4.9; 45.3 ń 76.8 pg/ml) than in controls (8.3 ń 1.4, p 0.001; 14.3 ń 28.5; p 0.05; respectively). Moreover, in group A serum levels of sTNFR 1 were higher (1367.4 ń 531.1 pg/ml) than in group C (1093,9 ń 456.9 pg/ml; p 0.05). No differences were found in the study groups between serum sTNFR 2 and IL-2 levels. In group A, both the LV ejection fraction and motion score index correlated with TNFŕ (r = -0.277; r = 0.282, p 0.05), and sTNFR 1 levels (r = -0.258; r = 0.280; p 0.05). Conclusion: The serum concentrations of TNFŕ and IL-10 are increased in patients with CAD. Additionally, patients with impaired LV contractility have higher sTNFR 1 concentrations. Serum cytokine activation may play a role in the development of heart failure in patients with CAD.


  23/43

  Tytuł oryginału: Zmiana obrazu otosklerozy w dwóch dziesięcioleciach.
  Tytuł angielski: Change in otosclerosis presentation during two decades.
  Autorzy: Szymański Marcin, Gołąbek Wiesław, Siwiec Henryk
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (5) s.557-560, tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy jest porównanie obrazu otosklerozy w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, na podstawie analizy dokumentacji klinicznej 228 leczonych chorych. Grupę I 80 chorych leczonych w latach 1980-1990 porównano z grupą II 142 chorych leczonych w latach 1991-2000 pod względem rozkładu płci, wieku, obecności zmian obustronnych i występowania obliteracji okienka owalnego. Porównano również średni próg przewodnictwa kostnego, powietrznego i rezerwę ślimakową w obu grupach. Nie wykazano statystycznie istotnej różnicy w rozkładzie wieku, płci i progu przewodnictwa kostnego między badanymi grupami. Obliteracja okienka owalnego występowała u 8 (10 proc.) chorych z grupy I i u 7 (4,7 proc.) chorych z grupy II, ale różnica nie była istotna. Obustronną otosklerozę rozpoznano u 77 (96,3 proc.) chorych z grupy I i u 121 (81,8 proc.) osó z grupy II, co stanowiło różnicę istotną (p 0,01). Próg przewodnictwa powietrznego i rezerwa ślimakowa u chorych leczonych w latach dziewięćdziesiątych były istotnie mniejsze (p 0,001) niż u chorych leczonych w latach osiemdziesiątych. W ostatnim dziesięcioleciu chorzy na otosklerozę zgłaszali się z mniejszym ubytkiem słuchu, mniejszą rezerwą ślimakową i rzadziej mieli otosklerozę obustronną niż chorzy leczeni w latach osiemdziesiątych.


  24/43

  Tytuł oryginału: Znaczenie hormonu wzrostu w patogenezie chorób układu sercowo-naczyniowego.
  Tytuł angielski: Role of growth hormone in cardiovascular diseases.
  Autorzy: Twardowski Romuald, Mandecki Tadeusz, Mizia-Stec Katarzyna, Szymański Leszek, Jastrzębska-Maj Ewa
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (3) s.925-929, bibliogr. 36 poz.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • endokrynologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  25/43

  Tytuł oryginału: Wartość kliniczna zastosowania syntetycznego wskaźnika wyrównania glikemii (GCI) jako metody oceny wyrównania metabolicznego u ciężarnych chorych na cukrzycę w odniesieniu do stanu zdrowia noworodków.
  Tytuł angielski: Clinical value of the Glycemic Control Index (GCI) as a method of metabolic control evaluation in diabetic pregnant women and its relation to newborns.
  Autorzy: Kaźmierczak Jolanta, Szymański Wiesław, Korbal Piotr, Koczorowski Bogusław, Ruprecht Zofia, Graczykowska-Koczorowska Alicja, Jędrzejewska Elżbieta, Wilczyński Jan, Podciechowska4 Lech
  Źródło: Diabetol. Pol. 2002: 9 (4) s.212-216, il., bibliogr. 15 poz., sum. - 3 Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej Łódź 25-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 313,197

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • endokrynologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Celem leczenia cukrzycy w ciąży jest pełna normalizacja zaburzeń gospodarki węglowodanowej warunkująca prawidłowy przebieg ciąży i minimalizowanie powikłań u matki i dziecka. Niezbędne stało się systematyczne ocenianie skuteczności prowadzonej terapii, a dla pełniejszego odzwierciedlenia stanu metabolicznego uważa się za najkorzystniejsze stosowanie jednocześnie kilku wskaźników. W Katedrze i Klinice Endokrynologii i Diabetologii AM w Bydgoszczy stworzono jeden syntetyczny - wskaźnik ogólny wyrównania glikemii (glycerinic control index) - GCI. Celem naszej pracy była ocena przydatności klinicznej wyznaczania stopnia wyrównania cukrzycy u ciężarnych przy pomocy wskaźnika GCI w odniesieniu do stanu klinicznego noworodków. Przeanalizowano dane 224 chorujących na cukrzycę ciężarnych, które w latach 1992 - 1996 były objęte opieką Ośrodka Intensywnej Opieki Diabetologiczno-Położniczej przy Klinice Endokrynologii i Diabetologii Klinicznej AM w Bydgoszczy.Przeanalizowano częstość występowania wybranych powikłań okresu noworodkowego: wcześniactwa, zaburzeń oddychania i hipoglikemii z uwzględnieniem typu cukrzycy u matek (cukrzyca przed ciążą - PGDM lub cukrzyca ciężarnych - GDM) oraz wyrównania stanu metabolicznego ocenionego wg wskaźnika GCI w chwili objęcia opieką Ośrodka, w posczególnych trymestrach ciąży i dla okresu całej ciąży. Gorszy stan kontroli metabolicznej u ciężarnych, niezależnie od typu cukrzycy, miał wpływ na wystąpienie wcześniactwa. Zaburzenia oddychania u noworodków znamiennie częściej wiązały się z dostateczną i złą kontrolą metaboliczną w grupie kobiet z GDM. Częstość hipoglikemii u noworodków urodzonych w grupie matek z PGDM...


  26/43

  Tytuł oryginału: Wczesne i odległe wyniki operacyjnego leczenia otosklerozy : praca doktorska
  Autorzy: Szymański Marcin, Klonowski Stanisław (promot.).; Akademia Medyczna Klinika Otolaryngologii w Lublinie
  Źródło: 2002, [4], 71 k. : il., tab., bibliogr. 111 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20259

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  27/43

  Tytuł oryginału: Chirurgiczne leczenie guzów torbielowatych jajnika metodą laparoskopową
  Autorzy: Szymański Wiesław, Ludwikowski Grzegorz, Grabiec Marek
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 1 - Warszawa, 2002 s.47-52, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska


  28/43

  Tytuł oryginału: Skuteczność immunoterapii swoistej u chorych z alergią na jad owadów błonkoskrzydłych - ocena na podstawie metody in vivo i in vitro.
  Tytuł angielski: The eficacy of venom immunotherapy in patients with Hymenoptera venom allergy - the evaluation based on in vivo and vitro methods.
  Autorzy: Szymański Wiesław, Złotnik Irena, Kucharewicz Iwona, Bodzenta-Łukaszyk Anna
  Źródło: Alerg. Astma Immunol. 2002: 7 (4) s.216-222, il., tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,342

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Immunoterapia swoista szczepionkami sporządzonymi z jadu owadów żądlących (immunoterapia jadami owadów) jest stosowana z wyboru, najbardziej skuteczną formą leczenia przyczynowego u chorych z alergią na jad błonkówek. Cel pracy. Ocena efektywności immunoterapii swoistej u chorych uczulonych na jad pszczoły i osy w zależności od zastosowanej szczepionki. Materiał i metody. Chorzy odczulani byli trzema rodzajami szczepionek alergenowych.: Pharmalgen-Alk (53 osoby), Alutard SQ-Alk (16 osób) lub ALBAY-Dome-Hollister-Stier (123 pacjentów). Efektywność kliniczną immunoterapii oceniano na podstawie reaktywności skórnej oraz wyniku testu prowokacyjnego z użyciem żywej błonkówki. Oceniano również zachowanie się poziomu swoistych IgE, IgE4, stężenie sulfidoleukotrienów (sLTC4) oraz ilość histaminy uwalnianej z bazofilów krwi obwodowej. Wyniki. U istotnego odsetka chorych obserwowano zmniejszenie odczynowości skórnej, zaś u większości osób - ujemny wynik testu prowokacyjnego po odczulaniu. W każdej obserwowanej grupie chorych stwierdzono obniżenie poziomu swoistych IgE, wzrost swoistych IgG4 oraz zmniejszenie ilości uwolnionej histaminy z bazofilów krwi obwodowej. Porównanie zastosowanych szczepionek wykazało największą skuteczność preparatu Pharmalgen - ALK. Wnioski. Do rozpoznania skutecznie przeprowadzonej immunoterapii upoważniają istotne zmniejszenie lub negatywizacja reaktywnoiści skórnej oraz ujemny wynik testu prowokacyjnego.

  Streszczenie angielskie: Background. Venom immunotherapy (VIT) is recommended as a method of choice for the treatment of Hymenoptera venon allergy. Aim of study. The aim of the study was to evaluate the efficiency of VIT in patients with the allergy to honey bee or wasp venom treated with three different vaccines: Pharmalgen-ALK (53 patients), Alutard SQ-Alk (16 patients) or ALBAY-Dome-Hollister-Stier (12 patients). Material and methods. The clinical efficacy of VIT was proved by skin reactivity and challenge test using lively Hymenoptera. The level of specific IgE (sIgE), sIgG4, sulfidoleukotrienes (sLTC4) and the release of histamine from basophils were measured. Results. The reduced skin reactivity and the negative challenge test allowed stating of the effectively conducted VIT. The efficient VIT was related to the decrease in sIgE and the increase in sIgG4 level,and the decrease of released histamine. Pharmalgen was the most effective vaccine. Conclusions. Assessment of effective immunotherapy may be based on decreased skin reactivity and negative challenge test.


  29/43

  Tytuł oryginału: Infekcyjne zaplenie wsierdzia na sztucznej zastawce mitralnej. Co widać a czego nie widać w echokardiogramie przez klatkę piersiową.
  Tytuł angielski: Prosthetic valve infective endocarditis. Limitations of transthoracic echocardiography.
  Autorzy: Szymański Piotr, Klisiewicz Anna, Zakrzewski Dariusz, Hoffman Piotr
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (12) s.592-593, il., bibliogr. 7 poz.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska


  30/43

  Tytuł oryginału: Krwiomocz - wiodącym objawem wielu poważnych schorzeń urologicznych.
  Autorzy: Antoniewicz Artur A., Szymański Michał
  Źródło: Stand. Med. Lek. Rodz. 2002: 3 (9) s.492-498, il., tab., bibliogr. 1 poz.
  Sygnatura GBL: 313,625

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • standard
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Krwiomocz makroskopowy (czerwone zabarwienie moczu) jest jednym z podstawowych i wiodących objawów wskazujących na istotną patologię w zakresie dróg moczowych. Poniższe opracowanie stworzone jest w oparciu o najnowszą wiedzę urologiczną dotyczącą przyczyn, diagnostyki i sposobów leczenia krwiomoczu. Ma ona na celu zwiększenie zrozumienia problemu i lepszą współpracę pomiędzy lekarzami pierwszego kontaktu a urologami, co pozwoli na szybszą i profesjonalną pomoc chorym dotkniętym tym problemem. Chcielibyśmy położyć szczególny nacisk na poważne traktowanie krwiomoczu w przypadku jego rzeczywistego wystąpienia, ze względu na duże prawdopodobieństwo istnienia choroby nowotworowej. Zalecamy przeprowadzenie diagnostyki krwiomoczu w warunkach poradni lekarza pierwszego kontaktu.


  31/43

  Tytuł oryginału: Żywienie pozajelitowe i dojelitowe.
  Autorzy: Szymański Michał, Molga Radosław
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (4) s.105-106, tab. - 416 Zjazd Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego i DojelitowegoMiędzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego Jachranka k. WarszawyJachranka k. Warszawy 06-08.06.06-08.06. 20022002
  Sygnatura GBL: 313,626

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie


  32/43

  Tytuł oryginału: Przydatność oznaczania gęstości naczyniowej jako czynnika rokowniczego w rakach trzonu macicy o niskim stopniu zróżnicowania.
  Tytuł angielski: Microvessel density index as a prognostic factor in a low histologic differentiation stage of endometrial carcinoma.
  Autorzy: Szymański Wiesław, Fórmaniak Jacek, Szymański Marek, Grabiecut. Marek
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (11) : Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu s.951-955, tab., bibliogr. 20 poz., sum. - Konferencja pt. Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu Książ k. Wałbrzycha 20-22.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Poddano analizie 58 chorych na niskozróżnicowane postacie raka endometrium G2 i G3 w stopniu zaawansowania klinicznego IIB. Badano nasilenie angiogenezy w pierwotnym guzie trzonu macicy, w grupie pacjentek z nawrotem choroby po uprzednim leczeniu operacyjnym i radiologicznym. Do znakowania naczyń stosowano przeciwciała CD-31. Uzyskane wartości gęstości naczyniowej porównywano z wartościami napotkanymi u chorych bez nawrotów choroby. Zaobserwowano wyższe wartości gęstości naczyniowej u pacjentek z nawrotem raka endometrium.

  Streszczenie angielskie: Objective: Angiogenesis in malignant tumors is a prognostic factor associated with tumor growth and metastasis. Studies of angiogenesis in breast, prostate and lung cancer showed that neovascularisation correlates with likelihood of metastasis and recurence. Our styd was to evaluate microvessel density as a prognostic factor in endometrial cancer. Methods: Between 1995-1999, 58 women were treated for endometrial carcinoma. The primary treatment consisted of total abdominal hysterectomy, bilateral salpingoophorectomy and pelvic lymphadenectomy. The microscopic examination of paraffin blocks showed the areas of the deepest myometrial invasion. The microvessels within the invasive cancer were highlighted by means of immuno-cytochemical staining to detect CD-31 antigen. Results: Microvessel count was related to likelihood of recurrence. We found statistically significant differences between patients who died after operation and patients with nonrecurrence process. All patients were in the same stage and grade of endometrial carcinoma. Conclusion: Microvessel density index seems to be an important factor for planning postoperation treatment in endometrial carcinoma.


  33/43

  Tytuł oryginału: Ocena wybranych czynników rokowniczych u kobiet operowanych z powodu raka trzonu macicy.
  Tytuł angielski: Evaluation of selected risk factors in patietns operated for uterus body carcinoma.
  Autorzy: Grabiec Marek, Szymański Marek, Szymański Wiesław, Fórmaniak Jacek
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (11) : Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu s.956-961, tab., bibliogr. 15 poz., sum. - Konferencja pt. Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu Książ k. Wałbrzycha 20-22.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Oceniono wpływ wybranych czynników prognostycznych na 5-letnie przeżycie u 280 pacjentek z rakiem trzonu macicy. Wykazano, że najbardziej istotnymi czynnikami prognostycznymi były: głębokość naciekania mięśniówki, niski stopnień zróżnicowania nowotworu oraz wiek chorych. U chorych z nadwagą i miernego stopnia otyłością (BMI 25-34) stwierdzono najwyższy przewidywany okres przeżycia.

  Streszczenie angielskie: Objectives: Uterus body carcinoma ranks among to the most common malignant neoplasms. It is of special interest what kind of factor influences onthe survival span of treated patients. Design: Evaluation of selected risk factors such as: age, obesity, clinical stage, type and hystologic differentiation and proliferation depths on the 5-year survival span. Materials and Methods: /Due to our research we analyzed 280 endometrium samples of patients with the diagnosis of endometrial cancer, who*.../ Analysis was made on the gorup of 280 endometrium carcinoma patients, whowere operated in the Department of Obstetrics and Women diseases, University School of Medicine in Bydgoszcz in 1982-2000 period. 221 of the total number of patietns (78,8 p.c.) were in the cancer stage I, while 33 (11,9 p.c.) in stage II, followed by 26 (9,3 p.c.) in stage III. Results: The highest percentage of 5-year survival time was observed in the gorup of patients under age of 50. In patietns with the clinical stage I and proliferation depths under 1/2 of myometrum the percentage of 5-year survival time was 91 p.c. Adenocarcinoma was the most common type of cancer and also with the best prognosis (81 p.c. of 5-year survival). Neither histologic differentiation G1 nor G2 have an influence on the survival time of oeprated patients. Conclusions: 1. The proliferation depths, hystologic type of the endometrial carcinoma and clinical stage are the major prognostic factors for the uterus body carcinoma. 2. Endometrial carcinoma in the group of patietns under age of 50 is connected with the higher percentage of five-year survival time.


  34/43

  Tytuł oryginału: Ocena wybranych czynników rokowniczych u kobiet operowanych z powodu raka trzonu macicy.
  Tytuł angielski: Evaluation of selected risk factors of patients operated for uterus body carcinoma.
  Autorzy: Grabiec Marek, Szymański Marek, Szymański Wiesław, Fórmaniak Jacek
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (11) : Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu s.997-1002, tab., bibligor. 15 poz., sum. - Konferencja pt. Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu Książ k. Wałbrzycha 20-22.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Oceniono wpływ wybranych czynników prognostycznych na 5-letnie przeżycie u 280 pacjentek z rakiem trzonu macicy. Wykazano, że najbardziej istotnymi czynnikami prognostycznymi były: głębokość naciekania mięśniówki, niski stopień zróżnicowania nowotworu oraz wiek chorych. U chorych z nadwagą i miernergo stopnia otyłością (BMI 25-34) stwierdzono najwyższy przewidywany okres przeżycia.

  Streszczenie angielskie: Objectives: Uterus body carcinoma belongs to the most common malignant neoplasms. It is of psecial interest, what kind of facotr influence on the survival time of treated patients. Design: Evaluation of selected risk factors such as: age, obesity, clinical stage, type and hystologicl differentiation and proliferation depths on the 5-year survival time. Materials and Methods: Analysis was made on the material of 280 endometrium carcinoma patients, who were operated in the Department of Obsteterics and Women Diseases, University School of Medicine in Bydgoszcz during 1982-2000 period. 221 of totoal amount of patients (78,8 p.c.) were in the cancer stage I, while 33 (11,9 p.c.) in stage II, followed by 26 (9,3 p.c.) in stage III. Results: The highest percentage of 5-year survival time was observed in the group of patietns under the age of 50. In patients wiht the clincial stage I and proliferation depths under 1/2 of myometrum the percentage of 5-year survival time was 91 p.c. Adenocarcinoma was the most common type of cancer and also with the best prognosis (81 p.c. of 5-year survival). Neither histologic differentiation G1 nor G2 have an influence on the survival time of operated patietns. Conclusions: 1. The proliferation depths, hystologic type of the endometrial carcinoma and clincial stag eare the major prognostic facotrs for the uterus body carcinoma. 2. Endometrial carcinoma in the group of patient sunder the age of 50 is connected with the higher percentage of five-year survival time.


  35/43

  Tytuł oryginału: Postępowanie w przypadku niedoboru estrogenów u kobiet po leczeniu raka piersi.
  Opracowanie edytorskie: Milewicz Andrzej (Oprac.), Szymański Wiesław (oprac.), Rużyłło Witold (oprac.), Zgliczyński Stefan (oprac.), Reinfus Andrzej (oprac.), Zieliński Jan (oprac.).
  Źródło: Gab. Pryw. 2002 (4) s.25-30, bibliogr. 30 poz.
  Sygnatura GBL: 306,371

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • płeć żeńska


  36/43

  Tytuł oryginału: Przezskórna przetoka nerkowa jako metoda odbarczenia układu kielichowo-miedniczkowego u kobiet ciężarnych : [praca doktorska]
  Autorzy: Szymański Leszek C., Prelich Andrzej (promot.).; Uniwersytet Medyczny Instytut Chirurgii, Klinika Urologii, Pracownia Litotrypsji w Łodzi
  Źródło: [2002?], 48 k. : il., tab., bibliogr. 76 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20615

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża


  37/43

  Tytuł oryginału: Labyrinthitis in chronic otitis media.
  Tytuł polski: Zapalenie błędnika w przebiegu przewlekłego zapalenia ucha środkowego.
  Autorzy: Siwiec Henryk, Klatka Janusz, Szymański Marcin, Trojanowski Piotr
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (2) s.127-130, il., bibliogr. 6 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  38/43

  Tytuł oryginału: Immunohistochemiczna ocena neoangiogenezy jako elementu rokowniczego w raku endometrium : praca doktorska
  Autorzy: Fórmaniak Jacek, Szymański Wiesław (promot.).; Akademia Medyczna im. Ludwika Rydygiera Katedra i Klinika Położnictwa i Chorób Kobiecych w Bydgoszczy
  Źródło: 2002, [2], 67 k., : il., tab., bibliogr. 109 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20735

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska


  39/43

  Tytuł oryginału: Doświadczenia własne w odbudowie układu stomatognatycznego z zastosowaniem systemu implantacyjnego TIOLOX.
  Tytuł angielski: The author's own experience in the reconstruction of a sthomatognatic system with usage of the TIOLOX implant system.
  Autorzy: Szymański Sławomir, Wnukiewicz Jan, Zboromirska-Wnukiewicz Beata, Tabor Paweł, Szymańska Monika
  Źródło: Implantoprotetyka 2002: 3 (3) s.24-27, il., bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawili 3-letnie wyniki leczenia implantoprotetycznego w systemie Tiolox. Omówili techniczne aspekty systemu i odbudowę układu stomatognatycznego na bazie 265 wszczepów wykonanych u 95 leczonych pacjentów.

  Streszczenie angielskie: The authors have presented the results of 3-years implanto-prosthetic treatment in system Tiolox. They have also presented some technical aspects of this system and the restoration process of the stomatognatic system, based on 265 implants in 95 patients.


  40/43

  Tytuł oryginału: Wartość kliniczna zastosowania syntetycznego wskaźnika wyrównania glikemii - GCI jako metody oceny wyrównania metabolicznego u ciężarnych chorych na cukrzycę w odniesieniu do stanu zdrowia noworodków : praca doktorska
  Autorzy: Kaźmierczak Jolanta, Szymański Wiesław (promot.).; Akademia Medyczna im. Ludwika Rydygiera Katedra i Klinika Położnictwa i Chorób Kobiecych w Bydgoszczy
  Źródło: 2002, 111 k. : il., tab., bibliogr. 154 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20720

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża


  41/43

  Tytuł oryginału: Urazy drążące twarzo- i mózgoczaszki u dzieci w oparciu o doświadczenia własne Kliniki Neurochirurgii ICZMP.
  Tytuł angielski: Penetrating craniofacial and craniocerebral injuries in children on the basis of own experience in the Neurosurgery Clinic of the Polish Mother Health Center Institute.
  Autorzy: Nowosławska Emilia, Polis Lech, Mikołajczyk Wanda, Zakrzewski Krzysztof, Krawczyk Jacek, Szymański Wojciech
  Źródło: Rocz. Dziec. Chir. Uraz. 2002: 6 s.74-80, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,543

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • neurologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska

  Temat korporatywny:
 • Centrum Zdrowia Matki Polki

  Streszczenie polskie: Do typowych urazów drążących mózgoczaszki u dzieci należy penetracja wąskiego, ostrego ciała obcego przez sklepienie oczodołu w kierunku przedniego dołu czaszki Przyczyną urazów drążących mogą być rzadko spotykane w warunkach pokojowych rany kłute lub rany postrzałowe. W pracy analizowano 7 chorych hospitalizowanych w okresie od 1995 do 2002 roku. Każde z wymienionych dzieci zostało przyjęte do oddziału z powodu doznanego urazu drążącego twarzo- lub mózgoczaszki. Pacjenci w chwili hospitalizacji byli w wieku od 6 do 15 lat. W materiale klinicznym znaleźli się wyłącznie chłopcy. Bezpośrednią przyczyną doznanych urazów były: w 3 przypadkach upadki z drzewa prowadzące do penetracji fragmentów drewna do struktur oczodołu i podstawy czaszki, w 1 rana postrzałowa twarzoczaszki z utkwieniem śrutu w dole skrzydłowo-podniebienym, 3 rany kłute zadane: szprychą od roweru, widłami, metalowym zębem od roztrząsarki do nawozu. U każdego z wymienionych chorych zastosowano leczenie operacyjne. W przeprowadzonej analizie uwzględnione zostały problemy diagnostyczne, trudności w doborze najbardziej dogodnego dojścia operacyjnego, uzyskany efekt kliniczny przeprowadzonego leczenia, a także odnotowane powikłania.

  Streszczenie angielskie: Penetration of slime, sharp foreign body through very thin orbital roof into the anterior cranial fossa belong to typical, penetrating craniocerebral injuries in childhood. Stab or gunshort wounds are rare causes of these injuries during peace. The authors analyzed 7 patients hospitalized in the Clinic from 1995 to 2002. Every child was admitted to the Clinic with penetrating craniofacial or craniocerebral injury. Patients werer 6 to 15 years old. They constitute only of boys. Here are direct causes of suffered injuries: falls from a tree with penetration of wood chips into orbital structures and cranial base - 3 cases, gunshort wound of a facial skeleton with lead pellet intrinsic in the pterygopalatine fossa - 1 case, stab wounds with: a spoke, a pitchfork and a spreader of fertilizer - 3 cases. Every patient was treated surgically. The authors analyzed diagnostic problems, difficulties in choosing of good operative attempt, achieved clinical result and complications.


  42/43

  Tytuł oryginału: The influence of chronic obstructive pulmonary disease on the occurrence rate and intensification of osteoporosis.
  Tytuł polski: Wpływ przewlekłej obturacyjnej choroby płuc na częstość i nasilenie osteoporozy.
  Autorzy: Szymański Piotr, Mosiewicz Jerzy, Myśliński Wojciech, Dzida Grzegorz, Rymarz Ewa
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (1) s.187-195, il., tab., bibliogr. 10 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena związków osteopenii i osteoporozy z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc, ocena częstości występowania i nasilenia zaburzeń masy i gęstości kości w tym schorzeniu oraz próba oceny relacji przyczynowo-sktukowych między obu chorobami. Badana grupa składała się z 77 osób chorych na POChP w różnych stadiach zaawansowania choroby i grupy kontrolnej. U wszystkich badanych wykonano badanie spirometryczne aparatem abcPneumoRS oraz badanie densytometryczne apratem Osteometr A/S, wykorzystujac metodę DEXA, a wyniki odniesiono do grup referencyjnych. Mierzono parametry spirometryczne statyczne i dynamiczne. Densytometrycznie oznaczano masę, gęstość mineralną kości, wskaźnik T, a badanym odcinkiem kości był dystalny odcinek kości promieniowej i łokciowej. W badaniach własnych potwierdzono zależność masy i gęstości kości od wieku, płci, masy i powierzchni ciała. Częstość ostoeporozy była większa w grupie pacjentów z POChP, szczególnie wśród kobiet. Stwierdzono zależność pomiędzy stopniem zaawansowania POChP a masą i gęstością mineralną kości. Im obturacja bardziej nasilona, tym niższe były wskaźniki masy kostnej. Na kształtowanie się wskaźników masy kostnej istotnie wpływała wielkość natężonej pojemności wydechowej pierwszosekundowej oraz stopień odwracalności obturacji, wykazany testem z beta-mimetykiem.

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was the estimation of the relationship between ostoepenia and osteoporosis and chronic obstructive pulmonary disease (COPD). The group under investigation consisted of 77 people suffering from chronic obstructive pulmonary disease in different stages of its development and control group. All the patients underwent spirometry carried out by means of abcPneumoRS system and bone densitometry carried out by means of Osteometer A/S using the DEXA method; the results were compared with those of the reference groups. Static and dynamic lung volumnes were measured in all patients. By means of densitometry the mass, bone mineral density and T-score were determined in all patients' distal forearm. The research confirmed the relationship between the mass and density of bones and patietns' age, sex, weight and body surface. Osteoporosis frequency rate was much higher among patients with chronic obstructive pulmonary disease, particularly women. The following relationship between the degree of disease progression and the mass and mineral density of the bones was observed: the more advanced airflow obstruction was, the lower osseous mass coefficients were. Forced expiratory volume during the first second and airflow obstruction reversibility rate determined by means of bronchodilatator response also had a considerable influence on osseous mass coefficients.


  43/43

  Tytuł oryginału: Antithrombin activity in the plasma of the premature infants with intraventricular haemorrhages.
  Autorzy: Korbal Piotr, Jurkowska Małgorzata, Szymański Wiesław
  Źródło: Arch. Perinat. Med. 2002: 8 (4) s.47-49, il., tab., bibliogr. 15 poz.
  Sygnatura GBL: 306,526

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie angielskie: Intracranial haemorrhages (IVH) are still a major problem in the neonatology. This complication is predominantly a disorder of preterm infants especially newborns with body mass less than 1500 g. The etiology of this hemorrhages is multifactorial. The role of abnormalities of hemostatic system especially coagulation in the development of IVH is incompletely understood. The purpose of our study was to examined activity of antithrombin (AT), previously (ATIII) in the groups of premature infants with or without IVH. We determined decreased AT activity in the group with IVH with birth weight 1500 g. In the groups of premature infants with birth weight less than 1500 g significant differences we observed depending on grade of IVH.

  stosując format: