Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SZYMAŃSKA-JAGIEŁŁO
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Synowiorteza stawów kolanowych w młodzieńczym przewlekłym zapaleniu stawów.
Tytuł angielski: Synoviorthesis of the knee joints in Juvenile Chronic Arthritis.
Autorzy: Szymańska-Jagiełło Wanda
Źródło: Ter. Leki 2002: 52 (2) s.22-25, il., bibliogr. 13 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,514

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • reumatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie angielskie: In the course of juvenile chronic arthritis (JCA) lesions may develop in any joint but the kness are affected most frequently and earliest by these lesions. Aim of chemical synovectomy (synoviorthesis) is to stop local inflammation and synovial membrane proliferation. Between years 1964 - 2000, synovectomy of 382 knees in 275 JCA patients have been done; chemical synovectomy alone on 283 kness, surgical 41, and both- chemical and surgical - on 58 knees. Initially for the synoviorthesis osmic acid was used, than Variccocid (1975 - 1992) and Aethoxysklerol (since 1993) and Peroxinorm (1986 - 1991). The author analyses the indications, methods, criteria of evaluation and results of synoviorthesis with these drugs. Similar therapeutic efficacy was shown - in 70 - 80 p.c. of patients were excellent or good results. Our observations indicate that chemical synovectomy of the knee joints is safe and valuable form treatment in JCA.


  2/3

  Tytuł oryginału: Młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów - zasady rozpoznawania i leczenie.
  Autorzy: Romicka Anna M., Musiej-Nowakowska Elżbieta, Szymańska-Jagiełło Wanda
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (11) s.646-652, tab., bibliogr. 14 poz.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • reumatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy podano nową nomenklaturę i klasyfikację przewlekłego zapalenia stawów w wieku rozwojowym. Obecnie proponowane określenie młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów obejmuje zapalenie stawów zaczynające się przed 16 rokiem życia i utrzymujące się co najmniej 6 tygodni po wykluczeniu innych przyczyn choroby. Przedstawiono kryteria rozpoznania, obraz kliniczny, przebieg zapalenia stawów, podkreślając konieczność wielokierunkowego i wielospecjalistycznego leczenia.


  3/3

  Tytuł oryginału: Zespoły nakładania układowych chorób tkanki łącznej.
  Autorzy: Szymańska-Jagiełło Wanda
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (11) s.654-661, tab., bibliogr. 10 poz.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zapalne układowe choroby tkanki łącznej mają wiele podobnych cech klinicznych, morfologicznych i serologicznych. Posiadają też istotne cechy charakterystyczne, które zostały uwzględnione w kryteriach diagnostycznych pozwalających na wyodrębnienie spośród szerokiego kręgu "kolagenoz" poszczególnych jednostek chorobowych. Przebieg tych chorób może być różny - od początku choroby mogą występować: úcharakterystyczne cechy dla określonej (zdefiniowanej) "kolagenozy" lub ú zespół cech spełniających kryteria dla dwóch lub więcej "kolagenoz" - zespoły nakładania. Wczesne rozpoznawanie i właściwe leczenie istotnie rzutują na losy chorych. Leczenie, wobec nieznanej etiologii jest objawowe uzależnione od postaci klinicznej, aktywności i dynamiki przebiegu choroby, z uwzględnieniem poznanych fragmentów patogenezy. Obraz kliniczny oraz zmiany i stopień uszkodzenia poszczególnych układów i narządów wewnętrznych są podstawą do zróżnicowania terapeutycznego.

  stosując format: