Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SZYMAŃSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 42Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/42

Tytuł oryginału: Taktyka postępowania w naczyniakowłókniaku młodzieńczym
Autorzy: Gołąbek Wiesław, Szymańska Anna
Źródło: W: Postępy w otolaryngologii - Wrocław, 2002 s.124-126, bibliogr. 13 poz. - 40 Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów - Chirurgów Głowy i Szyi Mikołajki 2002
Sygnatura GBL: 740,321

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • onkologia
 • otorynolaryngologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/42

  Tytuł oryginału: Wartość kliniczna badania biocenozy pochwy ciężarnych a stan okołourodzeniowy noworodków.
  Tytuł angielski: Clinical value of cervical swabs in pregnant women and stats of newborns.
  Autorzy: Wilk Krzysztof, Sikora Jerzy, Szymańska-Toczek Zofia, Bakon Igor, Chromy Grzegorz, Magnucki Jacek, Kossowski Piotr
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.595-598, tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia
 • ginekologia i położnictwo
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć żeńska
 • ciąża


  3/42

  Tytuł oryginału: Różnice postaw pacjentek w zależności od znajomości rozpoznania choroby nowotworowej.
  Tytuł angielski: The influence of information about cancer diagnosis on patients' personalities.
  Autorzy: Szymańska M.
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.433-446, tab., bibliogr. 46 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska


  4/42

  Tytuł oryginału: Ocena sytuacji epidemiologicznej w zakresie nowotworów złośliwych w populacji województwa łódzkiego.
  Tytuł angielski: An assessment of the epidemiological situation concerning cancer in the population of the Lodz voivodeship.
  Autorzy: Maniecka-Bryła Irena, Bryła Marek, Szymańska Irena
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 2: Konferencja naukowa "Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego" s.773-779, tab., bibliogr. 12 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego Zabrze-Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było wskazanie na niekorzystną ocenę epidemiologiczną w zakresie schorzeń nowotworowych, które po chorobach układu krążenia, stanowią drugi co do ważności problem zdrowotny w województwie łódzkim. Wyjściowym materiałem badawczym, na podstawie którego dokonano własnych obliczeń statystycznych, były dane za lata 1999 - 2001, uzyskane z Departamentu Badań Demograficznych GUS Wojewódzkiego Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi oraz Centrum Onkologii w Warszawie. Nowotwory spowodowały w 2001 r. 6832 zgony, a więc więcej niż co piąty zgon (22,03 proc.). Analiza krzywych umieralności według płci wskazuje na wpływ chorób nowotworowych na zjawisko nadumieralności mężczyzn w prawie każdej grupie wiekowej. Wskaźnik umieralności specyficznej u mężczyzn wynosił 296,6/100 000, a u kobiet 209,5/100 000. Mediana w grupie mężczyzn przyjęła wartość 68,2 roku, w grupie kobiet 70,1, a modalna odpowiednio 71,4 i 76,3 r. Struktura zgonów w 2000 r. z powodu nowotworów według ICD-10 wskazuje na nowotwory płuc jako największy problem wśród mężczyzn (wskażnik umieralności proporcjonalnej wynosił 31,9 proc., a umieralności szczegółowej 94,3/100 tys.) oraz nowotwory jelita grubego u kobiet (wskaźnik umieralności proporcjonalnej wynosił 12,1 proc., a umieralności szczegółowej 23,9/100 tys.). Porównano współczynniki umieralności z powodu nowotworów w populacjach województwa łódzkiego, Polski i Stanów Zjednoczonych, stosując metodę standaryzacji bezpośredniej.

  Streszczenie angielskie: Our paper aims at indicating the disadvantageous epidemiological situation concerning cancer which constitutes the second most important health problem after cardiovascular diseases in the Lodz voivodeship. Our statistical calculations are based on data for 1999 - 2001 provided by the Department of Demographic Studies of the Statistical Office, by the Regional Centre for Public Health in Lodz and by the Centre of Oncology in Warsaw. Cancer caused 6832 deaths in our region in 2001, i.e. more than one death in five (22.03 p.c.). The analysis of mortality curves by sex shows the impact of cancer on the phenomenon of excessive male mortality in nearly all age groups. The specific mortality rate amounted to 296.6 out of 100,000 males, and 209.5 out of 100,000 females. The median reached 68.2 years for males and 70.1 for females, whereas the modal was 71.4 and 76.3 years, respectively. The structure of cancer deaths in 2000 according to ICD-10 indicates the most serious problem among males: lung cancer (the proportional mortality rate was 31.9 p.c. and the specific mortality amounted to 94.3 out of 100,000), and among females: the neoplasm of the large intestine (the proportional mortality rate was 12.1 p.c. and the specific mortality amounted to 23.9 out of 100,000). Cancer mortality rates for the populations of the Lodz voivodeship, Poland and the United States have been compared by applying the method of direct standardisation.


  5/42

  Tytuł oryginału: Znaczenie masażu w obrzękach kończyn dolnych w przewlekłej niewydolności żylnej.
  Tytuł angielski: The role of message in the treatment of leg's swelling in chronic venous insufficiency (CVI) patients.
  Autorzy: Szewczyk Maria T., Szymańska Monika, Jawień Arkadiusz
  Źródło: Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2002: 7 (3) s.50-54, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,435

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Obrzęk limfatyczny jest częstym objawem przewlekłej niewydolności żylnej. Spowodowany jest zaburzeniem równowagi pomiędzy filtracją włośniczkową, a odpływem chłonki. Celem badania była ocena wpływu masażu ręcznego na obrzek kończyn dolnych u chorych z przewleklą niewydolnością żylną. Badaniem objęto 15 chorych, 11 kobiet, 4 mężczyzn. Masaż ręczny wykonano 2 razy w tygodniu w okresie trzech tygodni. Dokonano pomiaru obwodu kończyny przed i po masażu. Średni pomiar obwodu kończyny przed masażem - kostka 25,6 cm; łydka 40,8 cm. Średni pomiar obwodu kończyny po masażu- kostka 24,7 cm; łydka 39,8 cm. Wniosek: Masaż ręczny zmnmiejsza obrzek kończyn dolnych.

  Streszczenie angielskie: Lymphatic swelling is a frequent symptom of chronic venous insufficiency (CVI). It's caused by misbalance between filtration in capillaries and efflux of lymph. The aim of this study was to estimate an impact of massage on decreasing of leg's swelling in CVI patients. Examinations were carried out among 15 patients aged 31-80 years (11 females and 4 males). Each patient received standardised mannual lower limb massage, according to same schedule (twice a week for three consecutive weeks. Intense of swelling was measured as a leg's circumference before and after the scheduled massage. Mean circumference before the procedure were as follows: ankle- 25,6 cm and claf-40,8 cm. Just after massage those were: 24,7 cm and 39,8 cm respectively. Findings show that scheduled massage reduces legs sweling.


  6/42

  Tytuł oryginału: Porównanie angiograficznej i ultrasonograficznej oceny wyników zabiegów angioplastyki balonowej zwężeń w przetokach dializacyjnych.
  Tytuł angielski: Outcome of percutaneous angioplasty of venous stenosis in dialysis fistula - the angiographic and ultrasound Doppler assessment.
  Autorzy: Pietura Radosław, Krzyżanowski Wojciech, Szymańska Anna, Janczarek Marzena, Szczerbo-Trojanowska Małgorzata
  Źródło: Pol. Prz. Radiol. 2002: 67 (1) s.24-28, il., tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 300,038

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • chirurgia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy jest porównanie angiograficznej i dopplerowskiej oceny wyników zabiegów angioplastyki balonowej zwężeń w przetokach dializacyjnych oraz ich wartości prognostycznej. Ultrasonogrfaii dopplerowskiej i zabiegowi PTA poddanych zostało 45 chorych z niewydolną przetoką dializacyjną (objętość przepływu krwi - OPK 800 ml/min). Bezpośrednio po PTA, po 2 dniach oraz 6 miesiącach powtórzono badanie dopplerowskie. Chorych podzielono na trzy rowne 15-osobowe grupy w zależności od lokalizacji zwężenia: I - w okolicy zespolenia na przedramieniu, II - w żyle podobojczykowej lub ramienno-głowowej, III - w innych odcinkach żyły poza okolicą zespolenia i żyłami klatki piersiowej (9 chorych miało przetoki na ramieniu ze zwężeniami umiejscowionymi na ramieniu). Po zabiegu PTA obserwowano wzrost OPK: grup I - z 482 do 708 i 745 ml/min, II - z 795 do 311 i 310 ml/min, III - z 524 do 613 i 695 ml/min. W 21 badaniach angiograficznych nie ustalono precyzyjnie stopnia zwężenia z powodu trudności w jednoznacznym określeniu prawidłowej (referencyjnej) średnicy żyły. U 19 chorych wykonano powtórnie zabieg PTA. Nie stwierdzono korelacji pomiędzy zmianą w przepływie krwi przed i po zabiegu PTA a nawrotem zwężenia (powtórne zabiegi PTA) w okresie do 6 miesięcy oraz zmianą stopnia zwężenia i wzrostem w OPK. Ultrasonografia dopplerowska pozwala na skuteczniejszą niż angiografa ocenę wydolności przetoki po udanym zabiegu angioplastyka balonowej zwężenia na ramieniu lub przedramieniu. Ani angiografia ani ultrasonografia dopllerowska nie pozwala na prognozowanie wystąpienia zakrzepicy w okresie 6 miesięcy.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was an evaluation of the angiography and US Doppler as a method of assessing outcome of PTA in dialysis fistula and their predictive value. Successful PTA was performed in 45 hemodialized patients with fistula failure blood flow (BF) 800 mL/min). US Doppler examination, than. After PTA, 2 days later and after 6 months control US Doppler was performed. BF was calculated during US Doppler examination. Patietns were divided into three equal groups. I - stenosis close to anastomosis, II - stenosis in central veins, III - stenosis in other places (9 in arm). The mean BF before PTA was I - 482 mL/min, II - 795 mL/min, III - 524 mL/min. The changes in BF after PTA included: I - 708 and 745 mL/min, II - 311 and 310 mL/min, III - 613 and 695 mL/min. In 21 angiographies we couldn't assess precisely a degree of stenosis (reference diameter?). PTA was repeated in 19 cases within 6 months. No significant correlation between the change in BF and restenosis (repeated PTA) and between degree of stenosis before- and after dilation and BF was found. US Doppler examination is more precise than angiography in evaluation of BF improvement as an outcome of PTA in dialysis fistula, except stenosis in central veins. Neither angiography nor US Doppler are able to predict a long-term patency of fistula.


  7/42

  Tytuł oryginału: Kliniczna ocena porównawcza niskoosmotycznych środków cieniujących: lodixanol 320 mgl/ml i lohexol 350 mgl/ml w arteriografii tętnic obwodowych.
  Tytuł angielski: Clinical comparative study of the low osmolar contrast media: lodixanol 320 mgl/ml and lohexol 350 mgJ/ml in peripheral arteriography.
  Autorzy: Szajner Maciej, Szymańska Anna, Osuchowski Jacek, Mączka Alicja, Szczerbo-Trojanowska Małgorzata
  Źródło: Pol. Prz. Radiol. 2002: 67 (2) s.57-60, il., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 300,038

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Porównano lodixanol 320 mgl/ml i lohexol 350 mgl/ml pod kątem ich wartości diagnostycznej i występowania objawów nietolerancji. Ocenę przeprowadzono na podstawie arteriografii tętnic kończyn dolnych w dwóch 30-osobowych grupach mężczyzn. U pacjentów w pierwszej grupie zastosowano lodixanol, w drugiej - lohexol. Odczucia bólu i gorąca są mniej nasilone po podaniu lodixanolu, niż po podaniu lohexolu. Oba preparaty nie wywołują niepożądanych objawów ubocznych. Zanotowano poprawę filtracyjności krwi pełnej po zastosowaniu lodixanolu. Pomimo mniejszej zawartości jodu, lodixanol cechuje taka sama wartość diagnostyczna, co lohexol. Wartość kliniczną lodixanolu oceniono jako większą niż lohexolu, ze względu na mniejsze nasilenie nieprzyjemnych doznań wywoływanych przez ten środek i korzystny wpływ na właściwości reologiczne krwi.

  Streszczenie angielskie: Lodixanol 320 mgl/ml was compared with lohexol 350 mgl/ml for evaluation of safety and efficacy in peripheral arteriography in two groups of 30 men. Patients from te first group received lodixanol, and patients from the second group - lohexol. Pain and heat sensations following lodixanol were milder than after lohexol. No adverse events occurred in either lodixanol, or lohexol group. An improvement of blood filtrability was recorded in patients receiving lodixanol. Both contrast agents provided good visualisation. Lodixanol was of equal diagnostic efficacy as lohexol despite it's reduced iodine content. The clinical value of lodixanol was judged to be better than lohexol on basis of reduced pain and heat sensations and better blood filtrability.


  8/42

  Tytuł oryginału: Pediatria polska. T. 1 - 2
  Autorzy: Baszczyński Jan, Bocian Ewa, Bożek Józef, Bożkowa Krystyna, Cabalska Barbara, Chmielewska-Szewczyk Danuta, Dębiec Barbara, Drzewoski Józef, Ginalska-Malinowska Maria, Górnicki Bolesław, Hałuszka Janusz, Jankowska Jadwiga, Jeske Jerzy, Judkiewicz Luba, Karpiński Eugeniusz, Kawalec Wanda, Koehler Brygida, Kostrzewska Ewa, Krawczyński Marian, Kurnatowska Alicja, Laskowska-Klita Teresa, Lorenc Józefa, Łodziński Kazimierz, Łozińska Danuta, Marciński Andrzej, Mazurczak Tadeusz, Metera Małgorzata, Filipiak-Miastkowska Irmina, Moll Jadwiga, Nawarycz Tadeusz, Pawlak Zofia, Piotrowski Andrzej, Popczyńska-Markowa Maria, Prokopczyk Jadwiga, Pronicka Ewa, Radomska Izabella, Romer Tomasz E., Rondio Zdzisław, Rudkowski Zbigniew, Rudziński Andrzej, Rybakowa Maria, Rymkiewicz-Kluczyńska Barbara, Ryżko Józef, Siwińska-Gołębiowska Henryka, Socha Jerzy, Sońta-Jakimczyk Danuta, Stańczyk Jerzy, Symonides-Ławecka Alicja, Sysa Andrzej, Szarras-Czapnik Maria, Szotowa Wanda, Szreter Tadeusz, Szydłowski Lesław, Szymańska Katarzyna, Szymkiewicz Czesław, Teisseyre Mikołaj, Trzcińska-Dąbrowska Zofia, Tylki-Szymańska Anna, Wochna-Sobańska Magdalena, Woynarowska Barbara, Wyszyńska Teresa, Zarzycki Janusz, Zdańska-Brincken Maria, Bogusławska-Jaworska Janina, Celińska-Cedro Danuta, Chrościcki Antoni, Czochańska Jagna, Grenda Ryszard, Gryczyńska Danuta, Hanicka Magdalena, Januszewicz Paweł, Kaliciński Piotr, Kaczmarski Maciej, Kołecki Paweł, Komender Jadwiga, Korniszewski Lech, Książyk Janusz, Kubicka Krystyna, Kurzawa Ryszard, Majewska-Zalewska Hanna, Michałowicz Roman, Moll Jacek, Olszewska Zofia, Omulecki Anastazy, Pellar Jan, Radwańska Urszula, Religa Zbigniew, Rostropowicz-Denisiewicz Katarzyna, Wachowiak Jacek, Wąsowska-Królikowska Krystyna, Zalewski Tadeusz, Żebrak Jan
  Opracowanie edytorskie: Górnicki Bolesław (red.), Dębiec Barbara (red.), Baszczyński Jan (red.).
  Wydanie: - Wyd. 2
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 2 t. (XVII, [3], 730 s., [2] k. tabl. : il., tab. ; XXI, [3], 772 s. : il., tab.), 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,326

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  9/42

  Tytuł oryginału: Wybrane metale i ich związki stosowane w formach farmaceutycznych i kosmetycznych - nikiel.
  Tytuł angielski: Selected metals and their compounds used in pharmaceutical and cosmetic forms - nickel.
  Autorzy: Szymańska Jadwiga A., Czerski Jakub
  Źródło: Biul. Kosmetol. 2002 (2) s.107-112, tab., bibliogr. 9 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,432

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • immunologia
 • toksykologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono informacje dot. roli niklu w organizmie, objawów jego niedoborów i zatruć tym metalem na podstawie danych literaturowych. Nikiel jest wszechobecnym pierwiastkiem, wykrywanym w różnych mediach środowiska. Jest on niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka, jest składnikiem preparatów witaminowych zawierających mikroelementy. Narażenie na nikiel może mieć miejsce w warunkach zawodowych i pozazawodowych. Dzienne pobranie z żywnością jest zróżnicowane i wynosi od 100 do 800 ćg. Dla populacji generalnej najistotniejsze jest uczulenie na ten metal, liczba osób uczulonych ciągle wzrasta. W warunkach przemysłowych (w rafineriach), przy wysokim narażeniu na nikiel obserwuje się wzrost zapadalności na nowotwory.

  Streszczenie angielskie: The study presents the information on the part which nickel plays in the organism, symptoms of its shortage, and poisonings by this metal, basing on literature data. Nickel is an ubiquitous element detected in various environmental media. It is indispensable for normal functioning of human organism and is a component of viatmin preparations containing microelements. Exposure to nickel may occur under occupational and non-occupational conditions. Its daily intake with food differs, amounting from 100 to 800 ćg. For general population the most significant is allergy to this metal, with constantly increasing quantity of allergic people. Under industrial conditions (in refineries) at high exposure to nickel an increased incidence of tumours is observed.


  10/42

  Tytuł oryginału: Upośledzenie apoptozy jako potencjalny mechanizm oporności nowotworów na chemioterapię.
  Tytuł angielski: Apoptosis insufficiency as a potential mechanism of tumor chemoresistance - a review.
  Autorzy: Kupryjańczyk Jolanta, Szymańska Teresa
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 supl. 3: Księga pamiątkowa ku czci Pana Profesora dr hab. Kazimierza Duxa (1915-2001) s.84-89, bibliogr. 45 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia

  Streszczenie polskie: Apoptoza, czyli programowana śmierć komórki jest głównym mechanizmem utraty masy komórkowej w nowotworach i głównym biologicznym odniesieniem skuteczności leczenia chemioterapeutykami. Uszkodzenie mechanizmów do niej prowadzących może przyczyniać się do oporności na leczenie. Chemioterapeutyki różnią się mechanizmem działania, mogą więc aktywować różne szlaki biochemiczne, prowadzące do apoptozy. Przykładowo, cisplatyna i cyklofosfoamid działają cytotoksycznie poprzez uszkodzenie DNA komórki, a taksany poprzez stabilizację mikrotubul, tworzących wrzeciono mitotyczne. Jednoczesne podawanie leków o różnych punktach uchwytu jest jedną z metod eliminowania lub zmniejszania oporności na chemioterpię, a blokowanie białek promujacych przeżycie komórek jest podstawą rozwijania nowych strategii w chemioterapii. Istostną rolę w apoptotycznej odpowiedzi nowotworu na chemioterapię, w przypadku leków uszkadzajacych DNA, przypisuje się prawidłowemu białku p53. Z kolei, defekty genu p53 nie powodują obniżenia wrażliwości na terapię taksanami, ponieważ apoptoza przez nie wywołana jest niezależna od białka p53. Ostatnio wykazano, że w nowotworach z zabużeniami p53 cisplatyna osłabia efekt taxolu. Może to być przyczyną zróżnicowanej wrażliwości nowotworów na skojarzoną terapię cisplatyną i taksanami. Ciągle badane jest też znaczenie rodziny białek BCL-2, do której zalicza się BCL-2, BCL-XL, MCL-1 (inhibitory apoptozy) oraz BAX, BAD BAK i BCL-XS (promotory apoptozy). Zwiększony poziom ...

  Streszczenie angielskie: Apoptosis, a programmed cell death, is a major mechanism of tumor cell loss during chemotherapy. Insufficient apoptosis process may cause resistance to chemotherpy. Chemotherapeutics have different molecular targets and may activate different apoptosis pathways. As an example, cisplatin and cyclophosphamide exert their cytotoxic effect by damaging DNA, while taxanes are microtubule stabilizing agents. Concomitant administration of drugs with different subcellular targets may help to overcome resistance to chemotherapy. On the other hand, inhibition of antiapoptotic proteins may be a potential new strategy chemotherapy. An important role in apoptotic tumor cell response to DNA-damaging agents is attributed to wild type p53 protein. On the other hand, alterations of the p53 gene do not diminish tumor sensitivity to taxanes, because taxol-related apoptosis does not depend on p53. It has been shown recently, that cisplatin has an adverse effect on taxol therapy in ovarian cancers with p53 gene mutations. This may be a cause of variable response of ovarian carcinomas to combined cisplatin and taxol therapy. BCL-2 protein family members are still under investigation for their role in tumor chemoresistance. Enhanced expression of apoptosis inhibitors (BCL-2, BCL-XL i MCL-1) or diminished expression of apoptosis promotrs (BAX, BAD, BAK i BCL-XS) may decrease tumor response to chemotherapy. In recent years, new apoptosis proteins have been detected, with a potenital to ...


  11/42

  Tytuł oryginału: Śródoperacyjny zawał serca u chorych leczonych operacyjnie z powodu choroby wieńcowej.
  Tytuł angielski: Intraoperative myocardial infarction during coronary bypass surgery.
  Autorzy: Szymańska Elżbieta, Okoński Piotr, Grychowska Justyna, Golański Ryszard, Jaszewski Ryszard, Iwaszkiewicz-Zasłonka Alicja
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 (2) s.97-100, il., tab., bibliogr. 13 poz., sum. - 5 Sympozjum Sekcji Kardioanestezji PTAiIT Szczyrk 22-24.03. 2001
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była analiza najważniejszych czynników ryzyka wystąpienia śródoperacyjnego zawału mięśnia serca u chorych poddanych bezpośredniej rewaskularyzacji serca, ocena siły ich oddziaływania oraz ustalenie sposobu kwalifikacji chorego do grupy wysokiego ryzyka. Prospektywnemu badaniu ankietowemu poddano 1006 operowanych z powodu choroby wieńcowej w Klinice Kardiochirurgii w Łodzi w latach 1997-1999. Zawał śródoperacyjny dokonał się u 32 chorych (3,08 proc.), z czego u 22 chorych wystąpił zespół małego rzutu serca a u 20 chorych (1,09 proc.) nastąpił zgon. Najistotniejszymi czynnikami ryzyka wyłonionymi w analizie jedno- i wielowymiarowej są: wiek, niestabilność hemodynamiczna przed zabiegiem, niska frakcja wyrzutowa, pilny lub nagły tryb zabiegu, niska powierzchnia ciała. Przy użyciu drzew klasyfikacyjnych podzielono chorych na grupy ryzyka. Przedstawione opracowania statystycznie zostaną wykorzystane do opartej na badaniach własnych Łódzkiej Skali Ryzyka.

  Streszczenie angielskie: The study was designed to determine the most important risk factors of intraoperative myocardial infarction in patients undergoing direct myocardial revascularization, to assess the strenght of this influence and to establish the manner of patients qualification to a high risk group. 1006 patients operated upon because of ischemic heart disease over three years were involved into a prospective questionnaire survery. Thirty-one (3.08 p.c.) developed a intraoperative myocardial infarction that was associated in 22 cases with low heart output syndrome (fatal in 20 patients). The most important risk factors derived from univariate comparison and multivariate regression analyses were: age, haemodynamic instability prior to surgery, low ejection fraction, nonelective surgery, small body surface area. The patients were stratified to risk groups according to classification tree. Presented statistical work-up will be used to create the Lodz Risk Score.


  12/42

  Tytuł oryginału: Rak jasnokomórkowy nerki u pacjentki z mięśniakiem gładkokomórkowym jajnika.
  Tytuł angielski: Clarocellular carcinoma of the kidneyt in coexistence with ovarian leiomyoma.
  Autorzy: Dworniak Tomasz, Kamiński Paweł, Czaplicki Maciej, Szymańska Krystyna, Marianowski Longin
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (7) s.623-626, bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • nefrologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy opisano przypadek niezwykle rzadko występującego mięśniaka gładkokomórkowego jajnika. U 70 letniej kobiety stwierdzono współistnienie tego nowotworu jajnika z rakiem jasnokomórkowym nerki. Mięśniak gładkokomórkowy stanowi około 1 proc. łagodnych litych nowotworów jajnika, w przeciwieństwie do raka jasnokomórkowego, który jest najczęstszym nowotworem złośliwym nerek.

  Streszczenie angielskie: The study describes a rarely-occured ovarian leiomyoma. This type of tumour placed in the left ovary in coexistence with carcinoma of the left kidney was found in the 70 years old female patient. In epidemiology, contrary to the type of kidney cancer with occures most frequently, ovarian leiomyma makes only 1 p.c. of indolent solid ovarian carcinoma.


  13/42

  Tytuł oryginału: Acute and subacute nephrotoxicity of 2-bromophenol in rats.
  Autorzy: Bruchajzer Elżbieta, Szymańska Jadwiga A., Piotrowski Jerzy K.
  Źródło: Toxicol. Lett. 2002: 134 (1/3) s.245-252, il., tab., bibliogr. [24] poz.
  Sygnatura GBL: 306,158

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The present report aims at providing broader information on the acute nephrotoxicity of 2-bromophenol (2-BP) (a bromobenzene (BB) metabolite), due to its action on the kidneys, after repeated administration. Investigations were performed on female rats. Following a single dose, the most pronounced changes involved: concentrations and rates of excretion of proteins in urinwe, the number of epithelial cells excreted in urine, creatinine and urea clearance and reduced gluthione in renal tissue. Immediate effects could be ascribed to both renal tubules and glomeruli, mirrored in the level of urinary proteins and intensified excretion of renal epithelial cells. Less pronounced changes of the indicator values were noted under repeated dosing of 2-BP. The results obtained in a single exposure study confirm earlier on the mild nephrotoxicity of 2-BP following exposure to high doses. However, the transition from single to repeated expopsure does not result in enhanced nephrotoxicity.


  14/42

  Tytuł oryginału: Łódzka skala ryzyka operacyjnego - praktyczne zastosowanie analizy statystycznej ryzyka leczenia operacyjnego choroby wieńcowej
  Autorzy: Zasłonka Janusz, Jaszewski Ryszard, Okoński Piotr, Szymańska Elżbieta, Misztal Małgorzata, Domański Czesław, Iwaszkiewicz Alicja
  Źródło: W: Postępy diagnostyki i terapii w kardiologii : materiały XXI Ogólnopolskiej Konferencji Kardiologicznej Włocławskiego Towarzystwa Naukowego - Włocławek, 2002 s.173-186, il., tab. - 21 Ogólnopolska Konferencja Kardiologiczna Włocławskiego Towarzystwa Naukowego Włocławek 15-16.06. 2001
  Sygnatura GBL: 735,339

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  15/42

  Tytuł oryginału: Rozpowszechnienie palenia tytoniu wśród młodzieży gimnazjalnej w 2000 roku.
  Autorzy: Bothur Joanna, Szymańska Dorota, Rupa Joanna, Sałata Ilona
  Źródło: Przew. Menedż. Zdr. 2002 (1) s.36-39, il., tab., bibliogr. 4 poz.
  Sygnatura GBL: 313,534

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  16/42

  Tytuł oryginału: Chronic mesenteric ischemia: diagnosis and treatment with balloon angioplasty and stenting.
  Autorzy: Pietura Radosław, Szymańska Anna, El Furah Majda, Drelich-Zbroja Anna, Szczerbo-Trojanowska Małgorzata
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (1) s.PR8-PR12, il., bibliogr. 19 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: The goal of our research was to evaluate the efficacy of endovascular treatment in stenosis of the superior mesenteric artery and the celiac trunk. Material/Methods: During the period 1996-2001, 6 pateints (1 woman, 5 men, ages 46 to 73) were referred to our department with abdominal angina. Angiograms were performed in order to establish the reasons. All these patients presentedd with postprandial abdominal pain and weight loss. Angiography showed stenosis in the superior mesenteric artery in 2 patients, in the celiac trunk in 1 patient, and in both vessels in 3 patients. Typical balloon angioplasty (PTA) was performed with a balloon catheter, 5 - 8 mm in diameter, inflated up to 18 atm. If more than 30 p.c. stenosis remained after PTA, the patient was refered for stenting. Results: In 5 of the 6 patients (83 p.c.) PTA was successful. In one patient (17 p.c.) with poor results from PTA, a Perflex stent (diameter 7 mm) was inplanted in the superior mesenteric artery. The follow-up protocol included clinical and Doppelr ultrasonographic examination at 6, 12, and 18 months after surgery. A good clinical and ultrasound outcome was found in 6 patients at 6 and 12 months, and in 4 patients at 18 months. Conclusions: Balloon angioplasty and stent placement sem to be efficient and safe methods of treatment for abdominal angina in stenosis of the superior mesenteric artery and celiac trunk.


  17/42

  Tytuł oryginału: Przezskórna angioplastyka balonowa zwężenia tętnicy kręgowej w odcinku zewnątrzczaszkowym - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Percutaneous transluminal angioplasty of extracranial vertebral artery stenosis - a case report.
  Autorzy: Pietura Radosław, Szymańska Anna, Szczerbo-Trojanowska Małgorzata
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (4) s.821-829, il., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: POstęp w zakresie metod leczenia wewnątrznaczyniowego sprawił, że przezskórna angioplastyka balonowa (PTA) może być obecnie stosowana w leczeniu zwężeń tętnic kręgowych i podstawnej. Prezentujemy przypadek 34-letniego chorego z objawowym zwężeniem początkowego odcinka lewej tętnicy kręgowej i towarzyszącą hipoplazją prawej tętnicy kręgowej. Chorego poddano zabiegowi PTA, uzyskując zadowalające poszerzenie światła tętnicy. W trakcie zabiegu, ani po jego zakończeniu nie wystąpiły żadne powikłania. Badania kontrolne, prowadzone przy użyciu ultrasonografii dopplerowskiej, po upływie roku wykazały drożność i prawidłowe spektrum przepływu krwi w obu tętnicach kręgowych. PTA może być korzystną metodą leczenia zwężeń tętnic kręgowych u chorych z objawami niewydolności kręgowo-podstawnej.


  18/42

  Tytuł oryginału: Wpływ manganu na układ krążenia.
  Tytuł angielski: The effect of manganese on the cardiovascular system.
  Autorzy: Antonowicz-Juchniewicz Jolanta, Chlebda Ewa, Urban Joanna, Szymańska-Chabowska Anna, Andrzejak Ryszard
  Źródło: Post. Hig. 2002: 56 (5) s.635-654, bibliogr. [118] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,727

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • toksykologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta

  Streszczenie angielskie: This review describe the effect of manganese on the heart and blood vessels. The interaction between mangnese and redox systems and manganese contribution to atherosclerosis development were also investigated. The results of the experimental studies on animals, on isolated blood vessels in vitro and on people professionally exposed to manganese were presented.


  19/42

  Tytuł oryginału: Dostępność biologiczna nicergoliny z preparatu NILOGRIN 30 mg tabletki.
  Tytuł angielski: Bioavailability of nicergoline from Nilogrin 30 mg tablets.
  Autorzy: Czarnecka Elżbieta, Szmigielska Halina, Szymańska Jadwiga, Kamińska Anna, Wejman Irena, Orszulak-Michalak Daria
  Źródło: Ter. Leki 2002: 52 (1) s.45-47, il., tab., bibliogr. 2 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,514

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Bioavailability of nicergoline from NILOGRIN ("Polfa" Pabianice) was compared with the bioavailability of the drugs from SERMION ("Pharmacia") in 18 healthy volunteers in cross-over, randomized design. Serum concentration of nicergoline were measured by means of HPLC. Our results indicate that bioavailability of nicergoline from NILOGRIN and from SERMION do not differ significantly.


  20/42

  Tytuł oryginału: Tetrabromobenzene induced hepatotoxicity in rats following repeated exposure.
  Tytuł polski: Ocena hepatotoksyczności tetrabromobenzenu u szczurów w warunkach ekspozycji powtarzanej.
  Autorzy: Frydrych Barbara, Czerski Jakub, Szymańska Jadwiga A.
  Źródło: Bromatol. Chem. Toksykol. 2002: 35 (3) s.231-239, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,377

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Polibromowane benzeny są znajdowane w środowisku i w tkankach ludzkich. Ich obecność w środowisku może być wynikiem używania heksabromobenzenu jako związku uniepalniającego oraz procesów debrominacji HBB. Celem niniejszego badania było zbadanie toksyczności podostrej jednego z metabolitów środowiskowych tetrabromobenzenu (TBB) oraz sprawdzenie jego wpływu na syntezę hemu. Zaobserwowano wzrost względnej masy wątroby oraz zmiany w poziomach sumy cytochromów. Nie zaobserwowano istotnych statystycznie zmian dla innych wskaźników toksyczności (MDA, GSH, ALAT, ç-GT). Zaobserwowano wzrost aktywności ALA-S. Nie stwierdzono natomiast silnego działania porfirogennego tego związku.


  21/42

  Tytuł oryginału: Synowiorteza stawów kolanowych w młodzieńczym przewlekłym zapaleniu stawów.
  Tytuł angielski: Synoviorthesis of the knee joints in Juvenile Chronic Arthritis.
  Autorzy: Szymańska-Jagiełło Wanda
  Źródło: Ter. Leki 2002: 52 (2) s.22-25, il., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,514

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • reumatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie angielskie: In the course of juvenile chronic arthritis (JCA) lesions may develop in any joint but the kness are affected most frequently and earliest by these lesions. Aim of chemical synovectomy (synoviorthesis) is to stop local inflammation and synovial membrane proliferation. Between years 1964 - 2000, synovectomy of 382 knees in 275 JCA patients have been done; chemical synovectomy alone on 283 kness, surgical 41, and both- chemical and surgical - on 58 knees. Initially for the synoviorthesis osmic acid was used, than Variccocid (1975 - 1992) and Aethoxysklerol (since 1993) and Peroxinorm (1986 - 1991). The author analyses the indications, methods, criteria of evaluation and results of synoviorthesis with these drugs. Similar therapeutic efficacy was shown - in 70 - 80 p.c. of patients were excellent or good results. Our observations indicate that chemical synovectomy of the knee joints is safe and valuable form treatment in JCA.


  22/42

  Tytuł oryginału: Zaburzenia immunologiczne u dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelit.
  Tytuł angielski: Immunological disturbances in children with Inflammatory Bowel Disease.
  Autorzy: Grzybowska-Chlebowczyk Urszula, Woś Halina, Więcek Sabina, Kajor Maciej, Szymańska Maria, Staszewska-Kwak Anna
  Źródło: Pediatr. Współcz. 2002: 4 (3) s.235-239, tab., bibliogr. 16 poz., sum. - 2 Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterolgoii, Hepatologii i Żywienia Dzieci Bydgoszcz 06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,561

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Procesy zapalne w błonie śluzowej jelita mogą wynikać z pierwotnego efektu regulacji układu immunologicznego. Rozważa się mechanizm autoagresyjny, za którym przemawiają zarówno objawy kliniczne, współwystępowanie z różnymi schorzeniami autoimmunologicznymi, jak i obecność autoprzeciwciał w surowicy krwi. Celem pracy była ocena zaburzeń immunologicznych u dzieci z zapaleniami jelit. Pacjenci i metodyka: Badaniami objęto 45 pacjentów, w wieku od 3 lat do 17 (średni wiek 12 lat), z zapaleniami jelita grubego. U 10 dzieci (22 proc.) rozpoznano chorobę Leśniowskiego-Crohna, u 20 (44 proc.) wrzodziejące zapalenie jelita grubego. Natomiast 15 dzieci (34 proc.) stanowiły dzieci z zapaleniem jelita grubego na podłożu alergii pokarmowej. U wszystkich dzieci oznaczono poziomy immunoglobulin A, M, G w surowicy krwi oraz przeciwciała przeciw jądrowe (ANA), przeciw mitochondrialne (AMA), przeciw mięśniom gładkim (ASMA) i przeciwko komó kom okładzinowym żołądka (APCA) - test Combi. U części pacjentów oznaczono cytoplazmatyczne przeciwciała antyneutrofilowe (ANCA). Wyniki: Największe zaburzenia immunologiczne stwierdziliśmy u pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna, szczególnie pod postacią wysokiego stężenia IgA (70 proc.) i obecności autprzeciwciał w surowicy krwi. Wśród dzieci z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego podwyższone stężenie IgA stwierdzono u 50 proc., a obecność autprzeciwciał u 40 proc., najczęściej były to ANA. Natomiast jedynie w grupie pacjentów z zapaleniem jelita grubego w przebiegu alergii pokarmowej stiwerdzono obniżone poziomy IgA i IgG (u 1/3 pacjentów)...


  23/42

  Tytuł oryginału: Disorders of the musculoskeletal system among dentists from the aspect of ergonomics and prophylaxis.
  Autorzy: Szymańska Jolanta
  Źródło: Ann. Agric. Environ. Med. 2002: 9 (2) s.169-173, tab., bibliogr. 16 poz.
  Sygnatura GBL: 313,158

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The profession of dentist exposes them during their work to many burdensome and harmful factors. The irrational posture adopted by dentists during their work causes discomfort and disorders of the musculoskeletal system and the peripheral nervous system. The methods and organization of the work of Polish dentists were evaluated from the aspecat of ergonomics, with regard to reported by them painful disorders connected with the musculoskeletal system, with the aim of applying proper methods of treatment and prpohylaxis. The study showed that dentists worked in conditions which generally produced disorders of the musculoskeletal system. As a result, the long working time in the course of a day was used irrationally from the point of view of ergonomics, which over the years of work consequently increased the number of disorders of the musculoskeletal system. Dentists must make use of various forms of treatment. The effectiveness of prophylaxis concerning the musculoskeletal system were only partly assessed by the respondents through questionnaire. Most dentists are convinced of the effectiveness of physical activity in prophylaxis which they carry out themselves.


  24/42

  Tytuł oryginału: Ocena troponiny I jako markera zawału okołooperacyjnego po operacjach bezpośredniej rewaskularyzacji serca w krążeniu pozaustrojowym.
  Tytuł angielski: Cardiac troponin I as a marker of perioperative infarction after coronary artery bypass grafting.
  Autorzy: Golec Ewa, Szymańska Elżbieta, Golański Ryszard, Iwaszkiewicz-Zasłonka Alicja
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34wyd.spec.C s.27C-30C, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Badaniem objęto 100 chorych o średniej wieku 57 ń 9,15 /27 kobiet i 73 mężczyzn/ z dobrą czynnością skurczową lewej komory, zakwalifikowanych do operacji pomostowania aortalno-wieńcowego w trybie planowym. Analizie poddano zmiany w seryjnych zapisach EKG w stosunku do zmian sprzed operacji, ocenę echokardiograficzną pod kątem wystąpienia nowych zaburzeń kurczliwości, stężenia cTnI wykonywane w 12, 24 godzinie i w 7 dobie po operacji, aktywność frakcji MB kinazy kreatynowej w 8 i 24 godzinie po operacji. Stężenia cTnI (ng ml-1) oznaczane były metodą immunoenzymatyczną na analizatorze AxSYM (Abbott). Sposób znieczulenia, technika krążenia pozaustrojowego i ochrona mięśnia sercowego u wszystkich chorych była taka sama. Chorych podzielono na grupy na podstawie obecności lub braku zmian w zapisach EKG i w badaniu echokardiograficznym. Do grupy I zaliczono 53 chorych bez zmian w EKG i bez nowych odcinkowych zaburzeń kurczliwości, do grupy II - 44 chorych, w tym 33 chorych z przemijającymi zmianami odcinka ST i/lub załamka T i bez nowych odcinkowych zaburzeń kurczliwości do grupy z niedokrwieniem (IIa) a 11 chorych z przetrwałymi zmianami ST-T i nowymi zaburzeniami kurczliwości do grupy z zawałem załamka Q (IIb). Grupę III stanowiło 3 chorych, u których rozpoznano zawał z załamkiem Q. W analizie statystycznej wykorzystano metody statystyki jednowymiarowej (test Studenta, test chiý przy założonym poziomie istotności p 0,05) i wielowymiarowej - klasyfikacyjnej ...

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to assess the usefulness of cardiac troponin I (cTnI), a cardiospecific protein, for the diagnosis of perioperative myocardial infarction (PMI) after CABG in 100 patients (27 females, 73 males) aged 57 ń 9,25 yrs, scheduled for an elective CABG. ECG, transthoracal echocardiography, cTnI concentration (ng ml-1) and CK MB activity (U I-1) were taken preoperatively for each patient and compared with following postoperative data: a serial ECG, 3rd and 7th day echocardiography, CK MB (at 8 and 24 hr after surgery) and cTnI concentration (12, 24 hr and 7 day after surgery). Fentanyl anaesthesia, normothermic bypass and the cold St. Thomas cardioplegia were used for all patients. Patients were allocated to three groups according to the postoperative ECG and occurrence of new wall motion abnormalities compared with preoperative echocardiography: group I consisted of patients without ECG and echocardiography pathology, group IIA - of those with non-specific ECG abnormalities and no echocardiographic pathology, group II B - of those with ST-T changes and new wall motion abnormalities (non Q wave PMI), group III collected patients with nwe Q wave and wall motion abnormalities. There was a raise of cTnI in all groups (moderate in the group I and IIA, significant in II B and III). Concentration of cTnI measured on the 7th postoperative day in patients with non-Q and Q waves always above 2.4 ng ml-1 cTnI and allowed for reliable early PMI diagnosis after ...


  25/42

  Tytuł oryginału: Ocena ultrasonograficzna zwężeń w prawidłowo działających przetokach dializacyjnych.
  Tytuł angielski: Stenoses in well functioning arteriovenous fistulae - Doppler ultrasound assessment.
  Autorzy: Pietura Radosław, Szymańska Anna, Janicki Krzysztof, Janicka Lucyna, Szczerbo-Trojanowska Małgorzata
  Źródło: Nefrol. Dializ. Pol. 2002: 6 (4) s.230-233, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,411

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel pracy: Przetoki tętniczo-żylne są szeroko stosowanym typem dostępu naczyniowego. Najczęstszą przyczyną zaburzeń działania przetok jest obecność zwężenia w żyle odprowadzającej. Metodą z wyboru w ocenie morfologii naczyń i przepływu krwi w ich obrębie jest kolorowa ultrasonografia dopplerowska. Jest ona bardzo pomocna w wykrywaniu zwężeń w naczyniach krwionośnych. Celem pracy była ocena częstości występowania zwężeń w prawidłowo działających przetokach dializacyjncyh za pomocą tej motedy diagnostycznej. Materiał i metoda: W okresie od lipca 1998 do lutego 2001 poddano badaniu ultarsonograficznemu z wykorzystaniem opcji kolorowego Dopplera 161 przetok tętniczo-żylnych u 150 pacjentów. Wyniki: W badanej grupie obecność zwężenia wykryto w 103 (64 proc.) przetokach. Około 60 proc. zwężeń było umiejscowionych w żyle odprowadzającej, w obrębie 5 cm od jej zespolenia z tętnicą. W 20 proc. przypadków zwężenie sąsiadowało z poszerzeniem żylnym. U 9 proc. chorych zwężenie zlokalizowane było w miejscu zespolenia protezy z żyłą, a u 11 proc. chorych - w pozostałym odcinku żyły odprowadzającej. Maksymalna prędkość przepływu krwi wynosiła średnio 4 m/s. Średni przepłwy krwi w tętnicy ramiennej wynosił 1210 ml/min i był istotnie niższy w przetokach z obecnością zwężenia (p 0,035) niż w przetokach prawidłowych. Średnica tętnicy ramiennej wynosiła 6,1 mm. Wnioski: W wielu przypadkach w badaniu ultrasonograficznym możemy stwierdzić obecność zwężeń w prawidłowo działających przetokach dializacyjnych. U tych pacjentów zwężenie nie upośledza przepływu krwi przez przetokę w stopniu utrudniającym przebieg dializy.

  Streszczenie angielskie: Background: The arteriovenous fistula is a common modality for a vascular access. The main reason for fistual's failure is a stenosis in the efferent vein. Color duplex sonography is widely used in the assessment of anatomic features and blood flow in vascular structures. It is very effective in detection of stenoses in blood vessels. In this study we have evaluated the presence of stenoses in clinically well functioning fistulae by means of color duplex sonography. Methods: From 1998 to 2001 150 patients with 161 arteriovenous fistulae have been studied using color Doppler sonography. Results: In the studied group a presence of stenosis was stated in 103 of the fistulae (64 p.c.). About 60 p.c. of the stenoses were located in the efferent vein within 5 cm from the anastomosis. In 9 p.c. of the cases the stenosis was situated at the venous anastomosis of the graft, in 20 p.c. - beside the aneurysm, and in 11 p.c. of patients it was in the remaining region of the efferent vein. The mean flow rate in the brachial artery was 1210 ml/min, and the mean diameter of the brachial artery was 6,1 mm. The flow rate was significantly lower in fistulae with stenoses (p 0,035). The maximum velocity in the point of stenosis was 4 m/s. No correlation was found between the presence of the stenosis and fistula age. There was also no correlation between: patient's age and fistula age, localization of the fistula and fistula age for the group...


  26/42

  Tytuł oryginału: Ostre zatrucia. T. 2: Pestycydy
  Autorzy: Rzepecki Jacek, Kruszewska Sylwia, Szymańska Stefania; Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi, Krajowe Centrum Informacji Toksykologicznej
  Wydanie: - Wyd. 2 popr. i uzup
  Źródło: - Łódź, IMP 2002, 139 s. : bibliogr. [przy rozdz.], 30 cm.
  Sygnatura GBL: 802,276

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  27/42

  Tytuł oryginału: Pathology of endocrine pancreas in persistent hyperinsulinemic hypoglycemia in children - practical diagnostic considerations.
  Autorzy: Pronicki Maciej, Grajkowska Wiesława, Iwanicka Katarzyna, Szymańska-Dębińska Tamara, Taybert Joanna, Drewniak Tomasz
  Źródło: Ann. Diagn. Paediatr. Pathol. 2002: 6 (3/4) s.103-108, il., tab., bibliogr. 41 poz.
  Sygnatura GBL: 313,395

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Persistent hyperinsulinemic hypoglicemia (PHH) is connected with many different histopathological lesions of endocrine pancreas. Their character may be both cytological and architectural. The previously widely used term nesidioblastosis caused much confusion because of lack of strict criteria. At present most authors recognise two basic forms: focal and diffuse. This concept provides the basis for possible effectiveness of limited surgery with the aid of intraoperative frozen sections. In many patients defined molecular abnormalities related to hyperfunction and proliferation of beta cells were reported. The aim of the study was to reassess histopathological slides from resection specimens of the pancreas from 70 children with PHH aged 1 week to 16 years treated in our institution. Multiple blocks were step-sectioned and stained routinely as well as immunohistochemically to visualise all 4 types of endocrine cells. Age matched control group consisted of 40 pancreata obtained during autopsy from children who died due to endocrine unrelated events. Ten possible different abnormal features of endocrine cell population were recorded. The following different patterns of lesions were found: 1.adenoma; 2.focal adenomatosis; 3.diffuse florid "nesidiodysplasia" type; 4.diffuse with minimally hypertrophic endocrine nuclei; 5. diffuse only with distinct hypertrophic nuclei; 6.diffuse borderline; 7.normal histology. We concluded that focal lesions underlying PHH in children are clearly defined pathologically, and have reliable morphological criteria...


  28/42

  Tytuł oryginału: Wybrane metale i ich związki stosowane w formach farmaceutycznych i kosmetycznych: złoto i srebro.
  Tytuł angielski: Selected metals and their compounds use in pharmaceutical and cosmetic forms: gold an silver.
  Autorzy: Szymańska Jadwiga A., Sala Monika
  Źródło: Biul. Kosmetol. 2002 (4) s.260-268, bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,432

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Estetyczne i lecznicze właściwości złota i srebra znane były ludziom już w czasach starożytnych Chin. Kilkaset lat temu tysiące traperów przemierzało niezbadane, dzikie rejony Ameryki Północnej w poszukiwaniu najcenniejszego kruszcu - złota. Obecnie złoto i srebro to metale wykorzystywane głównie w jubilerstiwe. Dzięki swoim właściwościom leczniczym znalazły one również zastosowanie w medycynie. Organiczne połączenia złota wykorzystuje się w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS), zaś sole srebra stosuje się głównie jako środki o działaniu przeciwbakteryjnym, ułatwiające gojenie się ran i oparzeń. Pierwiastki te znalazły również zastosowanie w kosmetologii. Złoto dodaje się do preparatów pielęgnacyjnych o działaniu przeciwzmarszczkowym, regenerującym. Ponad to pierwiastek ten dzięki swoim właściwościom przewodzącym ułatwia penetrację wewnątrz skóry innych substancji czynnych zawartych w kosmetyku. W przypadku srebra kosmetologia wykorzystuje głównie jego antybakteryjne i przeciwtrądzikowe działanie. Pierwiastki te nie są jednak pozbawione działania toksycznego - złoto stosowane w leczeniu RZS daje liczne powikłania na czele z owrzodzeniem i zapaleniem jelit i rogówki oka, czy złuszczającym zapaleniem skóry. Zaś srebro stosowane w roztworach o zbyt dużym stężeniu może działać drażniąco, a nawet żrąco.


  29/42

  Tytuł oryginału: Idiopatyczna dystonia torsyjna - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Idiopatic torsion dystonia - case report.
  Autorzy: Szymańska Krystyna, Mazurczak Tomasz
  Źródło: Neurol. Dziec. 2002: 11 (22) s.59-63, bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,367

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • genetyka
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Idiopatyczna dystonia torsyjna dziedzicząca się jako cecha autosomalna dominująca jest skutkiem mutacji w genie DYT1 zlokalizowanym w 9 chromosomie kodującym białko torsynę A. Opis przypadku: Przedstawiono przypadek 10-letniego chłopca z idiopatyczną dystonią torsyjną. W początkowym okresie choroby u chłopca rozpoznano dysocjacyjne zaburzenia ruchu, wiążąc je z trudną dla dziecka sytuacją rodzinną. Narastające objawy choroby, układające się w obraz dystonii torsyjnej potwierdzono badaniem molekularnym, które wykazało obecność delecji GAG w obrębie DYT1. Próby farmakologicznego leczenia nie były skuteczne. Po zabiegu wszczepienia elektrod do gałek bladych i założenia stymulatora w Centre Hospitalier Universitaire w Grenoble, nastąpiła wyraźna poprawa ruchowa dziecka.

  Streszczenie angielskie: Idiopathic torsion dystonia is an autosomal dominant disorder due to mutation in the DYT1 gene on chromosome 9 with encodes protein torsin A. Case description: The authors present 10 years old boy with idiopathic torsion dystonia. The bizarre nature of initial symptoms and their exaggeration in periods of stress led to the diagnosis of a conversion reaction. The evaluation of clinical picture led to the diagnosis of dystonia. Analysis of DNA indicated presence of DYT1 GAG deletion are confirmed the diagnosis. The pharmacological treatment was unsuccessful. The dramatic improvement occured since the neurosurgical treatment (pallidal stimulation - Centre Hospitalier Universitaire in Grenoble).


  30/42

  Tytuł oryginału: Czynniki stresogenne w pracy stomatologa.
  Tytuł angielski: Stress in the work of the dentist.
  Autorzy: Szymańska Jolanta
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (8) s.517-522, bibliogr. 33 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • medycyna pracy
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Na podstawie przeglądu piśmiennictwa i własnych doświadczeń klinicznych omawiano najczęstsze źródła stresu w pracy stomatologa, skutki zdrowotne długotrwałego oddziaływania czynników stresogennych oraz sposoby przeciwdziałania stresowi. Podkreślono, że czynniki stresogenne są jednym z zagrożeń związanych z wykonywaniem zawodu stomatologa.

  Streszczenie angielskie: Based on a review of the literature and her own clinical experiences, the author has described the most often occurring causes of stress in the dental practice the long-term efects of stress on health and methods of stress prevention. The author emphasizes that stress is one of the health hazards in the work of the dentist.


  31/42

  Tytuł oryginału: Przezskórna biopsja pseudotorobieli trzustki pod kontrolą trójwymiarowej USG
  Autorzy: Polaków Jerzy, Ładny Jerzy Robert, Serwatka Wojciech, Szymańska Agnieszka, Puchalski Zbigniew, Walecki Jerzy
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 2 - Warszawa, 2002 s.446-451, il., bibliogr. 16 poz., sum. - 60 Jublileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  32/42

  Tytuł oryginału: Neurofibroma - diagnostyka i leczenie.
  Tytuł angielski: Neurofibroma - diagnosis and treatment.
  Autorzy: Szałwiński Michał, Piekarczyk Janusz, Samolczyk-Wanyura Danuta, Głębowski Paweł, Kubicka-Pertkiewicz Małgorzata, Szymańska Joanna
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (12) s.821-827, il., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria
 • onkologia
 • radiologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Na podstawie materiału II Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej przedstawiono możliwości diagnostyczne oraz leczenie pierwotnego neurogennego nowotworu części twarzowej czaszki o typie neurofibroma. Omówiono możliwości nowoczesnych metod diagnostyki radiologicznej w rozpoznawaniu i planowaniu dalszego leczenia. Wszystkie przypadki weryfikowano badaniem histopatologicznym, gdzie obok klasycznych metod stosowano badania histochemiczne, jak również wysoce specyficzne badania immunohistochemiczne. We wszystkich przypadkach stosowano leczenie chirurgiczne - całkowite usunięcie guza. Autorzy koncentrują się na dwóch, najbardziej interesujących i trudnych technicznie zabiegach.

  Streszczenie angielskie: A presentation has been of the made of the diagnosis and treatmen t of neurofibromas localized in the facial part of the head, based on cases treated at the II Department of Maxillofacial Surgeery. The Authors present the possibilities of modern visualization techniques in diagnosis and treatment planning. All cases were confirmed by histological examination, where histochemical and highly specific immunohistochemical staining were used in addition to traditional methods. A surgical procedure was performed in all cases, comprising of complete tumour removal. The authors have focused on two of the most interesting and technically complicated cases.


  33/42

  Tytuł oryginału: Some aspects of arsenic toxicity and carcinogenicity in living organism with special regard to its influence on cardiovascular system, blood and bone marrow.
  Autorzy: Szymańska-Chabowska Anna, Antonowicz-Juchniewicz Jolanta, Andrzejak Ryszard
  Źródło: Int. J. Occup. Med. Environ. Health 2002: 15 (2) s.101-116, bibliogr. 118 poz.
  Sygnatura GBL: 306,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • toksykologia
 • ochrona środowiska
 • hematologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta

  Streszczenie angielskie: This paper gathers data on the most current aspects of arsenic action, especially its influence on the cardiovascular system, blood and bone marrow. A potential carcinogenic mechanism of arsenic is also discussed. Arsenic is a potent toxicant that may exist in several valencies and in a number of inorganic and organic forms. Most cases of arsenic-induced toxicity in humans are due to exposure to inorganic arsenic, and there is an extensive database on the human health effects of common arsenic oxides and oxyacids. Exposure of humans living near hazardous waste sites may involve inhalation of arsenic dusts in the air, ingestion of arsenic in water, food or soil, or dermal contact with contaminated soil or water. The exposure to arsenic via the inhalation route is responsible for the increased risk of lung cancer, although respiratory irritation, nausea and skin effects may also occur. The oral route of exposure to arsenic predominates in the general population. The most common effects of arsenic ingestion are gastrointestinal irritation, peripheral neuropathy, vascular lesions, anemia, skin diseases, including skin cancer and other cancers of the interanal organs like bladder, kidney, liver or lung. Relatively little information is available on the effects of direct dermal contact with inorganic arsenicals, but several studies indicate local irritation and dermatitis as the major ones.


  34/42

  Tytuł oryginału: Ultrasonografia duplex Doppler w ocenie przyzwojaków podziału tętnicy szyjnej wspólnej.
  Tytuł angielski: Duplex Doppler sonography in evaluation of carotid body tumors.
  Autorzy: Szymańska Anna, Jargiełło Tomasz, Drelich-Zbroja Anna, Szczerbo-Trojanowska Małgorzata
  Źródło: Ultrasonografia 2002 (7) s.26-31, il., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,525

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena obrazu przyzwojaka tętnicy szyjnej w ultrasonograficznym badaniu dopplerowskim. Dokonano oceny sonograficznej 16 chorych (12 kobiet i 4 mężczyzn, średni wiek 42,5). W badaniu zwracano uwagę na morfologię guza, jego stosunek do tętnic szyjnych oraz stopień unaczynienia zmiany. U 13 chorych dokonano pomiarów wskaźnika pulsacyjności (PI), wskaźnika oporowego (RI) i prędkości przepłwu krwi w naczyniach guza oraz obu tętnicach szyjnych zewnętrznych. Angiografia tętnic szyjnych została wykonana u 15 chorych. Badanie tomografii komputerowej przeprowadzono u 8 chorych, a rezonansu magnetycznego u 5 chorych. Czternastu chorych poddano operacji. W obrazie ultrasonograficznym przyzwojaki miały charakter litej, niejednorodnej, nieznacznie hipogenicznej struktury położonej w rozwidleniu tętnicy szyjnej wspólnej. Wielkość guzów wynosiła od 2,5 do 5,0 cm. W badaniu z użyciem kolorowego Dopplera widoczna była bogato unaczyniona zmiana powodująca rozsunięcie początkowych odcinków tętnic szyjnych wewnętrznej i zewnętrznej. Badanie dopplerowskie ujawniło u wszystkich chorych niskooporowe spektrum przepływu krwi w naczyniach guza, a u 12 chorych (75 proc.) także w tętnicy szyjnej zewnętrznej po stronie zmiany. Badanie ultrasonograficzne powinno być pierwszym wykonywanym badaniem diagnostycznym u chorych z podejrzeniem przyzwojaka podziału tętnicy szyjnej wspólnej. Badanie dopplerowskie z wykorzystaniem kolorowego Dopplera umożliwia uwidocznienia naczyniwego charakteru przyzwojaka i różnicowanie go z innymi, słabiej unaczynionymi zmianami o podobnej lokalizacji.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to evaluate characteristic features of carotid body tumors in color duplex Doppler scanning. A group of 16 patients (12 women and 4 men, mean age 42,5) underwent sonographic investigation. We assessed the morphology of the tumor, its relation to carotid arteries and the contribution of the vascular component. Additionally, in 13 patietns velocity, pulsatility index (PI) and resistance index (RI) in tumor vessels and both external carotid arteries were evaluated. Arteriography was performed in 15 patients. CT was performed in 8 cases and MR imaging in 5. Fourteen patients underwent surgical operation. In sonographic evaluation the lesions were solid, heterogenous, slightly hypoechogenic masses located at the carotid bifurcation. They ranged in size from 2,0 to 5,0 cm. Color Doppler findings demonstrated a wide splaying of the carotid bifurcation by a hypervascular mass. Duplex Doppler analysis revealed low-resistance blood flow in tumor vessels and in 12 patients (75 p.c.) also in external carotid artery on the side of the lesion. Ultrasound examination is the noninvasive modality of choice in primary diagnosis of carotid body tumor. Color duplex scanning is helpful in evaluation of the vascular nature of the lesion and, thereby, in differentiating carotid body tumors from other nonhypervascualr masses of similar location.


  35/42

  Tytuł oryginału: O znaczeniu badań radiologicznych w diagnostyce i przebiegu leczenia chorób przyzębia.
  Tytuł angielski: The meaning of radiological examinations in the diagnosis and course of periodontal treatment.
  Autorzy: Szymańska Joanna
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (12) s.22-25, il., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono rodzaje zdjęć rentgenowskich wykorzystywane w diagnozowanoi i monitorowaniu leczenia stanów zapalnych przyzębia brzeżnego. Omówiono konwencjonalne techniki rentgwenowskie (zdjęcia wewnątrzustne i pantomograficzne) oraz możliwości diagnostyczne, jakie stwarza użycie technik cyfrowych. Przedstawiono objawy radiologiczne występujące w różnych stanach zaawansowania chorób zapalnych przyzębia.

  Streszczenie angielskie: The study describes the types of radiograph used in the diagnosis and monitoring of treatment of periodontal inflammation. Conventional radiological techniques are discussed (intraoral pictures and pantomograms) together with the diagonstic possibilities which the use of digital techniques provide. Radiological signs which occur in the various stages of periodontol inflammation are described.


  36/42

  Tytuł oryginału: Młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów - zasady rozpoznawania i leczenie.
  Autorzy: Romicka Anna M., Musiej-Nowakowska Elżbieta, Szymańska-Jagiełło Wanda
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (11) s.646-652, tab., bibliogr. 14 poz.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • reumatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy podano nową nomenklaturę i klasyfikację przewlekłego zapalenia stawów w wieku rozwojowym. Obecnie proponowane określenie młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów obejmuje zapalenie stawów zaczynające się przed 16 rokiem życia i utrzymujące się co najmniej 6 tygodni po wykluczeniu innych przyczyn choroby. Przedstawiono kryteria rozpoznania, obraz kliniczny, przebieg zapalenia stawów, podkreślając konieczność wielokierunkowego i wielospecjalistycznego leczenia.


  37/42

  Tytuł oryginału: Doświadczenia własne w odbudowie układu stomatognatycznego z zastosowaniem systemu implantacyjnego TIOLOX.
  Tytuł angielski: The author's own experience in the reconstruction of a sthomatognatic system with usage of the TIOLOX implant system.
  Autorzy: Szymański Sławomir, Wnukiewicz Jan, Zboromirska-Wnukiewicz Beata, Tabor Paweł, Szymańska Monika
  Źródło: Implantoprotetyka 2002: 3 (3) s.24-27, il., bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawili 3-letnie wyniki leczenia implantoprotetycznego w systemie Tiolox. Omówili techniczne aspekty systemu i odbudowę układu stomatognatycznego na bazie 265 wszczepów wykonanych u 95 leczonych pacjentów.

  Streszczenie angielskie: The authors have presented the results of 3-years implanto-prosthetic treatment in system Tiolox. They have also presented some technical aspects of this system and the restoration process of the stomatognatic system, based on 265 implants in 95 patients.


  38/42

  Tytuł oryginału: Comparison of tissue distribution and metabolism of 1,2 - and 1,4-dibromobenzenes in female rats.
  Autorzy: Szymańska Jadwiga A., Sapota Andrzej, Wesołowski Wojciech, Czerski Bogdan, Piotrowski Jerzy K.
  Źródło: Int. J. Occup. Med. Environ. Health 2002: 15 (4) s.375-383, il., tab., bibliogr. 24 poz.
  Sygnatura GBL: 306,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The distribution, excretion and metabolism of 1,4-dibromobenzene (1,4-DBB) and 1,2-dibromobenzene (1,2-DBB), following a single intraperitoneal administration to female Wistar rats, were investigated using radiotracer 3H and GC-MS technique. The maximum level of 3H after 1,4-DBB administration was detected in all examined rat tissues between 4 and 24 h following the injection. The highest concentrations of 3H were found in fat tissue, muscles, adrenal glands and sciatic nerve. About 50 p.c. of administered dose was still retained in the rat 72 h after injection. For 1,2-DBB, the highest level of 3H was in the liver, kidneys and fat tissue 4 and 8 h after administration. Three days after injection, less than 2 p.c. of the given dose was retained in the rat body. Urine turned out to be the main route of 3H excretion following the injection of both compounds (30 p.c. and 82 p.c., after 1,4-DBB and 1,2-DBB, respectively), and about 4 p.c. of the given dose was excreted in feces. In urine of rats the following substances were indentified (in sequence 1,4-dBB and 1,2-dBB): (1) unchanged parent compounds (5 and 11 p.c.); (2) dibromophenols (84 and 73 p.c.); (3) dibromothiophenols (5 and 10 p.c.) and (4) monobromophenols (1.9 and 0.7 p.c.). This study suggets that 1,2-DBB is characterized by a relatively high turnover rate, whereas 1,4-DBB shows a tendency for long-term retention in the body.


  39/42

  Tytuł oryginału: Zespoły nakładania układowych chorób tkanki łącznej.
  Autorzy: Szymańska-Jagiełło Wanda
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (11) s.654-661, tab., bibliogr. 10 poz.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zapalne układowe choroby tkanki łącznej mają wiele podobnych cech klinicznych, morfologicznych i serologicznych. Posiadają też istotne cechy charakterystyczne, które zostały uwzględnione w kryteriach diagnostycznych pozwalających na wyodrębnienie spośród szerokiego kręgu "kolagenoz" poszczególnych jednostek chorobowych. Przebieg tych chorób może być różny - od początku choroby mogą występować: úcharakterystyczne cechy dla określonej (zdefiniowanej) "kolagenozy" lub ú zespół cech spełniających kryteria dla dwóch lub więcej "kolagenoz" - zespoły nakładania. Wczesne rozpoznawanie i właściwe leczenie istotnie rzutują na losy chorych. Leczenie, wobec nieznanej etiologii jest objawowe uzależnione od postaci klinicznej, aktywności i dynamiki przebiegu choroby, z uwzględnieniem poznanych fragmentów patogenezy. Obraz kliniczny oraz zmiany i stopień uszkodzenia poszczególnych układów i narządów wewnętrznych są podstawą do zróżnicowania terapeutycznego.


  40/42

  Tytuł oryginału: Chronic lung disease of newborns - the incidence and the risk factors according to the criteria of diagnosis.
  Autorzy: Wróblewska-Seniuk Katarzyna, Szczapa Jerzy, Kawczyńska Natalia, Szymańska Karolina, Szymańska Dorota, Gadzinowski Janusz
  Źródło: Arch. Perinat. Med. 2002: 8 (2) s.36-39, tab., bibliogr. 8 poz.
  Sygnatura GBL: 306,526

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie angielskie: Objective: To assess the incidence, risk factors and complications of the chronic lung disease (CLD) according to diagnostic criteria. Design: Retrospective study. Patients: 126 newborns with oxygen dependency at 28 days of age but not at 36 weeks PMA (group I) and 86 newborns requiring oxygen therapy at both 28 days of age and 36 weeks PMA (group II). All infants were born between 01.01.1997 and 31.12.2001 and treated at the Department of Neonatology at The University of Medical Sciences in Poznań. Results: In both groups the major part were preterm infants and newborns with very low birth weight. CLD was most frequent in newborns born between 25th and 27th week of gestational age and with birth weight 750-999 g. The incidence of CLD at 28 days of age was higher than of CLD at 36 weeks PMA, with the exception of newborns born before the end of the 24th week of gestational age and with birth weight 750 g. Infants with CLD at 36 weeks PMA had lower birth weight, more often suffered from pneumothorax and mycotic infections. The incidence of other risk factors was similar in both groups. Complications were more frequent in the group II. 6 children from the first group and 12 from the second group died before discharge from hospital (4.8 vs. 14 p.c., p 0.05). Conclusion: The incidence of CLD depends on the diagnostic criteria and is lower if diagnosed at 36 weeks PMA. The most important factors influencing the development of CLD seem to be prematurity and extremely low birth weight.


  41/42

  Tytuł oryginału: Próba modularnego ujęcia programu przygotowania pielęgniarek do działań edukacyjnych w ramach studiów dwustopniowych.
  Tytuł angielski: A trial of a modular approach to the preparation of nurses to educational activities a two-level system of studies.
  Autorzy: Lipowczyk Jerzy, Szymańska-Pomorska Grażyna, Kondratowicz Wanda
  Źródło: Pielęg. Pol. 2002 (1) s.12-15, tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,929

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Prezentowana koncepcja modularnego ujęcia programu przygotowywania pielęgniarek do działań edukacyjnych w zakresie zdrowia w ramach dwustopniowych studiów magisterskich, stanowi próbę włączenia systemu kształcenia pedagogicznego do realizowanego obecnie modelu kształcenia pielęgniarek na poziomie akademickim. Koncepcja ta daje możliwość uelastycznienia dotychczasowego systemu kształcenia, a także dostosowania planów i programów do standardów Unii Europejskiej.

  Streszczenie angielskie: The presented outline of the modular approach to the program of the preparation of nurses to the educational activities in the field of health within a two-level system of studies is an attempt to include the system of pedagogical education into the model of currently applied scheme of education of nurses at an academic level. This concept is a possibility to make the current educational system more flexible as well as to adjust the program and the studies curricula to the standards of the European Community.


  42/42

  Tytuł oryginału: Postępy w diagnostyce i leczeniu chorób układu nerwowego u dzieci. T. 4
  Autorzy: Dilling-Ostrowska Ewa, Dunin-Wąsowicz Dorota, Jędrzejczak Joanna, Karwacki Marek, Kmieć Tomasz, Kozik Andrzej, Paruszkiewicz Grzegorz, Pronicka Ewa, Roszkowski Marcin, Sykut-Cegielska Jolanta, Szymańska Krystyna, Wolańczyk Tomasz
  Opracowanie edytorskie: Jóźwiak Sergiusz (red.).
  Źródło: - Lublin, Wydaw. BiFolium 2002, 168 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 24 cm. - Materiały z corocznych kursów doskonalących w Centrum Zdrowia Dziecka
  Sygnatura GBL: 736,863

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: