Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SZYLAR-BRAUN
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Wpływ samokontroli ciężarnych chorych na cukrzycę na wybrane parametry matczyne.
Tytuł angielski: Influence of self-monitoring of metabolic control performed by pregnant diabetic patients on selected maternal parameters.
Autorzy: Marciniak Beata, Szylar-Braun Małgorzata, Leszczyńska-Gorzelak Bożena, Rabaniuk Dominik, Grzechnik Marek, Oleszczuk Jan
Źródło: Diabetol. Pol. 2002: 9 (4) s.170-174, il., tab., bibliogr. 9 poz., sum. - 3 Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej Łódź 25-27.09. 2002
Sygnatura GBL: 313,197

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Nowoczesny model opieki diabetologiczno-położniczej wprowadził zasady opieki interdyscyplinarnej, gdzie bardzo ważną rolę spełnia "model terapii własnej" oparty na udziale dobrze wyedukowanego pacjenta. Samokontrola ma szczególnie duże znaczenie w kontroli stanu metabolicznego u kobiet chorych na cukrzycę w okresie ciąży. Prawidłowe postępowanie pozwala maksymalnie zwiększyć szansę urodzenia zdrowego dziecka. Badaniami objęto 83 pacjentki kwalifikując je do poszczególnych grup na podstawie klasyfikacji ciężarnych z cukrzycą wg White. Stworzono skalę samokontroli, w skład której wchodzą: hemoglobina glikowana (HbA1c), średnia dobowa glikemia (MBG), wskaźnik masy ciała (BMI), prowadzenie dzienniczka kontroli cukrzycy oraz nałogi. Oceniano poziom samokontroli w poszczególnych klasach cukrzycy oraz zależność pomiędzy poziomem samokontroli a wykształceniem, wiekiem, miejscem zamieszkania, BMI, HbA1c oraz MBG w III trymestrze ciąży. Stwierdzono, że prawie 40 proc. badanych osiagnęła maksymalną wartość pkt. w skali samokontroli; pacjentki z klasą D uzyskały najwyższą średnią (6 pkt.). Nie zaobserwowano wpływu wykształcenia ani wieku pacjentki na poziom samokontroli. Wykazano, że pacjentki ze średnim wykształceniem mieszkające na wsi cechuje wyższy poziom samokontroli w porownaniu z grupą kobiet zamieszkałych w mieście. Silnie ujemne korelacje stwierdzono pomiędzy HbA1c oraz MBG a poziomem samokontroli ciężarnych.


  2/2

  Tytuł oryginału: Wpływ samokontroli ciężarnych chorych na cukrzycę na stan urodzeniowy noworodka oraz powikłania okresu adaptacyjnego.
  Tytuł angielski: Influence of self-monitoring of metabolic control performed by pregnant diabetic patients on well-being of newborn and adaptive process disturbances.
  Autorzy: Marciniak Beata, Szylar-Braun Małgorzata, Leszczyńska-Gorzelak Bożena, Kamiński Krzysztof, Oleszczuk Jan
  Źródło: Diabetol. Pol. 2002: 9 (4) s.217-222, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum. - 3 Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej Łódź 25-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 313,197

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • pediatria
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Ciąża u kobiet chorujących na cukrzycę stanowi poważny problem we współczesnym położnictwie. Celem interdyscyplinarnej opieki (diabetolog, położnik, dietetyk, położna) jest bezpieczne przeprowadzenie kobiety przez okres ciąży i porodu oraz urodzenia zdrowego dziecka. Interesującym wydało się zbadanie czy samokontrola ciężarnych wywiera wpływ na stan urodzeniowy noworodka i powikłania okresu adaptacyjnego. Przeanalizowano przebieg ciąży i porodu u 83 ciężarnych z cukrzycą leczonych w Katedrze i Klinice Położnictwa i Perinatologii AM w Lublinie. Stan urodzonych przez nie dzieci oceniono retrospektywnie analizując: punktację w skali Apgar w 3 min. oraz występowanie hipoglikemii, hiperbilirubinemii i zespołu zaburzeń oddechowych. Wykazano, że im wyższy poziom samokontroli prezentowały ciężarne, tym stan urodzeniowy dziecka oceniany w skali Apgar był wyższy (odpowiednio 3,5 pkt. w skali samokontroli - punktacja w skali Apgar (8 pkt; 5,66 pkt. - stan noworodka w skali Apgar (8 pkt.). O ile nie zaobserwowano wpływu samokontroli ciężarnych na występowanie hiperbilirubinemii u urodzonych przez nie dzieci, zauważono, że hipoglikemia u noworodków występuje częściej, gdy matki uzyskały niską punktację w skali samokontroli. Zespół zaburzeń oddychania zaobserwowano u 17 noworodków; jego występowanie było skorelowane z niskim poziomem samokontroli ich matek (4 pkt.). Dane z piśmiennictwa potwierdzają, że stan urodzeniowy noworodka (punktacja wg skali Apgar) wynika z wyrównania metabolicznego cukrzycy na co istotny wpływ ma poziom samokontroli matki...

  stosując format: