Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SZYDŁOWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 16Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/16

Tytuł oryginału: Pediatria polska. T. 1 - 2
Autorzy: Baszczyński Jan, Bocian Ewa, Bożek Józef, Bożkowa Krystyna, Cabalska Barbara, Chmielewska-Szewczyk Danuta, Dębiec Barbara, Drzewoski Józef, Ginalska-Malinowska Maria, Górnicki Bolesław, Hałuszka Janusz, Jankowska Jadwiga, Jeske Jerzy, Judkiewicz Luba, Karpiński Eugeniusz, Kawalec Wanda, Koehler Brygida, Kostrzewska Ewa, Krawczyński Marian, Kurnatowska Alicja, Laskowska-Klita Teresa, Lorenc Józefa, Łodziński Kazimierz, Łozińska Danuta, Marciński Andrzej, Mazurczak Tadeusz, Metera Małgorzata, Filipiak-Miastkowska Irmina, Moll Jadwiga, Nawarycz Tadeusz, Pawlak Zofia, Piotrowski Andrzej, Popczyńska-Markowa Maria, Prokopczyk Jadwiga, Pronicka Ewa, Radomska Izabella, Romer Tomasz E., Rondio Zdzisław, Rudkowski Zbigniew, Rudziński Andrzej, Rybakowa Maria, Rymkiewicz-Kluczyńska Barbara, Ryżko Józef, Siwińska-Gołębiowska Henryka, Socha Jerzy, Sońta-Jakimczyk Danuta, Stańczyk Jerzy, Symonides-Ławecka Alicja, Sysa Andrzej, Szarras-Czapnik Maria, Szotowa Wanda, Szreter Tadeusz, Szydłowski Lesław, Szymańska Katarzyna, Szymkiewicz Czesław, Teisseyre Mikołaj, Trzcińska-Dąbrowska Zofia, Tylki-Szymańska Anna, Wochna-Sobańska Magdalena, Woynarowska Barbara, Wyszyńska Teresa, Zarzycki Janusz, Zdańska-Brincken Maria, Bogusławska-Jaworska Janina, Celińska-Cedro Danuta, Chrościcki Antoni, Czochańska Jagna, Grenda Ryszard, Gryczyńska Danuta, Hanicka Magdalena, Januszewicz Paweł, Kaliciński Piotr, Kaczmarski Maciej, Kołecki Paweł, Komender Jadwiga, Korniszewski Lech, Książyk Janusz, Kubicka Krystyna, Kurzawa Ryszard, Majewska-Zalewska Hanna, Michałowicz Roman, Moll Jacek, Olszewska Zofia, Omulecki Anastazy, Pellar Jan, Radwańska Urszula, Religa Zbigniew, Rostropowicz-Denisiewicz Katarzyna, Wachowiak Jacek, Wąsowska-Królikowska Krystyna, Zalewski Tadeusz, Żebrak Jan
Opracowanie edytorskie: Górnicki Bolesław (red.), Dębiec Barbara (red.), Baszczyński Jan (red.).
Wydanie: - Wyd. 2
Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 2 t. (XVII, [3], 730 s., [2] k. tabl. : il., tab. ; XXI, [3], 772 s. : il., tab.), 24 cm.
Sygnatura GBL: 735,326

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/16

  Tytuł oryginału: Sprawozdanie z V Międzynarodowej Konferencji Laryngologów Dziecięcych w Grazu, 8-11.07.2001 r.
  Autorzy: Grzegorowski Michał, Zabel-Olejnik Joanna, Szydłowski Jarosław
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (6) s.749-751 - 5 Międzynarodowa Konferencja Laryngologów Dziecięcych Graz 08-11.07. 2001
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie


  3/16

  Tytuł oryginału: Identyfikacja sekwencji DNA ludzkiego wirusa Papilloma oraz analiza wybranych parametrów układu immunologicznego u dzieci z brodawczakami krtani.
  Tytuł angielski: Identification of the Human papillomavairus DNA sequence and the analysis of chosen immunological parameter in children with laryngeal papillomatosis.
  Autorzy: Szydłowski Jarosław
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (5) s.639-641, sum. - Streszcz. pracy doktorskiej
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • otorynolaryngologia
 • pediatria
 • genetyka
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • streszczenie
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Laryngeal papillomatosis is the most common benign neoplasmatic lesion in children. An etiological factor of the laryngeal papillomatosis is Human papillomavirus (HPV). The relation between the immunological status and development of teh HPV-depended diseases was suggested in many publications. The aim of the study was identyfication of the DNA sequence of the HPV in children with laryngeal papillomatosis and establishing the carrier state of HPV in upper repiratory tract of healthy chidlren. An influence of chosen environmental factors on spreading of the infection and development of laryngeal papillomas was analysed. Chosen immunological parameters between the groups of sick children, asymptomatic carriers of HPV and healthy children were compared. The study group was 21 chidlren treated in ENT Department of Pediatric Institute for laryngeal papillomatosis, and 105 pre-school children. Smears from the pharynx and the papillomatic tissue were analysed for the presence of HPV DNA sequence. Using PCR technique in all sick children the DNA sequence of HPV type 6/11 was found. In upper respiratory tract of healthy children the high level of HPV carrier state (46.7 p.c.) was noted. In all smears and tissue samples the presence of HPV type 16/18 was excluded. The subpopulations of lymphocytes were analysed using cytofluorymetry. The character of inflammatory reaction was analysed by quantitative and qualitative study of chosen acute phase proteins like CRP, AT, ACT, AGP, CP, and TRF. Profile of glycosylation of AGP and ACT were analysed...


  4/16

  Tytuł oryginału: Azotany(III) i azotany(V) w wybranych lekach ziołowych.
  Tytuł angielski: Nitrate(III) and nitrate(V) content of selected herbal drugs.
  Autorzy: Szydłowska Elżbieta, Zaręba Stanisław, Szydłowski Wojciech
  Źródło: Bromatol. Chem. Toksykol. 2002: 35 (4) s.357-360, tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,377

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Streszczenie polskie: Oznaczono poziomy azotanów(III) i (V) metodą Griessa-Ilosvay'a w ziołach i preparatach ziołowych stosowanych w chorobach serca i naczyń krwionośnych, w ziołach o działaniu uspokajającym oraz stosowanych w leczeniu niemowląt. We wszystkich badanych ziołach i preparatach złożonych stwierdzono obecność azotanów(III) i azotanów(V).

  Streszczenie angielskie: Content of nitrates III and V in herbs used for treatment of infants (from 2 months old) and geriatric patients was determined by the Griess and Jlosvay method with cadmium column. Herbal infusions were tested for inorganic nitrogen forms content and percentage of nitrate III and V extraction. For herbal infusions, the percentage of extraction was from 59.49 p.c. to 129.97 p.c. (nitrates III) and from 81.25 p.c. to 90.55 p.c. (nitrates V).


  5/16

  Tytuł oryginału: Badanie przekrojowe dzieci szczecińskich : wartości ciśnienia tętniczego
  Autorzy: Podolska Elżbieta, Walczak Alicja, Sych Zbigniew, Szydłowski Jarosław, Al-Amawi Tariq, Kuprjanowicz Anna
  Źródło: W: Rola i zadania medycyny społecznej u progu XXI wieku : 8 Krajowy Zjazd PTMSiZP - Wrocław, 2002 s.101-105, il., tab. - 8 Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego pt. Rola i zadania medycyny społecznej u progu XXI wieku Wrocław 13-15.10. 2000
  Sygnatura GBL: 735,865

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  6/16

  Tytuł oryginału: Zmiany zachowań zdrowotnych wśród mieszkańców Szczecina
  Autorzy: Walczak Alicja, Kuprjanowicz Anna, Sych Zbigniew, Szydłowski Jarosław
  Źródło: W: Rola i zadania medycyny społecznej u progu XXI wieku : 8 Krajowy Zjazd PTMSiZP - Wrocław, 2002 s.151-155, il., tab. - 8 Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego pt. Rola i zadania medycyny społecznej u progu XXI wieku Wrocław 13-15.10. 2000
  Sygnatura GBL: 735,865

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  7/16

  Tytuł oryginału: Pielęgniarskie projekty programów promocji zdrowia
  Autorzy: Kuprjanowicz Anna, Walczak Alicja, Podolska Elżbieta, Szydłowski Jarosław
  Źródło: W: Rola i zadania medycyny społecznej u progu XXI wieku : 8 Krajowy Zjazd PTMSiZP - Wrocław, 2002 s.271-275, il., tab. - 8 Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego pt. Rola i zadania medycyny społecznej u progu XXI wieku Wrocław 13-15.10. 2000
  Sygnatura GBL: 735,865

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa


  8/16

  Tytuł oryginału: Możliwości wykorzystania komputerowej analizy obrazu do badania echokardiogramów.
  Tytuł angielski: Possibilities of computer aided image processing in analysis of echocardiograms.
  Autorzy: Latała Zbigniew, Wojnar Leszek, Szydłowski Lesław
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 supl. 4: II Krakowskie Warsztaty Inżynierii Medycznej s.52-55, il., bibliogr. 14 poz., sum. - 2 Krakowskie Warsztaty Inżynierii Medycznej Kraków 25-26.04. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Badanie lewej komory serca (LV), będącej komorą systemową, a więc mającą decydujące znaczenie dla pracy całego serca, jest w kardiologii powszechnie stosowane. Opracowano liczne modele, pozwalające na jej parametryzację. Dzięki temu lepiej nadaje się ona do wszelkiego rodzaju modelowania i względnie łatwo można weryfikować poprawność uzyskiwanych wyników. W pracy przedstawiono nową metodę automatycznej detekcji i oceny lewej komory serca, obserwowanej na obrazie echokardiograficznym 2D w projekcji czterojamowej. W wyniku wieloletrnich prac opracowany został algorytm umożliwiający automatyczną detekcję lewej komory w czasie pełnego cyklu pracy serca. Wykorzystano operacje komputerowej analizy obrazu, ze szczególnym uwzględnieniem morfologii matematycznej. Badania i wstępna weryfikacja metody przeprowadzone zostały w odniesieniu do pełnych cykli zarejestrowanych na taśmie wideo podczas badania.

  Streszczenie angielskie: Analysis of the left ventricle (LV) which is a systemic chamber, decisive for the heart function, is widely used in cardiology. numerous models, enablig LV parametrization have been elaborated. Therefore, modeling and verification of the results obtained is relatively easy. In ths work a new method of LV detection and quantification, based on analysis of 2-D echocardiographic inspection in four-chamber projection is presented. As a result of prolonged research a new algorithm, capable to automatically detect the LV outline in whole heart cycles has been prepared and tested. Methods of of mathematical morphology have been applied. All the tests have been conducted on archive video recordings.


  9/16

  Tytuł oryginału: Półautomatyczny algorytm w wyznaczaniu granic wsierdzia u noworodków.
  Tytuł angielski: Semiautomatic algorithm for tracing an outline of the endocardium in newborns.
  Autorzy: Szydłowski Lesław, Wojnar Leszek, Marek-Szydłowska Teresa
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (9) s.723-727, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie polskie: Ocena echogramów w celu pomiaru wielkości komór serca oraz ich kształtu jest wysoce subiektywna, ponieważ precyzyjne wytyczanie granic wsierdzia jest obarczone duzy błędem. Przedstawiono nową, półautomatyczną metodę wyznaczania wewnętrznego obrysu wsierdzia u nowroodków. Materiał badawczy stanowiło 1920 archiwalnych echogramów badanych nowroodków z niektórymi wadami wrodzonymi serca (tj. całkowitym nieprawidłowym spływem żył płucnych -TAPVR, zespołem niedorozwoju lewergo serca - HLHS, oraz przełożęniem wielkich pni naczyniowych - TGA) oraz bez nieprawidłowości, które tworzyły grupę kontrolną. DO dalszej analizy komór w skurczu i w rozkurczu wybrano 384 echogramy spełniające wymogi techniczne. Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej, która wykazała, że opracowany półautomatyczny algorytm daje powtarzalne i dobrej jakości wyniki oraz jest nowym narzędziem w ilościowej ocenie echogramó wsierdzia i u noworodków.

  Streszczenie angielskie: Visual assessment of the endocardial outline is too subjective and the results do not provide enough support for reliable analysis. THe main problem that hinders echocardiographic diagnosis in measurements of ventricular size and shape during subsequent cycles of cardiac function lies in difficulties in obtaining precise delineation of endocardial margins. A new, semiautomatic algorithm for tracing endocardial outlines of newborns that were detectable in echocardiographic images is presented. The material consisted of 1920 historical echograms of newborns with selected congenital heart defects (total anomalous pulmonary venous return - TAPVR, hypoplastic left heart syndrome - HLHS, and transposition of the great arteries - TGA) and control group. THe algorithm was successfully used in the analysis of 384 images of heart chambers (right and left ventricles) of newborns in systole and diastole. THe results were subjected to a statistical analysis and revealed that semiautomatic algorithms can give consistent, repeatable, good quality results, and image analysis methods can be an efficient, additional tool for the quantitative interpretation of echocardiograms of the endocardium in newborns.


  10/16

  Tytuł oryginału: Ocena wyników operacyjnego leczenia zwężenia cieśni aorty u dzieci poniżej pierwszego roku życia.
  Tytuł angielski: Evaluation of results for the surgical treatment of coarctation of the aorta in children below one year of age.
  Autorzy: Paruch Krystyna, Weryński Piotr, Szydłowski Lesław, Rudziński Andrzej, Malec Edward
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (9) s.744-746, tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono analizę wyników operacyjnego leczenia zwężenia cieśni aorty u dzieci w pierwszym roku życia. Materiał kliniczny stanowiło 103 niemowląt (62 M i 41 Ż) leczonych w okresie 01.01.85 - 31.12.99 r., w wieku od 0,33 do 10,5 mies. x = 3,3 ń 2,6 mies. U wszystkich wykonano szczegółowe badanie fizyczne, EKG, RTG klatki piersiowej, kompleksową diagnostykę echokardiograficzną, a u 12 dzieci także hemodynamiczną i angiokardiograficzną. Wśród badanych wyłoniono dwie grupy, zależnie od wieku operowanych: poniżej (grupa I - 65 dzieci) i powyżej (grupa II - 38 dzieci) 3 miesiąca życia. Wskazaniem do zabiegu operacyjnego u 69 niemowląt (w tym u 55 z grupy I i u 14 z grupy II) były objawy niedomogi krążenia, zaś u 34 (u 10 w grupie I i u 24 w grupie II) znaczne systemowe nadciśneinei tętnicze z brakiem tętna na tętnicach udowych. U 76 chorych wykonano zabieg metodą Waldhasena, u 24 plastykę cieśni aorty z użyciem łąty goretexowej, zaś u 3 operację sposobem "koniec do końca". Zmarło ogółem 6 dzieci, w tym 5 w grupie I i I w grupie II. Pozostałe 97 dzieci (60 z grupy I i 37 z II) pozostawały w systematycznej obserwacji rpzeciętnie przez 96,2 ń 48,2 mies. Pooperacyjny nawrót zwężenia operowanego odcinka aorty stwierdzono ogółem u 12 (12,4 proc.) dzieci, częściej (16,6 proc.) u pacjentów z grupy I w porównaniu do grupy II (5,4 proc.). Jednak bez znamienności statystycznej (chiý = 2,677, p - 0,102). Obecność systemowego nadciśneinia tętniczego pomimo operacji koarktacji aorty ...

  Streszczenie angielskie: The authors present the analysis of surgical results obtained for coarctation of the aorta (CoA) in children less than 1 year of age. The material consisted of 103 infants (62 Males and 41 Females) aged 0.33 - 10.5 months (x - 3.3 ń 2.6 months) treated between January 1, 1985 and December 31, 1999. All the patients were subjected to a detailed physical examination, ECG, chest X-ray and comprehensive echocardiography, while 12 children had additional hemodynamic studies and angiocardiography. Two groups were distinguished among the investigated children: Below 3 months of life (Group 1, N - 65) and above 3 months of life (Group 2, N = 65) and above 3 months of life (Group 2, N - 38). In 69 infants, (including 55 from Group 1 and 14 from Group 2), the recommendation for surgery was circulatory failure, while in 34 infants (10 from Group 1 and 24 from Group 2), the recommendation for surgery considerable systemic hypertension with absent femoral pulses. In 76 patients, the Waldhausen procedure was performed, while 24 were subjected to aortic isthmus angioplasty using a Gore-Tex patch and 3 were subjected to end-to-end anastomosis. Six patients died, including 5 from Group 1 and 1 from Group 2. The remaining 97 infants (60 from Group 1 and 37 from Group 2) were followedup for a mean period of 96.2 ń 48.2 months. Postoperative recoarctation was encountered in 12 patients (12.4 p.c.); the condition was more predominant in Group 1 (16.6 p.c.) than in Group 2 (5.4 p.c.), but ...


  11/16

  Tytuł oryginału: Nawracająca brodawczakowatość układu oddechowego u dzieci.
  Tytuł angielski: Recurrent respiratory papillomatosis in children.
  Autorzy: Grzegorowski Michał, Szydłowski Jarosław
  Źródło: Nowiny Lek. 2002: 71 (2/3) s.168-172, bibliogr. 48 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,004

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • onkologia
 • otorynolaryngologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Brodawczaki krtani typu dziecięcego są najczęściej występującą niezłośliwą zmianą nowotworową górnych dróg oddechowych u dzieci. Istota choroby wiąże się z powstaniem mnohgich, egzofitycznych guzków pokrywających powierzchnię błony śluzowej. Czynnikiem etiologicznym brodawczaków krtani typu dziecięcego jest ludzki wirus Papilloma (HPV), należący do rodziny Papovaviridae. Związek pomiędzy stanem układu immunologicznego a podatnością na infekcję HPV i rozwojem zmian zależnych od ludzkiego wirusa brodawczaka jest wskazywany w różnych publikacjach.

  Streszczenie angielskie: Recurrent respiratory papillomatosis (RRP) is the most common benign neoplastic lesion in children. The disease is manifested by numerous, exophytic nodules covering the surface of the upper respirastory tract mucosa. An etiological factor of RRP is the Human papillomavirus (HPV) which belongs to the family of papovaviruses. A relation between immunological status and the development of the HPV dependant diseases has been suggested in many publications.


  12/16

  Tytuł oryginału: Insulin resistance, parameters of carbohydrate metabolism, anthropometric parameters, interactions in diabetic patients.
  Tytuł polski: Wzajemne zależności pomiędzy insulinoopornością, wskaźnikami gospodarki węglowodanowej i parametrami antropometrycznymi u chorych z cukrzycą typu 2.
  Autorzy: Szydłowski Wojciech, Łopatyński Jerzy
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (1) s.314-321, il., tab., bibliogr. 15 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Celem pracy było zbadanie zależności pomiędzy insulinoopornością a podstawowymi wskaźnikami gospodarki węglowdanowej i parametrami antropometrycznymi. Badaniem objęto 36 osób z cukrzycą typu 2 leczoncyh doustnymi lekami hipoglikemizującymi. Grupę kontrolną stanowiło 37 osób bez cukrzycy. Porównywane grupy nie różniły się w sposób istotny parametrami antropometrycznymi. Wykazano istotne zależności pomiędzy insulinooprnością a stężeniem insuliny i glukozy oznaczanym w surowicy krwi żylnej na czczo oraz pomiędzy insulinoopornością a poziomem HbA1c w obydwu badanych grupach. W grupie osób bez cukrzycy stwierdzono istotne zależności pomiędzy insulinopornością a parametrami antropometrycznymi (obwód brzucha, BMI, WHR). Jednocześnie nie stwierdzono takich zależności w grupie osób z cukrzycą typu 2.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to investigate relationships between insulin resistance index and basic parameters of carbohydrate metabolism and anthropometric values. We investigated patients with diabetes mellitus t.2 (n = 36) treated with oral hypoglycemic agents. The control group represented patients with normal glucose tolerance (n = 37). Both, the group with diabetes and control had similar values of anthropometric parameters. The insulin resistance index showed significant correlation with fasting plasma insulin and glucose concentrations and HbA1C level in both groups. In the group with normal glucose tolerance we showed significant correlations between insulin resistance index and anthropometric parameters (waist circumference, BMI, body weight, WHR). We did not find any signfiicant relationships between insulin resistance and anthropometric parameters in the diabetic group.


  13/16

  Tytuł oryginału: Reforma opieki zdrowotnej w toku. Poprawa w zakresie dostępności porad w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej.
  Tytuł angielski: Health care reform in progress. Noticeable improvement of consultation availability in the primary health care.
  Autorzy: Szydłowski Jarosław W.
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 1: Konferencja Naukowa "Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego" s.526-530, il., tab., bibliogr. 8 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Jedną z podstawowych przesłanek reformy systemu opieki zdrowotnej w Polsce była poprawa dostępności usług medycznych. Wdrożenie systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego powiązane zostało z uruchomieniem na szeroką skalę reorganizacji podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) w kierunku przekształcenia przychodni rejonowych w placówki funkcjonujące w modelu lekarza rodzinnego. Celem pracy było sprawdzenie, czy po trzech latach funkcjonowania zreformowanej służby zdrowia można stwierdzić poprawę dostępności do świadczeń lekarzy POZ. Metodą badania było porównanie standaryzowanych wskaźników porad przypadających na jednego mieszkańca w okresie roku (1998) przed reformą oraz w latach 1999-2001, tj. po wprowadzeniu zmian. W pracy uwzględniono także wyniki badań opinii społecznej z 1997 r. oraz kwestionariuszowych badań satysfakcji pacjentów z lat 2000 i 2001. Część danych liczbowych pochodziła z Informatora Statystycznego Ochrony Zdrowia Województwa Zachodniopomorskiego za 1998 r. Dane dotyczące okresu badania gromadzono na podstawie rejestrów przyjęć pacjentów. W miejscowości będącej terenem badania od 1999 r. działała jedna poradnia medycyny rodzinnej (PMR) i jedna przychodnia rejonowa (PR), która od czerwca 2000 przekształcona została w NZOZ lekarzy przychodni. W objętym badaniem okresie 3 lat (1.03.1999 - 28.02.2002) stwierdzono ważny wzrost odpowiednich, standaryzowanych wskaźników porad POZ z 2,96 przed reformą do 6,1 (w PMR) i 3,62 (w PR) w pierwszym roku badania. Wskaźnik porad w PMR wykazał tendencję spadkową, osiągając w trzecim roku badania poziom 5,55...

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to check whether after 3-year functioning of reformed health care the improvement of services in primary health care availability could be asserted. Method of the study was a comparison of standarized index of consultations realized in the primary health care. The study was realized in 1998 (before the reform) and in years 1999-2001 (after changes). Materials were also results of the social opinion in 1997 and results of questionnaire study of patient satisfaction in 2000 and 2001. The period of the study was 3 years (from 1st March 1999 to 28th February 2002). As a result of analyses explicit increase in adequate standarized consultations index in the primary health care was ascertained. The increase in this index was (in the primary health care) from 2,96 before the index consultations in FP showed a downward tendency and in the third year of the study was 5.55. Results obtained in questionnaire study of patients' satisfaction in FP showed significant improvement in opinion about consultations availability. The increase of 69.09 points in effective graduation was noticed. Conclusions: Significant improvement of consultations availability in the primary health care was noticed. The improvement of services availability in the primary health care is especially explicit in location, where general practice is a part of non-public sector and where before 1999 opinions about bad availability were significant.


  14/16

  Tytuł oryginału: Pacjenci bardzo często korzystający ze świadczeń w praktyce lekarza rodzinnego.
  Tytuł angielski: Very frequent attenders in family practice.
  Autorzy: Szydłowski Jarosław W.
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 1: Konferencja Naukowa "Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego" s.506-511, il., tab., bibliogr. 6 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zróżnicowanie korzystania ze świadczeń zdrowotnych jest zjawiskiem powszechnie znanym. Wiadomo przy tym, że stosunkowo niewielka grupa pacjentów realizuje znaczną część porad lekarskich. Osoby te nie tylko częściej korzystają ze świadczeń w placówce, ale i generują wyższy wskaźnik świadczeń w placówkach współpracujących. Celem pracy była ocena obciążenia praktyki lekarza rodzinnego (LR) i systemu opieki zdrowotnej przez pacjentów bardzo często korzystających z jego porad. Teren badania obejmował jedną z miejscowości województwa zachodniopomorskiego, gdzie finansowanie kapitacyjne podstawowej opieki zdrowotnej obejmowało, oprócz zakresu podstawowego, także podstawową diagnostykę medyczną. Nie obejmowało natomiast konsultacji specjalistycznych. Badanie zrealizowano na kohorcie liczącej 1700 osób. Do kohorty włączeni zostali wszyscy pacjenci, którzy złożyli deklaracje przynależności do uczestniczącej w badaniu Poradni Medycyny Rodzinnej NZOZ przed rozpoczęciem badań. Czas obserwacji objemował okres od 1.03.1999 do 31.03.2002 (37 miesięcy). Ogółem zgromadzono informacje o treści 24 338 porad lekarskich. Dla kohorty, na podstawie obserwacji trzyletniej, określono średni wskaźnik porad w gabinecie LR w okresie od roku (x=4,64, s=4,36). Do grupy bardzo często korzystających (BCK) z porad LR zakwalifikowano tych podopiecznych, u których analizowany wskaźnik przekraczał wartość średniej z kohorty powiększony o 2 odchylenia standardowe, tzj. osoby realizujące ponad 13,36 ...

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to estimate the loads of general practice by very frequent attenders to general practitioner consultations. The area of study covers one town in West Pomeranian province, where per capita financing of the primary health care indices also the basic medical diagnostics but excludes specialistic medical consultations. The cohort of patients included all patients (1700 persons) who declared an affiliation with Family Practice (NZOZ) before 1st March 1999. During observation period (from 1st March 1999 to 31st March 2002) 24.338 questionnaires about medical consultations were gathered. For the cohort based on 3-year observation, we define average indicator of general practitioner consultations per year (x=4.64, sd=4,36). We define persons who fall beyond the average value from cohort increased in 2 standard deviation interval as the very frequent attenders (VFAs) of general practitioner service. The VFAs constituted 4.4 p.c. of the cohort; men = 2.5 p.c., women 5.9 p.c. of the entire group respectively. These percentages represent 19 men and 56 women for VFAs. This group was significantly elder. VFAs represent about 16 p.c. of the entire population of medical consultations and 30 p.c. of all diagnostic services. They were also the reason for 17 p.c. of the volume of hospitalizations, over 17 p.c. specialist consultations and over 18 p.c. of the entire rehabilitation services. Conclusions: This study confirmed the usefullness of the proposed ...


  15/16

  Tytuł oryginału: Próba określenia zapotrzebowania na porady lekarskie w praktyce lekarza rodzinnego.
  Tytuł angielski: An attempt to determine the demand for medical consultations in family practice.
  Autorzy: Szydłowski Jarosław W.
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 1: Konferencja Naukowa "Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego" s.512-518, il., tab., bibliogr. 6 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Dostępność świadczeń jest czynnikiem zależnym w dużej mierze od organizacji ochrony zdrowia i powinna być dostosowywana do istniejących potrzeb. Działanie takie wymaga jednak okresowych analiz i ocen poziomu zapotrzebowania (popytu) na świadczenia. Celem pracy była próba określenia zapotrzebowania na porady lekarskie w praktyce lekarza rodzinnego (LR). Badania zrealizowano w okresie pierwszych trzech lat funkcjonowania systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce. Badania przeprowadzono na kohorcie obejmującej 1700 osób (952 kobiety i 748 mężczyzn), podopiecznych LR. Pacjenci kohorty byli mieszkańcami miejscowości o wysokim stopniu uprzemysłowienia, charakteryzowali się wyższym niż przeciętne zapotrzebowaniem na świadczenia zdrowotne. Okres obserwacji obejmował 36 miesięcy (od 1.03.1999 do 28.02.2002). Wskaźniki porad zrealizowanych (przy bardzo dobrej, monitorowanej dostępności świadczeń) potraktowane zostały jako mierniki zapotrzebowania na porady LR. Podstawą kategoryzacji pacjentów był wiek w okresie uzyskania porady oraz płeć. Przeprowadzone prace wykazały znaczne zróżnicowanie zapotrzebowania na porady LR w zależności od wieku i płci podopiecznych, stwierdzono podobne zmiany zapotrzebowania na porady LR. Pierwszy okres, tj. od urodzenia do 18 r.ż. u mężczyzn i 21 r.ż. u kobiet, charakteryzował się wyraźnym, dynamicznym tempem spadku zapotrzebowania na porady LR. Drugi okres, tj. od 18 do 35 r.ż. u mężczyzn i od 21 do 32 r.ż. u kobiet, był okresem o względnie stałym, niskim poziomie zapotrzebowania na porady. Trzeci okres, po 32 r.ż. u kobiet i 35 r.ż. u mężczyzn charakteryzowal się względnie stałym, proporcjonalnie rosnącym z wiekiek zapoterzbowaniem na porady LR...

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to determine the demand for general practitioner medical consultations (after three years workings of common insurance wholesome system in Poland). A cohort study of 1700 patients under general practitioner's care (952 women, 748 men) was examined over the period of 36 months (from 1st March 1999 to 28th February 2002). The index of consultations (with very good monitoring organizational availability of services) was chosen as a measure of demand for general practitioners consultations. Conclusions: A significant differentiation of demand for general practitioner consultations according to the patients' age and sex was ascertained. 1. Demand for general practitioner consultations was lower for men (4.71) than for women (7.17). 2. The demand curves have similar characteristics for both men and women. Both curves have three major characteristic periods; the first one having the highest demand for medical consultations, the intermediate one having the lowest and steadiest demand, and the third one being characterized by the continously growing demand. 3. The results can aid the financial analyses of primary health care.


  16/16

  Tytuł oryginału: Reforma opieki zdrowotnej w toku. Czy wszystkie wprowadzone zmiany uzyskały aprobatę pacjentów?
  Tytuł angielski: Health care reform in progress. Do all introduced changes obtain a patients' approval?
  Autorzy: Szydłowski Jarosław W.
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 1: Konferencja Naukowa "Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego" s.519-525, il., tab., bibliogr. 9 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W swoich założeniach, reforma ochrony zdrowia jest procesem ciągłym, obliczonym na długi i niekiedy wręcz niemożliwy do zdefiniowania, okres czasu. Wprowadzone w ramach reformy zmiany miały przynieść wymierne korzyści pacjentom. Nie sposób jednak dokonywać dalszych korekt systemu i podejmować odpowiednie decyzje bez uwzględnienia opinii osób bezpośrednio zainteresowanych, jakimi są odbiorcy usług. Celem badania było udzielenie odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób zmieniły się opinie pacjentów lekarza rodzinnego na temat wybranych elementów systemu opieki zdrowotnej , w stosunku do okresu sprzed reformy. Terenem badania była jedna z miejscowości w województwie zachodniopomorskim. Materiał badawczy stanowiły dane uzyskane z badań kwestionariuszowych opinii pacjentów w jednej z poradni medycyny rodzinnej, na przełomie roku 2000/2001. Analizie poddano informacje pochodzące z 421 wypełnionych kwestionariuszy ankietowych, tj. z badania opinii wyrażanych przez około 32 proc. osób dorosłych, podopiecznych tejże placówki. Zastosowany kestioniariusz ankietowy był zmodyfikowaną wersją narzędzia badawczego użytego do wcześniejscy badań, prowadzonych w tym samym terenie w 1997 r. Uzyskane wówczas wyniki wykorzystano jako tło do prezentacji rezultatów niniejszego badania. W opracowaniu wyników zastosowano rutynowe metody statystyczne. Wykorzystano także skalę efektywną opinii społecznych. Pozwoliła ona określić wypadkową opinii społecznej jedną wartością liczbową (w punktach ...

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to get to know the opinions of General Practitioner (GP) patient's on functional elements of Polish health care system in relaton to the period before the reform. Methods: The study took place in one small town in zachodniopomorskie province. Data were gathered during the questionnaire study among GP patients in 2000/2001. Information from 421 questionaires (opinions expressed by about 32 p.c. adults patients) was analyzed. Use questionnaire was modified version of questionnaire, used in earlier study realized in the same area in 1997. Earlier results (1997) were used to show comparison effects in present study. The major subjects were opinions about: the health care system, the primary and secondary health care, the hospital and relief. In presentation of results routine statistics procedure was used. The effective scale of social opinion expression was also used. This scale illustrates entire opinion in one number. Basing on obtained results of our own study and review of the other publications the following conclusions have been ascertained: 1. Not all opinions about health care reform have been equal. 2. The general opinion about the functioning of the health care system is now worse (-8,5 pts). Also opinions about primary care (-2 pts.) and secondary ambulatory care (-23 pts.) are worse. 3. The primary health care is positively perceived (+ 98 pts.), especially the care, which is realized by general practitioner in non-public sector. 4. ...

  stosując format: