Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SZYCIK
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Doświadczenia własne w stosowaniu implantów śródkostnych firmy ITI Straumann.
Autorzy: Szycik Violetta, Dijakiewicz Maciej, Pawłowska Anita, Łoś Dominik, Zienkiewicz Józef
Źródło: Implantoprotetyka 2002: 3 (2) s.3-7, il., tab., bibliogr. 9 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,563

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawiają własne doświadczenia w uzupełnianiu różnorodnych braków zębowych za pomocą implantów systemu Straumanna. W przypadkach niedostatecznej ilości tkanki kostnej stosowano zabiegi sterowanej regeneracji kości z użyciem przeszczepów autogennych, preparatów kościozastępczych oraz membran zaporowych w celu przyspieszenia regeneracji tkanki kostnej wykorzystywano czynniki wzrostu zawarte w osoczu krwi (PRP - platelet rich plasma).

  Streszczenie angielskie: The authors describe their own experience of using Straumann implants for replenishment of different dental defects. In the case of insufficient bone they used quided bone regeneration with autogenous bone grafts, bone substitute materials, membranes and growth factors which are found in platelet rich plasma.


  2/3

  Tytuł oryginału: Podnoszenia dna zatoki szczękowej metodą zamkniętą z jednoczesnym wprowadzeniem implantów wewnątrzkostnych - opis przypadków własnych.
  Tytuł angielski: Sinus augmentation using closed method, with simultaneous implant placement - report of author's own cases.
  Autorzy: Dijakiewicz Maciej, Pawłowska Anita, Szycik Violetta
  Źródło: Implantoprotetyka 2002: 3 (3) s.20-23, il., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: W leczeniu implantologicznym najwięcej problemów napotykamy w tylnym odcinku wyrostka zębowodołego szczęki, gdzie często występuje niewystarczająca ilość kości i niska jej gęstość. W ostatnim czasie rozwinęły się nowe techniki dla bardziej stabilnego umieszczania implantów w tym regionie, a polegają one na powiększeniu wymiaru pionowego kości. Do nich należy podnoszenie dna zatoki szczękowej metodą zamkniętą połączone z augmentacją podzatokową. Przedstawimy własne doświadczenia w stosowaniu tej metody z wykorzystaniem preparatu Bio-Oss i z jedno czasowym wprowadzeniem 5 implantów u 4 pacjentów. Uzyskano zwiększenie wymiaru pionowego kości w odcinkach bocznych od 1,8 do 3,6 mm. W opisanym materiale nie obserwowano powikłań zapalnych.

  Streszczenie angielskie: The most frequently encountered challenges in oral implantology are located mainly in the posterior maxilla. This area is characterized by an inadequate bone quantity and strength quality. Some new techniques have been developed, recently, and their purpose is to increase the vertical dimensiom of maxillary process and to improve an implant stabilisation in this region. One of them is the closed method of sinus lift with bone augmentation. We would like to present our own experiences with Bio-Oss used in the simultaneous placement of 5 implants at 4 patients. We have obtained the increase of the vertical bone dimension from 1,8 to 3,6 mm. We did not observe any inflammatory complications during those studies.


  3/3

  Tytuł oryginału: Zastosowanie preparatu Bio-Oss w rozszerzeniu wskazań do stosowania wszczepów zębowych.
  Tytuł angielski: Bio-Oss - its use as an extension of indications for implant dentistry.
  Autorzy: Szycik Violetta, Dijakiewicz Maciej, Zienkiewicz Józef, Pawłowska Anita
  Źródło: Ann. Acad. Med. Gedan. 2002: 32 s.151-159, il., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 702,634

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: