Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SZYCH
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: Stężenie prokalcytoniny (PCT) w surowicy krwi ciężarnych i w płynie owodniowym w ciąży zakończonej porodem przedwczesnym.
Tytuł angielski: Serum and amniotic fluid procalcitonin (PCT) concentration in pregnancy delivered prematurely.
Autorzy: Torb‚ Andrzej, Szych Zbigniew, Czajka Ryszard
Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.590-594, tab., bibliogr. 14 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,663

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża


  2/6

  Tytuł oryginału: Program zewnętrznej oceny jakości badań mikrobiologicznych - ocena wyników sprawdzianu przeprowadzonego w 2001 roku w laboratoriach stacji sanitarno-epidemiologicznych.
  Tytuł angielski: Microbiological external quality assurance program (MEQAP) - evaluation of results obtained in sanitary - epidemiological station laboratories in 2001.
  Autorzy: Szych Jolanta, Kałużewski Stanisław
  Źródło: Med. Dośw. 2002: 54 (3) s.199-213, tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,458

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Temat korporatywny:
 • Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

  Streszczenie polskie: W ramach Programu Zewnętrznej Oceny Jakości Badań Mikrobiologicznych Sprawdzian 2001 oceniono wiarygodność identyfikacji i oznaczenia wrażliwości na antybiotyki i chemioterapeutyki 4 szczepów pałeczek z rodziny Enterobacteriaceae w laboratoriach 49 stacji sanitarno-epidemiologicznych. Poniższa praca zawiera analizę wyników przeprowadzonego sprawdzianu badań ze zwróceniem uwagi na przyczyny najczęściej popełnianych błędów.


  3/6

  Tytuł oryginału: Typy fagowe oraz profile plazmidowego DNA szczepów Salmonella enterica subsp. Enterica ser. Enteritidis (S. Enteritidis) izolowanych z ognisk zatruć pokarmowych w roku 2001.
  Tytuł angielski: Phage types and plasmid profiles of Salmonella enterica subsp. Enterica ser. Enteritidis (S. Enteritidis) stains isolated from outbreaks in Poland in 2001.
  Autorzy: Cieślik Anna, Szych Jolanta, Zasada Aleksandra A., Paciorek Jarosław, Kałużewski Stanisław
  Źródło: Med. Dośw. 2002: 54 (4) s.325-334, il., tab., bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,458

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Scharakteryzowano 41 szczepów S. Enteritidis określając ich lekowrażliwość, typując bakteriofagami wg Ward, oraz wyznaczając elektroforetyczne profile plazmidowego DNA. Wyizolowane z ognisk zatruć pokarmowych w Polsce w maju i czerwcu 2001 roku szczepy S. Enteritidis będące przedmiotem niniejszego opracowania przedstawiają różne typy fagowe. Wszytkie szczepy posiadają plazmid o wielkości 57 kb oraz dodatkowo plazmidy swoiste dla ich typów fagowych. Zaobserwowano przypuszczalną konwersję szczepu o typie fagowym 21 do typu 1var.


  4/6

  Tytuł oryginału: Zmiana mikrotwardości szkliwa zębów stałych po zastosowaniu preparatów wybielających zawierających nadtlenek karbamidu o stężeniach 10, 20 i 35 proc.
  Tytuł angielski: Changes in the microhardness of enamel in the permanent teeth following the use whitening agents containing 10, 20 and 35 p.c. carbamide peroxide.
  Autorzy: Lisiecka Krystyna, Petrasz Małgorzata, Chmiel Jarosław, Szych Zbigniew
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (6) s.340-346, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Celem pracy było zbadanie wartości mikrotwardości powierzchni szkliwa górnych siekaczy przyśrodkowych, usuniętych osobom dorosłym, po zastosowaniu preparatów wybielających zęby, zawierających nadtlenek karbamidu stężenich 10, 20 i 35 proc. Wybielano połowę powierzchni wargowej, a uzyskane wyniki mikrotwardości porównywano z częścią niewybielaną. W badaniach mikrotwardości posłużono się metodą Vickersa pod obciążeniem 200 G. Zauważono, że proces wybielania powodował każdorazowo zmniejszenie wartości mikrotwardości. Średnia wartość zmniejszenia się mikrotwardości szkliwa wszystkich pomiarów wyniosła 7,7 proc. twardości początkowej.


  5/6

  Tytuł oryginału: Zasady pobierania, przesyłania i diagnozowania próbek materiału klinicznego pobranego od ofiar ataku bioterrorystycznego do badań mikrobiologicznych.
  Autorzy: Szych Jolanta, Gut Włodzimierz
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 supl. 3: Lekarz w obliczu bioteroryzmu s.24-36, tab. - Konferencja naukowo-szkoleniowa pt. Lekarz w obliczu bioterroryzmu Bydgoszcz 26-28.09. 2002
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  6/6

  Tytuł oryginału: Ocena kliniczna i opinia pacjentów po leczeniu niektórych wad zgryzu aparatem silikonowym.
  Tytuł angielski: Clinical evaluation and patient opinion after treatment of certain malocclusions with silicone appliances. P. 1.
  Autorzy: Skomro Piotr, Szych Zbigniew
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (11) s.48-50, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Elastodoncja to nowa dziedzina ortodoncji zajmująca się aparatami ortodontycznymi wykonanymi z elastomeru silikonowego. Celem pracy była ocena kliniczna skuteczności leczenia niektórych wad zgryzu za pomocą aparatu silikonowego oraz ustalenie skuteczności leczenia aparatem silikonowym w zależności od wieku pacjentów. Aparat elasto-aligner był szczególnie przydatny do utrwalenia i poprawy ostatecznych wyników leczenia wad zgryzu aparatem stałym. Wykazano, że stosowanie aparatu silikonowego u najmłodszych pacjentów jest celowe.

  Streszczenie angielskie: Elastodontics is a new discipline of orthodontics using applicances constructed of silicone elastomer. The aim of this study was to clinically evaluate the efficacy of treating certain malocclusion by silicone appliances and also to establish the efficacy of treatment according to patient age. The elasto-aligner appliance was particularly suited to the reinforcement and enhancement of the final stages of fixed appliance therapy. It was shown that the use of the silicone appliance is most appropriate for the youngest patients.

  stosując format: