Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SZYBEJKO-MACHAJ
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Leczenie chorób skóry i chorób przenoszonych drogą płciową
Autorzy: Barancewicz-Łosek Maria, Białynicki-Birula Rafał, Cisło Maria, Kołodziej Tomasz, Machaj Zbigniew, Maj Joanna, Mazur Grzegorz, Nockowski Piotr, Pacan Przemysław, Panaszek Bernard, Plomer-Niezgoda Ewa, Ruczkowska Janina, Szepietowski Jacek, Szybejko-Machaj Grażyna, Wąsik-Kuprianowicz Agnieszka, Wąsik Feliks, Woźniacka Anna, Żaba Ryszard, Żak-Prelich Małgorzata
Opracowanie edytorskie: Szepietowski Jacek (red.).
Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 477, [1] s. : tab., bibliogr. [przy rozdz.], 21 cm.
Sygnatura GBL: 735,696

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/3

  Tytuł oryginału: Grzybice wieku dziecięcego.
  Autorzy: Miklaszewska Mieczysława, Szybejko-Machaj Grażyna
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (4) s.238-243, il., tab., bibliogr. 14 poz.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W artykule omówiono grzybicę skóry owłosionej głowy powierzchowną i głęboką grzybicę skóry gładkiej i paznokci, drożdżycę skóry gladkiej, błon śluzowych i paznokci. Podkreślono specyfikę zmian chorobowych u dzieci, wiek od okresu noworodkowego do okresu pokwitania włącznie, w którym dana jednostka chorobowa występuje. Leczenie przedstawiono w tabelach.


  3/3

  Tytuł oryginału: Analiza najczęstszych hospitalizacji w oddziale dermatologii pediatrycznej: obserwacje 10-letnie.
  Tytuł angielski: Analysis of the most common hospitalizations in the pediatric dermatology unit: 10-year observations.
  Autorzy: Horanin Monika, Sikora Magdalena, Szybejko-Machaj Grażyna, Szepietowski Jacek
  Źródło: Dermatol. Klin. 2002: 4 (1/4) s.39-44, il., tab., bibliogr. 31 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,522

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Dermatozy wieku dziecięcego, ze względu na ich częstotliwość występowania, obraz kliniczny i przebieg choroby, mają swoją specyfikę. Cel pracy: Analiza profilu dzieci hospitalizowanych z przyczyn dermatologicznych oraz wykazanie najczęstszych dermaotz wymagających hospitalizacji. Podjęto również próbę oceny trendów w hospitalizacji w ostatnich dwóch okresach pięcioletnich. Materiał i metody: Materiał stanowiły dane z historii chorób pacjentów hospitalizowanych w Oddziale Dermatolgoii Pediatrycznej we Wrocławiu w latach 1991-2000. W analizie uwzględniono wiek i płeć pacjentów oraz rozpoznanie. Aby wykazać różnice w częstotliwości występowania danych dermatoz u dzieci i dorosłych, analizą objęto historie chorób dorosłych pacjentów hospitalizowanych w roku 1998 i 2000. Wyniki: W ciągu ostatnich 10 lat (1991-2000) w Oddziale Dermatologii Pediatrycznej AM we Wrocławiu hospitalizowano łącznie 891 dzieci (42 proc. chłopców, 58 proc. dziewcząt). Średni wiek dzieci wynosił 11,1 ń 3,5 roku. W tym okresie w grupie wiekowej 14 - 18 lat hospitalizowanych było istotnie więcej dziewcząt (p 0,007). Odmiennie w grupie 8-13 lat, w której hospitalizowanoe więcej chłopców (p 0,04). Najczęściej hosptializowano dzieci z łuszczycą (18 proc.), atopowym zapaleniem skóry (16,7 proc.), bielactwem nabytym (11,6 proc.) oraz łysieniem plackowatym (8,8 proc.). Nie wykazano różnic w częstości hospitalizacji w zależności od płci pajcentów. W 1998 i 2000 r. hostpializowano 1586 ...

  Streszczenie angielskie: Background: Pediatric dermatology, due to different frequency, clinical manifestatin and course of several diseases, has its own peculiar character. Aim of the paper: To analyse children hosptializations, to establish the most common cutaneous diseases requiring hospitalization in children, and to assess trends in pediatric dermatology hospitalizations. Material and method: Case records of children hosptialised in Pediatric Dermatology Unit in the years 1991-2000 were analysed. Moreover, due to comparison of hopsitalizations between children and adults, 1586 case records of adult patietns from the years 1998 and 2000 were also included. The following factors were analysed: age, gender of patients and the diagnosis. Results: In the years 1991-2000, 891 children (42 p.c. of males and 58 p.c. of females) were treated in Pediatric Dermatology Unit. The mean age of patients was 11.1 ń 3.5 years. In the gorup of children between 14 and 18 years, female patietns were more frequently hospitalised (p 0.007). In contrast, in the age group 8-13, males were more commonly treated in the unit (p 0.04). The most common dermatosis requiring hosptialization was psoriasis (18 p.c.), followed by atopic dermatitis (16.7 p.c.), vitiligo (11.6 p.c.) and alopecia areata (8.8 p.c.). No differences were foudn in hospitalizations according to gender of patients. Among children atopic deramtitis, alopecia areata and vitiligo patients were significantly more commonly hosptializaed than ...

  stosując format: