Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SZWARC
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Współpraca chirurgiczno-anestezjologiczna w leczeniu dzieci z MOC
Autorzy: Osemlak Jerzy, Lesiuk Witold, Szwarc Paweł
Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 1 - Warszawa, 2002 s.298-303, il., tab., bibliogr. 4 poz., sum. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
Sygnatura GBL: 735,679

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • anestezjologia
 • chirurgia
 • organizacja ochrony zdrowia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/2

  Tytuł oryginału: Rozpoznawanie zespołu dziecka krzywdzonego w szpitalnym oddziale ratunkowym dziecięcym.
  Tytuł angielski: Diagnosing of battered child syndrome in the pediatric hospital rescue department.
  Autorzy: Szwarc Paweł
  Źródło: Rocz. Dziec. Chir. Uraz. 2002: 6 s.35-39, il., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,543

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono problem rozpoznawania zespołu dziecka krzywdzonego w szpitalnym oddziale ratunkowym dziecięcym. Przytoczono rozpoznany przypadek dziecka krzywdzonego oraz omówiono organizację pomocy dzieciom krzywdzonym w dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Lublinie. Podkreślono wiodący udział chirurga dziecięcego pracującego w szpitalnym oddziale ratunkowym w rozpoznawaniu zespołu oraz wszczęciu postępowania prawno-administracyjnego. Zwrócono także uwagę na fakt, że z pozoru drobne i powierzchowne urazy potwierdzającym lub domniemanym wywiadzie co do istnienia przemocy w rodzinie na równi z urazami poważnymi stanowią wskazanie do hospitalizacji dziecka i wszczęcia procedur służących rozpoznaniu jego sytuacji rodzinnej.

  Streszczenie angielskie: The paper presents problem of diagnosing of battered child syndrome in the pediatric hospital rescue department. The author presented revealed case of battered child and described organization of help to battered children in the Pediatric Clinical Hospital in Lublin. He emphasized leading role of pediatric surgeon working in the hospital rescue depertment in recognizing that syndrome and in starting legal proceedings. The author paid attention to the fact, that apparent small and superficial injuries with confirming or presumed case history of constraint in family as well as serious injuries are indication to hospitalization of a child and starting procedures explaining its familial situation.

  stosując format: