Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SZWALSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Ziarniniakowe zrazikowe zapalenie piersi.
Tytuł angielski: Granulomatous lobular mastitis.
Autorzy: Taran Katarzyna, Szwalski Jarosław, Sporny Stanisław
Opracowanie edytorskie: Jaśkiewicz Janusz (koment.).
Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (9) s.827-831, il., bibliogr. 15 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,570

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Ziarniniakowe zrazikowe zapalenie piersi jest rzadką zmianą o nieznanej etiologii. Pojawia się u kobiet w wieku rozrodczym. Obserwuje się związek tego typu zapalenia z przebytą ciążą, porodem i laktacją. Objawy rozwijają się zwykle od 5 lat od zakończenia ciąży i mogą odpowiadać w obrazie klinicznym rakowi piersi. Rozpoznanie tej zmiany jest możliwe dopiero po badaniu mikroskopowym uzupełnionym badaniami mikrobiol. Leczenie chirurgiczne w ziarniniakowym zrazikowym zapaleniu piersi nie musi być postępowaniem z wyboru.

  Streszczenie angielskie: Granulomatous lobular mastitis is a rare entity of unknown etiology. It affects women of childbearing age. We observed a correlation between this type of mastitis and pregnancy, partus and lactation. Symptoms of granulomatous mastitis appear during the first five years following pregnancy and are clinically similar to breast cancer symptoms. Diagnosis of granulomatous mastitis is based on the histopathological examination of post-operative specimens with additional microbiological stains. In many cases of granulomatous mastitis surgery is not the treatment of choice.


  2/3

  Tytuł oryginału: Adenomiosis w litych szczątkowych rogach macicy w zespole Rokitansky-Kstner-Hauser.
  Tytuł angielski: Adenomiosis in solid rudimentary horns of uterus in syndrom Rokitansky-Kstner-Hauser.
  Autorzy: Palatyński A., Zawalski W., Gruszczyńska J., Szwalski J.
  Źródło: Ginekol. Prakt. 2002: 10 (3) : X Ogólnopolskie Sympozjum Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej s.43-44, il., bibliogr. 7 poz., sum. - 10 Ogólnopolskie Sympozjum Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej Międzyzdroje 24-25.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przypadek 17-letniej dziewczynki z zespołem bólowym miednicy małej, którego przyczyną była endometrioza wewnętrzna, zlokalizowana w litych, szczątkowych rogach macicy, znajdujących się na bocznych ścianach miednicy.

  Streszczenie angielskie: The 17-years old adolescent with a pelvic pains syndrome caused by adenomiosis in rudimentary horn of uterus is presented. Patient was 17-years old girl suffered from pelvic pain. In this case we illustrate diagnosis, symptoms and therapy. Patient was submitted complex surgical treatment.


  3/3

  Tytuł oryginału: Wole jajnikowe.
  Tytuł angielski: Struma of the ovary.
  Autorzy: Sporny Stanisław, Kowalska-Koprek Urszula, Szwalski Jarosław, Lewiński Andrzej
  Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (3) s.387-393, il., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,167

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wole jajnikowe zalicza sie do potworniaków gonady żeńskiej. Ten łagodny nowotwór może wyjątkowo wspołistnieć z dodatkowymi ogniskami w jajowodzie, listkach otrzewnej i sieci, co stanowi zawsze poważny problem diagnostyczny. Bardzo rzadko obserwuje się złośliwe wole jajnikowe. Rozpoznaje się je wówczas kiedy w obrębie potworniaka ujawniony zostanie nowotwór o utkaniu identycznym jak rak brodawkowaty lub pęcherzykowy tarczycy. W wolu jajnikowym można czasami stwierdzić obecność rakowiaka, kolejnego nowotworu spełniającego kryteria złośliwego biologicznie guza.

  Streszczenie angielskie: Struma of the ovary is a gonadal teratoma. This benign neoplasms can exceptionally coexist with other foci in the uterine tube, peritoneal layers, and in the omentum, what always creates a difficult diagnostic problem. Malignant ovarian struma is very rare and is diagnosed when - within the teratoma - a neoplasms is found with texture identical to that of papillary or follicular carcinoma of the thyroid. The ovarian struma may also contain a carcinoid, another neoplasms, which meets the criteria of biologically malignant tumour.

  stosując format: