Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SZUBER
Liczba odnalezionych rekordów: 10Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/10

Tytuł oryginału: Antagoniści oksytocyny - nowe możliwości w terapii zagrażającego porodu przedwczesnego?
Autorzy: Bręborowicz Grzegorz H., Szuber Michał, Markwitz Wiesław, Dębniak Bogusław
Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.26-29, bibliogr. 14 poz.
Sygnatura GBL: 313,663

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża


  2/10

  Tytuł oryginału: Torbiele zastoinowe ślinianki podjęzykowej leczone w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej IS AM w Poznaniu w latach 1990-2000.
  Tytuł angielski: The stagnant cysts of sublingual salivary gland treated in the stomatological surgery division of the institute of stomatology of the medical academy in years 1990-2000.
  Autorzy: Szubert Patryk, Sokalski Jerzy
  Źródło: Nowa Stomatol. 2002: 7 (2) s.71-72, tab., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,407

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: According to the classification of Pindborg and Kramer ranula is a stagnant cyst of the sublingual salivary gland. The change is infrequently observed, mostly connected with the young people. The characteristic clinical manifestation allows to make a correct diagnosis. But there are some problems with choosing of method of treatment. Surgery uses of following operationes: marsupialization, cystectomy and cystectomy with surgical husking of the sublingual salivary. In Stomatological Surgery Division of the Institute of Stomatology of the Medical Academy, in years 1990-2000 six cases of the ranula have been treated. Average age of the patients was 24 years. The two methods of treatment were used: marsupialization and cystectomy, both were effective and didn't cause return of the ranula.


  3/10

  Tytuł oryginału: Zdrowotne przyczyny odejścia ze służby strażaków jednostek ratowniczo-gaśniczych.
  Tytuł angielski: Health reasons for firefighters to leave their job.
  Autorzy: Szubert Zuzanna, Sobala Wojciech
  Źródło: Med. Pr. 2002: 53 (4) s.291-298, il., tab., bibliogr. 27 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,901

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Celem podjętej analizy jest określenie głównych patologii związanych z odchodzeniem strażaków ze służby poprzez analizę czasowej niezdolności do pracy oraz orzeczeń o inwalidztwie z uwzględnieniem wieku i stażu pracy w zawodzie strażaka. Badana grupa objemuje reprezentacyjną próbę 1503 strażaków zatrudnionych w 29 jednostkach ratowniczo-gaśniczych w latach 1994-1997. W okresie tym 214 strażaków odeszło ze służby, w tym 40 proc. stanowiły odejścia na emeryturę, a 38 proc. - na rentę inwalidzką. Analiza wykazała średnioroczną częstość odejść strażaków ze służby wynoszącą około 43/1000 osób (w tym: na emeryturę - 17/1000; na rentę chorobową - 16/1000). Częstość odejść na renty i emerytury była wśród strażaków o 60 proc. wyższa od częstości odnotowanej dla pracowników w całej gospodarce. Zależność odejść strażaków ze służby od stażu pracy w tym zawodzie (skorygowana o wiek) wskazuje największą częstość odejść na emeryturę po 15 latach pracy, a na rentę chorobową - po 22 latach pracy. Absencja chorobowa osób odchodzących na rentę inwalidzką była 13-krotnie wyższa w stosunku do absencji strażaków pozostających na służbie, a odchodzących na emeryturę - był najwyższa 4-krotnie. Najczęściej występujące wśród strażaków przyczyny inwalidztwa to: choroby układu kostno-mięśniowego, zaburzenia psychiczne i choroby ukłądu krążenia. Główne przyczyny absencji osób odchodzących na rentę inwalidzką to: choroby układu krążenia (26 proc. absencji chorobowej), choroby układu ...

  Streszczenie angielskie: The objective of this study was to identify major pathologies among firefighters, being the cause of leaving the job. The study was based on the analysis of temporary work disability and disability certificates, taking account of age and duration of employment in the capacity of a firefighter. The study was performed on a representative sample of 1503 firefighters, employed between 1994 and 1997 in 29 fire stations. During that period, 214 firefighters left their job (40 p.c. of them got retired and 38 p.c. of persons were given the right to receive disability pension). The analysis revealed the average annual frequency of leaving the job by firefighters that accounted for about 43/1000 persons (including 17 retired and 16 persons on disability pension per 1000 firefighters, respectively). Among firefighters, the frequency of leaving the job because of retirement or permanent disability was by 60 p.c. higher than among workers employed in different branches of the national economy. The analysis of the relationship between leaving the job and the duration of employment (adjusted for age) showed that the majority of those retired left job after 15 years and those on disability pension after 22 years. Sick absence among firefighters who left the job because of disability and retirement was respectively 13 and 4 times higher than that observed among firefighters in active service. Diseases of the musculoskeletal and circulatory ssytems and mental disorders were the most ...


  4/10

  Tytuł oryginału: Lichen planus pemphigoides. Opis przypadku.
  Tytuł angielski: Lichen planus pemphigoides. Case report.
  Autorzy: Piela Zofia, Mach Barbara, Szuber Maria, Jabłońska Stefania
  Źródło: Prz. Dermatol. 2002: 89 (4) s.281-286, il., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,248

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Przedstawiamy przypadek lichen planus pemphigoides (LPP) u 66-letniego mężczyzny. Rozpoznanie potwierdzono badaniem histopatologicznym i immunopatologicznym bezpośrednim, w którym wykazano linijne złogi IgG i C3 w zonie błony podstawnej w wycinku z niezmienionej błony śluzowej jamy ustnej z otoczenia zmian pęcherzowych. Nie stwierdzono krążących przeciwciał przeciwko antygenom błony podstawnej.

  Streszczenie angielskie: We describe a 66 year-old man with lichen planus pemphigoides (LPP). The histology of cutaneous lesions was typical of lichen planus (LP), while biopsies from bullous lesions on uninvolved skin revealed a subepidermal blister and sparse inflammatory infiltrates in the upper dermis suggestive of bullous pemphigoid (BP). Direct immunofluorescence (DIF) of perilesional buccal mucosa showed linear deposits of immunoglobulin IgG and C3 at the basement membrane zone. Circulating IgG autoantibodies anti basement membrane zone were not detected.


  5/10

  Tytuł oryginału: Program badań profilaktycznych byłych pracowników zakładów przetwórstwa azbestu - Amiantus.
  Tytuł angielski: Prophylactic examinations of the former workers of the asbestos probessing plants: the Amiantus project.
  Autorzy: Szeszenia-Dąbrowska Neonila, Szubert Zuzanna
  Źródło: Med. Pr. 2002: 53 (6) wyd. spec. s.452-456, il., tab., bibliogr. 22 poz., sum. - Świętokrzyskie Dni Medycyny Pracy - ogólnopolskie sympozjum naukowe Kielce 05-08.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,901

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Obowiązek przeprowadzania okresowych badań profilaktycznych byłych pracowników zakładów wyrobów azbestowych wynika z ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zaweirających azbest. Badania okrsowe pozwalają na ujawnianie zmian chorobowych w okresie przedobjawowym lub wczesnoobjawowym, co umożliwia podjęcie odpowiedniego leczenia i prowadzi do znacznego spowolnienia procesów chorobowych. Główne cele nadzoru i koordynacji to: zapewnienie dobrej jakości badań profilaktycznych poprzez wdrożenie ujednoliconej metodyki badania lekarskiego i rozpoznawanie patologii będącej skutekiem narażenia na pył azbestu zgodnie z międzynarodowymi kryteriami diagnozowania chorób azbestozależnych (Kryteria Helsińskie, 1997), monitorowanie skutków zdrowotnych w zakresie układu oddechowego wśród osób zawodowo narażonych na pył azbestu, prowadzenie bazy danych o osobach przebadanych oraz podlegających badaniom profilaktycznym na terenie całego kraju. Podjęty w Polsce program badań profilaktycznych osób narażonych zawodowo na azbestu ma charakter przeesiewowego badania masowego (screening). Dla potrzeb programu wypracowana została ujednolicona strategia masowych badań profilaktycznych osób narażonych zawodowo w zakładach wyrobów azbestowych w Polsce, dokumentacja badania (kwestionariusze badania klinicznego, radiologicznego, spirometrycznego) oraz instrukcje dla osób przeprowadzających badanie. Wszystkie ośrodki prowadzące badanie otrzymały aktualnie obowiązujące wg standardów światowych kryteria kliniczne, radiologiczne, spirometryczne, histologiczne rozpoznawania chorób azbestozależnych: azbestozy, międzybłoniaka opłucnej, raka płuca, wg ustaleń helsińskich z 1997 r. Uzyskane w programie dane będą podstawą do oceny zapadalności i chorobowości na choroby azbestozależne wśród osób zawodowo narażonych na pył azbestu w zakładach przetwórstwa tego surowca.


  6/10

  Tytuł oryginału: Przypadek nawrotowego naczyniaka jamistego oczodołu o lokalizacji pozagałkowej.
  Tytuł angielski: The case of recurrent orbital cavernous angioma of retrobulbar location.
  Autorzy: Kłębukowski Leszek, Łukasik Sławomir, Szuber Krzysztof
  Źródło: Prz. Wojsk.-Med. 2002: 44 (3/4) s.347-350, il., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,530

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Naczyniak jamisty należy do nowotworów niezłośliwych, wywodzących się histologicznie z układu naczyń krwionośnych. W dużym odsetku przypadków jest wrodzoną wadą rozwojową. Wśród nowotworów niezłośliwych oczodołu zajmuje pierwsze miejsce pod względem częstości występowania. Głównym jego objawem klinicznym jest wytrzeszcz gałki ocznej i uczucie wzmożonego napięcia w oczodole. Leczeniem z wyboru jest zabieg operacyjny. Przedstawiony opis przypadku nawrotowego naczyniaka jamistego oczodołu o lokalizacji pozagałkowej stanowi potwierdzenie ogromnych trudności diagnostycznych i leczniczych schorzeń oczodołu.


  7/10

  Tytuł oryginału: Nietypowy przypadek ropnia oczodołu w przebiegu powikłanego zaplenia zatok przynosowych.
  Tytuł angielski: Atypical case of orbital abscess in the course of complicated inflammation of nasal sinuses.
  Autorzy: Kłębukowski Leszek, Szuber Krzysztof, Gotkowska Katarzyna
  Źródło: Prz. Wojsk.-Med. 2002: 44 (3/4) s.351-354, il., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,530

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia
 • okulistyka
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono nietypowy przypadek ropnia oczodołu w przebiegu powikłanego zapalenia zatok przynosowych, u 12-letniej dziewczynki. Dwukrotnie wykonane badanie TK oczodołów i zatok przemawiało za obecnością ropnia oczodołu prawego, którego jednak nie stwierdzono w trakcie zabiegu operacyjnego. Przyjęto hipotezę, że ropień najprawdopodobniej uległ samoistnemu opróżnieniu poprzez ubytek kostny w ścianie oczodołu. Przedstawiony przypadek jest potwierdzeniem ogromnych trudności diagnostycznych i terapeutycznych, jakie napotykamy w schorzeniach oczodołu.


  8/10

  Tytuł oryginału: Work-related unjuries among firefighters: sites and circumstances of their occurrence.
  Autorzy: Szubert Zuzanna, Sobala Wojciech
  Źródło: Int. J. Occup. Med. Environ. Health 2002: 15 (1) s.49-55, il., tab., bibliogr. 21 poz.
  Sygnatura GBL: 306,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The aim of the present study was to determine the injury ratio, causes and duration of temporal work disability from on-duty injuries among firefighters, taking into acount the site and circumstances of their occurrence. The study was performed on a representative sample of 1503 firefighters from 29 fire stations who were employed between 1994 and 1997. Subject to investigation were data on the numer of days and cases of work disability due to on-duty injury, personal data (age, work duration) and data on the circumstances of injury during emergency operations, taking part in compulsory physical training, performing maintenance and repair works, on duty at the fire station, and when commuting to or from work. The analysis of work-related causes and cirucmstance of injuries among fireflighters revealed that the majority of injuries (40 p.c.) occurred during compulsory physical training, being responsible for 41 p.c. of post-injury absence at work. The workers employed for less than one year were at highest risk of injury. Injuries during emergency operations made 25 p.c. of all injuries and accounted for 24 p.c. of post-injury absence. The analysis of data showed that the frequency of injuries was not significantly aged-dependent, however, the duration of work disability was found to increase by 20 p.c. with increasing age og workers. The results indicated the need for undertaking preventive intervetions to minimize occupational hazards to those involved in firefighting.


  9/10

  Tytuł oryginału: Polip antrochoanalny leczony metodą endoskopową w materiale Oddziału Otorynolaryngologicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Rzeszowie
  Autorzy: Łukasik Sławomir, Szuber Krzysztof
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 1 - Warszawa, 2002 s.63-65, bibliogr. 3 poz., sum. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • otorynolaryngologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  10/10

  Tytuł oryginału: Operacje resekcji guzów wątroby w materiale III Kliniki Chirurgii II Wydziału Lekarskiego AM w Warszawie w latach 1994-2000
  Autorzy: Zając Leszek, Biejat Zbigniew, Szubert Artur, Polański Jerzy A.
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 2 - Warszawa, 2002 s.259-262, tab., bibliogr. 6 poz., sum. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  stosując format: