Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SZTEFKO
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: GLP-1 as a satiety fctor in children with eating disorders.
Autorzy: Tomasik P. J., Sztefko K., Malek A.
Źródło: Horm. Metab. Res. 2002: 34 (2) s.77-80, il., tab., bibliogr. 24 poz.
Sygnatura GBL: 312,226

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: GLP-1, with its insulinotropic properties and direct action on satiety center in the brain, may be the main hormone regulating the amount of ingested food. In this study, GLP-1 secretion was investigated in age-matched adolescent girls (14 ń 2 years): 13 with anorexia nervosa (BMI 14.8 ń 1.4 kg/mý), 13 with simple obesity (BMI 33.0 ń 3.3 kg/mý) and 10 healthy girls as a control group (BMI 21.6 ń 0.7 kg/mý). Each girl was subjected to OGTT and standard meal tests after a 12h overnight fast. Blood samples were collected before and 15, 30, 60, and 120 min after the stimulation. The mean fasted GLP-1 levels in simple obesity group (1.6 ń 0.3 pmol/l) and in anorexia nervosa group (1.7 ń 0.3 pmol/l) were significantly lower than those in the control group (2.6 ń 0.4 pmol) (p 0.05) in both cases). The highest peak concentration of GLP-1 was observed in the control group after both stimuli. In each group, the mean integrated GLP-1 outputs were almost twice as high after OGTT than after the test meal (p 0.001 in each case). In our opinion, low secretion of GLP-1 in girls with simple obesity may seriously and negatively influence the course of this disease. On the other hand, low GLP-1 levels in girls with anorexia nervosa are beneficial and promote appetite.


  2/6

  Tytuł oryginału: Cyproterone, norethindrone, medroxyprogesterone and levonorgestrel are less potent local human growth hormone and insulin-like growth factor I secretion stimulators than progesterone in human breast cancer explants expressing the estrogen receptor.
  Autorzy: Milewicz T., Kołodziejczyk J., Krzysiek J., Basta A., Sztefko K., Kurek S., Stachura J., Gregoraszczuk E. L.
  Źródło: Gynecol. Endocrinol. 2002: 16 (4) s.319-329, il., bibliogr. 57 poz.
  Sygnatura GBL: 313,072

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: The aim of the present study was to compare the ability of natural progesterone and synthetic progestins to stimulate local growth hormone (GH) and insulin-like growth factor I (IGF-I) secretion by breast cancer explants. Explants obtained during surgery were divided according to their estrogen/progesterone receptor phenotype - ER(+)PR(-); ER(+)PR(+); ER(-)PR(+) - as determined by immunocytochemistry. Natural progesterone (10**-5 mol/l) and synthetic progestins (cyproterone acetate (5 x 10**-7 mol/l), norethindrone (10**-5 mol/l), medroxyprogesterone acetate (10**-7 mol/l), and levonorgestrel (10**-7 mol/l) were tested in vitro for their ability to induce secretion of proliferation-promoting agents such as human GH (hGH) and IGF-I. All hormone-dependent breast cancer cell types responded to progesterone stimulation with increased local hGH secretion, while in the non-malignant tissue this effect was observed only in PR(+) cells. Moreover, progesterone in only PR(+) cells in vitro stimulated local IGF-I secretion by both malignant and non-malignant tissue. Medroxyprogesterone and levonorgestrel increased GH secretion by both malignant and non-malignant ER(-)PR(+) breast cancer explants, while cypropterone stimulated it only in non-malignant tissue. None of the synthetic progestins tested in this experiment exerted an effect on GH secretion by both malignant and non-malignant tissue of ER(+) breast cancer explants. The present data additionally showed that, apart from cyproterone, which increased IGF-1 secretion in the same manner as progesterone by both malignant and non-malignant ER(-)PR(+) breast explants...


  3/6

  Tytuł oryginału: Występowanie przeciwciał przeciw peroksydazie tarczycowej i chorób tarczycy u dzieci i młodzieży ze świeżo rozpoznaną cukrzycą typu 1.
  Tytuł angielski: Thyroid peroxidase antibodies and thyroid diseases in children and adolescents with newly diagnosed type 1 diabetes.
  Autorzy: Kalicka-Kasperczyk Anna, Dziatkowiak Hanna, Bartnik-Mikuta Anna, Pituch-Noworolska Anna, Kasperczyk Krzysztof, Nazim Joanna, Sztefko Krystyna, Starzyk Jerzy
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (7) s.509-513, tab., bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena występowania TPO Ab oraz chorób tarczycy u dzieci ze świeżo rozpoznaną cukrzycą typu 1. Badaniami objęto 153 (85/55,6 proc. dziewcząt) chorych z Polski południowo-wschodniej, w wieku od 11 miesięcy do 17,4 lat, średni wiek 9,5 ń 3,9 lat). Prócz oceny klinicznej u wszystkich dzieci oznaczono stężenie TPO Ab, FT4 i TSH w surowicy, a USG tarczycy wykonano u każdego dziecka z zaburzoną morfologią gruczołu lub/i dodatnim mianem TPO Ab. Dodatnie miano TPO Ab stwierdzono u 45 (29,4 proc.). Spośród nich 26 dzieci cechowało się izolowanym wzrostem stężenia TPO Ab w surowicy, u 18 rozpoznano chorobą Hashimoto, u 1 chorobę Gravesa-Basedowa. U dalszych 12 (7,8 proc.) dzieci rozpoznano wole obojętne. Zaburzenia tarczycowe występowały zatem u 37,2 proc. dzieci ze świeżo rozpoznaną cukrzycą typu 1. Częstość zaburzeń tarczycowych była podobna u obu płci. Dzieci w subklinicznym stadium zapalenia tarczycy typu Hashimoto w porównaniu do dzieci z chorobą Hashimoto cechowały się znamiennie niższym wiekiem (8,9 ń 4,2 vs 12,6 ń 3,1 lat) stężeniem TPO Ab i TSH w surowicy (314,2 ń 232,4 vs 2076,8 ń 1300,8 U/ml i odpowiednio 1,7 ń 0,82 vs 4,1 ń 2,9 ulU/ml). Nieprawidłową czynność tarczycy stwierdzono u 7 (4,6 proc.) dzieci ze świeżo rozpoznaną cukrzycą typu 1. Natomiast, spośród dzieci z cukrzycą typu 1 i dodatnim mianem TPO Ab (7 spośród 45) odsetek chorych z dysfunkcją tarczycy był znamiennie wyższy i wynosił 15,5 proc. U 6 dzieci stwierdzono niedoczynność, a u 1 ...

  Streszczenie angielskie: The objective of the authors was to evaluate the prevalence of TPO Ab and thyroid diseases in children with newly diagnosed type 1 diabetes. The examination included 153 patients (85/55.6 p.c. girls) from southeast Poland aged 11 months to do 17.4 years (mean age 9.5 ń 3.9 years). Apart from clinical assessment, all children had determinations made of serum TPO Ab, FT4 and TSH, while thyroid ultra sound was performed in each patients with abnormal thyroid morphology and/or positive TPO Ab titter. Positive TPO Ab was detected in 45 patients (29.4 p.c.). In this group 26 had isolated serum TPO Ab elevation, 18 had Hashimoto's disease, 1 Graves's disease. Another 12 children (7.8 p.c.) were demonstrated to have euthyroid goiter. Thyroid abnormalities were thus seen in 37.2 p.c. children with newly diagnosed type 1 diabetes. No association was demonstrated between the prevalence of thyroid abnormalities ans sex. Children with subclinical stage of autoimmune thyreoiditis were significantly younger in comparison to patients with Hashimoto's disease (8.9 ń 4.2 vs. 12.3 ń 3.1 years) and had significantly lower serum TPO Ab and TSH levels (314.2 ń 232.4 vs. 2076.8 ń 1300.8 U/ml, 1.7 ń 0.82 vs. 4.1 ń 2.9 ulU/ml, respectively. Thyroid dysfunction was detected in 7 (4.6 p.c.) children with newly diagnosed type 1 diabetes. In comparison to the entire group with positive serum TPO Ab titer in these 7 children the percentage of patients with thyroid dysfunction was significantly ...


  4/6

  Tytuł oryginału: Interferencje w metodach immunochemicznych.
  Tytuł angielski: Interferences in immunoassay.
  Autorzy: Sztefko Krystyna
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (6) s.477-480, il., tab., bibliogr. 27 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Streszczenie polskie: Wykorzystywanie metod immunochemicznych do oznaczania stężeń hormonów przyczynia się do szybszej i łatwiejszej diagnostyki endokrynologicznej, jednak niedosyt informacji na temat możliwości występowania różnego rodzaju interferencji prowadzących do uzyskiwania fałszywie zawyżonych lub zaniżonych wyników może prowadzić do nieodwracalnych skutków dla pacjenta. Chociaż wpływ takich czynników jak błędy przedanalityczne, obecność nieprawidłowych stężeń różnych białek czy wpływ leków na oznaczenia laboratoryjne jest znany, w metodach immunochemicznych spotyka się dodatkowo problemy związane z występowaniem reakcji krzyżowych oraz z interferencją spowodowaną obecnością przeciwciał heterofilowych i "efektem wysokiej dawki". Powoduje to nie tylko nieporównywalność wyników oznaczeń pomiędzy laboratoriami, ale przede wszystkim może prowadzić do uzyskiwania wyników oznaczeń hormonalnych całkowicie sprzecznych z obserwacją kliniczną.

  Streszczenie angielskie: Use of immunochemical methods for hormonal determinations makes endocrinologic diagnosis faster and easier; but insufficient information on possible false elevated or falsely low values amy lead to potentially harmful and irreversible effects for the patient. In addition to the well known negative effects on all laboratory determinations of pre-analytical errors, the occurrence of abnormal concentrations of some proteins or the presence of therapeutic drugs is well known. Immunochemical methods are negatively influenced by cross-reactions, as well as by the interference caused by the presence of heterophilic antibodies and the "effect of high dose". Such effects not only make the results obtained by different laboratories incomparable, but also may lead to obtaining results of hormonal determinations completely inconsistent with clinical observations.


  5/6

  Tytuł oryginału: Wykłady monograficzne z diagnostyki laboratoryjnej dla diagnostów laboratoryjnych, lekarzy i studentów. Cz. 1: Laboratorium pediatryczne : równowaga kwasowo-zasadowa : metody immunochemiczne
  Autorzy: Sztefko Krystyna
  Źródło: - Kraków, Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego 2002, 145 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 21 cm.
  Sygnatura GBL: 736,011

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria


  6/6

  Tytuł oryginału: Porównanie wartości diagnostycznej badań sporologicznych i oznaczania stężenia amanityny w wykrywaniu zatruć muchomorami cytotoksycznymi.
  Tytuł angielski: The comparison of diagnostic utility of sporology test and determination of amanitin carred out for diagnosing amanita phalloides poisioning.
  Autorzy: Tomasik Przemysław J., Duda Elżbieta, Sztefko Krystyna
  Źródło: Diagn. Lab. 2002: 38 (1) s.111-119, il., tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,135

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: Zatrucia grzybami muchomorem sromotnikowym (Amantia phalloides), wiosennym (a. verna) oraz jadowitym (A. virosa) stanowią poważny problem w Polsce. Wczesne wdrożenie odpowiedniego schematu leczenia minimalizuje ryzyko zgonu lub ciężkiego przebiegu zatrucia. Dlatego tak ważne jest potwierdzenie lub wykluczenie zatrucia tymi grzybami zanim dojdzie do uszkodzeń narządów. Celem pracy było porównanie przydatności badań sporologicznych i oznaczenie stężenia amanityny w moczu w rozpoznaniu zatrucia muchomorami cytotoksycznymi. Oceniono retrospektywne 114 przypadków, w tym analizie sporologicznej poddano materiał od 65 dzieci, a oznaczenie stężenia amanityny w moczu metodą RIA wykonano u 88 dzieci. czułość i swoistość diagnostyczna badań sporologicznych wynosiła odpowiednio 50 proc. i 53 proc., wartość predykcyjna ujemna 79 proc., a wartość predykcyjna dodatnia tylko 23 proc. Z kolei czułość i swoistość diagnostyczna oznaczeń stężenia amanityny wynosiła odpowiednio 100 proc. i 99 proc. Również wartości predykcyjne dodatnia i ujemna wartość predykcyjna były bardzo wysokie (odpowiednio 100 proc. i 92 proc). Oznaczenie stężenia amanityny w moczu w celu stwierdzenia zatrucia muchomorami jest metodą o wysokiej czułości i swoistości diagnostycznej, a przy tym metodą szybką i relatywnie tanią. Wadą tej metody w porównaniu do badań sporologicznych jest wybiórcza diagnostyka tylko w kierunku zatruć muchomorem sromotnikowym, jadowitym i wiosennym.

  Streszczenie angielskie: Amanita phalloides (death cap) poisoning is a serious problem in Poland. Proper treatment in early stage of poisoning minimizes risk of death and reduces the severity of the course of disease. Therefory early diagnosis - before the damage of organs occurs - is very important. The aim of the study was comparision of the value of sporology test with the determination of amantin carried out for diagnosing Amantia phalloides poisioning. 114 cases were analyzed retrospectively; in 65 children sporology test was caried out, in 88 amantin in urine was determined by RIA. The estimated diagnostic value of these tests was as follows: sporology test - sensitivity 50 p.c., specificity 53 p.c., negative predictive value 79 p.c., and positive predictive value 23 p.c.; amantin detrermination - sensitivity 100 p.c., specifity 99 p.c., negative predective value 92 p.c., and positive predictive value 100 p.c.. It can be concluded that the determination of amanitin in urine is highly specific and sensitive for the detection of Amantia phalloides poisoning. It is also fact and relatively cheap. The superiority of this method against sporology test is obvious. The only advantage of sporology test is the possibility of detection of the poisoning with other species pof mushrooms.

  stosując format: