Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SZTANKE
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: Magnez i wapń w surowicy krwi chorych na cukrzycę.
Tytuł angielski: Magnesium and calcium in the blood serum of diabetics.
Autorzy: Kotowska Izabela, Pasternak Kazimierz, Sztanke Małgorzata
Źródło: Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2002: 7 (3) s.60-63, tab., bibliogr. 22 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,435

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cukrzyca jest chorobą metaboliczną. Powoduje zaburzenia gospodarki węglowodanowej, jak również tłuszczowej i białkowej. Zmiany metaboliczne mogą powodować zaburzenia w homeostazie mikro- i makroelementów. Magnez i wapń należą do makroelementów pełniących ważne funkcje strukturalne i regulacyjne. Zmiany w homeostazie tych pierwiastków mogą wpływać na obraz kliniczny i przebieg choroby. Celem naszych badań było oznaczenie stężenia magnezu i wapnia w surowicy krwi chorych na cukrzycę I i II typu. Materiał do badań stanowiła surowica krwi pacjentów chorych na cukrzycę I i II typu uzyskiwana przy okazji badań kontrolnych. Surowica kontrolna pochodziła od ludzi zdrowych poddawanych badaniom okresowym. W surowicy oznaczono stężenie magnezu i wapnia przy zastosowaniu metody kolorymetrycznej z użyciem zestawów diagnostycznych Cormay Mg-250 i Cormay Ca-60. Stwierdzono obniżenie stężenia magnezu w surowicy krwi chorych na cukrzycę w porównaniu do grupy kontrolnej. W cukrzycy I typu średnie stężenie magnezu było wyższe niż w cukrzycy II typu. Stężenie wapnia w surowicy krwi chorych na cukrzycę było niższe niż w grupie kontrolnej. Średnie stężenie wapnia w surowicy krwi chorych były podobne w obu typach cukrzycy.

  Streszczenie angielskie: Diabetes is a metabolic disorder that causes deficiencies in carbohydrate, lipid and ptotein metabolism. Metabolic changes can result in deficiencies in micro- and macro-elements homeostasis. Mg and Ca are macroelements, which have important structural and regulatory functions. Homeostatic variations among these elements can change the clinical pictgure and course of a disease. The purpose of our study was to determine Mg and Ca concentrations in the blood serum of patients with type I and type II diabetes. The tested materials consisted of serum samples obtained from patients being monitored for type I and Type II diabetes. Control samples came from healthly individuals undergoing periodic chec-ups. Mg and Ca concentrations were determined using Cormay Mg-250 and Ca Ca-60 kits. Mg levels were reduced in diabetic patients compared to controls. In type I diabetes cases, average Mg concentrations were higher than in type II cases. Ca levels were lower in diabetic patients than in controls. In type I diabetes cases, average Mg concentrations were higher than in type II cases. Ca lwevels were lower in diabetic patients than in controls. Average Ca concentrations were similar in both types of diabetes.


  2/6

  Tytuł oryginału: Synthesis of new derivatives of 3-methyl-8-aryl-7,8-dihydro-6H-imidazo[2,1-c][1,2,4] triazin-4-one.
  Autorzy: Sztanke Krzysztof
  Źródło: Acta Pol. Pharm. 2002: 59 (3) s.235-236, tab., bibliogr. 12 poz.
  Sygnatura GBL: 301,378

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: Cyclocondensation of 1-aryl-2-hydrazinoimidazolines with pyruvic acid furnished novel derivatives of imidazo [2,1-c] [1,2,4]triazin-4-one.


  3/6

  Tytuł oryginału: Synthesis of new derivatives of 7-arylsulfonyl-3(2H)-oxo, thioxo, imino-5-oxo-6,7-dihydroimidazo[2,1-c][1,2,4]triazole.
  Tytuł polski: Synteza nowych pochodnych 7-arylosulfonylo-3(2H)-oxo, tiokso, imino-5-okso-6,7-dihydroimidazo[2,1-c][1,2,4]triazolu.
  Autorzy: Rządkowska Marzena, Sztanke Krzysztof
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. DDD 2002: 15 s.169-172, il., tab., bibliogr. 5 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 312,920

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • in vitro


  4/6

  Tytuł oryginału: Synteza nowych pochodnych 3-fenoksymetylo-7-arylo-5H-6,7-dihydroimidazo[2,1-c][1,2,4]triazolu.
  Tytuł angielski: Synthesis of new derivatives of 3-phenoxymethyl-7-ary-5H-6,7-dihydroimidazo[2,1-c]j[1,2,4]triazole.
  Autorzy: Sztanke Krzysztof, Rządkowska Marzena
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. DDD 2002: 15 s.173-176, il., tab., bibliogr. 4 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 312,920

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • in vitro


  5/6

  Tytuł oryginału: Cyclocondensation of 7-aryl-3-hydrazino-5H-6,7-dihydroimidazo 2,1-c][1,2,4]triazoles to a novel heterocyclic ring system of 1,2,4-triazolo[3',4':5,1]1,2,4-triazolo[4,3-a]imidazole.
  Tytuł polski: Cyklokondensacja 7-arylo-3-hydrazyno-5H-6,7-dihydroimidazo[2,1-c][1,2,,4]triazoli do nowego układu heterocyklicznego 1,2,4-triazolo[3',4',5,1]1,2,4-triazolo[4,3-a]imidazolu.
  Autorzy: Sztanke Krzysztof
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. DDD 2002: 15 s.177-179, il., tab., bibliogr. 2 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 312,920

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • in vitro


  6/6

  Tytuł oryginału: Synthesis of new dimethyl 3-(1-aryl-deltaý-imidazolin-2-ylhydrazono)glutarate derivatives.
  Tytuł polski: Synteza nowych pochodnych estru dimetylowego kwasu 3-(1-arylo-deltaý-imidazolino-2-ylohydrazono)glutarowego.
  Autorzy: Sztanke Krzysztof
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. DDD 2002: 15 s.181-184, il., tab., bibliogr. 3 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,920

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • in vitro

  stosując format: