Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SZRAM
Liczba odnalezionych rekordów: 9Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/9

Tytuł oryginału: Jednoczesne występowanie ciąży ektopowej i wewnątrzmacicznej.
Tytuł angielski: Presence a both ectopic and uterine pregnancy.
Autorzy: Szram Krzysztof, Malinowski Andrzej, Cieślak Jarosław, Maciołek-Blewniewska Grażyna, Augustyniak Tomasz
Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.430-432, bibliogr. 7 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,663

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża


  2/9

  Tytuł oryginału: The effect of verapamil on the antioxidant defence system in diabetic kidney.
  Autorzy: Kędziora-Kornatowska K., Szram S., Kornatowski T., Szadujkis-Szadurski L., Kędziora J., Bartosz G.
  Źródło: Clin. Chim. Acta 2002: 322 (1/2) s.105-112, tab., bibliogr. 44 poz.
  Sygnatura GBL: 303,881

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: Bacground: The aim of the study was to examine the effect of verapamil (VP) on lipid peroxidation and activities of key antioxidant enzymes: superoxide dismutase (SOD), catalase (CAT) and glutathione peroxidase (GSH-Px); as well as on glomerular basement membrane (GBM) thickness in streptozotocin-induced diabetic kidney in rats. Methods: Wistar male rats were divided into three groups, 12 rats each: the control (C), diabetic rats (DR), and DR receiving VP, 7 mg/kg body weight in drinking water (DR + VP). Blood glucose (BG) and HbA1c levels, 24-h urinary albumin excretion (UAE) and body weight (BW) were measured every week (0-12 weeks). After 6 and 12 weeks, the animals were sacrificed and malondialdehyde (MDA) content activatives of SOD, CAT and GSH-Px were determined in the kidney homogenate supernatans. Electron micrographs of the glomeruli were scanned and porhphometric investigations were performed by means of a computer image analysis system to compare the glomerular basement basal membrane (GBM) thickness. results: The levels of BG, HbA1c and UAE in DR were significantly higher than in the C group. A progressive increase in the MDA level and a decrease in the SOD, CAT and GSH-Px activaties in the kidney of DR were observed after 6 and 12 weeks. VP administration did not affect BW changes, BG and HbA1 levels in DR. VP decreased lipid peroxidation and augmented the activities of antioxidant enzymes studied in the kidneys of DR as well as decreased kidney weight, GBM thickness and albuminuria in DR. Conclusions: These results confirm the role of oxidative stress in the development of diabetic nephropathy and point to the possible antioxidative mechanism of the nephroprotective action of VP.


  3/9

  Tytuł oryginału: Jatrogenne uszkodzenie tchawicy - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Iatrogenic injury of the trachea - a case report.
  Autorzy: Berent Jarosław, Meissner Ewa, Barzdo Maciej, Szram Stefan
  Źródło: Arch. Med. Sąd. 2002: 52 (1) s.31-36, il., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,812

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: W pracy omówiono przypadek jatrogennego uszkodzenia ściany tchawicy w przebiegu intubacji dotchawiczej. Przypadek dotyczy 36-letniej kobiety z rozpoznanym DIC w przebiegu powikłań poporodowych. Podczas sekcji wykazano ponadto uszkodzenie ściany pnia ramienno-głowowego, dające obraz przetoki tchawiczo-tętniczej.

  Streszczenie angielskie: The case of iatrogenic trachea injury during endotracheal intubation is reported in this article. The case concerns a 36 years old woman, with diagnosed DIC resulting from postpartum complications. Injury of the brachiocephalic trunk and the tracheoarterial fistula were found during autopsy. The authors considered the time and the mechanism of both injuries.


  4/9

  Tytuł oryginału: Effect of L-arginine on oxygen consumption and haemodynamic function of rat's heart exposed to cold cardioplegic ischaemia and reperfusion.
  Autorzy: Okoński Piotr, Szram Stefan Mirosław, Mussur Mirosław, Banach Maciej, Fila Michał, Bielasik Karol, Kędziora Józef, Zasłonka Janusz
  Źródło: Ann. Transplant. 2002: 7 (2) s.28-31, il., bibliogr. 17 poz.
  Sygnatura GBL: 313,259

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Background: Ischaemia - reperfusion damage causes injury of all heart cells. Loss of endothelium function and biologically active substances secreted by it can be essential to development of the damage. Ischaemia and reperfusion decreases the release of nitric oxide, which influences postischaemic coronary flow and return of ventricular function. Administration of L-arginine to cardioplegic and reperfusion solution can improve protection of heart and cause the return of left ventricular function after hypothermic ischaemia through preservation of endothelial cell functions and increase of release of nitric oxide. Objective: How addition of L-arginine to cardioplegic solution influences oxygen consumption by myocardium and its postischaemic haemodynamic function. Methods: The research was conducted on isolated heart model of 56 rats, divided into seven equal groups. The hearts were prepared with modified Neely method and were perfused with the use of apparatus in accordance with modified Langendorf method. The research was carried out in the following order: initial perfusion of the non-working and working heart, perfusion with cardioplegic solution, cold cardioplegic arrest and reperfusion of the non-working and working heart. Results: During initial perfusion, oxygen consumption was comparable in all groups. During cardioplegic perfusion, oxygen consumption was reduced in every group. At the time of reperfusion of non-working heart model, consumption of oxygen was increased. During reperfusion of the working heart, the lowest oxygen consumption was noted in group P, the highest in group DI...


  5/9

  Tytuł oryginału: Wpływ glikolu etylenowego na aktywność enzymów antyoksydacyjnych i peroksydację lipidów w erytrocytach.
  Tytuł angielski: Effect of ethylene glycol on antioxidative enzymes and lipid peroxidation activity in erythrocytes.
  Autorzy: Jurczyk Agnieszka P., Gałecki Piotr, Jankowska Beata, Meissner Ewa, Szram Stefan, Fijałkowski Paweł, Błaszczyk Jan, Kędziora Józef, Śmigielski Janusz
  Źródło: Arch. Med. Sąd. 2002: 52 (3) s.147-153, il., tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,812

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie polskie: Celem badań było wykazanie zmian w aktywności enzymów tworzących barierę antyoksydacyjną oraz parametrów stresu oksydacyjnego w krwinkach czerwonych szczurów, którym podawano glikol etylenowy (GE) przez okres czterech tygodni.


  6/9

  Tytuł oryginału: Analiza wybranych zmian w projekcie kodeksu karnego.
  Tytuł angielski: Analysis of selected changes in project the penal code.
  Autorzy: Berent Jarosław, Jurczyk Agnieszka P., Szram Stefan
  Źródło: Arch. Med. Sąd. 2002: 52 (3) s.187-194, bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,812

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy autorzy analizują wybrane prpozycje zmian w projekcie nowelizacji kodeksu karnego. Szczególna uwaga została zwrócona na zagadnienie legalności sprawy "przecinka" w art. 156 kk. W kwestii tej dokonano również przeglądu orzecznictwa sądów.


  7/9

  Tytuł oryginału: Ewolucja poglądów Sądu Najwyższego dotyczących dowodu w badaniach DNA w sprawach dochodzenia ojcostwa.
  Tytuł angielski: Evolution of Supreme Court settlements relating to DNA evidence in paternity investigations.
  Autorzy: Berent Jarosław, Jacewicz Renata, Szram Stefan
  Źródło: Arch. Med. Sąd. 2002: 52 (3) s.195-204, bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,812

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo
 • genetyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono ewolucję poglądów Sądu Najwyższego na wartość dowodu z badania DNA w sprawach dochodzenia ojcostwa. Stwierdzono, że poglądy te uległy w ostatnich latach istotnym zmianom, a w szczególności: 1) dostrzeżono przewagę dowodu z badań DNA nad innymi dowodami przez możliwość potwierdzenia ojcostwa, 2) zwrócono uwagę na celowość analizy statystycznej badania DNA i jej możliwy pozytywny wpływ na więzi uczuciowe pomiędzy rodzicami a dzieckiem, 3) wyrażono pogląd o przekroczeniu granic swobodnej sędziowskiej oceny dowodów w przypadku zakwestionowania dowodu z badania DNA i 4) zwrócono uwagę na możliwość przeprowadzenia badań innych tkanek niż krew lub pośredniego ustalenia stopnia pokrweieństwa.


  8/9

  Tytuł oryginału: Wpływ mediatorów receptorów histaminowych H1 i H2 na tworzenie tkanki ziarninowej w eksperymentalnym modelu ran skórno-mięśniowych u szczura.
  Tytuł angielski: Effect of H1 and H2 histamine recepotors mediators on granulation tissue formation in experimental model of musculocutaneous wounds in rat.
  Autorzy: Mussur Mirosław, Kobos Józef, Zasłonka Janusz, Szram Stefan
  Źródło: Kwart. Ortop. 2002 (2) s.134-140, il., bibliogr. 23 poz., sum., Zsfg, rez.
  Sygnatura GBL: 313,547

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie polskie: Badano wpływ wybranych dawek mediatorów receptorów histaminowych H1 i H2 na tworzenie tkanki ziarninowej w obrębie podskórnego implantu karbowanej tkaniny poliestrowej u szczurow. Analizie morfometrycznej poddano składniki komórkowe ziarniny w 14 dniu po zranieniu. Stwierdzono, że mediatory (agoniści i antagoniści) receptorow H1 i H2 powodują istotny wzrost wielkości łoża naczyniowego tworzącej się ziarniny, co koreluje z powierzchnią zajmowaną przez komórki tuczne (zależność wprost proporcjonalna). Działają one rownież hamująco na proliferację komórek ziarniny i limfocytów w obrębie rany. Zmniejszenie powierzchni zajmowanej przez limfocyty idzie w parze ze wzrostem liczby aktywnych form komórek tucznych (formy degranulujące i jasne). Użycie mediatorów receptorów histaminowych ujawnia regulacyjną funkcję komórek tucznych w zapewnieniu homeostazy tkankowej w przebiegu gojenia się ran i wskazuje na komórki tuczne jako uczestnika angigenezy.


  9/9

  Tytuł oryginału: Mediatory receptorów H1 i H2 a waskularyzacja doświadczalnie wytworzonej tkanki ziarninowej. Badania z użyciem karbowanej tkaniny poliestrowej u szczura.
  Tytuł angielski: Mediators of H1 and H2 receptors and vascularization of experimentally formed granulation tissue. Investigations with the use of crimped polyester fabric in rat.
  Autorzy: Mussur Mirosław, Polakowski Przedzisław, Kobos Józef, Zasłonka Janusz, Szram Stefan
  Źródło: Kwart. Ortop. 2002 (3) s.204-210, il., bibliogr. 18 poz., sum., Zsfg, rez.
  Sygnatura GBL: 313,547

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Badano wpływ wybranych dawek mediatorów receptorów histaminowych (H1 i H2) na miejscowy przepływ krwi i waskularyzację tkanki ziarninowej, wytworzonej za pomocą podskórnego implantu karbowanej tkaniny poliestrowej u szczurów. Stwierdzono, że wpływ mediatorów receptorów H1 i H2 na przepływ krwi w obszarze rany manifestuje sie tylko w pierwszych 5 dniach po wytworzeniu rany. Szczególnie w 3 dobie zaznacza się hamujący wpływ na przepływ krwi antagonistów receptorów H1 i H2, mepyraminy i cymetydyny i powodujący wzrost przepływu dimapritu, agonisty H2. Sugeruje to, że regulującej przepływ funkcji histaminy w tym okresie pośredniczy prawdopodobnie receptor H2. Silne działanie zmniejszające przepływ krwi wywierane przez klasyczną antyhistaminę, mepyraminę, wydaje się być działaniem niereceptorowym związku. Żaden z użytych mediatorów nie wpływał na wielkość przepływu krwi przez obszar rany w okresie późniejszym. Badania morfometryczne "profili naczyniowych" ujawniły wzrost powierzchni łoża naczyniowego w 14. dobie pod wpływem użytych mediatorów, co wskazuje na złożoność dzialań histaminy w waskularyzacji pola rany.

  Streszczenie angielskie: The effect of selected doses of histamine receptors mediators (H1 and H2) on local blood flow and granulation tissue vascularization, formed with the use of subcutaneous implant of crimped polyester fabric in rats was investigated. It was found that the effect of mediators of H1 and H2 receptors mediators on blood flow in the wound area manifests itself only in the first 5 days after forming a wound. Particularly on the 3rd day there is marked an inhibitory effect on blood flow of H1 and H2 receptors antagonists, mepyramine and cymetidine and causing the increase of flow effect of dimaprite, antagonist of H2. It suggests that in this period probably H2 receptor mediates in regulating flow histamine function. Strong action decreasing blood, created by classic antihistamine, mepyramine, seems to be a non-receptor action of the compound. None of the used mediators affected the size of blood flow through the area of wound in the later period. Morphometric examinations of "vascular profiles" revealed the increase of vascular bed surface on the 14th day after wounding under the influence of the used mediators which indicates the complexity of histamine actions in vascularization of wound area.

  stosując format: