Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SZOSTEK
Liczba odnalezionych rekordów: 16Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/16

Tytuł oryginału: Zbadanie zależności między dawką zdeponowanych w tarczycach radiojodków a obrazem klinicznym, cytologicznym i histopatologicznym w tarczycach pacjentów leczonych chirurgicznie z powodu wola guzkowego lub nowotworów tarczycy - badania w województwie mazowieckim.
Tytuł angielski: Evaluation of the relation between the dose of radioiodides, deposited in the thyroid glands, and the clinical, cytological, and histopathological pictures in thyroids of patients who were surgically treated because of either nodular goitre or thyroid neoplasms - studies in the Mazovian Voivodship.
Autorzy: Grzesiuk Wiesław, Osikowska-Loksztejn Maria, Wojda Marzena, Bar-Andziak Ewa, Bartoszewicz Zbigniew, Górnicka Barbara, Bogdańska Magdalena, Płazińska Maria Teresa, Skórski Maciej, Wiechno Wiesław, Szostek Mieczysław, Nauman Janusz
Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (2) supl. 2: Czarnobyl - jod - tarczyca. Program zamawiany PBZ 38-08: II faza badań: materiały naukowe s.105-115, il., bibliogr. 22 poz., sum.
Sygnatura GBL: 304,167

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • radiologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Temat korporatywny:
 • Czarnobyl

  Streszczenie polskie: W latach 1987-1990 przeprowadzono w Polsce badania populacyjne których celem było ustalenie czy podjęte po awarii jądrowej w Czarnobylu działania profilaktyczne były skuteczne i bezpieczne oraz jakie dawki 131-J zostały zdeponowane w tarczycach i czy doprowadziły one do wczesnego rozwoju chorób nowotworowych, autoimmunologicznych i zaburzeń czynności tarczycy. W latach 1997-2001 powtórzono badania populacyjne a dodatkowo postanowiono zbadać czy niewielka lub umiarkowana dawka 131-J skumulowana w tarczycach doprowadziła po 10-13 latach do rozwoju nowotworów tarczycy. Badaniami objęto ostatecznie 276 chorych zamieszkałych w województwie mazowieckim, którzy zostali skierowani do Poradni Endokrynologicznej przy Klinice Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii AM w Warszawie z powodu pojedynczego guzka tarczycy lub wola guzowatego i po zbadaniu zakwalifikowani do leczenia operacyjnego. Warunkami włączenia chorych do programu były wiek, który w czasie awarii w Czarnobylu nie przekraczał 25 lat, przebywanie chorych w okresie awarii na obszarze obecngo woj. mazow. i brak jakichkolwiek innych schorzeń poza patologią tarczycy. W okresie badania wiek chorych wahał się od 20 do 40 lat i wynosił średnio 27,6 ń 6,0 lat. U pacjentów przeprowadzano badanie ultrasonograficzne tarczycy na podstawie którego określano pojemność gruczołu oraz jego strukturę. Wykonywano ozanczenia poziomu hormonu tyreotropowego przysadki poziomów wolnej trijodotyroniny i wolnej tyroksyny w surowicy krwi. ...

  Streszczenie angielskie: In the years 1987 and 1990, population studies were performed to determine the efficacy of prophylactic measures used to counter the effects of the thermonuclear reactor malfunction in Chernobyl. Assessed were the safety and benefits of those methods, as well as, quantitatively, the dosage of I-131 and its effects on the development of neoplasms, autoimmunological and thyroid gland disorders. Between 1997 and 2001, the second series of studies moderate were performed to assess whether the moderate dose of I-131 cumulated in the thyroid, led to the development of cancer. The study was performed on 276 individuals living in Mazovia, who were admitted to the out-patient clinic ofteh Department of Internal Medicine and Endocrinology, Warsaw Medical Hospital because of the diagnosed single thyroid tumor or nodular goiter, who were then scheduled for surgery. The patients, undergoing study, had to be below 25 years of age at the time of the Chernobyl reactor meltdown, and living in Mazovia at the time, and with no previous medical history apart from that concerning the thyroid. During the study, patient's age was between 20 to 40 years (mean 27.6 ń 6 years). Ultrasound of the thyroid was performed in all the patients to assess the thyroid was performed in all the patients to assess the thyroid gland volume and structure. TRH, T4 and T3 assays were perfor,med. Anti-microsolal antibody (ATM) levels in blood serum, as well as teh levels of morning urine iodine were assessed. ...


  2/16

  Tytuł oryginału: Zespół cieśni tętnicy podkolanowej u studenta AWF.
  Tytuł angielski: Popliteal artery entrapment syndrome - case report.
  Autorzy: Małek Andrzej K., Lewandowski Krzysztof, Tworus Robert, Szostek Mieczysław
  Opracowanie edytorskie: Szyber Piotr (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (9) s.832-836, il., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przypadek 21-letniego chorego, u którego wystąpił nagły ból i ostre niedokrwienie goleni i stopy prawej po okresie kilkumiesięcznego chromania przestankowego. Niedokrwienie spowodowane było anomalią anatomiczną tętnicy podkolanowej znaną pod nazwą zespołu ucisku tętnicy podkolanowej. Niedokrwienie kończyny dolnej nastąpiło wskutek ostrej zakrzepicy chorobowo zmienionej tętnicy podkolanowej, której ściana była poddawana przewlekle urazom przez otaczające ścięgna . Leczenie chir. polegało na wycięciu zmienionego chorobowo odcinka tętnicy podkolanowej i zastąpienia ubytku wstawką z własnej, odwróconej żyły odpiszczelowej. Odległy wynik operacji wykazał prawidłowe ukrwienie kończyny.

  Streszczenie angielskie: The paper presents a case of 21-year-old man with an acute pain and ischemia of the calf and foot. For a few months before admission the patient suffered from moderate intermittent claudication. Acute calf and foot ischemia was caused by popliteal artery thrombosis in the course of popliteal artery entrapment syndrome. The patient was operated on. Resection of the occluded segment of the popliteal artery with venous graft reconstruction was performed. Longf-term follow-up revealed good clinical result.


  3/16

  Tytuł oryginału: Leczenie przewlekłego rozwarstwienia aorty piersiowej w jej części zstępującej za pomocą stent-graftu - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Treatment of chronic descending aortic dissection by stent-graft - caser report.
  Autorzy: Szostek Mieczysław, Pogorzelski Ryszard, Szostek Małgorzata M., Rowiński Olgierd
  Opracowanie edytorskie: Witkiewicz Wojciech (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (7) s.632-636, il., bibliogr. 5 poz. + bibliogr. [1] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przypadek przewlekłego rozwarstwienia aorty zstępującej powikłanego jego tętniakowatym poszerzeniem leczonego za pomocą stent-graftu. Rozprężony stent-graft w kanale prawdziwym w aorcie zstępującej wprowadzono przez prawą tętnicę udową wspólną. Wcześniej w odcinku brzusznym aorty wykonano fenestrację w przegrodzie, celem rewaskularyzacji tętnic nerkowych i biodrowych odchodzących od kanału fałszywego. Angiografia kontrolna nie wykazała przecieków, ale prawidłowy napływ krwi do naczyń trzewnych. Kontrolna tomografia komputerowa wykonana po miesiącu od wprowadzenia stent-graftu uwidoczniła całkowitą zakrzepicę kanału fałszywego, brak przecieków oraz stabilność stent-graftu.

  Streszczenie angielskie: Endoluminal grafting of chronic aortic dissection combined with thoracic aortic aneurysm is an acceptable alternative to open surgery. The procedure was performed via the right common femoral artery. Angiogram revealed that renal and iliac arteries were to arrise from the false lumen, thus, scissor fenestration of the abdominal dissection was required to prefent renal ischemia. A stent-graft was placed into the true lument of the descending aorta, which cmpletely excluded proximal tiers. No endoleaks were found on angiogram, and normal renal and visceral prefusion was visualized. After one month, during follow-up the patient was in good general condition. The CT-scan demonstrated complete exclusion and thrombosis of the false lumen, without endoleaks, stent migration or microembolization.


  4/16

  Tytuł oryginału: Wielofazowa angiografia MR u pacjentów z podejrzeniem rozwarstwienia aorty - ocena przydatności metody i optymalizacja techniki badania.
  Tytuł angielski: Multiphase MR angiography in patients with suspected aortic dissection - assessment of the usefulness of the method and optimization of its technique.
  Autorzy: Cieszanowski Andrzej, Gołębiowski Marek, Milczarek Krzysztof, Okła Wojciech, Jaworski Maciej, Gałązka Zbigniew, Szostek Małgorzata
  Źródło: Pol. J. Radiol. 2002: 67 (3) s.7-13, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,279

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: To determine the optimal protocol of MR examination and to assess the usefulness of the multiphase magnetic resonance angiography (MRA) in the diagnostics of patients with suspected aortic dissection. In 21 patients with suspected dissecting aortic aneurism a multiphase MRA was performed after intravenous administration of Gd-DTPA. The acquisition time of one phase of the examination was 8-9 seconds. In addition, TSE T2W and TSE T1W sequences before MRA and FSMPGRE sequence after MRA was performed. The assessment included the quality of MRA images, type of dissection, its distal extend, and arteries originating from the true an dfrom the false lumen. In 12 of 15 patients with a dissection the MR results were verified: in arteriography (n = 10) and in CT (n = 12). Teh optimal examination protocol consisted of TSE T2 weighted sequence in the transverse plane, MRA sequence in the plane perpendicular to the dissection an dFSMPGRE sequence in transverse plane. In 18 of 21 patients the entire aorta was visualized in one examination. The dissection type was diagnosed properly in all 12 verified cases., its distal extend in 11 cases (92 p.c.), vessels originating from both lumens in 10 cases (83 p.c.). Multiphase MRA completed with TSE T2 weighted images and with contrast enhanced FSMPGRE sequence T1 weighted images makes possible to diagnose the aortic dissection properly, to assess its type, extend and vessels originating from both lumens.


  5/16

  Tytuł oryginału: Co to znaczy: spotkać człowieka?
  Autorzy: Szostek A.
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 supl. 1: XIV Międzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii : wykłady i streszczenia s.31-35 - 14 Międzynarodowy Zjazd Polskiegio Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii Lublin 11-14.09. 2002
  Sygnatura GBL: 305,376

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem


  6/16

  Tytuł oryginału: RET proto-oncogene germline mutation in pheochromocytoma patients - incidence and clinical consequences.
  Tytuł polski: Częstość występowania i znaczenie kliniczne mutacji protoonkogenu RET u chorych z guzem chromochłonnym.
  Autorzy: Pęczkowska Mariola, Januszewicz Andrzej, Franke Gerlind, Hoegerle Stefan, Szmigielski Cezary, Łoń Izabella, Cieśla Magdalena, Janas Jadwiga, Januszewicz Magdalena, Cybulska Idalia, Wocial Bożenna, Łapiński Mariusz, Cieśla Witold, Szostek Mieczysław, Januszewicz Włodzimierz, Neumann Hartmut P. H.
  Źródło: Nadciśn. Tętn. 2002: 6 (4) s.279-284, tab., bibliogr. 22 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,470

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp: Dotychczasowe badania wskazują, że częstość zespołu mnogiej gruczolakowatości (MEN 2), w skład którego wchodzi guz chromochłonny, jest większa niż dotychczas sądzono. Zespół ten dziedziczony jest w sposób autosomalny dominujący i wywołuje go mutacja protoonkogenu RET. Celem pracy jest ocena częstości występowania oraz kliniczne znaczenie mutacji protoonkogenu RET u chorych z guzem chromochłonnym. Materiał i metody: Badania genetyczne w kierunku mutacji protoonkogenu RET przeprowadzono u 106 chorcyh (średni wiek: 49 ń 14,1 roku 26M, 80K) z rozpoznanym i potwierdzonym histopatologicznie guzem chromochłonnym. Pacjenci ci byli uprzednio hospitalizowani i leczeni w Klinice Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego Akademii Med. w Warszawie w latach 1957 - 1998 oraz w Klinice Nadciśnienia Tętniczego Instytutu Kardiologii w Warszawie od roku 1980 do 2001. Oceniano również stężenie kalcytoniny (CT), zarówno w warunkach podstawowych, jak i po stymulacji pentagastryną, oraz stężenie parathormonu. Wyniki: Obecność mutacji protoonkogenu RET wykazano u 8 chorych (7,4 proc.) - w eksonie 11, w kodonie 634,TGC na CGC u 5 chorych, u pozostałych 3 odpowiednio - w eksonie 11, kodonie 634, TGC na GGC, w eksonie 11, kodonie 634, TGC na TGG oraz w eksonie 13, kodonie 791, TAT na CGC. Nadczynność komórek C potwierdzona testem pentagastrynowym stwierdzono u 5 nosicieli, u 2 chorych wynik testu był wątpliwy, jedynie u 1 chorego stężenie kalcytoniny było prawidłowe. Prawidłowe stężenie CT obserwowano u chorego z mutacją w eksonie ...


  7/16

  Tytuł oryginału: Warsztaty laparoskopowe - Bari 2002.
  Autorzy: Kata Sławomir G., Szostek Przemysław
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (2) s.116-117, il.
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • urologia
 • chirurgia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • sprawozdanie

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Adrenalektomia laparo- lub retroperitoneoskopowa może być upowszechniona, wątpliwości budzi natomiast praktyczne wykorzystanie laparoskopowej plastyki miedniczkowo-moczowodowej.


  8/16

  Tytuł oryginału: Setny Kongres Amerykańskiego Towarzystwa Urologicznego.
  Autorzy: Sosnowski Roman, Szostek Przemysław
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (4) s.100, 102, il. - 100 Kongres Amerykańskiego Towarzystwa Urologicznego Orlando 25-30.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie


  9/16

  Tytuł oryginału: Acta Angiologica
  Tytuł polski: Endarterektomia tętnicy szyjnej wewnętrznej w Polsce. Wstępna analiza ankiety z badań wieloośrodkowych.
  Tytuł angielski: Carotid endarterectomy in Poland. Preliminary analysis of reports from Polish vascular centres.
  Autorzy: Szostek Mieczysław, Leszczyński Jerzy
  Źródło: Acta Angiol. 2002: 8 (3) s.81-88, tab., bibliogr. 34 poz. - Tekst równol. w jęz. pol
  Sygnatura GBL: 313,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy jest przedstawienie leczenia chirurgicznego zwężeń tętnicy szyjnej wewnętrznej w Polsce. Prezentowane dane pochodzą z ankiet otrzymanych z 13 ośrodków chirurgii naczyniowej. Analizie poddano: diagnostykę przedoperacyjną, liczbę wykonywanych operacji, monitorowanie śródoperacyjne, techniki operacyjne. W omówieniu przedstawiono problemy niedokrwienia mózgu w odniesieniu do aktualnych poglądów w piśmiennictwie światowym.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study is to present the status of surgical treatment of internal carotid artery (ICA) stenosis in Poland. All data were obtained from the reports received from 13 vascular surgery centres in Poland. Preoperative diagnostic tests, the number of operations, intraoperative monitoring and surgical techniques were analysed. The problems of surgical brain ischemia with reference to literature were described in the discussion.


  10/16

  Tytuł oryginału: Lity pseudobrodawkowaty guz trzustki współistniejący z łagodnym guzem stromalnym żołądka: analiza immunohistochemiczna. Opis przypadku i przegląd literatury.
  Tytuł angielski: Solid pseudopapillary tumor of the pancreas coexisting with benign gastric stromal tumor: immunohistochemical analysis. Case report and literature review.
  Autorzy: Górnicka Barbara, Ziarkiewicz-Wróblewska Bogna, Otto Maciej, Szostek Grzegorz, Koperski Łukasz, Krasnodębska Małgorzata, Szmidt Jacek, Nauman Janusz, Wasiutyński Aleksander
  Źródło: Gastroenterol. Pol. 2002: 9 (4) s.339-343, bibliogr. 32 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,180

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy opisano przypadek litego pseudobrodawkowatego guza trzustki (solid pseudopapillary tumor - SPT), o typowym przebiegu klinicznym, błędnie rozpoznanego pierwotnie (wyłącznie na podstawie obrazu morfologicznego) jako rak endokrynny. Ponieważ jest to dość częsta pomyłka, w diagnostyce guzów torbielowatych trzustki u młodych kobiet o morfologii zbliżonej do nowotworów części wewnątrzwydzielniczej konieczne jest zastosowanie metod immunohistochemicznych. Na podstawie wyników własnych oraz danych z literatury uznano przeciwciała CD10 i CD56 za pomocne w ustaleniu rozpoznania. Wykazano także wybitnie pozytywną reakcję komórek nowotworowych z wimentyną i progesteronem, a ujemną z estrogenami, cykliną D1, CD117, CD34, markerami endokrynnymi i przewodowymi cytokeratynami. Wydaje się, że markery poliferyczne Ki67 i PCNA nie są przydatne w ocenie złośliwości SPT. W opisanym przypadku oprócz SPT stwierdzono jednoczasowo łagodny stromalny guz żołądka. Nie znaleziono doniesienia o współistnieniu tych guzów w dostępnej literaturze.

  Streszczenie angielskie: A case solid pseudopapillary tumor (SPT) of the pancreas with typical clinical history is presented. It was primarily (only o morphological basis) erroneously diagnosed as endocrine carcinoma. Because the morphological characteristics of SPT and endocrine tumors of pancreas may be very similar, and they both occur in young women as cystic pancreatic lesions, the use of immunohistochemical methods in differential diagnosis is often mandatory. Taking into account the immunohistochemical results of our case and literature data, antibodies CD10 and CD56 seem to be the most useful.In our case the positive reaction with vimentine and progesterone were also obtained. The tumor cells were negativer with cyclin D1, CD117, CD34, estrogen, "ductal" cytokeratins and endocrine markers. The cell proliferation markers (Ki67, PCNA) do not seem to play any role in assessment of SPT malignancy. In our SPT case an exceptional coexistence with gastric stromal tumor was found. To the best of our knowledge it is the first case of such a coexistence described in litrature.


  11/16

  Tytuł oryginału: Adrenalektomia laparoskopowa: dostęp boczny przezotrzewnowy - metoda i trudności śródoperacyjne.
  Tytuł angielski: Laparoscopic adrenalectomy - lateral transabdominal approach. Method and intraoperative difficulties.
  Autorzy: Otto Maciej, Nazarewski Sławomir, Szostek Grzegorz, Dzwonkowski Jacek, Nawrot Ireneusz, Poor Hamid Feiz A., Szmidt Jacek
  Źródło: Videochirurgia 2002: 7 (1) s.15-20, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,424

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autorzy w oparciu o własny materiał przedstawiają założenia techniki i taktyki przeprowadzania operacji metodą laparoskopową nadnercza z dostępu bocznego przezotrzewnowego, zapoznając z trudnościami i problemami śródoperacyjnymi, specyficznymi dla tej metody. Materiał obejmuje 83 operacje adrenalektomii laparoskopowej u 79 chorych. W 78 (94 proc.) adrenalektomii uzyskano dobry wynik, wycięcie guza wraz z naderczem, co potwierdziło badanie patomorfologiczne. W 5 (6 proc.) przypadkach doszło do konwersji. Wnioski: 1. Dostęp boczny przez jamę otrzwną umożliwia bezpieczną i dobrą wizualizację nadnercza wraz z guzem i przeprowadzenie operacji metodą laparoskopową. 2. Przebyte operacje brzuszne należy uznać za względne przeciwwskazanie przy kwalifikacji chorych do tego typu operacji.

  Streszczenie angielskie: Based on their own material, the authors present technique and tactics for laparoscopic adrenalectomy via transabdominal lateral approach. This paper describes difficulties and intraoperative problems specific for this method. The material comprises 83 laparoscopic adrenalectomies performed on 79 patients. In 78 (94 p.c.) adrenalectomies we obtained good results, tumor resection with adrenal that was confirmed on histlogical examinations. In 5 (6 p.c.) cases conversion was necessary. Conclusion: 1) Performing laparoscopic adrenalectomy trough transabdominal lateral approach allows safe and good visualistion of the adrenal with tumor. 2) Qualifying for laparoscopic adrenalectomy, previosly performed abdominal operations should be recognized as a relative contraindications.


  12/16

  Tytuł oryginału: Ocena adrenalektomii laparoskopowej.
  Tytuł angielski: Evaluation of laparoscopic adrenalectomy.
  Autorzy: Otto Maciej, Szostek Grzegorz, Dzwonkowski Jacek, Nawrot Ireneusz, Nazarewski Sławomir, Bojakowski Krzysztof, Szmidt Jacek
  Źródło: Videochirurgia 2002: 7 (1) s.21-25, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,424

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • endokrynologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy ocenaiją wyniki adrenalektomii laparoskopowej. Omawiany materiał obejmuje 79 chorych, u których wykonano 83 adrenalektomie laparoskopowe. Kwalifikowano i operowano guzy czynne i nieczynne hormonalnie. Średni czas operacji wyniósł 183 min. 51 proc. chorych rozpoczynało odżywianie doustne w 1. dobie. 78.4 proc. wymagało narkotycznych środków przeciwbólowych. Średni czas pobytu w szpitalu po operacji wyniósł 6.7 dnia. Ryzyko raka kory nadnercza, mimo wnikliwej kwalifikacji chorych do adrenalektomii laparoskopowej, wynosiło 2.4 proc. Wnioski: Adrenalektomię laparoskopową można uznać za jeszcze jedną metodę godną polecenia przy rozważaniu planowego usunięcia nadnercza z powodu guza czynnego lub nieczynnego hormonalnie.

  Streszczenie angielskie: The authors present resutls and evaluation of the laparoscopic adrenalectomy. Described material refers to 79 pateints who underwent 83 laparoscopic adrenalectomies. Both functional and non functional tumors were qualified and operated. The mean operating time was 183 minutes. On the first day 51 p.c. patients started an oral intake and 78.4 p.c. required narcotic analgesics. The mean postoperatiave hospital stay was 6.7 days. The risk of adrenal carcinoma despite meticulous qualification for laparoscopic adrenalectomy was 2.4 p.c. Conslusion: Laparoscopic adrenalectomy can be recognised as one more recommendable approach when considering the elective removal of functional and non functional adrenal tumors.


  13/16

  Tytuł oryginału: Technika wykonywania jednoczesnej adrenalektomii i cholecystektomii laparoskopowej.
  Tytuł angielski: The techinque of simultaneous laparoscopic right adrenalectomy and cholecystectomy.
  Autorzy: Otto Maciej, Szostek Grzegorz, Nazarewski Sławomir, Dzwonkowski Jacek, Nawrot Ireneusz, Jakimowicz Tomasz, Szmidt Jacek
  Źródło: Videochirurgia 2002: 7 (1) s.26-29, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,424

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • endokrynologia
 • onkologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy na podstawie własnych doświadczeń przedstawiają założenia i technikę wykonania jednoczesnego wycięcia metodą laparoskopową prawego nadnercza i pęcherzyka żółciowego. U 5 spośród 79 chorych (6.3 p.c.), u których wykonano prawostronną adrenalektomię laparoskopową przerpowadzono jednoetapowo także cholecystsektomię. Nie obserwowano powikłań ogólnych ani miejscowych. Średni łączny czas operacji wynosił 207 minut. Wnioski: Równoczesne usunięcie guza naderncza i pęcherzyka żółciowego nie stwarza technicznych problemów operacyjnych. Łączenie obu zabiegów i przedłużenie operacji średnio o 66 minut nie zmniejsza pooperacyjnego komfortu pacjentów.

  Streszczenie angielskie: The authors, based on their own experience, present tactic and technique of the simultaneous laparoscopic removal of the right adrenal and gallbladder. There were 5 (6.3 p.c.) such operations among 83 adrenalectomies performed on 79 patients. Neither general nor lcoal complications were observed. The mean overall operation time was 207 minutes. Conclusions: 1) Simultaneous removal of the adrenal tumour and gallbladder does not cause any surgical problems. 2) Combining this two procedrues in the single session did not reduce any postoperative comfort and the mean increase of the operating time was only 66 minutes.


  14/16

  Tytuł oryginału: Choroby naczyń chłonnych.
  Autorzy: Szostek Mieczysław, Skórski Maciej
  Źródło: Prz. Piśmien. Chir. 2002: 10 s.162-165, bibliogr. 26 poz.
  Sygnatura GBL: 727,545;737,200

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • hematologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  15/16

  Tytuł oryginału: Analiza wzrostu klonalnego w hodowlach in vitro w grupach cytogenetycznego ryzyka u pacjentów z ostrą białaczką szpikową.
  Tytuł angielski: The assessment of in vitro clonal colony growth among cytogenetic risk groups in patients with acute myeloid leukaemia.
  Autorzy: Jakóbczyk Małgorzata, Szostek Marta, Salamańczuk Zoriana, Skotnicki Aleksander B.
  Źródło: Acta Haematol. Pol. 2002: 33 (4) s.461-474, il., tab., bibliogr. 31 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,450

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • genetyka
 • hematologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena zależności pomiędzy grupami cytogenetycznego ryzyka a typami wzrostu kolonii w hodowlach in vitro, zarówno autonomicznego jak też w obecności egzogennych czynników wzrostu, u 45 pacjentów z de novo AML. Niekorzystnie rokujące zmiany kariotypu {5q-, 7q-, inv(3), t(11;19), zmiany złożone} stwierdzono u 15 pacjentów, 22 pacjentów zaliczono do grupy o pośrednim rokowaniu {kariotyp prawidłowy i zmiany nietypowe}, u 8 pacjentów wykryto zmiany korzystnie rokujące {t(8;21), inv(16), t(15;17)}. Stwierdzono statystycznie istotną różnicę pomiędzy średnią liczbą kolonii CFU-L tworzonych spontanicznie i w obecności egzogennych czynników wzrostu. Mediana liczby kolonii utworzonych w obecności egzogennych czynników wzrostu w grupach o złym, pośrednim i dobrym rokowaniu wynosiła odpowiednio 90 (0-492), 41,6 (0-3310), 39,2 (0-278) x 10**5 komórek. Komórki białaczkowe 14 pacjentów (31 proc.) wykazywały wzrost in vitro zarówno autonomiczny i zależny od egzogennych czynników wzrostu, u 23 pacjentów (51 proc.) obecne były tylko kolonie w obecności czynników wzrostu, natomiast w hodowlach komórkowych 8 pacjentów (17 proc.) nie stwierdzono wzrostu kolonii. U 87 proc. pacjentów ze złym rokowaniem, u 36,4 proc. pacjentów w grupie o pośrednim rokowaniu oraz u dwóch w grupie dobrze rokującej obecny był autonomiczny wzrost kolonii CFU-L in vitro (test chi-kwadrat = 8,16, p=0,04). Ponadto obserwowano zależność pomiędzy wzrostem kolonii in vitro i grupami cytogenetycznego ...

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to evaluate the relation between three cytogenetic risk groups and the spontaneous and cytokine-dependent in vitro growth of bone marrow mononuclear cells in 45 de novo AML patients. An unfavourable karyotype {5q-, 7q-, inv(3), t(11;19) and complex karyotype} was found in 15 patients, 22 patients were classified as an intermediate prognostic group {normal karyotype and uncommon changes} and the karyotype of 8 patients was included into the favourable cytogenetic group {t(8;21), inv(16), t(15;17)}. Statistically differences were found between the medians of CFU-L cultures grown in the presence of absence of exogenous growth factors. Median cytokine-dependent colony growth in the poor, intermediate and favourable cytogenetic risk groups was: 90.0 (range 0-492), 41.6 (range 0-3310), 39.2 (range 0-278) x 10**5 cells, respectively. Blast cells from 14 patients (31 p.c.) exhibited in vitro growth both in the presence of cytokines and in their absence, 23 patients (51 p.c.) showed growth factor-dependent colonies, and 8 patients (17 p.c.) displayed neither stimulated nor autonomous growth. 87 p.c. of patients with poor prognosis as determined by cytogenetic studies, 36.4 p.c. of patients in the intermediate cytogenetic group, and only 2/8 patients with favourable karyotype (chi square test = 8.16, p=0.004) showed CFU-L autonomous growth. Moreover, the relationship between the in vitro grwoth pattern with its cytogenetic characteristic and other ...


  16/16

  Tytuł oryginału: Wyniki i najczęstsze powikłania endarteriektomii tętnicy szyjnej wewnętrznej : praca doktorska
  Autorzy: Leszczyński Jerzy, Szostek Mieczysław (promot.).; Akademia Medyczna Klinika Chirurgii Ogólnej i Chorób Klatki Piersiowej w Warszawie
  Źródło: 2002, 120 k. : il., tab., bibliogr. 224 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20897

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  stosując format: