Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SZOSTAK
Liczba odnalezionych rekordów: 12Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/12

Tytuł oryginału: Inżynieria tkankowa w chirurgii stomatologicznej - przegląd nowych materiałów i technik.
Tytuł angielski: Tissue engineering in oral surgery - review of new methodology.
Autorzy: Wojtowicz Andrzej, Szostak Dominika, Malejczyk Jolanta
Źródło: Nowa Stomatol. 2002: 7 (1) s.41-45, tab., bibliogr. 26 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,407

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to review of new methods of tissue and bone augmentation (GTR, GBR) in dentistry, using different materials on the base of literature and our clinical experience. Syntehtic and natural materials were to described and compared to the golden standard (autogenous bone). The review contains the results of mechanical properties of bone substitutes and bone chips. Platelet reach plasma (PRP) and Bio-Oss composed transplant were used in our clinic in cases after cystectomy, trauma and in periodontology.


  2/12

  Tytuł oryginału: Wpływ wybranych czynników na powstawanie blizn w nerkach u dzieci z rozpoznanymi wstecznymi odpływami pęcherzowo-moczowodowymi.
  Tytuł angielski: Influence of selected factors on the development of renal scars in children with vesico-ureteric reflux.
  Autorzy: Cieślak-Puchalska Anna, Szostak Stefania, Fydryk Janusz, Birkenfeld Bożena, Puchalski Andrzej
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (70) s.273-275, tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • nefrologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Znany jest związek między wstecznym odpływem pęcherzowo-moczowodowym (WOPM), zakażeniem układu moczowego (ZUM) oraz procesem bliznowacenia nerek, jednak patogeneza powstawana blizn ciągle nie jest jasna. WOPM i ZUM pozostają w bardzo ścisłym związku ze sobą, chociaż mogą również występować niezależnie. Czynnkiem sprzyjającym uszkodzeniu nerki jest też młody wiek dziecka. Celem pracy była analiza wpływu wybranych czynników, a mianowicie: wyjściowego stopnia WOPM, wieku dziecka w chwili rozpoznania WOPM oraz częstości nawrotów ZUM na powstawanie blizn w nerkach. U 45 dzieci z rozpoznanymi wcześniej WOPM oceniono nasilenie bliznowacenia nerek w oparciu o scyntygrafię planarną z użyciem DMSA-Tc-99m oraz sporządzono anknietę zawierającą informacje takie jak: wiek, w którym postawiono rozpoznanie, stopień WOPM w chwili rozpoznania, stosowane leczenie, częstość ZUM przed i po objęciu dziecka obserwacją. Wykazano, że stopień bliznowacenia koreluje ze stopniem WOPM danej nerki. W badanej grupie nie stwierdzono zależnści między nasileniem bliznowacenia nerek od wieku, w jakim rozpoznano WOPM, czy od częstości ZUM przed rozpoczęciem leczenia. W świetle uzyskanych wyników wydaje się, że na tworzenie się blizn w nerkach w przebiegu ZUM współistniejącego z odpływem pęcherzowo-moczowodowym większy wpływ ma wysoki stopień WOPM niż wiek dziecka czy częstość nawrotów ZUM.

  Streszczenie angielskie: Although relationship between vesico-ureteric reflux, urinary tract infection and renal scarring is known, pathogenesis of the renal scarring is still unclear. Vesico-ureteric reflux and urinary tract infecation remain in very close realtionship, they may also occur separately. The factor promoting renal injury is also young age of a child. The aim of this paper was to analyse the influence of the selected factors, namely: degree of the vesico-ureteric reflux, child's age at reflux diagnosis time as well as the frequency of recurrences of urinary tract infections exerted on reflux nephropathy. In 45 children wtih diagnosed vesicoureteric reflux the intensity of renal scarring was estimated using planar scintigraphy with DMSA-Tc-99m and a questionnaire was prepared. The questionnaire included information as follows: age at which the diagnosis was established, degree of refluxs at the time of diagnosis, treatment applied, frequency of urinary tract infections before and after having taking medical care of children. It was revealed that the degree of scaring correlatd with degree of vesico-ureteric reflux of particular kidney. In the investigated group no correlatons were found between intensity of renal scarring and both the age of establishing diagnosis and frequency of urinary tract infections before starting the treatment. Taking the obtained results into consideration it seems, that the degree of vesico-ureteric reflux estiamted prior to treatment determnes degree of renal injuries though, undoubtedly all factors being studied affect real scarring.


  3/12

  Tytuł oryginału: O diecie śródziemnomorskiej w profilaktyce i leczeniu miażdżycy.
  Tytuł angielski: The role of mediterranean diet in the prevention and treatment of atherosclerosis.
  Autorzy: Szostak Wiktor B., Cybulska Barbara
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (6) s.673-676, tab., bibliogr. 29 poz.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  4/12

  Tytuł oryginału: Patofizjologia : podręcznik dla studentów medycyny
  Autorzy: Bańkowski Edward, Bełtowski Jerzy, Białkowska Magdalena, Chłap Zbigniew, Cybulska Barbara, Czekalski Stanisław, Czokało-Plichta Maria, Dąbrowski Ryszard, Dzierżkowska Jolanta, Fidziańska Elżbieta, Fogel Wiesława A., Górnicki Mirosław, Górny Dionizy, Gujski Mariusz, Gumułka Stanisław W., Guzek Jan W., Jagielski Józef, Kaleta Zbigniew, Kłosiewicz-Latoszek Longina, Knapowski Jan, Kostowski Wojciech, Kotschy Maria, Kowalski Janusz, Kwarecki Krzysztof, Markiewicz Lech, Maślińska Danuta, Maśliński Czesław, Maśliński Sławomir, Opuchlik Andrzej, Poppe Paweł, Ryżewski Jan, Szostak Wiktor B., Szukiewicz Dariusz, Śródka Andrzej, Tchórzewski Henryk, Tyrakowski Tomasz, Witanowska Anna, Wróbel Jan, Zaremba Jacek, Ziemba Andrzej W., Ziemlański Światosław, Zużewicz Krystyna, Żarski Stefan
  Opracowanie edytorskie: Maśliński Sławomir (red.), Ryżewski Jan (red.).
  Wydanie: - Wyd. 3
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 1067, [1] s. : il., tab., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,706

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  5/12

  Tytuł oryginału: Jak bezpiecznie stosować leki hipolipemizujące.
  Tytuł angielski: Safety of hypolypemic agents.
  Autorzy: Cybulska Barbara, Walczak Alina, Szostak Wiktor B.
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (10) s.347-353, tab., bibliogr. 35 poz.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  6/12

  Tytuł oryginału: Profilaktyka miażdżycy w świetle postępów wiedzy.
  Autorzy: Szostak W[iktor] B., Cybulska B.
  Źródło: Czyn. Ryz. 2002 (2/3) s.22-27, il., tab., bibliogr. 44 poz.
  Sygnatura GBL: 313,062

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  7/12

  Tytuł oryginału: Racjonalne leczenie hiperlipidemii u ludzi dorosłych.
  Autorzy: Szostak Wiktor B., Cybulska Barbara
  Źródło: Stand. Med. Lek. Rodz. 2002: 3 (3) s.136-138, bibliogr. 16 poz.
  Sygnatura GBL: 313,625

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Leczenie hiperlipidemii zmniejsza ryzyko choroby niedokrwiennej serca (ChNS). Obniżanie podwyższonych stężeń cholesterolu i triglicerydów, a także zwiększanie małych stężeń HDL, uznaje się za jedno z podstawowych wskazań z dziedziny kardiologii zapobiegawczej. Leczenie hiperlipidemii wymaga równoczesnego zwalczania innych czynników ryzyka miażdżycy. Poziom cholesterolu LDL, do którego dąży się poprzez leczenie, jest tym niższy, im większe jest ogólne ryzyko ChNS wynikające ze współistnienia czynników ryzyka. Nie należy obniżać stężenia cholesterolu LDL poniżej wartości 50 mg/dl. Stężenie triglicerydów zmniejsza się poniżej 2 mmol/l (poniżej 1,7 mmol/l w cukrzycy), a HDL-chol zwiększa powyżej 1 mmol/l. Podstawową metodą leczenia jest dieta. Przy większych stężeniach lipidów w rachubę wchodzi dodatkowe stosowanie leków hipolipemicznych.


  8/12

  Tytuł oryginału: Algorytm postępowania z pacjentem.
  Opracowanie edytorskie: Szostak Wiktor B. (Oprac.), Adamus Jerzy (oprac.), Rywik Stefan (oprac.).
  Źródło: Gab. Pryw. 2002 (4) s.31-33, tab.
  Sygnatura GBL: 306,371

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • standard


  9/12

  Tytuł oryginału: Diagnostyka i leczenie hiperlipidemii u dzieci.
  Autorzy: Cybulska Barbara, Szostak Wiktor B., Walczak Alina
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (3) s.154-159, tab., bibliogr. 21 poz.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Miażdżyca zaczyna się w dzieciństwie, na co wskazuje wiele badań anatomopatologicznych. W jej rozwoju biorą udział genetyczne i środowiskowe czynniki ryzyka. Należą do nich zaburzenia lipidowe, które mogą być: 1) uwarunkowane rodzinnie (np. rodzinna hipercholesterolemia), 2) zależne od prawidłowego żywienia, nakładającego się na nierozpoznane defekty genetyczne w metabolizmie LDL (hipercholesterolemia poligeniczna) oraz 3) wtórne w związku z otyłością, przyjmowaniem anabolicznych sterydów lub doustnych środków antykoncepcyjnych, czy też obecnością choroby nerek, wątroby, tarczycy lub cukrzycy. Najczęstszą nieprawidłowością gospodarki lipidowej spotykaną u dzieci, tak jak u dorosłych, jest hipercholesterolemia poligeniczna. Istnieje zgodność co do celowości skriningu selektywnego u dzieci, w odniesieniu do wykrywania zaburzeń lipidowych. Badanie w tym kierunku trzeba przeprowadzić, jeśli u rodziców dziecka występuje hipercholesterolemia lub przedwcześnie choroba sercowo-naczyniowa. Za hipercholesterolemię u dzieci uznaje się stężenie całkowitego cholesterolu ň 170 mg/dl (4,4 mmol/l), a cholesterolu LDL ň 110 mg/dl (2,8 mmol/l). Hipertrójglicerydemię rozpoznaje się, jeśli stężenie trójglicerydów przekracza 150 mg/dl (1,7 mmol/l). Pożądane jest zatem osiągnąć u dziecka, w wyniku terapii, poziom LDL-chol 110 mg/dl, jeśli to nie jest możliwe, to można zadowolić się wartością poniżej 130 mg/dl ( 3,4 mmol/l). Pierwszym rodzajem interwencji u dzieci jest dieta. Próbę leczenia wyłącznie dietą prowadzi się przez 6 miesięcy, kontrolując lipidogram po 6 tygodniach i po 3 miesiącach...


  10/12

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Na czym polega dieta śródziemnomorska. Czy stanie się ona złotym standardem w prewencji chorób serca].
  Autorzy: Szostak Wiktor B.
  Źródło: Med. Dypl. 2002: 11 (12) s.133-135, il. - Tł. artyk. z czas. Postgraduate Medicine 2002; 112(2) : 35
  Sygnatura GBL: 312,978

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  11/12

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Diety śródziemnomorskie a choroby układu sercowo-naczyniowego].
  Autorzy: Szostak Wiktor B.
  Źródło: Kardiol. Dypl. 2002: 1 (3) s.104, il. - Tł. artyk. z czas. Current Atherosclerosis Reports 2001; 3 : 437-445
  Sygnatura GBL: 313,641

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  12/12

  Tytuł oryginału: Żywienie w profilaktyce chorób układu krążenia w świetle postępów nauki.
  Autorzy: Szostak W. B.
  Źródło: Kwart. Biul. Pol. Tow. Diet. 2002 (3/4) s.4-5
  Sygnatura GBL: 306,497

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: