Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SZOPLIŃSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Trudności w leczeniu protetycznym bezzębia przy zanikłych wyrostkach zębodołowych wywołanych osteoporozą. Opis przypadków.
Tytuł angielski: Difficulties in prosthetic treatment of denture causing by ostheoporosis. Description of cases.
Autorzy: Frączak Bogumiła, Sobolewska Ewa, Szoplińska Maria, Aleksandruk Grażyna, Kubrak Janusz
Źródło: Protet. Stomatol. 2002: 52 (6) s.353-356, il., bibliogr. 11 poz., sum.
Sygnatura GBL: 305,334

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Autorzy opisują dwa przypadki leczenia protetycznego pacjentów z bezzębiem przy znacznie zanikłym podłożu powstałym w wyniku osteoporozy. Protezy całkowite podścielone zostały materiałem akrylowym elastyczno-miękkim Vertex Sift. W obserwacji kilkuletniej stwierdzono, że pacjenci z osteoporozą powinni być objęci indywidualną opieką protetyczną. Systematyczne podścielanie protez materiałem elastyczno-miękkim ułatwia pacjentom użytkowanie protez, mimo współistniejącej osteoporozy.

  Streszczenie angielskie: Authors describe two cases prothetic treatment of toothless patients with very atrophy base causing by osteoporosis. In all cases dentures were anderlayed acrylic material which was elastic Vertex Soft. During a few years observation, it was confirmed that all patients with osteoporosis must be embrace special prosthetical care. Systematic underlaying with soft-elastical material make using of prosthesis easier for patients in spite of existing osteoporosis.

  stosując format: