Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SZOPIŃSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Nowotwory i torbiele nerek
Autorzy: Adadyński Leszek, Borkowski Andrzej, Borkowski Tomasz, Czaplicki Maciej, Cybulski Cezary, Dembowska-Bagińska Bożenna, Dobroński Piotr, Gołębiewski Janusz, Górecka-Szyld Barbara, Hadaczek Piotr, Hanecki Ryszard, Jakubowska Anna, Judycki Jacek, Kładny Józef, Kandel-Mizerska Teresa, Koźmińska Ewa M., Krzystolik Karol, Lubiński Jan, Malanowska Sylwia, Michalec Jędrzej, PachoPerek Ryszard A. Danuta, Polański Jerzy A., Pych Krzysztof, Pykało Roman, Radziszewski Piotr, Senatorski Grzegorz, Sikorski Andrzej, Sprogis Jan, Szopiński Kazimierz, Szopińska Małgorzata, Tołoczko-Grabarek Aleksandra, Torz Cezary, Trypens Piotr, Wasiutyński Aleksander, Wyzgał Jan, Zajączek Stanisław
Opracowanie edytorskie: Borkowski Andrzej (red.), Czaplicki Maciej (red.).
Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 461, [1] s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 21 cm.
Seria: Biblioteka Chirurga i Anestezjologa 47
Sygnatura GBL: 735,272

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/2

  Tytuł oryginału: Współczesne poglądy na diagnostykę obrazową i biopsję zmian ogniskowych sutka.
  Tytuł angielski: Current opinion on imaging and biopsy of breast masses.
  Autorzy: Szopiński Kazimierz, Szopińska Małgorzata
  Źródło: Acta Clin. 2002: 2 (3) s.273-294, tab., bibliogr. 165 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,595

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Rozwój metod diagnostyki obrazowej i minimalnie inwazyjnej biopsji sutka umożliwił poprawę wyników leczenia i przedłużył czas przeżycia pacjentek cierpiących na raka sutka. W pracy omówiono współczesne poglądy na diagnostykę chorób sutka, ze szczególnym uwzględnieniem diagnostyki obrazowej (mammografia, ultrasonografia, scyntygrafia, rezonans magnetyczny) oraz biopsji sutka.

  Streszczenie angielskie: The development of diagnostic imaging and minimally invasive breast biopsy has led to improvement of treatment outcome and survival of patients with breast cancer. This paper presents the current opinion of breast diagnosis with special focus on diagnostic imaging (mammography, ultrasound, scintigraphy, magnetic resonance) and breast biopsy.

  stosując format: