Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SZNITOWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 8Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/8

Tytuł oryginału: Prof. dr hab. Stanisław Janicki (1938-2001).
Tytuł angielski: Prof. dr hab. Stanisław Janicki - in memoriam.
Autorzy: Sznitowska M[ałgorzata], Czarnecki W[iktor], Zgoda M. M., Jachowicz R[enata]
Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (5) s.195-200, il.
Sygnatura GBL: 310,851

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Temat osobowy:
 • Janicki
 • Stanisław 1938-2001


  2/8

  Tytuł oryginału: Postaci leku z diazepamem.
  Tytuł angielski: Drug forms with diazepam.
  Autorzy: Gajewska Monika, Sznitowska Małgorzata
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (5) s.207-214, tab., bibliogr. 33 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Streszczenie angielskie: The aim of the review is to present dosage forms with diazepam actually used in medicinal practice. This drug is administered orally, parenterally and rectally in a form of solid, semisolid and liquid preparations. Submicron emulsions and micellar dispersions are among new formulations which may be characterized as safer since, in contrast to the traditionally used diazepam solutions, they are organic solvents-free products. Some other new ideas of modern diazepam preparations are also presented.


  3/8

  Tytuł oryginału: Liposomy - postęp terapeutyczny i problemy technologiczne.
  Tytuł angielski: Liposomes - therapeutic progression and technological problems.
  Autorzy: Szulc Janina, Dudzik Monika, Woyczikowski Brunon, Sznitowska Małgorzata, Janicki Stanisław
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (68) s.164-168, il., bibliogr. 34 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Liposomy są kulistymi pęcherzykami zbudowanymi z mikrokropelki wody (stanowiącej rdzeń) i jednej lub kilku podwójnych błon fosfolipidowych. Mogą być nośnikami substancji hydrofilowych i lipofilowych stosowanych w diagnostyce oraz terapii. Dzięki ich użyciu możliwe staje się osiągnięcie ochrony sybstancji czynnych, przedłużonego lub kontrolowanego uwalniania, a nawet wybiórczego dostarczania substancji leczniczych do określonych komórek, tkanek, narządów. Ograniczeniem we wprowadzeniu liposomów do szerokiego zastosowania w lecznictwie jest podatność ich głównego składnika - lecytyny - na utlenianie. Ma to niekorzystny wpływ na substancje lecznicze znajdujące się w nośnikach fosfolipidowych. Może powodować ich wyciekanie lub rozkład. Przedstawiono stan wiedzy o zaletach wykorzystania różnych typów liposomów w medycynie oraz możliwości zwiększenia ich trwałości w czasie przechowywania.

  Streszczenie angielskie: Liposomes represent globular vesicles composed of an aqueous core and one or several phospholipid bilayers. They can encapsulate hydrophilic or lipophilic drugs used in therapy and diagnostic imaging. Liposomes provide protection of the active substances, sustained or controlled release and also targeted delivery of drugs to specific cells, tissues, organs. Easy oxydation of phosphatidylcholin (lecithin) - the main membrane component - is the limitation of the introduction of liposomes to the medicinal practice in a broader scale. Unsatisfying chemical stability of lecithin has an unfavourable influence on drug and liposome stability. Liposomes decompose during storage and leakage of the encapsulated drug occurs. A review of advantages of application of liposomes in medicine and methods of increasing their stability was presented.


  4/8

  Tytuł oryginału: The effect of cryoprotectants on the physical properties of large liposomes containing sodium diclofenac.
  Autorzy: Janicki Stanisław, Jankowski Jacek, Szulc Janina, Woyczikowski Brunon, Sznitowska Małgorzata
  Źródło: Acta Pol. Pharm. 2002: 59 (3) s.187-191, il., tab., bibliogr. 6 poz.
  Sygnatura GBL: 301,378

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: Large liposomes (1-10 ćm) containing sodium diclofenac were prepared and lyophilized using lactose or mannitol (7.5 p.c. in respect to the lipid content) as cryoprotectants. The physical studies of liposomes were performed during 30 days of storage in a dry or resuspended form. Lyophilization of large liposomes and storage in the dry form at 5řC increases their physical stability. Lactose is a cryoprotectant which does not influence changes of properties of liposomes regarding their size, encapsulation efficacy and release rate. Large liposomes lyophilized in the presence of mannitol tend to increase in size and encapsulation efficacy, but the lipid bilayers are stabilized and less permeable to the drug.


  5/8

  Tytuł oryginału: Kierunki doskonalenia postaci leku - przegląd aktualności.
  Tytuł angielski: Strategies for development of drug dosage forms - a review of current literature. [P.] 13.
  Autorzy: Sznitowska Małgorzata
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (22) s.1070-1072, bibliogr. 10 poz.
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie


  6/8

  Tytuł oryginału: Współczesne leczenie wybranych chorób skóry
  Autorzy: Janicki Stanisław, Langner Andrzej, Nowicki Roman, Prystupa-Chalkidis Katarzyna, Stąpór Wadim, Sznitowska Małgorzata, Wolska Hanna, Ambroziak Marcin
  Opracowanie edytorskie: Langner Andrzej (red.).
  Wydanie: - Wyd. 2 uzup
  Źródło: - Warszawa, Ośrodek Informacji Naukowej "Polfa" Sp. z o.o. 2002, 152 s. : il., tab., bibliogr. 32 poz., 21 cm.
  Seria: Biblioteka Lekarza Praktyka
  Sygnatura GBL: 736,584

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  7/8

  Tytuł oryginału: Farmacja stosowana : podręcznik dla studentów farmacji
  Autorzy: Achmatowicz Teresa, Barteczko Izabela, Fiebig Adolf, Gabiga Halina, Janicki Stanisław, Karczewicz Andrzej, Koziożemska Beata, Kozłowska Janina, Lasocka Iwona, Licińska Iwona, Ludwikowska Kazimiera, Mazurek Aleksander Paweł, Partyka Danuta, Pyszek Anna, Ruzikowski Marek, Sawicki Wiesław, Stechnij Irena, Sznitowska Małgorzata, Szwojnicka Danuta, Wieniawski Witold, Woyczikowski Brunon, Wójcik Piotr, Żebrowska Weronika
  Wydanie: - Wyd. 4 popr. i uzup
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 719, [1] s. : il., tab., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 736,518

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja


  8/8

  Tytuł oryginału: Stanisław Janicki (1938-2001) - profesor zwyczajny, kierownik Katedry i Zakładu Farmacji Stosowanej AMG w latach 1979-2001.
  Autorzy: Sznitowska Małgorzata, Kortas Hanna
  Źródło: Ann. Acad. Med. Gedan. 2002: 32 s.451-471, il.
  Sygnatura GBL: 702,634

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna
 • bibliografia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Temat osobowy:
 • Janicki
 • Stanisław 1938-2001

  stosując format: