Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SZNAJDERMAN
Liczba odnalezionych rekordów: 12Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/12

Tytuł oryginału: Nadciśnienie tętnicze.
Autorzy: Januszewicz Włodzimierz, Sznajderman Marek
Źródło: Med. Prakt. 2002 (1/2) s.48, 50, 52, 55-56, bibliogr. 30 poz.
Sygnatura GBL: 312,921

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/12

  Tytuł oryginału: Mała masa urodzeniowa płodu a nadciśnienie tętnicze.
  Tytuł angielski: Low birth weight and arterial hypertension.
  Autorzy: Januszewicz Włodzimierz, Sznajderman Marek
  Źródło: Post. Nauk Med. 2002: 15 (2/3) s.133-134, bibliogr. 37 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,828

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie polskie: Liczne badania wykonane na przestrzeni ostatnich lat wykazały zależność między małą masą urodzeniową a rozwojem nadciśnienia tętniczego w późniejszych okresach życia. Dotyczy to także innych chorób układu sercowo-naczyniowego i zaburzeń metabolicznych. Mechanizm tej zależności mimo wielu hipotez pozostaje nie w pełni wyjaśniony. Podkreśla się możliwy wpływ zarówno czynników genetycznych jak i środowiskowych.

  Streszczenie angielskie: During the last decades many experimental and clinical studies revealed the relationship between low birth weight and arterial hypertension, as well as other cardiovascular diseases and metabolic disturbances. The mechanism of this relationship remains not fully elucidated. The genetic and environmental influence may be involved.


  3/12

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Wpływ wysokiego prawidłowego ciśnienia tętniczego na ryzyko chorób sercowo-naczyniowych - badanie Framingham Heart Study].
  Autorzy: Januszewicz Włodzimierz, Sznajderman Marek
  Źródło: Med. Prakt. 2002 (5) s.54-55, bibliogr. 6 poz. - Tł. na podst. artyk. z czasop. The New England Journal of Medicine, 2001; 345: 1291-1297
  Sygnatura GBL: 312,921

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  4/12

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Leczenie farmakologiczne niepowikłanego nadciśnienia tętniczego u chorych z dysfunkcją dróg oddechowych].
  Autorzy: Januszewicz Włodzimierz, Sznajderman Marek
  Źródło: Med. Prakt. 2002 (6) s.107-109 - Tł. na podst. artyk z czas. Chest 2002; 121 : 230-241
  Sygnatura GBL: 312,921

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  5/12

  Tytuł oryginału: Wysokie prawidłowe ciśnienie tętnicze - próba nowego spojrzenia.
  Tytuł angielski: High normal blood pressure - a new approach.
  Autorzy: Januszewicz Włodzimierz, Sznajderman Marek
  Źródło: Nadciśn. Tętn. 2002: 6 (3) s.143-145, bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,470

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wyniki ostatnio opublikowanego badania opartego na danych z programu Framingham Heart Study wykazały, że wartości ciśnienia tętniczego, klasyfikowane jako wysokie prawidłowe ciśnienie tętnicze, sa związane ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia chorób układu sercowo-naczyniowego. Autorzy niniejszego artykułu omawiają znaczenie kliniczne tego doniesienia i znaczenie modyfikacji stylu życia u osób z wysokim prawidłowym ciśnieniem tętniczym.


  6/12

  Tytuł oryginału: Diuretyki w leczeniu nadciśnienia tętniczego - nowe spojrzenie na stare leki.
  Tytuł angielski: Diuretics today: a new face of old drugs.
  Autorzy: Sznajderman Marek
  Źródło: Ter. Leki 2002: 52 (1) s.22-26, tab., bibliogr. 32 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,514

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie angielskie: For many years diuretics were the mainstay of antihypertensive therapy. Long-term prospective studies have amply documented their antihypertensive activity and effectiveness in the prevention on cardiovascular morbidity and mortality. The metabolic side-effects of thiazide diuretics as well as introduction of new groups of drugs were the main causes of the decline in the usage of diuretics during last years. Their recent return to popularity is due to the new strategy of antihypertensive treatment: lower doses of individual drugs and more rational combinations with other drugs, as well as individualization of therapy based not only on antihypertensive activity and tolerance but also on the presence of other risk of an individual patient.


  7/12

  Tytuł oryginału: Nadciśnienie tętnicze : patogeneza, dignostyka, leczenie
  Autorzy: Chojnowska-Jezierska Julita, Cybulska Idalia, Czekalski Stanisław, Głuszek Jerzy, Grodzicki Tomasz, Gryglewska Barbara, Januszewicz Andrzej, Januszewicz Włodzimierz, Kabat Marek, Kawecka-Jaszcz Kalina, Klima Maciej, Klocek Marek, Krupa-Wojciechowska Barbara, Narkiewicz Krzysztof, Paschalis-Purtak Katarzyna, Pasierski Tomasz, Pęczkowska Mariola, Puciłowska Bogna, Rynkiewicz Andrzej, Szczęch Radosław, Sznajderman Marek, Więcek Andrzej, Wyrzykowski Bogdan, Wyszyńska Teresa
  Opracowanie edytorskie: Januszkiewicz Włodzimierz (red.), Sznajderman Marek (red.).
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 241, [1] s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 21 cm.
  Seria: Biblioteka Lekarza Praktyka 17
  Sygnatura GBL: 735,693

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  8/12

  Tytuł oryginału: Betaksolol w leczeniu nadciśnienia tętniczego - wyniki wieloośrodkowych badań w Polsce.
  Tytuł angielski: Betaxolol in the treatment of arterial hypertension - results of multicenter trial in Poland.
  Autorzy: Januszewicz Włodzimierz, Sznajderman Marek
  Źródło: Nadciśn. Tętn. 2002: 6 (4) s.239-242, tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,470

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono wyniki wieloośrodkowego otwartego badania, dot. zastosowania betaksololu - długodziałającego kardioselektywnego leku á-adrenolitycznego - w leczeniu nadciśnienia tętniczego. Badaniem objęto 410 pacjentów z łagodnym i umiarkowanym nadciśnieniem tętniczym w wieku 21-65 lat z 25 ośrodków w Polsce. Leczenie trwało 14 tygodni, w czasie których chorzy zgłaszali się 4-krotnie na wizyty kontrolne. We wszystkich okresach obserwacji stwierdzono wysoce znamienne obniżenie SBP i DBP oraz zmniejszenie częstości tętna. Lek był dobrze tolerowany, objawy niepożądane - umiarkowanie nasilone, i tylko u 6,3 proc. chorych były przyczyną przerwania leczenia. Omówiono miejsce betaksololu w leczeniu nadciśnienia tętniczego na tle innych leków z tej grupy.


  9/12

  Tytuł oryginału: Erythropoietin in patients with essential hypertension.
  Tytuł polski: Erytropoetyna w surowicy chorych na nadciśnienie tętnicze pierwotne.
  Autorzy: Kobusiak-Prokopowicz Małgorzata, Jołda-Mydłowska Beata
  Opracowanie edytorskie: Sznajderman Marek (koment.).
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (11) s.407-415, il., tab., bibliogr. 15 poz. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background. The role of erythropoietin (EPO) in the etiopathogenesis of essential hypertension (EH) has not yet been fully established. It is known that EPO activates the tissue renin-angiotensin system and synthesis of endothelin and serotonin, exerts direct vasopressor effects and diminishes the effects of nitric oxide on the vascular smooth muscles. Aim. To establish whether endogenous EPO is a pathogenic facotr in the development of EH. Methods. The study group consisted of 74 patietns aged 17-79 years (mean age 54 ń 15 years with EH. The control group of 11 healthy volunteers (4 women and 7 men, aged 20-71 years). Mild EH (MiEH) was detected in 20 patietns, moderate EH (MdEH) in 34 patietns and severe EH patietns (SEH) in 20 patients. The patients were also divided into 3 groups according to the severity of organ damage (by WHO standards); 1st degree organ damage (DOD) was observed in 13 patients, 2nd DOD - in 49 patietns, and 3rd DOD - in 12 patietns. EPO serum concentration was determined by a radioimmunological method. We also evaluated echocardiographic parameters, renin plasma activity, serum concentration of aldosterone, hematocrit, red blood cell count, creatinine and potassium serum concentrations, creatinine clearance and 24-hour urine microalbuminuria. Results. The baseline EPO serum concentration was significantly higher in patietns with SEH than in the contorl group (11.8 ń 7.0 vs 6.9 ń 4.3 ng/ml, p 0.05) and in patients with 3rd DOD compared with controls (12.5 ń 8.9 vs 6.9 ń 4.3 ng/ml, p 0.05)...


  10/12

  Tytuł oryginału: Miażdżyca a nadciśnienie tętnicze - aktualne problemy (na marginesie 10-lecia Polskiego Towarzystwa Badań nad Miażdżycą).
  Autorzy: Sznajderman M[arek]
  Źródło: Czyn. Ryz. 2002 (2/3) s.28-33, il., bibliogr. 57 poz.
  Sygnatura GBL: 313,062

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  11/12

  Tytuł oryginału: Nadciśnienie tętnicze : zarys patogenezy, diagnostyki i leczenia
  Autorzy: Januszewicz Andrzej
  Opracowanie edytorskie: Sznajderman Marek (przedm.).
  Wydanie: - Wyd. 2 rozszerz
  Źródło: - Kraków, Wydaw. Medycyna Praktyczna 2002, 351 s. : il., tab., bibliogr. s. 330-351, 25 cm.
  Sygnatura GBL: 736,234

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  12/12

  Tytuł oryginału: Nowe duże badania w nadciśnieniu tętniczym : co nowego dla praktyki?
  Autorzy: Sznajderman Marek
  Źródło: W: Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym. T. 1 - Kraków, 2002 s.113-117, tab., bibliogr. 38 poz. - 1 Seminarium pt. Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym Katowice 08-10.11. 2001
  Sygnatura GBL: 802,435

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: