Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SZMIGIELSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 9Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/9

Tytuł oryginału: Relacja ze zjazdu "Respiratory Syncytial Viruses after 45 years from bedside to bench", Segovia 1-3 października 2001.
Autorzy: Szmigielska Agnieszka, Frącka Beata
Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (4) s.356 - Zjazd nt. wirusa RS (Respiratory Syncytial Virus) Segovia 01-03.10. 2001
Sygnatura GBL: 301,294

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem


  2/9

  Tytuł oryginału: Znaczenie scyntygrafii statycznej nerek z użyciem 99mTc-DMSA w ostrej fazie zakażenia układu moczowego u dzieci.
  Tytuł angielski: Significance of the acute 99mTc-DMSA renal scintigraphy in children with urinary tract infection.
  Autorzy: Krzemień Grażyna, Roszkowska-Blaim Maria, Kostro Izabella, Szmigielska Agnieszka, Karpińska Monika, Frącka Beata
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (71) s.402-404, tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • radiologia
 • urologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • niemowlęta

  Streszczenie polskie: Badaniami objęto 72 dzieci w wieku 1-24 miesięcy (śr. 6,93 ń 4,84) z pierwszym epizodem zakażenia układu moczowego (ZUM). Chorych podzielono na 2 grupy : I - ZUM z gorączką 38,5řC, II - ZUM bez gorączki. W obu grupach analizowano wskaźniki stanu zapalnego, scyntygrafię statyczną nerek z użyciem 99mTc-DMSA i obecność wady układu moczowego (UM). W grupie I w porównaniu z grupą II stwierdzono znamiennie wyższe srednie wartości leukocytozy, CRP i OB oraz znamiennie częstsze występowanie zmian zapalnych w badaniu 99mTc-DMSA 75 proc. vs 47,2 proc. Częstość występowania wady UM była identyczna w obu grupach - 47,2 proc., natomiast zmiany zapalen nieznacznie częściej obserwowano w nerkach z odpływem pęcherzowo-moczowodowym lub wadą budowy niż prawidłowych: grupa I - 68 proc. vs 42,5 proc., grupa II - 42,3 proc. vs 34,8 proc.

  Streszczenie angielskie: We investigated 72 children aged 1-24 months (mean age 6.93 ń 4.84 months) with a first episode of urinary tract infection (UTI). Patients were divided in two groups: I - UTI with fever 38.50 C, II - UTI without fever. Inflammation markers, 99mTc-DMSA scintigraphy and congenital abnormalities of the urinary tract were evaluated in all children. We found significantly higer WBC, CRP and ESR as well as more frequent inflammatory changes in 99mTc-DMSA (75 p.c. vs 47.2 p.c.) in group I vs grup II. The frequency of congenital abnormalities of the urinary tract was the same in both groups (47.2 p.c.). Inflammatory changes in 99mTc-DMSA were detected slightly more often in kidneys with vesicoureteral reflux than in normal kidneys (group I - 68 p.c. vs 42.5 p.c., group II - 42.3 p.c. vs 34.8 p.c. respectively).


  3/9

  Tytuł oryginału: Porównanie badania ultrasonograficznego nerek z użyciem "Dopplera mocy"z badaniem scyntygraficznym 99mTc-DMSA w rozpoznawaniu ostrego odmiedniczkowego zapalenia nerek.
  Tytuł angielski: Comparison of power Doppler ultrasonography with 99mTc-DMSA renal scintigraphy in the diagnosis of acute pyelonephritis.
  Autorzy: Krzemień Grażyna, Roszkowska-Blaim Maria, Brzewski Michał, Kostro Izabella, Szmigielska Agnieszka, Karpińska Monika, Marciński Andrzej
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (71) s.405-407, tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • nefrologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Badaniami objęto 29 dzieci w wieku 1 - 24 miesiące (śr. 8,24 ń 5,49) z pierwszym epizodem zakażenia układu moczowego (ZUM) przebiegającym z gorączką i podwyższonymi wskaźnikami stanu zapalnego. U wszystkich dzieci wykonywano badania ultrasonograficzne nerek z użyciem "Dopplera mocy" (PD), badanie scyntygraficzne nerek z użyciem 99mTc-DMSA oraz oceniano obecność wady układu moczowego (UM) na podstawie badania USG i cystouretrografii mikcyjnej. Zmiany zapalne w nerkach obserwowano znamiennie częściej w badaniu izotopowym 99mTc-DMSA - 55,2 proc. niż w PD - 29,3 proc. Zgodny wynik badania PDi 99mTc-DMSA stwierdzono w 67,2 proc. nerek, niezgodny w 32,8 proc. Wadę UM rozpoznano u 51,7 proc. dzieci. Zmiany zapalne w badaniu PD rozpoznawano znamiennie częściej w nerkach z odpływem pęcherzowo-moczowodowym lub wadą budowy niż prawidłowych - 52,2 proc. vs 8,6 proc., czego nie potwierdzono w badaniu 99mTc-DMSA - 69,6 proc. vs 45,7 proc. Czułość PD w stosunku do badania 99mTc-DMSA, w rozpoznawaniu OOZN oceniono na 47 proc. swoistość na 92 proc.

  Streszczenie angielskie: We investigated 29 children aged 1-24 months (mean age 8.24 ń 5.49 months) with a first episode of urinary tract infection (UTI) with fever and elevated inflammation markers. Power Doppler ultrasonography (PD), 99mTc-DMSA scintigraphy and congenital abnormalities of the urinary tract detected by ultrasonography and cystouretrography were evaluated in all children. Inflammatory changes in kidneys were significantly more common in 99mTc-DMSA study (55.2 p.c.) compared to PD (29.3 p.c.). Evaluation using PD and 99mTc-DMSA gave compatible results in 67.2 p.c. of kidneys and incompatible ones in 32.8 p.c. of kidneys. Congenital abnormalities of the urinary tract were detected in 51.7 p.c. of children. Inflammatory changes in PD were found significantly more frequently in kidneys with vesicoureteral reflux or other abnormalities than in normal kidneys (52.2 p.c. vs 8.6 p.c.) but this difference was not evident with 99mTc-DMSA (69.6 p.c. vs 45.75, respectively). Sensitivity of PD vs 99mTc-DMSA in the diagnosis of acute pyelonephritis was 47 p.c. and specificity was 92 p.c.


  4/9

  Tytuł oryginału: Optymalny czas wykonania cystouretrografii mikcyjnej po przebytym zakażeniu układu moczowego.
  Tytuł angielski: The optimal time of voiding cystourethrogram after urinary tract infection.
  Autorzy: Kostro Izabella, Roszkowska-Blaim maria, Krzemień Grażyna, Szmigielska Agnieszka, Potocka Krystyna
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (71) s.410-412, tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było ustalenie optymalnego czasu wykonania cystouretrografii mikcyjnej (CUM) po przebytym zakażeniu układu moczowego (ZUM) u dzieci w pierwszych dwóch latach życia. Retrospektywnymi badaniami objęto 234 dzieci w wieku od 1 doby do 24 miesiąca życia (śr. 5,4 ń 5,61 miesięcy), hospitalizowanych z powodu pierwszego epizodu ZUM. Dzieci podzielono na 4 grupy w zależności od czasu wykonania CUM: grupa I - CUM wykonano po 15-21 dniach od rozpoznanian ZUM, grupa II - po 22-28 dniach, grupa III - po 29-42 dniach i grupa IV - po 43-70 dniach. Odpływy pęcherzowo-moczowodowe (OPM) rozpoznano u 81 dzieci (34,61 proc.), w tym u 34 (41,97 proc.) obustronne. Nie stwierdzono znamiennych różnic w częśtości występowania odpływów pęcherzowo-moczowodowych w poszczególnych grupach dzieci. Również częstość rozpoznaania stopni OPM nie różniła się istotnie między grupami. Nie stwierdzono wpływu wcześniejszego terminu wykonania cystografii o przebytym zakażeniu układu moczowego na częstość i stopień rozpoznawanych odpływów pęcherzowo-moczowodowych. Cystouretrografię mikcyjną można wykonać nawet już po 2 tygodniach od rozpoznania ZUM.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to assess the optiaml time for performing the voiding cystourethrogram (VCUG) after urinary tract infection (UTI) in children in the first two yeras of life. We conduceted a retrospective case review of 234 children in age from 1 to 24 months (mean 5.4 ń 5.61 months), admitted with the first episode of UTI. Children were divided into four groups according to the time of voiding cystourethrogram: I - the VCUG was performed 15-21 days after diagnosis, II - after 22-28 days, III - after 29-42 days and IV - after 43-70 days. The vesicoureteral reflux (VUR) was diagnosed in 81 children (34.61 p.c.). In 34 cases (41.97 p.c.) bilateral. The rate of detection of the VUR was similar in all four groups. No significant difference was found for the grade of VUR in the particular groups of children. Early VCUG performing after UTI does not influence the frequency and grade of detected vesicoureteral reflux. Voiding cystourethrogram can be arranged even 2 weeks after diagnosis of UTI.


  5/9

  Tytuł oryginału: Anthracyclines potentiate activity against murine leukemias L 1210 and P388 in vivo and in vitro.
  Autorzy: Szmigielska-Kapłon Anna, Ciesielska Ewa, Szmigiero Leszek, Robak Tadusz
  Źródło: Eur. J. Haematol. 2002: 68 (6) s.370-375, il., tab., bibliogr. 37 poz.
  Sygnatura GBL: 304,912

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • hematologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy

  Streszczenie angielskie: Abstract: The interactions of 2-chlorodeoxyadenosine (2-CdA, cladribine) and three anthracyclines: doxorubicin (DOX), idarubicin (IDA) and mitoxantrone (MIT) were evaluated on murine leukemias P 388 adn L 1210. Prolongation of survival time of animals receiving drugs in combination compared to mice tereated with drugs in monotherapy was tested. We have also evaluated interactions of the cytostatics on murine leukemias in vitro by measuring their inhibitory effects on P 388 and L 1210 cell proliferation. We have observed a synergistic effect of MIT and IDA in combination with 2-CdA on P 388 leukemia resulting in an increase of life span (ILS) = 226 p.c in case of MIT + 2-CdA and ILS = 126 p.c. in the case of IDA + 2-CdA, whereas 2-CdA used as a sole drug resulted in an ILS = 47 p.c. The survival time of animals inoculated with P 388 leukemic cells and treated with DOX + 2-CdA was similar to ILS gained by DOX monotherapy (178 p.c. and 200 p.c. respectively). The mice bearing L 1210 leukemia receiving combined chamotherapy lived significantly longer than the animals on single agent regiments. The animals treated with schedule 2-CdA + MIT lived significantly longer (P = 0.004) as compard to the groups receiving drugs in monotherapy (ILS of 2-CdA + MIT group = 60 p.c., ILS of MIT groups 33 p.c., and 2-CdA group 33 p.c.). Finally, combination of DOX or IDA with 2-CdA resulted in ILS = 73 p.c. (2-CdA + DOX regimen), and ILS = 60 p.c. in case of 2-CdA + IDA regimen, which is significantly higher than ILS gained on monotherapy schedules. In vitro tests revealed that all tested anthracyclines enhance the antiproliferative activity of 2-CdA against L 1210 and P 388 leukemic cells (p 0.05)...


  6/9

  Tytuł oryginału: Dostępność biologiczna nicergoliny z preparatu NILOGRIN 30 mg tabletki.
  Tytuł angielski: Bioavailability of nicergoline from Nilogrin 30 mg tablets.
  Autorzy: Czarnecka Elżbieta, Szmigielska Halina, Szymańska Jadwiga, Kamińska Anna, Wejman Irena, Orszulak-Michalak Daria
  Źródło: Ter. Leki 2002: 52 (1) s.45-47, il., tab., bibliogr. 2 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,514

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Bioavailability of nicergoline from NILOGRIN ("Polfa" Pabianice) was compared with the bioavailability of the drugs from SERMION ("Pharmacia") in 18 healthy volunteers in cross-over, randomized design. Serum concentration of nicergoline were measured by means of HPLC. Our results indicate that bioavailability of nicergoline from NILOGRIN and from SERMION do not differ significantly.


  7/9

  Tytuł oryginału: Częstość występowania zakażeń rotawirusowych u dzieci hospitalizowanych na Oddziale Niemowlęcym w sezonie epidemicznym 2000-2001.
  Tytuł angielski: Frequency of rotavirus infections in children hospitalized in Pediatric Department in epidemic season 2000-2001.
  Autorzy: Frącka Beata, Szmigielska Agnieszka, Roszkowska-Blaim Maria, Mielczarczyk Joanna
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (11) s.945-949, il., tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • niemowlęta

  Streszczenie polskie: Spośród 321 dzieci w wieku do 3 lat hospitalizowanych na Oddziale Niemowlęcym Katedry i Kliniki Pediatrii i Nefrologii w okresie od 1.01 do 30.06.2001 r., u których wykonano test lateksowy w kierunku obecności rotawirusów w kale (Slidex Rota Kit2), zakażenie rozpoznano u 24,9 proc. dzieci. Największe nasilenie zachorowań obserwowano w styczniu i marcu 2001 r. oraz w pierwszym półroczu życia. Objawy zakażenia ze strony przewodu pokarmowego stwierdzono u 81.5 proc. badanych. Bezobjawowy przebieg zakażenia obserwowano aż u 26,3 proc. dzieci, które nie ukończyły 3 miesiąca życia. Zakażenie szpitalne rozpoznano u 8,9 proc. niemowląt.


  8/9

  Tytuł oryginału: Cytotxic effect of cyclosporin A alone and in combination with 2-chlorodeoxyadenosine against P388 murine leukemia in vivo.
  Autorzy: Józefowicz-Okonkwo Grażyna, Szmigielska-Kapłon Anna, Robak Tadeusz
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (9) s.BR373-BR377, il., tab., bibliogr. 21 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • farmacja
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Background: THe purpose of our study was to determine the antileukemic effects of cyclosporin A (CsA0 and its interaction with a new purine analogue, -chlorodeoxyadenosine (2-CdA, cladribine) on P388 murine leukemia in vivo. Material/methods: Mice were engrafted intraperitoneally (i.p.) with 10**6 P388 leukemia cells on day 0 of each step of the two-step experiment. ALl treatments were initiated on teh next day (day 1) as daily i.p. injections and lasted for five consecutive days. In the first part of the experiment, designed to establish the antileukemic effect of CsA, the mice received 10, 15, 20, 25 or 30 mg/kg of CsA. In the second part, where the interaction between CsA and 2-CdA was examined, the animals were administered CsA at a dose of 15 mg/gk, or 2-CdA at a dose of 20 mg/kg, or CsA combined with 2-CdA at the same doses as in monotherpay. Results: CsA did not influence the survival time of mice with P388 leukemia at any dose. ScA was used for the interaction study at a dosage of 15 mg/kg, as this was best tolerated by the animals. The mice treated with combination therapy using CsA and 2-CdA survived longer than those treated with 2-CdA monotehrapy (p = 0.00015). Conclusion: Our study revealed that CsA alone does not increase the survival time of mice with P388 leukemia, but it augments the antileukemic effect of 2CdA.


  9/9

  Tytuł oryginału: Acute lymphoblastic leukemia in adult first manifested as severe aplastic anemia - role of molecular analysis in correct diagnosis.
  Autorzy: Robak Tadeusz, Bartkowiak Jacek, Urbańska-Ryś Halina, Szmigielska-Kapłon Anna, Strzelecka Bogusława, Chojnowski Krzysztof
  Źródło: Leuk. Lymphoma 2002: 43 (5) s.1147-1152, il., bibliogr. 40 poz.
  Sygnatura GBL: 312,939

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • hematologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Aplastic anemia (AA) may sometimes precede the diagnosis of acute lymphoblastic leukemia (ALL) in children. Such presentation of ALL is externally rare in adults and until now only few such cases have been reported. We present a 40-year-old male with ALL common type, which developed 14 months after the diagnosis of severe AA, successfully treated with corticosteroids. ALL was treated with standard induction chemotherapy but remission has not been achieved. The patient died 6 weeks after the diagnosis of ALL because of central nervous system bleeding. The pattern of IgH gene rearrangement analyzed with PCR method in bone marrow from the period of AA diagnosis and in peripheral blood mononuclear cells from ALL diagnosis showed two different monoclonal IgH configurations as the results of biallelic monoclonal rearrangement of IgH genes. The observed bands in both specimens were identical and indicated that leukemic cells originated from B-cell progenitor were also present in the bone marrow when AA was diagnosed. We suggest that molecular analysis of monoclonality in patients with AA may be important for proper selection of the rare cases of ALL first presenting as marrow aplasia.

  stosując format: