Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SZKODA
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Wpływ zakażeń human papilloma virus (HPV) na powstanie raka prącia.
Tytuł angielski: Carcinoma of penis and its connection with human papilloma virus inflammation.
Autorzy: Dutkiewicz Sławomir, Szkoda Tomasz, Witeska Alojzy
Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (2) s.9-14, il., tab., bibliogr. 35 poz., sum.
Sygnatura GBL: 304,054

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • urologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: W pracy omówiono problemy związane z rakiem prącia i uzależnienie jego wystąpienia od zakażenia wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV). Podkreślono konieczność wykonywania badań wirusologicznych w stanach przedrakowych oraz nowotworach prącia u partnerów seksualnych. Badania wirusologiczne i współpraca z ginekologiem w rozpoznaniu raka prącia może pozwolić na wczesne wykrycie raka. Omawiając problem leczenia podkreślono, że winno ono być jak najmniej okaleczające w przypadkach zakażenia wirusem HPV.

  Streszczenie angielskie: The paper presents a problem of penis carcinoma, the ethiology of which is connected with human papilloma virus (HPV) in flammation. In pre-cancer stages and in cases of penis carcinoma the necessity of a virusological investigation of the patient's sexual partners is ephasized. Such virusological investigation as well as cooperation with gynaecologists in diagnosing penis cancer, may lead to early diagnosis of cancer lesions in sexual partners. In discussing the treatment of HPV inflammation it is emphasized that this should be as uninvasive as possible.


  2/4

  Tytuł oryginału: Bioterroryzm : zasady postępowania lekarskiego
  Autorzy: Chomiczewski Krzysztof, Kocik Janusz, Szkoda Marek Tomasz
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 220, [1] s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 21 cm.
  Sygnatura GBL: 735,698

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • choroby zakaźne


  3/4

  Tytuł oryginału: Znaczenie niedoboru witaminy A dla patologii i immunologii zakażeń wirusowych.
  Tytuł angielski: Importance of vitamin A deficiency in pathology and immunology of viral infections.
  Autorzy: Kańtoch Mirosław, Litwińska Bogumiła, Szkoda Marek, Siennicka Joanna
  Źródło: Rocz. Państ. Zakł. Hig. 2002: 53 (4) s.385-392, bibliogr. 32 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,906

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono doniesienia których autorzy rozpatrywali dwa aspekty podaży witamin w diecie żywieniowej oraz wpływ witamin na obserwowane różnice dotyczące mechanizmów immunologicznych i molekularnych w doświadczalnych i naturalnych zakażeniach, a zwłaszcza wywołanych paramyksowirusami (wirus odry, wirus RS).


  4/4

  Tytuł oryginału: Ochrona personelu medycznego i pomocniczego przed skutkami działania broni biologicznej.
  Autorzy: Szkoda Marek Tomasz
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 supl. 3: Lekarz w obliczu bioteroryzmu s.12-13 - Konferencja naukowo-szkoleniowa pt. Lekarz w obliczu bioterroryzmu Bydgoszcz 26-28.09. 2002
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  stosując format: