Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SZKLINIARZ
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Występowanie chorób alergicznych w populacji dziecięcej Sosnowca.
Tytuł angielski: Allergic diseases in the population of children in Sosnowiec.
Autorzy: Jaźwiec-Kanyion Bożena, Szkliniarz Patrycja
Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 1: Konferencja Naukowa "Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego" s.164-169, tab., bibliogr. 20 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
Sygnatura GBL: 301,774

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wzrastająca częstość występowania chorób alergicznych na świecie stała się zagrożeniem związanym z rozwojem cywilizacyjnym oraz istotnym problemem zdrowia publicznego. Przesłanki te były podstawą prowadzonych od 1994 r. badań epidemiologicznych w Instytucie Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego. W 2001 r. (grant Komitetu Badań Naukowych - KBN 45PO5D 08619) częstość występowania chorób alergicznych u dzieci zamieszkałych w Sosnowcu oceniono na podstawie odpowiedzi rodziców na pytania zawarte w standardowych kwestionariuszach zdrowotnych pochodzących z międzynarodowych badań epidemiologicznych CESAR (Central European Study on Air pollution and Respiratory health) i ISAAC (International Study of Asthma and Allergies in Childhood). Epidemiologicznym badaniem przekrojowym objęto populację 2000 dzieci uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjów w Sosnowcu (519 dzieci w wieku 6-7 lat oraz 148 dzieci w wieku 13-14 lat). Analizą objęto odpowiedzi rodziców na zawarte w kwestionariuszu standardowe pytania o występowanie u dzieci objawów ze strony układu oddechowego i chorób alergicznych zdiagnozowanych przez lekarza. Częstość występowania astmy zdiagnozowanej przez lekarza wynosiła 5,0 proc. w grupie dzieci w wieku 6-7 lat oraz 3,6 proc. w grupie dzieci w wieku 13-14 lat; częstość występowania świstów w klatce piersiowej wynosiła 22,5 proc. w grupie dzieci młodszych i 16,5 proc. w grupie dzieci starszych, alergia na pyłki roślin występowała odpowiednio u 10,3 proc. oraz 10,8 proc. dzieci. Uzyskane wyniki sugeruja, że choroby alergiczne w populacji dziecięcej Sosnowca mogą sięgać poziomu 30 proc.

  Streszczenie angielskie: Epidemiological surveys demonstrate the rapid increase in allergic diseases all over the world. The aim of our study was to determine the prevalence of allergic diseases among school children living in Sosnowiec. In 2001 (grant from the Polish Scientific Research Comittee KBN 45PO5D 08619) using the epidemiological studies ISAAC (International Study of Asthma nad Allergies in Childhood) and CESAR (Central European Study on Air Pollution and Respiratory Health), we carried out a cross-sectional study on 2000 children (519 children 6-7 years old and 1481 children 13-14 yrs old) living in the city of Sosnowiec. The assessment of respiratory and allergic health status was done by use of ISAAC/CESAR questionnaire. A diagnosis of asthma was reported in 5.0 p.c. of the 6-7 yrs old children and 3.6 p.c. of the 13-14 yrs old children; the prevalence of wheezing: 22.5 p.c. and 16.5 p.c. respectively; the prevalence of pollen allergy: 10.3 p.c. and 10.8 p.c. respectively. Our study suggested that prevalence of allergic diseases may reach 30 p.c. in the population of school children in Sosnowiec.

  stosując format: