Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SZKARADKIEWICZ
Liczba odnalezionych rekordów: 7Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/7

Tytuł oryginału: Ewolucyjność wirulencji drobnoustrojów.
Tytuł angielski: Evolutionary process of microbes virulence.
Autorzy: Szkaradkiewicz Andrzej
Źródło: Nowiny Lek. 2002: 71 supl. 1: Zakażenia szpitalne: postępy w diagnostyce, terapii i profilaktyce s.23-25, bibliogr. 10 poz. - 9 Zjazd Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych pt. Zakażenia szpitalne: postępy w diagnostyce, terapii i profilaktyce Poznań 25-27.09. 2002
Sygnatura GBL: 310,004

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem


  2/7

  Tytuł oryginału: Lekooporność szczepów Helicobacter pylori na wybrane chemioterapeutyki.
  Tytuł angielski: Resistance of Helicobacter pylori strains to selected chemotherapeutics.
  Autorzy: Andrzejewska Ewa, Szkaradkiewicz Andrzej, Klincewicz Henryk
  Źródło: Nowiny Lek. 2002: 71 supl. 1: Zakażenia szpitalne: postępy w diagnostyce, terapii i profilaktyce s.96-97, bibliogr. 6 poz. - 9 Zjazd Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych pt. Zakażenia szpitalne: postępy w diagnostyce, terapii i profilaktyce Poznań 25-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 310,004

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • farmacja
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  3/7

  Tytuł oryginału: Cytomegalovirus infection and atherogenesis.
  Autorzy: Szkaradkiewicz Andrzej, Bogaczyńska-Staniewicz Joanna, Torliński Lech, Wal Marzena
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (2) s.CR104-CR107, tab., bibliogr. 30 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Background: Experimental studies and clinical observations indicate the importance of active CMV infection in the development of atherosclerosis. Our research constituted an attempt to evaluate the components of lipid metabolism (total cholesterol and its fractions, triglycerides) in children with active CMV infection. Material/Methods: The research involved 45 children with active primary or secondary CMV infection. The diagnosis was established by measuring anti-CMV serum antibodies (IgM and IgG) using the Enzyme-Linked Fluorescent Assay (ELFA) technique, and by detecting CMV-DNA using the PCR technique. On the basis of diagnostic tests, the children were allocated to one of two groups. The first group of 15 children manifested primary active infection with CMV. The other group consisted of 30 children diagnosed with secondary active CMV infection. Results: In the first group, the mean values of the serum lipid profile were as follows: total cholesterol - 142 ń 32.9 mg/dl; HDL-cholesterol: - 23.4 ń 8.6 mg/dl; LDL- cholesterol - 97.8 ń 30.9 mg/dl; triglycerides - 83 ń 15.5 mg/dl. In the second group of children, the mean values of serum lipid profile were as follows: total cholestserol - 142.5 ń 44.2 mg/dl; HDL- cholesterol - 21.4 ń 10.8 mg/dl, LDL-cholesterol - 87.1 ń 35.3 mg/dl; triglycerides - 101.7 ń 31.2 mg/dl. In all these children, the values of total cholesterol, LDL-cholesterol, and triglycerides conformed to published norms, while HDL-cholesterol was significantly belowe normal. Conclusion: The results we obtained point to dyslipidemia in the couse of active CMV infection, which may be of pathognetic significance at any stage of atherogenesis.


  4/7

  Tytuł oryginału: Zakażenie Helicobacter pylori u dzieci: klinika, diagnostyka, leczenie i lekowrażliwość.
  Tytuł angielski: Helicobacter pylori infection in children: signs, diagnostics, therapy and drug resistance.
  Autorzy: Klincewicz Beata, Ignyś Iwona, Andrzejewska Ewa, Bączyk Iwona, Majewski Przemysław, Szkaradkiewicz Andrzej, Cichy Wojciech
  Źródło: Pediatr. Współcz. 2002: 4 (3) s.281-284, tab., bibliogr. 23 poz., sum. - 2 Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci Bydgoszcz 06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,561

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Przedstawiamy wyniki obserwacji pacjentów z Makroregionu Wielkopolskiego pod kątem zakażenia Helicobacter pylori (H.p.), symptomatologii, diagnostyki, leczenia oraz oporności bakterii na stosowane leki. Materiał i metody: Badaniami objęto 1200 dzieci w wieku 7-18 lat, które kierowane były do badań endoskopowych górnego odcinka przewodu pokarmowego. Dzieci poddane zostały leczeniu eradykacyjnemu. Po 6 tygodniach od zakończenia leczenia przeprowadzono ocene eradykacji. Wyniki: W grupie 1200 przebadanych dzieci u 480 steiwerdzono zakażenie H.p. Nie stwierdzono korelacji objawów klinicznych z wynikami badań histologicznych. Oceniając lekowrażliwość bakterii stwierdziliśmy, że oporność na metronidazol wynosi 45 proc., na kalrytomycynę 18 proc., na amoksycylinę 0 proc. 6 tygodni po zakończonym leczeniu 105 dzieci nadal było H.p. dodatnich. Wnioski: Skuteczność terapii eradykacyjnej sięgała 78 proc. Na podstawie uzyskanych wyników wydaje się, że najkorzystniejszym schematem leczenia jest zastsoowanie PPI, amoksycyliny i klarytromycyny.


  5/7

  Tytuł oryginału: Badania porównawcze intensywności próchnicy i liczebności bakterii (Streptococcus mutans, Lactobacillus spp.) w ślinie osób dorosłych.
  Tytuł angielski: Comparative studies on the intensity of dental caries and the number of bacteria (Streptococcus mutans, Lactobacillus spp.) in adults saliva.
  Autorzy: Kuch Alicja, Szkaradkiewicz Anna
  Źródło: Nowiny Lek. 2002: 71 (1) s.30-33, tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,004

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Lactobacillus spp. odgrywają ważną rolę w rozwoju procesu próchnicowego zębów, a Streptococcus mutans w jego zapoczątkowaniu. Cel. Celem pracy było zanalizowanie związku między liczebnością S. mutans i Lactobacillus spp. w ślinie, a aktywnością próchnicy u osób dorosłych. Ponadto, analizowano nawyki higieniczne i zwyczaje żywieniowe w badanej grupie. Metody. Badaniami objęto 54 zdrowe osoby w wieku 21-22 lat. W ww. grupie przeprowadzono badania stanu uzębienia. Oceniono intensywność próchnicy (wyrażaną liczbą PUW), wskaźnik płytki bakteryjnej (PL.I.) Badania mikrobiol. przeprowadzono stosując test "CRT bacteria" (VIVADENT ) wg instrukcji. Wyniki. Obecność S. mutans w liczbie odpowiadającej klasie 0 stwierdzono w ślinie u 30 badanych, a w liczbie odpowiadającej klasie 1 u 20 osób. Jednocześnie wskaźnik PUW w obu podgrupach osób wynosił odpowiednio 6.1 ń 2,92 i 8,4 ń 3.18, przy czym wartości te różniły się statystycznie. Występowanie Lactobacillus spp. stwierdzono w klasach: 0 u 1 osób, 1 u 10 osób, 2 u 25 osób i 3 u 8 badanych. Jednocześnie wskaźnik PUW w klasie 2 wynosił 8,4 ń 2,62 i w klasie 0 - 6,6 ń 2,94, przy czym wartości te różniły się statystycznie. Wartości PL.I. oceniane w poszczególnych podgrupach badanych nieróżniły się statystycznie. Wnioski. Stwierdzono, że oznaczenia ilościowe bakterii S. mutans i Lactobacillus spp. mogą mieć znaczenie dla prognostyki i dynamiki procesu próchnicotwórczego. Natomiast nawyki higieniczne nie wydają się wywierać wpływu na liczebność bakterii próchnicotwórczych u badanych osób.


  6/7

  Tytuł oryginału: Badania nad wpływem wybranych cytokin na adherencję uropatogennych szczepów Escherichia coli do ludzkiego śródbłonka naczyniowego : praca doktorska
  Autorzy: Wal Marzena, Szkaradkiewicz Andrzej (promot.).; Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej w Poznaniu
  Źródło: 2002, 74 k. : il., tab., bibliogr. 109 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20537

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • in vitro


  7/7

  Tytuł oryginału: Chlamydioza - diagnostyka i leczenie.
  Autorzy: Szkaradkiewicz Andrzej, Kuch Alicja
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (11/12) s.88-92, bibliogr. 21 poz.
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: