Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SZEWCZYŃSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 7Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/7

Tytuł oryginału: Zachowania zdrowotne studentów warszawskiej Akademii Medycznej.
Tytuł angielski: The assessment of health behaviours among Warsaw Medical University students.
Autorzy: Ostrowska Alicja, Szewczyński Jerzy A.
Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 2: Konferencja naukowa "Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego" s.831-835, tab., bibliogr. 8 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
Sygnatura GBL: 301,774

Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Temat korporatywny:
 • Akademia Medyczna w Warszawie

  Streszczenie polskie: Dokonano oceny niektórych zachowań zdrowotnych wśród studentów IV roku medycyny warszawskiej AM. W badaniu przeprowadzonym za pomocą metody ankietowej uczestniczyło 228 osób, w tym 130 kobiet i 98 mężczyzn. Stwierdzono, ze nałóg palenia dotyczył 13,1 proc. kobiet i 14,3 proc. mężczyzn. Napojem alkoholowym preferowanym przez badaną młodzież było piwo, u studentek także wino. Mężczyźni charakteryzowali się wyższą częstością picia alkoholu niż kobiety. Całkowitą abstynencję deklarowało 13,8 proc. studentek i 7,1 proc. studentów. Środki uzalażniające (amferamina i marihuana) przyjmowali tylko mężczyźni (10,2 proc.). Około 1/3 badanej młodzieży wykazywała bierną postawę wobec sportu i rekreacji fizycznej. Studentki w porównaniu ze studentami lepiej znały obiektywne wskaźniki własnego stanu zdrowia (ciśnienie tętnicze, poziom glukozy i cholesterolu) oraz częściej przestrzegały zasad prawidłowego żywienia.

  Streszczenie angielskie: Some health behaviours among 228 students of Warsaw Medical University (130 women and 98 men) using anonymous questionnaire were examined. Percentage of smokers among female and male students was similar (13.1 p.c. and 14.3 p.c. respectively). Among respondents the greatest frequency of drinking alcohol was from a few times weekly to a few times monthly. Male students drunk alcohol more often than female ones. Beer was prefered by men, wine and beer - by women. Only male students (10.2 p.c.) used drugs (amphetamine, marihuana). About 1/3 of respondents did not do any sports. Female students had better knowledge about objective factores of their health status (blood pressure, blood glucose and cholesterol level) compared to males ones.


  2/7

  Tytuł oryginału: [Z prac PTFarm].
  Tytuł angielski: Polish Pharmaceutical Society.
  Autorzy: Łazowska Małgorzata, Szewczyński Jerzy, Brzezińska J., Pietura A.
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (2) s.83-90
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne


  3/7

  Tytuł oryginału: Charakterystyka kwasów tłuszczowych i cholesterolu w racjach pokarmowych młodzieży szkolnej z woj. mazowieckiego.
  Tytuł angielski: Characteristics of fatty acid and cholesterol in diets of adolescents living in Mazowsze region.
  Autorzy: Ostrowska Alicja, Szewczyński Jerzy
  Źródło: Bromatol. Chem. Toksykol. 2002: 35 (4) s.323-327, tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,377

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Dokonano oceny całodziennych racji pokarmowych młodzieży szkolnej (156 dziewcząt i 86 chłopców) pod kątem ogólnej ilości spożywanego tłuszczu oraz poziomu kwasów tłuszczowych i cholesterolu. Stwierdzono, że przecietna racja pokarmowa chłopców odznaczała się wysokim udziałem energii z tłuszczów, w tym kwasów nasyconych oraz cholesterolu. Racje pokarmowe dziewcząt spełniały na ogół zalecane normy w odniesieniu do tych składników odżywczych. Średnie spożycie oraz udział energii z kwasów tłuszczowych polienowych w żywieniu badanej młodzieży odpowiadało zalecanym normom.

  Streszczenie angielskie: The evaluation of dietary intake of total fat, saturated, mono- and polyunsaturated fatty acids and cholesterol in adolescents (156 girls and 86 boys) living in Mazowsze region was performed. Intake was assessed by 24 h recall. In group of boys a hight proportion of energy derived from total fat and saturated fatty acids was observed, and cholesterol intake exceeded 300 mg per day. In the girls daily intake of these nutrients was approximated to the RDAs. The diet of both girls and boys contained adequate amounts of polyunsaturated fatty acids.


  4/7

  Tytuł oryginału: Polscy producenci środków farmaceutycznych i wyrobów medycznych przed wejściem Polski do Unii Europejskiej. Zakopane - Kościelisko 2002.
  Autorzy: Szewczyński Jerzy, Wypiorczyk Ewa
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (23) s.1116-1118 - Ogólnopolska konferencja naukowo-szkoleniowa pt. Polscy producenci środków farmaceutycznych i wyrobów medycznych przed wejściem Polski do Unii Europejskiej Zakopane - Kościelisko 25-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  5/7

  Tytuł oryginału: XX Dni Farmacji Szpitalnej - Jurata 2002.
  Autorzy: Szewczyński Jerzy, Plata Hanna
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (23) s.1118-1121, il. - 20 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Farmacji Szpitalnej Jurata 26-29.05. 2002
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  6/7

  Tytuł oryginału: Stan zdrowia w opinii studentów Warszawskiej Akademii Medycznej.
  Tytuł angielski: Self-assessment of health status among Warsaw Medical University students.
  Autorzy: Ostrowska Alicja, Szewczyński Jerzy A.
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 1: Konferencja Naukowa "Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego" s.370-374, tab., bibliogr. 8 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Temat korporatywny:
 • Akademia Medyczna w Warszawie

  Streszczenie polskie: Badanie przeprowadzono wśród studentów warszawskiej Akademii Medycznej w roku akademickim 2001/2002. Do oceny stanu zdrowia wykorzystano metodę ankietową z użyciem standardowego kwestionariusza. W badaniu uczestniczyło 228 osób, w tym 130 kobiet i 98 mężczyzn. Ponad 90 proc. studentów oceniło własny stan zdrowia jako bardzo dobry lub dobry. U większości osób, a zwłaszcza mężczyzn, stan zdrowia nie uległ zmianom w czasie studiów lub polepszył się. Do najczęściej występujących dolegliwości należało zmęczenie oraz wyczerpanie psychiczne pod koniec dnia, przy czym kobiety uskarżały się częściej niż mężczyźni. Około 30 proc. studentek i 10 proc. studentów cierpiało na choroby przewlekłe, do których należały przede wszyskim schorzenia układu kostno-stawowego, choroby alergiczne oraz wady wzroku. Hospitalizacje, głównie z przyczyn chirurgicznych, dotyczyły 10 proc. studentek i 4 proc. studentów.

  Streszczenie angielskie: Two-hundred twenty eight students of Warsaw Medical University (98 males and 130 females) completed questionnaire providing information on health perceptions, somatic complaints, chronic diseases and hospital stay. Over 90 p.c. of students reported their health status in good and very good categories. The most common complaints were fatigue and nervous exhaustion. The average prevalence of chronic diseases was 30 p.c. among women and 9.2 p.c. among men. About 4 p.c. of male students and 10 p.c. of female students were hospitalized in the past 12 months.


  7/7

  Tytuł oryginału: Zmiany w żywieniu studentów Warszawskiej Akademii Medycznej w latach 1985-2001.
  Tytuł angielski: Changes of dietary habits among Warsaw Medical University students in the years 1985-2001.
  Autorzy: Szewczyński Jerzy A., Ostrowska Alicja
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 1: Konferencja Naukowa "Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego" s.489-495, tab., bibliogr. 13 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Dokonano oceny porównawczej wartości odżywczej racji pokarmowych studentów Akademii Medycznej w Warszawie, obejmującej lata 1985/1986, 1989/1990, 1994/1995 oraz 2000/2001. W badaniu wzięło udział 1067 osób. W ocenianym przedziale czasowym stwierdzono korzystne zmiany w żywieniu, wyrażające się przede wszystkim wzrostem konsumpcji warzyw i owoców, ponadto produktów mlecznych, nasion roślin strączkowych i tłuszczów roślinnych oraz ograniczeniem spożycia tłuszczów zwierzęcych, głównie masła. W rezultacie przeciętna racja pokarmowa odznaczała się wyższą zawartością witaminy C, wapnia, tiaminy, ryboflawiny oraz błonnika. Nieznacznie wzrósł udział energii pochodzącej z węglowodanów, a zmalał - z tłuszczów. Pomimo korzystnych zmian, racje pokarmowe były niedostatecznie zbilansowane w stosunku do wapnia, a u studentek - także żelaza.

  Streszczenie angielskie: The dietary habits changes of 1067 medical students (577 females and 490 males) examined in 1985/1986, 1989/1990, 1994/1995 and 2000/2001 years are presented. The results indicate in improvement of nutrition in the period of 15 years. Intake of fruit and vegetables, dairy products, pulps and vegetable fats has been increased. As a result an increased level of vitamin C, calcium, thiamine, riboflavine and dietary fiber in students' daily food rations has been observed.

  stosując format: