Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SZEWCZUK-BOGUSŁAWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Płeć a skuteczność i tolerancja leków psychotropowych.
Tytuł angielski: Gender and efficacy and tolerability of psychotropic medications.
Autorzy: Grzesiak Magdalena, Beszłej Jan Aleksander, Szewczuk-Bogusławska Monika
Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (3) suppl. 1: Płeć a zaburzenia psychiczne s.39-43, bibliogr. 29 poz., sum. - Seminarium pt. Płeć a zaburzenia psychiczne Wrocław 06.04. 2002
Sygnatura GBL: 313,451

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • toksykologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Praca przedstawia przegląd piśmiennictwa dotyczący zróżnicowanego, w zależności od płci, działania leków psychotropowych, ich skuteczności i tolerancji. Różnice w skuteczności leczenia są przede wszystkim związane z działaniem hormonów płciowych w ośrodkowym układzie nerwowym, które wpływają na syntezę i metabolizm noradrenaliny, dopaminy i serotoniny oraz na wrażliwość receptorów. Na przykład, ze względu na działanie estrogenów, u kobiet wystarczające są niższe niż u mężczyzn dawki leków przeciwpsychotycznych. U młodych kobiet lepsza jest odpowiedź na inne niż trójcykliczne leki przeciwdepresyjne. Płeć może mieć znaczny wpływ na profil farmakokinetyczny leków. Obserwuje się wyraźne różnice między kobietami i mężczyznami dotyczące wchłaniania, dystrybucji, wiązania z białkami oraz metabolizmu leków psychotropowych. Zauważa się, że zmiany hormonalne w czasie cyklu miesięcznego mogą także mieć wpływ na różnice w farmakokinetyce i farmakodynamice leków. Stosowanie u kobiet zastępczej terapii hormonalnej lub hormonalnej antykoncepcji razem z niektórymi lekami psychotropowymi może prowadzić do interakcji lekowych i ryzyka wystąpienia objawów niepożadanych, np. benzodiazeoiny.


  2/3

  Tytuł oryginału: Zasady stosowania leków psychotropowych u kobiet w ciąży.
  Tytuł angielski: Psychotropic medications in pregnancy.
  Autorzy: Szewczuk-Bogusławska Monika, Grzesiak Magdalena, Beszłej Jan Aleksander
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (3) suppl. 1: Płeć a zaburzenia psychiczne s.45-49, bibliogr. 20 poz., sum. - Seminarium pt. Płeć a zaburzenia psychiczne Wrocław 06.04. 2002
  Sygnatura GBL: 313,451

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Stosowanie leków psychotropowych u kobiet w ciąży wiąże się z potencjalnym zagrożeniem dla płodu i noworodka. W pierwszym trymestrze ciąży istnieje największe ryzyko działania teratogennego, najpoważniejszym następstwem leczenia w trzecim trymestrze ciąży są zespoły abstynencyjne występujące u noworodka. Leki psychotropowe podawane w ciąży mogą prawdopodobnie powodować także odległe następstwa u dzieci: zaburzenia zachowania, trudności w nauce, ubytki neurologiczne. Mimo to w przypadku ciężkich zaburzeń psychicznych ryzyko związane z leczeniem farmakologicznym jest często mniejsze niż skutki nieleczonego zaburzenia. W związku z niepełną wiedzą na temat wpływu leków psychotropowych na płód, naczelną zasadą jest unikanie farmakoterapii, zwłaszcza w I trymestrze ciąży.


  3/3

  Tytuł oryginału: Opis przypadku psychozy u pacjentki z rozpoznaniem tocznia rumieniowatego układowego i zespołu Sj”grena.
  Tytuł angielski: Case report on psychosis in a patient with lupus erythematosus and Sj”gren's syndrome.
  Autorzy: Szechiński Marcin, Szewczuk-Bogusławska Monika
  Źródło: Pol. Med. Rodz. 2002: 4 (4) s.399-402, bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,549

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • psychiatria i psychologia
 • reumatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono opis przypadku i historię choroby pacjentki Kliniki Psychiatrii we Wrocławiu, Kliniki Dermatologii i Wenerologii we Wrocławiu oraz Oddziału Reumatologicznego Wojewódzkiego Szpitala im. Babińskiego we Wrocławiu. U pacjentki rozpoznano toczeń rumieniowaty układowy, zespół Sj”grena oraz organiczne zaburzenie urojeniowe podobne do schizofrenii. Ponadto praca zawiera krótkie informacje na temat zaburzeń psychicznych, a zwłaszcza psychotycznych w toczniu rumienowatym układowym i zespole Sj”grena.

  Streszczenie angielskie: The paper presents the case of patient who was diagnosed with lupus erythematosus, Sj”gren's syndrome and psychosis, treated at psychiatric, rheumatologic and dermatologic wards. Information about epidemiology, etiology and therapy of psychiatric disorders associated with lupus erythematosus and Sj”gren's syndrome are included.

  stosując format: