Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SZERLA
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Bezpieczeństwo i skuteczność skojarzonego leczenia: Takrolimus + Metotreksat chorych na reumatoidalne zapalenie stawów.
Tytuł angielski: Safety and efficacy of concomitant treatment: Tacrolimus + Methotreksate in RA patients.
Autorzy: Szczepański Leszek, Chudzik Dariusz, Szerla Jadwiga, Breitbart A., Fiehn C., Zeidler H.
Źródło: Reumatologia 2002: 40 (4) s.229-239, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum. - 5 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Lubelskie dni reumatologiczne Krasiczyn 16-18.05. 2002
Sygnatura GBL: 304,900

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • reumatologia
 • toksykologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Takrolimus, znany pod nazwą FK 506 lub Prograf, należy do grupy leków immunosupresyjnych, którego podstawowym działaniem jest hamowanie syntezy IL-2 przez pobudzone limfocyty T. Dotychczas przeprowadzono bardzo niewiele badań opisujących bezpieczeństwo leczenia chorych na r.z.s. Nie została ostatecznie ustalona skuteczna dawka do stosowania w połączeniu z MTX. W badaniu oceniono 45 chorych z aktywnym r.z.s., u których w leczeniu do stosowanego wcześniej MTX dodano takrolimus w dawce 1, 2 lub 3 mg przez 24 tygodnie. Leczenie to okazało się dobrze tolerowane. Wśród objawów niepożądanych zanotowano: podwyższone nieznacznie stężenie kreatyniny w 6 przypadkach, przejściową hiperglikemię w 4, łagodne nadciśnienie tętnicze w 5. Wykazano również wyraźną skuteczność TAC po 24 tygodniach: ACR 20 proc. osiagnięto 27 proc. chorych w grupie przyjmującej 1 mg/24 h, 56 proc. chorych w grupie przyjmującej 1 mg/24 h, 56 proc. chorych w grupie leczonej 2 mg/24 h, 64 proc. chorych w grupie przyjmującej 3 mg/24 h. Zdecydowanie lepsze wyniki, przy niewielkim nasileniu objawów niepożądanych, zaobserwowano w grupie chorych otrzymujących lek w dawce 3 mg/24 h. Wstępne wyniki oceny wartości tego leczenia okazały się obiecujące. W celu potwierdzenia bezpieczenstwa i skuteczności leczenia konieczne jest przeprowadzenie dalszych, dłużej trwających obserwacji na większej grupie chorych.

  Streszczenie angielskie: Tacrolimus (Prograf, FK 506) an immunosuppressive drug acts mainly as an IL-2 inhibitor. Some studies were done on safety profile of the drug in RA patients, but the most efficient dose to be used together with MTX was still unknown. 45 patients with active RA were included into this study, with not enough effective previous treatment with MTX. Tacrolimus was added to MTX in doses: 1 mg/day, 2 mg/day or 3 mg/day for the 24 weeks period of time. This treatment appeared to be well tolerated. Adverse events consisted of: slightly elevated creatinine concentration in 6 cases, transient hiperglikemia in 4 and slightl hypertension in 5 cases. The treatment appeared to be effective after 24 weeks (ACR 20 p.c. improvement was achieved by 27 p.c. of patients in tacrolimus 1 mg group, 56 patients in tacrolimus 3 mg group). The best results were found in tacrolimus 3 mg patients group, with only slightly increased number of side effects. The results of the treatment are promissing and further investigations in larger, long-term studies should be performed.

  stosując format: