Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SZEPIETOWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 19Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/19

Tytuł oryginału: Przetoka pęcherzowo-esicza w przebiegu uchyłkowatości jelita grubego.
Tytuł angielski: Colon diverticulosis associated colovesical fistula.
Autorzy: Krzemiński Dariusz, Szepietowski Marcin
Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (2) s.69-71, il., bibliogr. 9 poz., sum.
Sygnatura GBL: 304,054

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przypadek chorego z przetoką pęcherzowo-esiczą, której przyczyną pierwotną była uchyłkowatość jelita grubego. Chorego poddano operacji, wykonując częściową cystektomię w jednym bloku z odcinkową resekcją esicy. Pomimo powikłania w postaci przetoki jelitowo-skórnej i wydłużeniu czasu pobytu na oddziale, wynik pooperacyjny oceniono jako bardzo dobry, zwłaszcza w kontekście przeprowadzonych badań kontrolnych.

  Streszczenie angielskie: The case study of a patient with colovesical fistula primarily caused by colon diverticulosis is presented. The patient underwent the surgical procedure of en-block partial cystectomy with segmental colon resection. In spite of complications such as enterocutaneous fistula, and consequently a longr stay in hospital, the final outcome was very good, as confirmed by postoperative check.


  2/19

  Tytuł oryginału: Notalgia paresthetica - rzadka forma zlokalizowanego świądu.
  Tytuł angielski: Notalgia paresthetica - a rare form of localized pruritus.
  Autorzy: Szepietowski Jacek, Wąsik Grażyna
  Źródło: Prz. Dermatol. 2002: 89 (3) s.215-217, bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,248

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Notalgia parasthetica jest rzadkim schorzeniem. Przedstawiono przypadek 51-letniego mężczyzny z typowymi klinicznymi objawami notalgia parasthetica. U pacjenta stwierdzono owalne, jednostronne dobrze odgraniczone od otoczenia ognisko zlokalizowanego świądu umiejscowione tuż pod łopatką. Pierwsze objawy pojawiły się 5 miesięcy przed badaniem. Nasilenie świądu było umiarkowane (50-60 proc. skali VAS). Rozpoznanie postawiono na podstawie typowego obrazu i przebiegu klinicznego schorzenia. W leczeniu zalecono krem zawierajacy 2,5 proc. lidokainę i 2,5 proc. prilokainę. Omówiono ponadto aspekty patogenetyczne oraz możliwości terpeutyczne notalgia paresthetica.

  Streszczenie angielskie: Notalgia parasthetica is a rare condition. A case of 51-year-old male patient with typical clinical manifestation of notalgia paresthetica is described. The patient presented with an oval, unilateral, well-demarcated patch of localized subscapular pruritus. First symptoms appeared 5 months before the examination. Pruritus was not very severe (50-60 p.c. the VAS scale). The diagnosis was based on classical clinical picture and course. A cream containing 2.5 p.c. lidocaine and 2.5 p.c. prilocaine was prescribed. Moreover pathogenetical aspects, as well as treatment modalities of notalgia parasthetica are discussed.


  3/19

  Tytuł oryginału: Nietypowy obraz kliniczny trichotillomanii.
  Tytuł angielski: Atypical clinical manifestation of trichotillomania.
  Autorzy: Szepietowski Jacek, Pacan Przemysław, Świebocka Dorota
  Źródło: Prz. Dermatol. 2002: 89 (3) s.219-221, il., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,248

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Trichotillomania jest rzadkim schorzeniem. Przedstawiono przypadek 10-letniej dziewczynki z nietypowymi klinicznymi objawami trichotillomanii. Pierwsze symptomy choroby pojawiły się półtora roku temu, podczas gdy po raz pierwszy dziewczynka pozostawała w domu bez opiekuna. Przy badaniu brwi obustronnie były bardzo znacznie przerzedzone, jedynie na obwodzie widoczne były krótkie ułamane włosy. Prawie brak było rzęs oka lewego, po prawej stronie stwierdzono brak ok. 1/3 rzęs. Owłosiona skóra głowy nie wykazywała żadnych zmian. Sam kontakt dziecka z lekarzem dermatologiem i psychiatrą doprowadził do odrostu włosów.

  Streszczenie angielskie: Trichotollomania is a rare disease. A 10-year-old girl with atypical clinical manifestation of trichotillomania is presented. First symptoms appeared one and half year ago when the patient was left alone at home. On examination marked thinning of the eyebrows was observed, only in distal parts single shot broken hairs were present. There were no almost all left eyelashes, on the right side 1/3 of eyelashes were lost. Hairly skin of the scalp was not affected. Contact with dermatologists and psychiatrist in clinical improvement.


  4/19

  Tytuł oryginału: Czy długotrwała obserwacja po leczeniu grzybicy paznokci jest potrzebna?
  Tytuł angielski: Is long-term follow-up of onychomycosis treatment required?
  Autorzy: Szepietowski Jacek, Baran Eugeniusz
  Źródło: Mikol. Lek. 2002: 9 (3) s.131-136, il., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,181

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Grzybica paznokci jest częstym schorzeniem. Leczenie grzybicy paznokci, ze względu na odmienności anatomiczne i fizjologiczne narządu paznokciowego, wymaga specjalnego podejścia terapeutycznego. Doustne leki przeciwgrzybicze nowej generacji (terbinafina, preparaty triazolowe) stanowią znaczny postęp w leczeniu tego schorzenia. Istnieje wiele badań klinicznych skuteczności doustnych antymikotyków, jednakże okres obserwacji poleczeniowej zazwyczaj nie przekracza roku. Ponieważ paznokieć palucha odrasta w pełni około 12-18 miesięcy, wydaje się, że do pełnej skuteczności terapii wymagana jest dłuższa obserwacja po zakończeniu leczenia. W niniejszej pracy przedstawiono przegląd piśmiennictwa obejmującego badania kliniczne z co najmniej 2-letnim okresem kontroli poleczeniowej. Szczególną uwagę zwrócono na ostatnio opublikowane badania, w których po 5 latach od rozpoczęcia badabnia odsetki wyleczeń grzybicy paznokci stop osób leczonych okazały się istotnie wyższe, a odsetki nawrotów istotnie niższe w porównaniu z grupą chorych leczonych terapią pulsową itrakonazolem. Na podstawie przedstawionych badań można sugerować, że terbinafina powinna być uważana za lek z wyboru w leczeniu grzybicy paznokci wywołanej zakażeniem dermatofitami.


  5/19

  Tytuł oryginału: Powikłania skórne po długotrwałym leczeniu hydroksymocznikem.
  Tytuł angielski: Cutaneous adverse effects of long-term hydroxyurea therapy.
  Autorzy: Wąsik-Kuprianowicz Agnieszka, Cisło Maria, Szepietowski Jacek, Maj Joanna, Plommer-Niezgoda Ewa, Kuliszkiewicz-Janus Małgorzata
  Źródło: Prz. Dermatol. 2002: 89 (5) s.371-375, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,248

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • farmacja
 • onkologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Hydroksymocznik jest cytostatykiem dobrze tolerowanym, stosowanym przede wszystkim w leczeniu przewlekłej białaczki szpikowej. Powikłania skórne typowe dla tego leku, takie jak owrzodzenia kończyn dolnych, zmiany przypominające dermatomyositis występują dość rzadko, głównie przy długoterminowej terapii. W pracy przedstawiono przypadki trzech pacjentów leczonych przewlekle hydroksymocznikiem z powodu schorzeń mieloproliferacyjnych, u których występowały zarówno owrzodzenia podudzi i stóp, jak i zmiany rumieniowo-zanikowe na rękach, imitujące zapalenie skórno-mięśniowe. Dodatkowo u jednego z chorych na skórze głowy obecne były ogniska rogowacenia słonecznego i rak kolczystokomórkowy. Artykuł ten zwraca uwagę na konieczność obserwacji dermatologicznej u chorych przewlekle leczonych hydroksymocznikiem.


  6/19

  Tytuł oryginału: Wpływ czynników psychicznych na przebieg łuszczycy.
  Tytuł angielski: Influence of psychical factors on the course of psoriasis.
  Autorzy: Pacan Przemysław, Szepietowski Jacek, Kiejna Andrzej
  Źródło: Prz. Dermatol. 2002: 89 (5) s.401-408, bibliogr. 38 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,248

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Łuszczyca jest częstą przewlekłą chorobą skóry o złożonej etiopatogenezie. Autorzy dokonują przeglądu piśmiennictwa dotyczącego psychicznych aspektów łuszczycy. Szczególną uwagę zwrócono na stres jako czynnik inicjujący pojawianie się zmian łuszczycowych. Stres dzieli sie na środowiskowy, fizjologiczny i psychologiczny. Każdy z nich może wpływać na przebieg łuszczycy, szczególnie u osób genetycznie predysponowanych. Dotychczas publikowane prace o stresie i jego wpływie na łuszczycę podzielono i omówiono w zależności od użytej metodologii. Współczesne standardy badawcze wymagają zastosowania metodologii opartej na standaryzowanych kwestinariuszach stresujących wydarzeń życiowych. Okazuje się, że stres odgrywa rolę nawet u 70 proc. chorych na łuszczycę. Omówiono ponadto częstość depresji oraz problem stygmatyzacji i gorszej jakości życia u osób z łuszczycą. Depresja może być wynikiem istniejących zmian skórnych bądź odwrotnie - depresja może prowadzić do ujawnienia się lub zaostrzenia łuszczycy. Częstość współwystępowania objawów depresyjnych u chorych na łuszczycę nie jest jednoznaczna w dostępnym piśmiennictwie. Przyjmuje się, że wynosi ona około kilka procent. Uczucie odrzucenia społecznego jest istotnym problemem u pacjentów z łuszczycą. Jedna czwarta chorych potwierdza doświadczenie stygmatyzującej sytuacji. Dane z piśmiennictwa jednoznacznie wskazują na obniżoną jakość życia u chorych na łuszczycę. Powyższe dane sugerują, że pomoc psychologiczna może być istotnym elementem wspomagającym klasyczną terapię przeciwłuszczycową.


  7/19

  Tytuł oryginału: Leczenie chorób skóry i chorób przenoszonych drogą płciową
  Autorzy: Barancewicz-Łosek Maria, Białynicki-Birula Rafał, Cisło Maria, Kołodziej Tomasz, Machaj Zbigniew, Maj Joanna, Mazur Grzegorz, Nockowski Piotr, Pacan Przemysław, Panaszek Bernard, Plomer-Niezgoda Ewa, Ruczkowska Janina, Szepietowski Jacek, Szybejko-Machaj Grażyna, Wąsik-Kuprianowicz Agnieszka, Wąsik Feliks, Woźniacka Anna, Żaba Ryszard, Żak-Prelich Małgorzata
  Opracowanie edytorskie: Szepietowski Jacek (red.).
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 477, [1] s. : tab., bibliogr. [przy rozdz.], 21 cm.
  Sygnatura GBL: 735,696

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  8/19

  Tytuł oryginału: Rozpuszczalny receptor interleukiny 2 (IL-2sR) w surowicy chorych na bielactwo nabyte : praca doktorska
  Autorzy: Franczuk Anna, Szepietowski Jacek (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Klinika Dermatologii i Wenerologii we Wrocławiu
  Źródło: 2002, 104 k. : il., tab., bibliogr. 176 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20175

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  9/19

  Tytuł oryginału: Aspekty kliniczne i laboratoryjne grzybicy paznokci u biorców przeszczepów nerek : praca doktorska
  Autorzy: Węgłowska Jolanta, Szepietowski Jacek (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Klinika Dermatologii i Wenerologii we Wrocławiu
  Źródło: 2002, 189 k. : il., tab., bibliogr. 201 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20155

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • transplantologia
 • nefrologia
 • mikrobiologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  10/19

  Tytuł oryginału: Toczeń rumieniowaty noworodków u chłopca z wrodzoną wadą serca (przetrwałym otworem owalnym).
  Tytuł angielski: Lupus erythematosus neonatorum in a boy with congenital heart defect (persistent foramen ovale).
  Autorzy: Wąsik Grażyna, Pałuchowska Katarzyna, Płonka Jacek, Szepietowski Jacek
  Źródło: Post. Dermatol. Alergol. 2002: 19 (2) s.110, 112-114, il., bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,632

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • kardiologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Toczeń rumieniowaty noworodków jest rzadkim schorzeniem. Przedstawiono 10-tygodniowego chłopca, u którego rumieniowo-obrączkowate zmiany skórne pojawiły się po pierwszej ekspozycji na słońce. Oprócz zmian skórnych zlokalizowanych na twarzy i tułowiu stwierdzono niedokrwistość, leukopenię, podwyższenie aktywności enzymów wątrobowych oraz miernego stopnia przeciek przez przetrwały otwór owalny. Nie obserwowano zaburzeń przewodnictwa mięśnia sercowego. W surowicy dziecka i matki wykazano obecność przeciwciał Ro/SS-A i La/SS-B. Zmiany skórne i badania laboratoryjne uległy normalizacji w trakcie 6 mies.

  Streszczenie angielskie: Neonatal lupus erythomatosus is a rare disease. A 10-week-old male patient is presented in whom after the first sun exposure erythematous, annular skin lesions appeared. They were located mostly on the face and trunk. Anaemia, leukopenia, elevated activity of transaminases and patient foramen ovale were aonfirmed. Congenital heart block wa not observed. The Ro/SS-A and Ro/SS-B antibodies were present in child's and mother's serum. Within 6 months all cutaneous lesions as well as laboratorial abnormalities disappeared spontaneously.


  11/19

  Tytuł oryginału: Bielactwo nabyte.
  Tytuł angielski: Vitiligo. P. 1: Clinical features and classification.
  Autorzy: Franczuk Anna, Szepietowski Jacek
  Źródło: Pol. Med. Rodz. 2002: 4 (4) s.361-366, il., bibliogr. 43 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,549

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Bielactwo nabyte (vitiligo) jest chorobą z kręgu zaburzeń barwnikowych, charakteryzującą się powstawaniem na skórze zazwyczaj licznych, odbarwionych plam o różnej - w zależności od typu klinicznego schorzenia - lokalizacji, posiadających zwykle mocno wysyconą barwnikiem obwódkę. Choroba dotyczy 1-2 proc. ogólnej populacji; częściej spotykana jest u osób z ciemną skórą. Klasyfikacje kliniczne bielactwa nabytego opierają się na różnicach w rozległości i lokalizacji zmian bielaczych, a także funkcji nerwów autonomicznych w obrębie zmian. W części przypadków spotyka się współwystępowanie bielactwa nabytego ze schorzeniami o podłożu immunologicznym, takimi jak wole Hashimoto, choroba Graves-Basedowa, choroba Addisona, cukrzyca insulinozależna, anemia złośliwa i innymi.

  Streszczenie angielskie: Vitiligo is one of the disorders of melanin pigmentation, which is characterized by the multiple, depigmented patches of different localization, depending on the clinical type of the disease. The peripheral areas of the lesions are usually hyperpigemented. The disease affects - 1-2 p.c. of general population; it more frequently occurs in patients with dark skin. Clinical classification of vitiligo are based on the differences in the extensiveness and localization of vitiliginous lesions and also on the differences in the function of autonomic nerves in depigmented areas. Various immune diseases, such as Hashimoto's thyroiditis, Graves's disease, Addison's disease, insulin-depdendent diabetes mellitus, pernicious anemia, and others coexists with vitiligio in a part of cases.


  12/19

  Tytuł oryginału: Psoriatic epidermis expresses high levels of Interleukin 18 (IL-18), IL-18 receptor mRNA and IL-18 protein.
  Tytuł polski: Naskórek łuszczycowy wykazuje wysoką ekspresję mRNA dla interleukiny 18 (IL-18), receptora IL-18, jak i samej proteiny IL-18.
  Autorzy: McKenzie Roddie C., Boyce Filicity, Szepietowski Jacek C., Forsey Rosalyn J., Howie Sarah E. M., Hunter John A. A., Gracie J. Alastair
  Źródło: Dermatol. Klin. 2002: 4 (1/4) s.17-23, il., bibliogr. 24 poz., streszcz. - Doroczne Spotkanie Brytyjskiego Towarzystwa Dermatologicznego GB 04. 2000
  Sygnatura GBL: 313,522

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Łuszczyca jest przewlekłą zapalną chorobą skóry charakteryzującą się przyspieszoną proliferacją i zaburzonym różnicowaniem się keratynocytów oraz naciekiem naskórka/skóry, składającym się z limfocytów T i neutrofili. Nadal nie w pełni jasne pozostaje, czy naciekające komórki T mają fenotyp TH-1 czy TH-2. Interleukina 18 (IL-18) jest produkowana przez aktywowane makrofagi i stymuluje produkcję interferonu ç przez komórki T. Receptor IL-18 (IL-18R) uznawany jest powszechnie za marker odpowiedzi typu TH-1. Cel pracy: Ponieważ ogniska łuszczycowe zawierają duże ilości interferonu ç, w pracy postanowiono zbadać ekspresję: mRNA dla IL-18, mRNA dla IL-18R oraz proteiny IL-18, aby wyjaśnić czy łuszczyca jest chorobą o odpowiedzi typu TH-1. Metody: Reakcja odwrotnej transkrypcji - łańcuchowej polimerazy (RT-PCR) została wykorzystana do oceny ekspresji mRNA dla IL-18 i dla IL-18R. Proteina IL-18 została uwidoczniona metodą immunohistochemiczną. Wyniki: Ekspresja IL-18 mRNA w skórze zmienionej chorobowo u pacjentów z łuszczycą (n = 24) okazała się 2,7-krotnie większa w porównaniu do tej w skórze osób zdrowych (p = 0,04, n = 9) oraz w skórze niezmienionej chorych na łuszczycę (p = 0,004, n = 14). Nie stwierdzono istotnych różnic w ekspresji badanego parametru w skórze osób zdrowych i skórze nie zmienionej chorych na łuszczycę. Ekspresja IL-18R mRNA była również istotnie wyższa w ogniskach łuszczycowych niż w skórze osób zdrowych (p = 0,01) czy w skórze ...

  Streszczenie angielskie: Background: Psoriasis is a chronic hyperproliferative skin disorder characterised by keratinocyte (KC) hyperproliferation, abnormal differentiation and infiltration of the epidermis/dermis by inflammatory cells including T-cells and neutrophils. Debate has continued whether the infiltrating T-cells are of te TH-1 or TH-2 helper phenotype. The TH-1 cytokine interleukin 18 (IL-18) is produced by activated macrophages and stimulates interferon ç production by T-cells. The IL-18 receptor (IL-18R) has been claimed to be the definitive TH-1 marker, as it is lost from TH-2 helper CD4+T-cells. Objectives: Since psoriatic plaque contains much interferon gamma, we examined the expression of: IL-18 mRNA, IL-18 receptor mRNA and IL-18 protein to clarify the quesiton of whether psoriasis is a TH-1 T-cell mediated disease. Methods: The abundance of mRNA for IL-18 and IL-18R was assayed by reverse transcription-polymerase chain reaction (RT-PCR). Immunohistochemistry was used to visualise IL-18 protein. Results: Singificant levels of IL-18 mRNA were found in normal skin but were 2.7 - fold higher in lesional psoriatic skin(n = 25) compared with normal (p = 0.04, n = 9) and non-lesional psoriatic skin (p = 0.004, n = 14). Non-lesional and normal skin were not significantly different. Levels of the IL-18 receptor mRNA were also significantly raised in lesional skin compared to normal (p = 0.01, n = 14) and non-lesional skin (p = 0.001). Il-18 protein was strongly expressed throughout ...


  13/19

  Tytuł oryginału: Leczenie miejscowe łuszczycy: analiza najczęściej stosowanych leków i preferencji pacjentów w wyborze podłoża preparatów.
  Tytuł angielski: Topical treatment of psoriasis: analysis of the most frequently used drugs and patient's preference in the choice of vehicle.
  Autorzy: Zaleska Anna, Szepietowski Jacek, Smok Ewa, Żołyńska Małgorzata
  Źródło: Dermatol. Klin. 2002: 4 (1/4) s.29-37, tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,522

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Łuszczyca jest częstą przewlekłą zapalną chorobą skóry. Leczenie miejscowe odgrywa pierwszoplanową rolę w kontrolowaniu większości przypadków łuszczycy. Cel pracy: Badanie miało na celu dokonanie analizy leczenia miejscowego łuszczycy, ze szczególnym zwróceniem uwagi na najczęściej stosowane preparaty oraz preferencje pacjentów odnośnie wyboru najbardziej skutecznego podłoża leku. Materiał i metody: Badaniami objęto 109 chorych na łuszczycę. Specjalnie przygotowany kwestionariusz posłużył do zebrania od pacjentów danych dotyczących leczenia miejscowego łuszczycy w ciągu 3 miesięcy poprzedzających badanie. Wyniki: Kortykosteroidy okazały się najczęściej stosowaną grupą leków zarówno na owłosioną skórę głowy (93,8 proc.), jak i tułów i kończyny (90,8 proc.). Często do leczenia zmian na skórze gładkiej używano cygnoliny (74,3 proc.), aplikowanej statystycznie istotnie rzadziej - p 0,000(0), na obszar owłosionej skóry głowy (5,1 proc.). Najmniej pacjentów stosowało analogi witaminy D3: 4,1 proc. na owłosioną skórę głowy oraz 5,5 proc. na skórę tułowia i kończyn. Kortykosteroidy były istotnie częściej (p 0,05) stosowane przez kobiety na skórę tułowia i kończyn. Również istotnie więcej (p 0,03) kobiet na ten obszar skóry używało pochodnych witaminy D3. Istotnie więcej (p 0,03) młodych chorych do 30 r.ż. korzystało z pochodnych witaminy D3 w leczeniu zmian na owłosionej skórze głowy. Najwięcej chorych, bo aż 51,5 proc., uznało roztwór za najbardziej ...

  Streszczenie angielskie: Background: Psoriasis is a frequent chronic inflammatory skin disorder. Topical treatment is of great importance in the therapy of majority cases of psoriasis. Objectives: The present study was undertaken to evaluate topical treatment of psoriasis, paying special attention to the most commonly applied preparations and patient's preference in the choice of the most effective drug vehicle. Material and method: 109 psoriatic patients were included into the study. Especially designed questionnaire was used to collect from patietns data concerning their topical antypsoriatic treatment within 3 months prior to the beginning of the study. Results: Corticosteroids appeared to be the most commonly applied agents, both on the scalp (93.8 p.c.) and trunk and extremities (90.8 p.c.). Dithranol was used to control lesions on the trunk and extremities by 74.3 p.c. of patients, which was significantly higher - p 0.000(0), compared to 5.1 p.c. of patietns who applied it on the scalp. Less patients used vitamin D3 analogs: 4.1 p.c. on the scalp and 5.5 p.c. on the trunk and extremities. Female patients applied significantly more frequently corticosteroids (p 0.05) and vitamin D3 analogs (p 0.03) on the trunk and extremities compared to male subjects. Younger patients (up to 30 years of age) significantly more commonly (p 0.03) used vitamin D3 analogs to control lesions on the scalp. Solution was considered as the most effective drug vehicle in the treatment of the lesions ...


  14/19

  Tytuł oryginału: Analiza najczęstszych hospitalizacji w oddziale dermatologii pediatrycznej: obserwacje 10-letnie.
  Tytuł angielski: Analysis of the most common hospitalizations in the pediatric dermatology unit: 10-year observations.
  Autorzy: Horanin Monika, Sikora Magdalena, Szybejko-Machaj Grażyna, Szepietowski Jacek
  Źródło: Dermatol. Klin. 2002: 4 (1/4) s.39-44, il., tab., bibliogr. 31 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,522

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Dermatozy wieku dziecięcego, ze względu na ich częstotliwość występowania, obraz kliniczny i przebieg choroby, mają swoją specyfikę. Cel pracy: Analiza profilu dzieci hospitalizowanych z przyczyn dermatologicznych oraz wykazanie najczęstszych dermaotz wymagających hospitalizacji. Podjęto również próbę oceny trendów w hospitalizacji w ostatnich dwóch okresach pięcioletnich. Materiał i metody: Materiał stanowiły dane z historii chorób pacjentów hospitalizowanych w Oddziale Dermatolgoii Pediatrycznej we Wrocławiu w latach 1991-2000. W analizie uwzględniono wiek i płeć pacjentów oraz rozpoznanie. Aby wykazać różnice w częstotliwości występowania danych dermatoz u dzieci i dorosłych, analizą objęto historie chorób dorosłych pacjentów hospitalizowanych w roku 1998 i 2000. Wyniki: W ciągu ostatnich 10 lat (1991-2000) w Oddziale Dermatologii Pediatrycznej AM we Wrocławiu hospitalizowano łącznie 891 dzieci (42 proc. chłopców, 58 proc. dziewcząt). Średni wiek dzieci wynosił 11,1 ń 3,5 roku. W tym okresie w grupie wiekowej 14 - 18 lat hospitalizowanych było istotnie więcej dziewcząt (p 0,007). Odmiennie w grupie 8-13 lat, w której hospitalizowanoe więcej chłopców (p 0,04). Najczęściej hosptializowano dzieci z łuszczycą (18 proc.), atopowym zapaleniem skóry (16,7 proc.), bielactwem nabytym (11,6 proc.) oraz łysieniem plackowatym (8,8 proc.). Nie wykazano różnic w częstości hospitalizacji w zależności od płci pajcentów. W 1998 i 2000 r. hostpializowano 1586 ...

  Streszczenie angielskie: Background: Pediatric dermatology, due to different frequency, clinical manifestatin and course of several diseases, has its own peculiar character. Aim of the paper: To analyse children hosptializations, to establish the most common cutaneous diseases requiring hospitalization in children, and to assess trends in pediatric dermatology hospitalizations. Material and method: Case records of children hosptialised in Pediatric Dermatology Unit in the years 1991-2000 were analysed. Moreover, due to comparison of hopsitalizations between children and adults, 1586 case records of adult patietns from the years 1998 and 2000 were also included. The following factors were analysed: age, gender of patients and the diagnosis. Results: In the years 1991-2000, 891 children (42 p.c. of males and 58 p.c. of females) were treated in Pediatric Dermatology Unit. The mean age of patients was 11.1 ń 3.5 years. In the gorup of children between 14 and 18 years, female patietns were more frequently hospitalised (p 0.007). In contrast, in the age group 8-13, males were more commonly treated in the unit (p 0.04). The most common dermatosis requiring hosptialization was psoriasis (18 p.c.), followed by atopic dermatitis (16.7 p.c.), vitiligo (11.6 p.c.) and alopecia areata (8.8 p.c.). No differences were foudn in hospitalizations according to gender of patients. Among children atopic deramtitis, alopecia areata and vitiligo patients were significantly more commonly hosptializaed than ...


  15/19

  Tytuł oryginału: Kalcynoza dystroficzna skóry.
  Tytuł angielski: Cutaneous dystrophic calcinosis.
  Autorzy: Baran Wojciech, Szepietowski Jacek, Świebocka Drota
  Źródło: Dermatol. Klin. 2002: 4 (1/4) s.51-55, il., bibliogr. 34 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,522

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Kalcynoza dystroficzna skóry jest rzadkim schorzeniem. Przedstawiono przypadek 61-letniej kobiety, u której przy prawidłowym poziomie w surowicy wapnia, fosforu i parathormonu, w badaniu histopatologicznym stwierdzono w tkance podskórnej obecność złogów wapnia. Złogi te zlokalizowane były w miejscach wcześniej poddwanych działaniu różnych mechanicznych czynników traumatyzujących: na przedramieniu, w obrębie skóry piersi oraz na pośladkach. Badanie RTG również potwierdziło rozpoznanie. W leczeniu chorej zastosowano dożylne wlewy EDTA (wersenian dwusodowy).

  Streszczenie angielskie: Cutaneus dystrophic calcinosis is a rare disorder. A 61-year-old female patient is presented. The diagnosis was based on positive calcium staining in the subcutaneus tissue. Serum calcium, phosphorus and parathormon levels were within normal range. Calcium deposits were localized in the areas, where diffrent types of trauma had appeared, in the past. X-ray examination also confirmed the diagnsois. The patient was put on itravenous injections of Na2-EDTA.


  16/19

  Tytuł oryginału: Dermatitis periorbicularis - przegląd piśmiennictwa i doświadczenia własne w leczeniu izoniazydem.
  Tytuł angielski: Dermatitis periorbicularis - references review and own experience in isoniazid treatment.
  Autorzy: Szepietowski Jacek, Barancewicz-Łosek Maria
  Źródło: Dermatol. Estet. 2002: 4 (6) s.306, 308-310, il., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,496

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • farmacja
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie polskie: Dermatitis periorbicularis powszechnie uważane jest za odmianę zapalenia okołoustnego o umiejscowieniu okołooczodołowym. Zmiany w postaci drobnych grudek i/lub mikrokrost umiejscawiają się wyłącznie wokół oczu albo też w innej części twarzy. Badanie histopatologiczne wykazuje nacieki limfocytarne wokół naczyń i przydatków skóry lub obraz tkanki ziarninopodobnej. W etiopatogenezie schorzenia kluczową rolę odgrywają miejscowo stosowane preparay kortykosteroidowe. Dermatitis periorbicularis należy różnicować przede wszystkim ze zmianami o charakterze alergii kontaktowej. W leczeniu, oprócz odstawienia miejscowych kortykosteroidów, lekiem z wyboru jest doustna tetracyklina. Przedstawiono dwa własne przypadki dermatitis periorbicularis z histologicznym sarkoidalnopodobnym obrazem, w których zastosowany u pacjentów izoniazyd spowodował ustąpienie zmian skórnych po około 2 miesiącach terapii.

  Streszczenie angielskie: Periorbital dermatitis is regarded as variant of perioral dermatitis with periorbital localization. Small papules and/or mikropustules are found exclusively in periocular location or similar lesions may additionally appear on different of the face skin. Histopathology reveals limphocytic infiltration around blood vessels and skin appendages or granulomatous tissue. Prolonged usage of topical corticosteroids plays an important role in the pathogenesis of periorbital dermatitis. The disease should be mainly differentiated from allergic contact dermatitis. Topical corticosteroids must be immediately disconstinued. Oral tetracycline is a drug of choice. Two own patients with periorbital dermatitis showing granulomatous histology are described. Two months of izoniazide therapy resulted in almost complete cure.


  17/19

  Tytuł oryginału: Zasady postępowania w świądzie skóry.
  Tytuł angielski: Therapeutic management of itching.
  Autorzy: Szepietowski Jacek, Reich Adam
  Źródło: Dermatol. Estet. 2002: 4 (5) s.251-252, 254-256, bibliogr. 40 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,496

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Świąd jest najczęstszym objawem w dermatologii. Może występować zarówno przy braku, jak i w obecności zmian na skórze. Często towarzyszy wielu chorobom układowym. Może być zarówno zlokalizowany, jak też uogólniony. Ze wzgledu na złożoną i nie do końca poznaną patogenezę świądu, obecnie stosowane metody lecznicze nie są w pełni skuteczne u wszystkich pacjentów uskarżających się na świąd skóry. Do najważniejszych mediatorów świądu należy histamina. Także szereg innych substancji może odgrywać kluczową rolę w poszczególnych jednostkach chorobowych, którym towarzyszy świąd. Dostępnych jest wiele leków, stosowanych miejscowo i ogólnie, które wykazują działanie uśmierzające świąd skóry. Także metody niefarmakologiczne, np. foto- czy fotochemioterapia, okazały się skuteczne w terapii tego niezwykle uciążliwego objawu chorobowego. Niniejsza praca przedstawia obecny stan wiedzy na temat leczenia przeciwświądowego.

  Streszczenie angielskie: Itching is the most common symptom in dermatology. It can occur with or without association with skin lesions. Pruritus is also often observed in systemic diseases. It can be localised or generalised. Because of complicated and not fully known pathogenesis of itching, the current antipruritic treatment is not very efficacious in all patients suffering from itching. Histamine is regarded as the main mediator of itching. However, also many others substances may play crucial role in the particular itchy disesse. There are many agents, both local and systematic, which have antipruritic activity. Also some non-pharmacological methods, e.g. photo- or photochemotherapy, are helpful in the therapy of itching. This work presents the current knowledge on itching therepy.


  18/19

  Tytuł oryginału: Ocena skuteczności i tolerancji połączenia mocznika, ceramidu i fizjologicznych lipidów w pielęgnacji suchej skóry.
  Tytuł angielski: Assessment of the efficacy and tolerance of urea, ceramid and physiological lipids combination in taking careof dry skin.
  Autorzy: Szepietowski Jacek, Białynicki-Birula Rafał
  Źródło: Dermatol. Estet. 2002: 4 (3) s.171-174, 176-177, il., tab., bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,496

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Suchość skóry stanowi istotny problem kliniczny. Celem pracy była ocena efektów leczenia suchej skóry serią preparatów zawierających połączenie mocznika, ceramidu 3 i fizjologicznych lipidów. Już po 7 dniach stosowania preparatów uzyskano znaczną poprawę kliniczną oraz obniżenie wartości przeznaskórkowej utraty wody (transepidermal water loss, TEWL). W drugim i trzecim tygodniu leczenia obserwowano dalszy, chociaż wolniejszy, spadek wartości badanych parametrów. Dla wszystkich badanych obszarów pomiary TEWL po 21 dniach leczenia były statystycznie niższe (p 0,02) w stosunku do wartości wyjściowych. Po odstawieniu preparatów wartości ocenianych parametrów ulegały pogorszeniu. Wszystkie stosowane preparaty były dobrze tolerowane. Badane preparaty zawierające połączenie mocznika, ceramidu 3 i fizjologicznych lipidów są skuteczne w leczeniu i pielęgnacji suchej skóry.

  Streszczenie angielskie: Dry skin is regarded as the important clinical problem. The present study was undertaken to evaluate the effectiveness of urea, ceramid 3 and physiological lipids combination in the treatment of dry skin. After 7 days of the therapy marked clinical improvement and decrease in transepidermal water loss (TEWL) measurement was achieved. During the next two weeks values of the assessed parameters continued to be reduced. In all selected areas for TWEL evaluation after 21 days of treatment those values were significantly (p 0.02) decreased compared with baseline data. After discontinuation values of all parameters increased. All used preparations were well tolerated. The studied combination of urea, ceramid 3 and physiological lipids is very effective of dry skin symptoms.


  19/19

  Tytuł oryginału: Inflammatory tinea barbae due to Trichophyton rubrum infection -autoinoculation from fingernail onychomycosis?
  Autorzy: Szepietowski Jacek C., Bielicka Ewa, Maj Joanna
  Źródło: Case Rep. Clin. Pract. Rev. 2002: 3 (4) s.254-256, il., bibliogr. 12 poz.
  Sygnatura GBL: 313,612

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Background: Tinea barbae is usually by zoophilic dermatophytes. Here, we present a rare case of an inflammatory linea barbae due to antropophilic dermatophyte - Trichophyton rubrum. Case report: An 87-year-old patient presented with several inflammatory plaques with pustules and crusts on their surface located on the bearded areas of the face (chin, cheeks and upper lip). Direct mycology from the lesions was positive. Culture revealed Trichophyton rubrum. Moreover, the patient suffered from fingernail and toenail onychomycosis also caused by Trichophyton rubrum. Thus, it was suggested that the infection of the face could be autoinoculated from diseased nails. Conclusions: This paper demonstrates that antropophilic dermatophytes, including Trichophyton rubrum, may be responsible for inflammatory kerion-like tinea barbae.

  stosując format: