Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SZENBORN
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: Zespół różyczki wrodzonej - opis przypadku. Praca kazuistyczna.
Tytuł angielski: Cognenital rubella syndrome - case report.
Autorzy: Szenborn Leszek, Prandota-Schoepp Aleksandra
Źródło: Post. Neonatol. 2002 supl. 2: Zakażenia okresu noworodkowego s.245-247, tab., bibliogr. 8 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,617

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • niemowlęta
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Eliminacja zespołu różyczki wrodzonej (ZRW) w krajach europejskich jest strategicznym celeme Światowej Organizacji Zdrowia. W roku 1998 w naszej klinice hospitalizwano, a następnie obserwowano w poradni dziewczynkę z typowymi objawami ZRW, jak:h hypotrofia, hepatosplenomegalia, trombocytopenia, objawy skazy małopłytkowej, wada wrodzona serca, zapalenie śródmiąższowe płuc, obustronna głuchota oraz retinopatia. Pomimo typowych objawów klinicznych rozpoznanie ZRW zostało wysunięte późno, dopiero po konsultacji w naszej klinice, w czwartym miesiącu życia dziecka, na podstawie dodatniego wyniku przeciwciał w klasie IgM. Matka dziecka nie była zaszczepiona przeciw różyczce i przebyła chorobę wysypkową w 6 tygodniu ciąży. Rozpoznanie ZRW potwierdzono wykonaniem badań wirusologicznych (PCR) i wykazaniem specyficznych przeciwciał IGM i IgG z użyciem testów imunoenzymatycznych. U wszystkich niemowląt urodzonych z objawami hypotrofii i cechami infekcji wewnątrzmacicznej powinno się wykonywać badania wirusologiczne i serologiczne w kierunku zakażenia wirusem różyczki oraz innymi wirusami.

  Streszczenie angielskie: Elimination of congenital rubella syndrome (CRS) in European countries is an important goal for World Health Organization. In 1998 a child with typical symptoms of CRS: hypotrophy, hepatosplenomegaly, thrombocytopenic purpura, cardiac defects, pneumonitis, bilateral deafness and retinopathy was admitted to our clinic. In spite of typical symptoms of CRS the diagnosis was suspected late, only after consultation in our clinic, in 4th months of live, by the demonstration of specific IgM antibodies. The mother of the child was not vaccinated against rubella. In the 6th week of gestation she suffered from illness with maculopapular erythematous rash. The diagnosis of congenital rubella was confirmed with ensted PCR assay and by demonstration of IgM and IgG antibodies with ELISA assays. Rubella virus RNA was detected in pharyngeal swabs and urine samples. All babies with evidence of intrauterine growth retardation or stigmata suggestive of congenital infection should have virologic and serologic study for rubella as well as other infectious agents.


  2/6

  Tytuł oryginału: Chemioprofilaktyka i immunoprofilaktyka bakteryjnych zapaleń opon mózgowo-rdzeniowych.
  Tytuł angielski: Chemoprophylaxis and immunoprophylaxis for bacterial meningitis.
  Autorzy: Szenborn Leszek, Rudkowski Zbigniew
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (5) s.423-428, tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Współcześnie istnieją możliwości zapobiegania najczęstszym zakażeniom bakteryjnym, które mogą prowadzić do rozwoju zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych. Przeprowadzona zgodnie z zasadami chemioprofilaktyka zmniejsza ryzyko nosicielstwa Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae typ b (Hib) oraz innych bakterii, ograniczając w ten sposób dalszy rozsiew zakażeń. Wielkim przełomem w profilaktyce zapaleń opon mózgowo-rdzeniowch okazało się zastosowanie szczepionek skoniugowanych przeciw-Hib. W krajach, w których wprowadzono powszechne szczepienia p-Hib, zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych o tej etiologii prawie nie występują. Bardzo obiecujące wyniki uzyskano również przy stosowaniu nowych skoniugowanych szczepionek przeciw niektórym serotypm Sreptococcus pneumoniae i Neisseria meningitidis typu C.

  Streszczenie angielskie: At present, effective chemo- and immunoprophylactic methods against common bacterial meningitis have been developed enabling the reduction of bacterial carriage of Neisseria menngitis and H. influenzae type b (Hib). Consequently the spread of bacteria and incidence of invasive ifnections are reduced. As a result of the use of conjugated anti-Hib vaccine in many countries, infections due to H. influenzawe type b, particularly Hib-meningitis, have disappeared. The new conjugated vaccine against some stereotypes of Streptococcus pneumoniae and another vaccine against N. meningitidis type C are very promising in decreasing these invasive infections.


  3/6

  Tytuł oryginału: Zakażenie wirusem nabytego niedoboru odporności (HIV) i zespół nabytego niedoboru odporności (AIDS) u dzieci.
  Autorzy: Rudkowski Zbigniew, Szenborn Leszek, Prandota-Schoepp Aleksandra
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (5) s.281-295, il., tab., bibliogr. 18 poz.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • aIDS

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • niemowlęta

  Streszczenie polskie: Przedstawiono aktualne poglądy na etiologię, epidemiologię i patologię oraz leczenie zakażeń HIV u dzieci w oparciu o dane międzynarodowe, własne doświadczenie oraz zgodne z zaleceniami Krajowego centrum ds. AIDS (Warszawa 2001). Należy zwrócić szczególną uwagę na konieczność wczesnego rozpoznania i leczenia zakażenia HIV u kobiety w ciąży, co pozwoli na bardzo znaczną redukcję ryzyka zkażenia, a tym samym prowadzi do znacznego polepszenia rokowania. Podstawowe leczenie przeciwretrowirusowe musi być uzupełnione leczeniem immunokorekcyjnym oraz profilaktycznym przeciw zakażeniom oportunistycznym. Całe postępewanie zapobiegawcze i diagnostyczne powinno być zgodne z obowiązującymi w kraju standardami.


  4/6

  Tytuł oryginału: Odra (Morbilli).
  Autorzy: Szenborn Leszek, Rudkowski Zbigniew
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (3) s.160, 162-168, il., tab., bibliogr. 15 poz.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Odra jest ogólnoustrojową chorobą wirusową o bardzo dużej zakaźności. Człowiek jest jedynym rezerwuarem wirusa odry. Jest to choroba przebiegająca często z powikłaniami, które najczęściej występują u najmłodszych dzieci i dorosłych. W Polsce od 25 lat prowadzi się szczepienia przeciw odrze, jednak co kilka lat dochodzi do epidemii wyrównawczych, w czasie których chorują przede wszystkim młodzież i młodzi dorośli. Zapobieganie p-odrze: wszystkie dzieci powinny być dwukronie szczepione żywą atenuowaną szczepionką p.-odrową, w 15. m. życia i powtórnie po ukończeniu 6. r. życia. Stosuje się szczepionkę monowalentną lub skojarzoną ze szczepionka p-śwince i p-różyczce (MMR). Chociaż obecnie w Polsce lekarz ma niewielką szansę na rozpoznanie odry jako choroby rzadko występującej, to jednak wobec dużej liczby różnych chorób wysypkowych umiejętność zróżnicowania diagnostycznego ma zasadnicze znaczenie epidemiologiczne. Do ważnych zadań lekarzy pierwszego kontaktu należy prowadzenie akcji szczepień, zgłaszanych zachorowań i potwierdzanie rozpoznania. Ze względu na niski wskaźnik zapadalności 1/100000 mieszkańców, wysoki odsetek zaszczepionych dzieci 3-letnich - 95 proc. i wydłużanie się okresów międzyepidemiologicznych Polska, ma wszelkie dane aby wyeliminować odrę.


  5/6

  Tytuł oryginału: Salmonellozy.
  Tytuł angielski: Salmonella infections.
  Autorzy: Rudkowski Zbigniew, Szenborn Leszek
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (11) s.636-644, il., tab., bibliogr. 34 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Praca stanowi przegląd zagadnień dotyczących salmonellozy szczególnie u niemowląt i dzieci. Uwzględniono nową taksonomię rodzaju Salmonelle (zmiany nazewnictwa), epidemiologię ogólną oraz dane z Polski. Wyróżniono kilka najważniejszych postaci salmonellozy jak biegunkę, zapalenie jelit (zatrucie pokarmowe), posocznicę, zakażenia narządowe w tym salmonellowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, bezobjawowe nosicielstwo. Zaleca się leczenie objawowe, a w cięższych postaciach antybiotykoterapię. Nosicielstwa nie leczy się. Podano czynniki narażenia na zakażenie i sposoby zapobiegania.

  Streszczenie angielskie: In a review some main clinical manifestations due to Salmonella infection are presented particularly in infants and children and also the new taxonomy of Salmonella genus, general epidemiological data and epidemiological situation in Poland. The clinical pattern of Salmonella infection are described like diarrhea, enteritis and food intoxication, bacteriemia and septicemia, extraintestinal focal infections due to salmonella including purulent meningitis in infacts, asymptomatic carrier state. In mild forms of infection only symptomatic treatment is recommended, but in severe bacteremic and focal infection an antibiotic therapy is needed. Salmonella carries should not be treated. Risk factors and prophylactic measures are mentionned.


  6/6

  Tytuł oryginału: Antybiotykoterapia w praktyce lekarza rodzinnego
  Autorzy: Choroszy-Król Irena, Kurpas Donata, M‚szaros Jadwiga, Nitsch-Osuch Aneta, Olędzka-Oręziak Małgorzata, Radzikowski Andrzej, Steciwko Andrzej, Szenborn Leszek, Wardyn Andrzej K., Życińska Katarzyna
  Źródło: - Wrocław, Górnicki Wydaw. Medyczne 2002, IX, [1], 274 s. : tab., bibliogr. [przy rozdz.], 21 cm.
  Sygnatura GBL: 737,123

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • farmacja

  stosując format: