Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SZELIGA
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Interleukina 12 (IL-12) i jej receptor.
Tytuł angielski: Interleukin-12 (IL-12) and its receptor.
Autorzy: Szeliga Jacek, Gościcka Teresa
Źródło: Post. Hig. 2002: 56 (2) s.185-199, il., bibliogr. [86] poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,727

Streszczenie angielskie: This article reviews of recent data on the structure of IL-12 and the function of its receptor (IL-12R). It presents a new opinion on the role of its subunits in the cytokine activity and on the signal transmission via IL-12R in the process of cell activation by IL-12.


2/4

Tytuł oryginału: Rzadki przypadek tętniaka prawdziwego tętnicy ramiennej o etiologii nieurazowej u pacjenta po przeszczepie nerki.
Tytuł angielski: Rare case of true brachial artery aneurysm of non-traumatic etiology in a patient following kidney transplantation.
Autorzy: Janowski Marian, Szeliga Jacek, Jędrzejczyk Waldemar, Jackowski Marek
Opracowanie edytorskie: Witkiewicz Wojciech (koment.).
Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (8) s.745-748, il., bibliogr. 15 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,570

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • transplantologia
 • kardiologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Chory W.A., lat 40, od 1989 r. dializowany z powodu przewlekłej niewydolności nerek przez przetokę tętniczo-żylną wytworzoną na prawym przedramieniu; 1992 r. poddany przeszczepowi nerki. W 1999 r. u chorego stwierdzono tętniak w rzucie prawej tętnicy ramiennej. W trakcie obserwacji w drugim półroczu 2000 r. zanotowano szybkie powiększenie się tętniaka do rozmiarów ok. 40 mm maksymalnej średnicy i 70 mm długości (usg-Doppler). Zakwalifikowany do zabiegu chirurgicznego. Wykonano wycięcie tętniaka do granic prawidłowej ściany tętnicy ramiennej i wszczep z własnej żyły odpiszczelowej. Przebieg pooperacyjny bez powikłań. W analizie przedstawiono wyniki badań biochemicznych i histopatologicznych tętniaka.

  Streszczenie angielskie: Patient W.A., 40 years of age, underwent renal transplantation in 1992 due to renal insufficiency. In 1999 a pulsating tumor was found in his right arm. The patient was diagnosed with a brachial artery aneurysm. Within one year we observed rapid pathology enlargement. In 2000, the size of the aneurysm, measured by means of ultrasonography amounted to 40 mm in diameter and 70 mm in length. The patient underwent aneurysm resection and saphenous vein graft revascularization. The postoperative period proved uneventful. This study presented patient history and therpaeutical process analysis.


  3/4

  Tytuł oryginału: Bezobjawowe uszkodzenie prawej kopuły przepony w wyniku urazu wielonarządowego.
  Tytuł angielski: Posttraumatic, asymptomatic rupture of the right hemidiaphragm - case report.
  Autorzy: Jędrzejczyk Waldemar, Szeliga Jacek, Janowski Marian
  Opracowanie edytorskie: Lipiński Jerzy (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (7) s.640-645, il., bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono przypadek 43-letniej chorej hospitalizowanej w klinice z powodu urazu wielonarządowego. W trakcie kontrolnego badania KT jamy brzusznej rozpoznano rzadkie uszkodzenie prawej kopuły przepony. Wobec niewystępujących zaburzeń oddechowych zdecydowano się na planowy zabieg, który wykonano z dostępu przez torakotomię. W okresie pooperacyjnym nie zanotowano powikłań. W analizie przedstawiono problem jakim jest szybkie rozpoznanie tępego urazu przepony, szczególnie po jej prawej stronie oraz oceniono potencjał diagnostyczny w takich przypadkach powszechnie dostępnych metod radiologicznych.

  Streszczenie angielskie: The study presented a case of a 43 year-old woman diagnosed with multi-organ injury and blunt diaphragmatic rupture. Right hemidiaphragm rupture, being asymptomatic was missed on admission to the hospital. Following repeated chest X-rays and CT scanse proper diagnosis was established. The patient underwent thoracotomy with diaphragmatic rupture repair. The postoperative period proved uneventful. We presented literature data analysis discussing problems associated with diagnosis and treatment of blunt diaphragmatic rupture.


  4/4

  Tytuł oryginału: W pułapce uzależnienia - refleksje na temat substytutu szczęścia.
  Tytuł angielski: The trap of addiction - reflections on the substance of happiness.
  Autorzy: Radziwiłłowicz Piotr, Szeliga Joanna
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (5) s.771-778, bibliogr. 6 poz., sum., rez., Zsfg, r‚s.
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: This essay is a set of concepts concerning human nature with its intrinsic move towards happiness and positive balance of feelings. One of the methods of obtaining pleasure is the use of psychoactive substances. This infallible method becomes a trap. The aim of our work was to present the reader how significant the positive emotions and the ways of obtaining them in our every day life are. In our world of mind and knowledge we often depreciate the role of positive emotions. Suddenly, being embedded in crisis, we seek the easiest way to get the positive state back. This paper presents various models of addiction with the emphasis of the psychosocial model. Self-sustaining vicious mechanisms disintegrate slowly every single sphere of ones personality. The social functioning of the individual is also influenced by the addiction. The authors emphasize the disadvantageous influence of social and civilization changes on the decrease in the amount of positive emotions experienced by the individuals accompanied by the simultaneous increase in "academic intelligence" in developed societies. To describe that phenomenon the authors propose the concept of "civilization cross".

  stosując format: