Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SZELACHOWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 14Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/14

Tytuł oryginału: Zbadanie stanu czynnościowego i morfologicznego tarczycy w populacji przebadanej w latach 1987-1990, której wiek w czasie awarii wahał się od 1 do 35 roku życia - badania w regionie północno-wschodnim Polski.
Tytuł angielski: Evaluation of the functional and morphological state of the thyroid gland in a population, whose age during the Chernobyl accident varied between 1 and 35 years, examined during the years 1987-1990 - studies in the North-Eastern Region of Poland.
Autorzy: Kinalska Ida, Zonenberg Anna, Zarzycki Wiesław, Szelachowska Małgorzata, Krętowski Adam, Rybaczuk Mikołaj
Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (2) supl. 2: Czarnobyl - jod - tarczyca. Program zamawiany PBZ 38-08: II faza badań: materiały naukowe s.39-58, il., tab., bibliogr. 25 poz., sum.
Sygnatura GBL: 304,167

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • radiologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Temat korporatywny:
 • Czarnobyl

  Streszczenie angielskie: In the years 1988-1990, 1001 I inhabitants of Białystok, Olsztyn and Suwałki region participated in the MZ-XVII program. The aim of our program PBZ 03-08 "The incidence of thyroid diseases in the North-Eastern regions of Poland after Chernobyl disaster; second stage of the study" from 1997-1999 was to investigate the incidence of thyroid diseases in the north - eastern region of Poland after the Chernobyl disaster. This second stage of the study included 4647 subjects from 5 communities: Augustów - 599 subjects, Sejny - 591 subjects, Dobre Miasto - 1648 subjects, Suwałki - 522 subjects, Bielsk Podlaski - 1287 subjects. The above data were obtained thanks to the analysis of the MZ-XVII program data. The selected persons had to be between 1 to 25 years old at the time of the Chernobyl accident. The lists of subjects were completed, using data from the years 1989-1990 and, then verified at the Regional and City Offices in order to make the necessary changes in surnames and addresses. After verification of the lists, it turned out that over 20 p.c. of the subjects had either moved, left the country (regions with a high rate of unemployment ) or didn't agree to participate in the study, 14 subjects had died. Written information with a request to participate in the study was delivered to the subjects by people who were chosen by local doctors: some subjects were niotified by mail. When carrying out the study, we used the ThyroMobil vehicle from the Merck Company and the thyroid was performed by physicians from the Department of ...


  2/14

  Tytuł oryginału: Circulating E-selectin, vascular cell adhesion molecule-1, and intercellular adhesion molecule-1 in men with coronary artery disease assessed by angiography and disturbances of carbohydrate metabolism.
  Autorzy: Kowalska Irina, Strączkowski Marek, Szelachowska Małgorzata, Kinalska Ida, Prokop Jolanta, Bachórzewska-Gajewska Hanna, Stępień Agnieszka
  Źródło: Metabolism 2002: 51 (6) s.733-736, tab., bibliogr. 22 poz.
  Sygnatura GBL: 303,583

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: It is hypothesized that adhesion molecules could be an early predictor of coronary artery diseases. Therefore we investigated the relationship between the concentrations of soluble forms of adhesion molecules and disturbances of glucose metabololism in 78 men referred for coronary angiography but with no previous history of diabetes. The group consisted of 78 men (mean age, 47.6 ń 7.0 years; mean body mass index [BMI], 28.4 ń 3.24 with the symptoms of angina pectoris and positive exercise test. All subjects were given a standard oral glucose tolerance test (OGTT) with glucose and insulin estimations. Fasting plasma concentrations of the soluble (s) forms of E-selectin, intercelular adhesion cell molecule-1 (ICAM-1), vascular cell adhesion molecule-1 (VCAM-1), and total cholesterol (TC), high-density lipoprotein cholesterol (HDL-C), triglycerides (TG), and HbA1c were also measured. According to the OGTT, 10.2 p.c. of the patients (n = 8) fulfilled the criteria for type 2 diabetes mellitus and 44.9 p.c. (n = 35) for impaired glucose tolerance (IGT). The highest concentrations of sE-selectin were observed in patients with type 2 diabetes mellitus and were significantly higher in comparison to the group with normal glucose tolerance and IGT. The concentration of sVCAM-1 increased with the progression of disturbances of glucose metabolism and remained the highest in type 2 diabetic patients. sICAM-1 concentration was not significantly different. sE-selectin concentration correlated significantly with fasting glucose (r = 0.23, P = .041), postload glucose (r = 0.39, P = .001), and postload...


  3/14

  Tytuł oryginału: Ekspresja Ki-67, lamininy i Her2/neu jako czynników prognostycznych i predykcyjnych w raku niedrobnokomórkowym płuc : praca doktorska
  Autorzy: Szelachowska Jolanta, Jeleń Michał (promot.).; Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich Katedra i Zakład Anatomii Patologicznej we Wrocławiu
  Źródło: 2002, [3], 114 k. : il., tab., bibliogr. 150 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19690

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • pulmonologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  4/14

  Tytuł oryginału: Plasma interleukin-8 concentrations are increased in obese subjects and related to fat mass and tumor necrosis factor-ŕ system.
  Autorzy: Strączkowski Marek, Dzienis-Strączkowska Stella, Stępień Agnieszka, Kowalska Irina, Szelachowska Małgorzata, Kinalska Ida
  Źródło: J. Clin. Endocrinol. Metab. 2002: 87 (10) s.4602-4606, il., tab., bibliogr. 27 poz.
  Sygnatura GBL: 310,620

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • endokrynologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Obesity is associated with the increased risk of cardiovascular disease; however, mechanisms responsible for such an increase are not fully understood. IL-8 is a cytokine that might have atherogenic properties. Recent in vitro studies revealed that IL-8 is produced and secreted by human adipocytes. The aim of the present study was to evaluate plasma IL-8 concentrations in obese subjects and the realationships between circulating IL-8 and anthropometric and biochemical parameters and TNF-ŕ system. A total of 75 subjects with normal glucose tolerance, 35 lean and 40 obese, were recruited for this study. Plasma IL-8 levels were measured in fasting state, after an oral glucose tolerance test and after the euglycemic hyperinsulinemic clamp. A significant increase in plasma IL-8 was observed in the obese group. In simple regression analysis, performed for the initial evaluation of relationships, plasma IL-8 was related to body mass index, percentage of boody fat, fat mass (FM), and soluble TNF-ŕ receptor 2(sTNFR2) in the obese. In multiple regression analysis, FM, waist-to-hip ratio, gender, sTNFR2, and low density lipoprotein cholesterol were responsible for 44 p.c. of IL-8 variability. During oral glucose tolerance testing, mean plasma Il-8 concentrations increased in booth groups, whereas clamp resulted in a significant increase in plasma Il-8 only in the obese. We conclude that plasma IL-8 levels are increased in obese subjects, and are related to FM and TNF-ŕ system. Increase in circulating IL-8 might be one of the factors linking obesity with greater cardiovascular risk.


  5/14

  Tytuł oryginału: Kliniczne, biochemiczne i immunologiczne parametry w różnicowaniu cukrzycy typu 1, LADA, typu 2 oraz MODY.
  Tytuł angielski: Clinical, biochemical and immunological characteristic of diabetes type 1, LADA, diabetes type 2 and MODY patients.
  Autorzy: Szepietowska Barbara, Szelachowska Małgorzata, Górska Maria, Stępień Agnieszka, Kinalska Ida
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (6) s.1177-1184, il., tab., bibliogr 27 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena parametrów klinicznych, biochemicznych i immunologicznych neizbędnych do różnicowania pomiędzy cukrzycą typu 1, LADA, typu 2 oraz MODY. Badania przeprowadzono w grupie 97 nieotyłych pacjentów (średni wskaźnimik masy ciałą: 26,3 ń 4,9 kg/mý), w wieku od 14 do 70 lat, (średni wiek 43 ń 11,7). 53 kobiet, 44 mężczyzn. Czas trwania cukrzycy wynosił 2,3 ń 4,3 lata. U wszystkich pacjentów oznaczono stężenie peptydu C (ELISA) na czczo i w 6 minucie po dożylnej stymulacji 1 miligramem glukagonu oraz miano przeciwciał przeciwko dekarboksylazie kwasu glutaminowego (antyGAD65), przeciwinsulinowych (IAA) i przeciwko fosfatazie tyrozyny białkowej (antyIA2) - (RIA). Autoimmunologiczną postać cukrzycy (typ1, LADA) rozpoznawano na podstawie obecności dodatniego miana jednego z autoprzeciwciał skierowanych przeciwko antygenom wysp trzustkowych. Wśród badanej grupy najczęściej stweirdzano dodatnie miano przeciwciał anty-GAD 33/97 (34 proc.). Wykazano, że BMI, współwystępowanie chorób autoimmunologicznych oraz stężenia peptydu C zarówno na czczo, jak i po dożylnej stymulacji glukagonem są przydatne w różnicowaniu pomiędzy cukrzycą typu LADA a cukrzycą typu 2. W cukrzycy typu MODY zaobserwowano istotnie mniejsze stężenie peptydu C na czczo, w 6 min, jak i niższy wzrost ponad poziom podstawowy w porównaniu z osobami z typem 2. U 5 pacjentów stwierdzono typ 2 z otyłością w młodym wieku, a u 1 ciemnoskórego pacjenta ustalono rozponanie: ADM (atypical diabetes ...

  Streszczenie angielskie: Right classification of diabetes is important clinical issue. The aim of present study was to compare clinical, biochemical and immunological features, to analyze their practical use and to establish new decision tree which make te distinction between diabetes type 1, LADA, diabetes type 2 and MODY. We studied 97 not obese (mean BMI 26,3 ń 4,9 kg/mý) patietns aged 14 to 70 years, mean age 43 ń 11,7 yeras, 53 women, 44 men. Mean duration of diabetes - 2,3 ń 4,3 years. We measured basal and stimulated C-peptide (6 minutes after 1 mg i.v. glucaton) (ELISA) and antibodies titers to glutamic acid decarboxylase - antiGAD65, tyrosine phosphatase-like molecule - IA2 and insulin - IAA (RIA). Autoimmune diabetes (LADA, type 1) was diagnosed with presence of one or more islet antigen antibodies. The highest frequenceis had anti-GAD antibodies 33/97 (34 p.c.). The most complicated was to sort out group of patietns with LADA. Comparison between this group and patietns with diabetes type 2 have shown that BMI, co-existence of autoimmune disease, autoimmune markers and basal and stimulated C-peptide level measured at entry for the classification were useful in differentiation. Moreover we observed significantly lower C-peptide basal, stimulated and over basal level in group with MODY diabetes in comparison to diabetes type 2 patietns. In the studied gorup were 5 patietns with diabetes type 2 and obesity, in relatively young age. At the end there was one case of ADM (atypical ...


  6/14

  Tytuł oryginału: Tiazolidinediony - kliniczne zastosowanie.
  Tytuł angielski: Thiazolidinediones and insulin resistance.
  Autorzy: Zonenberg Anna, Szelachowska Małgorzata, Modzelewska Anna, Kinalska Ida
  Źródło: Terapia 2002: 10 (5) s.9-12, bibliogr. 41 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • farmacja
 • toksykologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Thiazolidinediones are new insulin-sensitizing agents for treating type 2 diabetes mellitus and other metabolic disturbances with insulin resistance. These agents play an important role in the facilitated transport of glucose into adipocytes and skeletal muscle cells. They improve insulin sensitivity in peripheral tissues and effectively decrease blood glucose. Rosiglitazone, metformin and sulphonylureas reduce plasma glucose concentration via different mechanisms and thus could potentially be used in combination to optimize glycemic control. Peroxisome proliferator-activated receptor? agnosits could be helpful in ovulatory dysfunction, hirsutism, hyperandrogenemia and hyperinsulinemia of polycystic ovary syndrome patietns, and might be useful for the treatment of psoriasis? and diabetic neuropathy?


  7/14

  Tytuł oryginału: Rola stresu oksydacyjnego w procesach chorobowych.
  Tytuł angielski: The role of oxidative stress in chronic diseases.
  Autorzy: Szelachowska Małgorzata, Abdelrazek Saeid, Zonenberg Anna, Kinalska Ida
  Źródło: Terapia 2002: 10 (5) s.19-22, bibliogr. 34 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Free radicals have many physiological functions and contribute greatly to the protective defense system in the organism. Increase in production of free radicals results in an oxidant/antioxidant imbalance. The influence of free radicals on blood vessels endothelium leads to disturbances in metabolism of proteins, fats, carbohydrates and nucleic acids, which may lead to cell and tissue damages. Oxidative stress plays a major role in the pathogenesis of many diseases.


  8/14

  Tytuł oryginału: Subkliniczna nadczynność tarczycy.
  Tytuł angielski: Subclinical hyperthyroidism.
  Autorzy: Zonenberg Anna, Mazuruk Elżbieta, Szelachowska Małgorzata, Kinalska Ida
  Źródło: Terapia 2002: 10 (5) s.37-42, bibliogr. 41 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Subclinical hyperthyroidism is defined as elevation of serum thyrotropin with normal levels of the peripheral thyroid hormones (fT3 and fT4). Rates between 0.2 p.c. and 2 p.c. have been reported in different groups, according to age and sex. The etiology is usually the same as that of overt hyperthyroidism. Potential risks of subclinical hyperthyroidism include progression to overt hyperthyroidism, cardiovascular effects (especially atrial fibrillation) and osteoporsis. It is not clear whether subclinical hyperthyroidism should be treated. Usually treatment is required in selected cases or in special circumstances.


  9/14

  Tytuł oryginału: Ocena wybranych objawów klinicznych i parametrów immunologicznej odpowiedzi humoralnej u nie otyłych dorosłych pacjentów z nowo rozpoznaną cukrzycą.
  Tytuł angielski: Clinical and immunological profile of newly diagnosed non obese adult patients with diabetes.
  Autorzy: Szelachowska Małgorzata, Szepietowska Barbara, Popławska Anna, Jakubczyk Danuta, Górska Maria, Kinalska Ida
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (11) s.885-887, il., tab., bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Właściwa klasyfikacja cukrzycy w grupie wiekowej pomiędzy 25 a 55 rokiem życia szczególnie wśród nie otyłych pacjentów, może sprawiać trudności diagnostyczne. Celem pracy była ocena kliniczna badanej grupy, jak również charakterystyka wybranych parametrów biochemicznych w zależności od obecności immunologicznych markerów występowania cukrzycy. Badania przeprowadzono u 31 nie otyłych pacjentów (średnie BMI 26 kg/mý), w wieku od 25 do 55 lat (średni wiek - 41,6 ń 11,1 lat), z cukrzycą trwającą średnio 11,4 ń 21,8 m-cy. U około 50 proc. badanych osób wykazano obecność markerów immunologicznej odpowiedzi humoralnej skierowanej przeciwko antygenom trzustkowym, co sugeruje wysoką częstość występowania autoimmunologicznej postaci cukrzycy w badanej grupie. Osoby z dodatnim mianem przeciwciał mają mniejszą rezerwę wydzielania endogennej insuliny. Dlatego też w celu właściwej klasyfikacji cukrzycy wskazanajest ocena funkcji wydzielniczej komórek B jak i miana przeciwciał antyGAD65.

  Streszczenie angielskie: It is well known that classification of diabetes in the group of patients aged 25-55 years, particularly not obese, is a difficult clinical problem. The aim of the study was to estimate clinical status of the investigated group and evaluate biochemical features based on positive titers of humoral immunological markers in the development of diabetes mellitus. We studied 31 non obese, newly diagnosed patients (means BMI 26 kg/mý), mean age - 41.6 ń 11.1 years, mean duration of diabetes mellitus was 11.4 ń 21.8 months. Nearly 50 p.c. of the patients aged 25-55 years showed presence of humoral immunological markers, which suggests high prevalence of autoimmunological diabetes. These patients have a lower reserve of endogen insulin secretion. The evaluation at both B-cell secretory capacity and markers of autoimmunity is recomended to provide a proper classification.


  10/14

  Tytuł oryginału: Migotanie przedsionków - problem interdyscyplinarny - retrospektywna analiza etiologii ze szczególnym uwzględnieniem chorób tarczycy.
  Tytuł angielski: Atrial fibrillation - still an important problem - retrospective etiology analysis, including thyroid diseases and hyperthyroidism.
  Autorzy: Szepietowska Barbara, Zonenberg Anna, Szelachowska Małgorzata, Mazuruk Elżbieta, Modzelewska Anna, Rybaczuk Mikołaj, Kinalska Ida
  Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (3) s.285-292, il., tab., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,167

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Migotanie przedsionków (AF) jest najpowszechniej występującym zaburzeniem rytmu. Pojawia się w przebieg wielu różnych chorób zarówno dotyczących serca jak też ogólnoustrojowych zaburzeń, a jego leczenie i profilaktyka powikłań jest poważnym problemem klinicznym. Celem pracy była analiza przyczyn oraz chorób współistnniejących z migotaniem przedsionków leczonych w Klinice Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnątrznych AM w Białymstoku. Analizowano dokumentację medyczną 450 pacjentów, co stanowi 86 proc. osób hospitalizowanych z tym zaburzeniem rytmu serca w latach 1993-2001. Materiał badany stanowiły osoby w wieku od 22 do 98 lat, średnio: 67,6 ń 11,1 lat. W kolejnych latach zaobserwowano wzrost liczby pacjentów hispotalizowanych z AF z jednoczesnym, niewielkim obniżeniem się średniej wieku pacjentów, natomiast w podgrupie osób z chorobami tarczycy średnia wieku była niższa o 4,5 roku. Analizowano występowanie schorzeń u pacjentow z AF i tak: nadciśnienie tętnicze wykazano u 58,6 proc. badanych, chorobę niedokrwienną serca u 53,3 proc., wadę zastawkową serca u 17,3 proc. Choroby tarczycy stwierdzono u 45,5 proc. badanych, w tym 51 proc. osób posiadało jawną lub utajoną nadczynność tarczycy. Porównując ilość pacjentów z chorobą Graves-Basedowa i towarzyszącym migotaniem przedsionków stwierdzono znamienny wzrost hospitalizowanych z tych powodów po 1997 roku (0,8 p.c. vs. 4,6 p.c. 0,05). Obserwowano zmianę profilu chorób towarzyszących migotaniu przedsionków. Od 1997 roku, w kolejnych latach stwierdzono istotny wzrost zaburzeń funkcji tarczycy...

  Streszczenie angielskie: Atrial fibrillation is common arrythmia, resulting in increased cardiovascular morbidity and mortality. The incidence of AF increase with age. After the age of 65, AF concerns of 4 p.c. of population. We report the baseline characteristics of 450 patients, admitted to the Department of Endocrinology, Diabetology, and Internal Medicine with atrial as either the main or a co-existing cause of hospitalization in 1993-2001 years. That group stood for 86 p.c. of patients with this type of arrythmia at our Department. The mean of age of those patients was 67 ń 11.1 (from 22 to 98 with 41.3 p.c.) of males. We observed an increase in the number of patients with AF in subsequent years, especially in the elderly. Hypertension was present in 58.6 p.c. Coronary artery disease was present in 53.3, vulvular heart disease - 17.3 p.c. Thyroid disease was in 45.5 of patients and 51 p.c. of them presented with clinical or subclinical hyperthyroidism. In the subsequent years, the profile of co-existing disease changed. From 1997, we observed an increased number of patients with thryoid disease and hyperthyroidism. It could have been an effect of either iodine prophylaxis, started in Poland at the begining of 1997 or of widespread medical treatment, consisting in iodine administration. In the investigated group, thyroid disease and hyperthyroidism were important causes of AF, demomnstrating a rising tendency in consecutive years.


  11/14

  Tytuł oryginału: Wpływ wprowadzenia obowiązkowego jodowania soli kuchennej na epidemiologię chorób tarczycy oceniany w populacji dziecięcej województwa podlaskiego.
  Tytuł angielski: Effects of the implemented kitchen salt iodisation programme on the epidemiology of thyroid diseases in the population of the schoolchildren in the Podlaski Voivodship.
  Autorzy: Zonenberg Anna, Brzozowska Małgorzata, Krętowski Adam, Szelachowska Małgorzata, Borawski Jacek, Rybaczuk Mikołaj, Kinalska Ida
  Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (3) s.313-323, il., tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,167

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dzieci 2-5 r.ż.

  Streszczenie polskie: Badania epidemiologiczne przeprowadzone w regionie północno wschodnim Polski w latach 1983-1992 zakwalifikowały go do obszarów o umiarkowanym niedoborze jodu. Przyczyniło się do tego zaprzestanie w 1980 roku z przyczyn ekonomicznych obowiązkowego jodowanaia soli kuchennej w Polsce do którego powrócono ponownie w 1997 roku. Badania przeprowadzono w maju 1999 roku. Objęto nim grupę 739 dzieci (356 dziewczynek i 383 chłopców) w wieku 7-13 lat (średnia wieku - 10,24 ń 2,02, Me - 9,8) z losowo wybranych szkół podstawowych - 2 miejskich i 2 wiejskich. Podzielono ją na 4 podgrupy w zależności od wieku: dzieci poniżej 8 lat, 9-10 lat, 11-12 lat. U wszystkich badanych wypełniono ankietę i przeprowadzono badanie przedmiotowe, które obejmowało pomiar masy ciała, wzrost, oraz palpacyjną ocenę gruczołu tarczowego. W każdym przypadku wykonano usg tarczycy. Oznaczono stężenie jodu w moczu metodą kataliczną Sanedell - Kolthoffa w losowo wybranych próbkach moczu oraz poziom hTSH, fT4 i przeciwciał przeciwtarczycowych w surowicy. W wykonanych badaniach powiększenie tarczycy obserwowano u 69 dzieci (9,34 proc.). Częściej występowało ono w grupie dzieci miejskich - 11 proc. niż wiejskich - 7,7 proc. U 1,76 proc. badanych stwierdzono wole guzkowe. Średnie stężenie jodu w moczu wynosiło 141,9 ń 43,7 ćg/l (Me - 135 ćg/l; min 54 ćg/l; max - 345 ćg/l). Przeprowadzpone badanie epidemiologiczne wykazało stężeania jodu w moczu poniżej wartości referencyjnych u 14,34 proc. badanych (15,15 proc. ...

  Streszczenie angielskie: An epidemiological survey, which was carried out in the North-Eastern region of Poland in 1983-1992, revealed the presence of moderate goitre endemy. The observed deterioration of the endemic situation probably resulted from the cessation of obligatory iodination of kitchen salt in Poland in 1980, which was re-introduced in 1997. This investigation was carried out in May 1999. A group of 739 children (356 girls and 383 boys) aged between 7 and 13 years (mean - 10.24 ń 2.02, Me - 9.8) from 2 rural and 2 urban schools, were included into the study. The examined children were divided into four age groups: children under 8, aged 9-10 yrs, 11-12 yrs, over 13 yers. They filled in our questionnaires and reported for physical examination. Mesurements of body weight and height, together with estimations of thyroid size by palpation and by USG were performed in each case. Iodine concentration was determined with the cerium-arsenic method in randomly voided samples of urine. Serum TSH and FT4, as well as those of antimicrosomall autoantibodies (ATM) were also measured. In 10.29 of the examined children (69 out of 739 children), goitre was found, being more frequent in urban children (10.98 p.c.) than in the rural group (7.73 p.w.), while nodular goitre occurred in 1.76 p.c. of all goitre-affected children. The mean iodine concentration in urine was 141.90 ćg/l ń 43.71 (Me-135 ć.l; min - 54 ćg/l; max - 345 ćg/l). That epidemiological study indicated a low concentration of iodine ...


  12/14

  Tytuł oryginału: Wybrane zaburzenia immunopatologii cukrzycy.
  Tytuł angielski: Immunological disturbances in diabetes mellitus.
  Autorzy: Kinalska Ida, Szelachowska Małgorzata
  Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (3) s.343-355, bibliogr. 59 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,167

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • immunologia
 • endokrynologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Cukrzyca typu 1 to choroba o podłożu autoimmunologicznym, występująca u osób genetycznie predysponowanych. Markerami genetycznymi ryzyka rozowoju tej choroby są allele HLA DQA1*0301-DQBI*0302, szczególnie u krewnych I stopnia osób chorych. Za wczesne markery immunologiczne uszkodzenia komórek beta uważa się autoprzeciwciała przeciwko antygenom trzustkowym: przeciwwyspowe (ICA), przeciwinsulinowe (IAA), przeciwko dekarboksylazie kwasu glutaminowego (anty-GAD oraz przeciwko fosfatazie tyrozyny białkowej (IA-2). Stwierdzenie obecności autoprzeciwciał ułatwia również prawidłową klasyfikacje cukrzycy (typ 2 a LADA) oraz pośrednio umożliwia przewidywanie czasu włączenia insulinoterapii u chorych na cukrzycę typu 2.

  Streszczenie angielskie: Type 1 diabetes is a chronic autoimmune disorder in genetically susceptible individuals. The HLA DQA1*0301-DQB1*0302 alleles are genetic factors and rare associated with high risk of developing diabetes mellitus type 1, especially in first-degree relatives. Autoantibodies to pancreatic islet cell antigens: islet cell antibody - (ICA), insulin autoantibody - (IAA), anti-glutamic acid decarboxylase antibody - anti-GAD) and protein tyrosine phosphatase-2 antibody - (IA-2) are immunological predictive markers of type 1 diabetes. The observation of the presence of these autoantibodies is a useful predictor for the correct disease classification at its clinical onset (type 2 and LADA) and, indirectly, for the determination of the time point for insulin therapy application in patients with type 2 diabetes.


  13/14

  Tytuł oryginału: Wpływ zastosowania analogu insuliny ludzkiej na wybrane parametry układu utleniacze/przeciwutleniacze u chorych na cukrzycę typu 1 : praca doktorska
  Autorzy: Saeid Abdelrazek, Szelachowska Małgorzata (promot.).; Akademia Medyczna Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych w Białymstoku
  Źródło: 2002, [1], 81 k. : il., tab., bibliogr. 159 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20556

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  14/14

  Tytuł oryginału: Tiazolidinediony a insulinooporność.
  Tytuł angielski: Thiazolidinediones and insulin resistance.
  Autorzy: Modzelewska Anna, Szelachowska Małgorzata, Zonenberg Anna, Kinalska Ida
  Źródło: Diabetol. Prakt. 2002: 3 (4) s.219-225, bibliogr. 42 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,630

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • farmacja
 • toksykologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Tiazolidinediony są stosunkowo nową grupą leków przeciwcukrzycowych, które zwiększają wrażliwość na insulinę tkanek wątroby, komórek tłuszczowych i mięśni, a w efekcie poprawiają obwodowe zużycie glukozy. Głównym mechanizmem ich działania jest pobudzanie jądrowego receptora aktywowanego proliferatorem peroksysomów PPARgamma (agoniści PPARgamma). Receptor ten kontroluje różnicowanie adipocytów, magazynowanie tłuszczów i wrażliwość na insulinę. Tiazolidinediony wpływają na proliferację komórek i parametry gospodarki lipidowej, zwiększają beztłuszczową masę ciała, a zmniejszają całkowitą zawartość tkanki tłuszczowej w organizmie oraz ekspresję leptyny i czynnika nekrotyzującego guza (TNF-alfa, tumor nercosis factor).

  Streszczenie angielskie: Thiazolidenediones - insulin sensitisers - are a relatively new class of antidiabetic agents which enhance sensitivity to insulin in the liver, adipose tissue and muscles, resulting in improved insulin-mediated glucose disposal. They works through activation of the peroxisome proliferator - activated receptor g, a nuclear receptor that expression of several genes involved in metabolism. This receptor controls adipocyte differentiation, lipid storage and insulin sensitization. Thiazolidinediones have effects on cell proliferation and tumorigenesis. Gliatazones have influence on lipids parameters, increase lean body mass and decrease total body fat. They reduce expression of leptin and tumor necrosis factor.

  stosując format: