Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SZELĄG
Liczba odnalezionych rekordów: 8Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/8

Tytuł oryginału: Lack of the influence of betahistine administered intragastrically on food intake in rats.
Tytuł polski: Brak wpływu betahistyny podanej dożołądkowo na pobór pokarmu u szczurów.
Autorzy: Szeląg Adam, Trocha Małgorzata, Merwid-Ląd Anna, Szaliński Marek, Fereniec-Gołębiewska Lidia
Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (3) s.293-300, tab., bibliogr. 21 poz., streszcz.
Sygnatura GBL: 313,451

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. W podwzgórzu histamina wpływa na różne funkcje, m.in. na spożywanie pokarmu. Betahistyna (antagonista receptora H3 i agonista receptora H1), podana dootrzewnowo (i.p.), w sposób zależny od dawki obniża spożycie pokarmu znacząco statystycznie. Cel pracy. Ocena wpływu betahistyny podanej dożołądkowo, samej oraz jednocześnie z omeprazolem, na spożycie pokarmu. Prawdopodobnie wzrost wydzielania kwasu solnego po podaniu betahistyny hamuje jej działanie ośrodkowe. Omeprazol hamuje wydzielanie soku żołądkowego. Materiał i metody. Doświadczenie przeprowadzono na czterech grupach szczurów, samcach szczepu Wistar. Pierwsza grupa to szczury niegłodzone, druga - przyzwyczajone do "smacznej" diety, trzecia - głodzone jednorazowo przez 20 godnin i czwarta - głodzone po 20 godzin przez 10 dni. We wszystkich grupach betahistyna była podawana w dawce 48 mg/kg dożołądkowo, a omeprazol w dawce 150 ćg/kg podskórnie. Spożycie pokarmu oceniano po 1, 2, 4 i 24 godzinach po podaniu betahistyny w pierwszej grupie szczurów, po 1, 2 i 4 godzinie w grupach szczurów głodzonych oraz po godzinie w grupie szczurów przyzwyczajonych do "smacznej" diety. Wyniki. We wszystkich grupach betahistyna podana dożołądkowo w dawce 48 mg/kg nie miała wpływu na pobór pokarmu. Wnioski. W przeciwieństwie do poprzednich badań, w których betahistyna podana dootrzewnowo znacząco obniżała spożycie pokarmu, w obecnym doświadczeniu po podaniu dożołądkowym nie wykazywała takiego działania, nawet po ...

  Streszczenie angielskie: In the hypothalamus histamine influences various functions, such as feeding. Betahistine (H3-receptors antagoist and H1-receptors agonist), given intraperitoneally (i.p.), significantly decreased food intake in rats in a dose-dependent manner. Objectives. The aim of this study was to assess the influence of betahistine administered intragastrically, alone or with a proton pump inhibitor (omeprazole) on the inhibition of food intake. The stimulation of gastric acid secretion by betahistine inhibits central anorectic activity of this drug. Omeprazole inhibits secretion of hydrochloric acid. material and methods. The experiments were carried out on four groups of male Wistar rats. The first one was on a normal diet, the second was accustomed to "tasty" food, the third was fasted for 20 hours and the fourth group was fasted for 20 hours for ten days. In all examined groups betahistine was administered at a dose of 48 mg/kg intragastrically and omeprazole at a dose 150 ćg/kg subcutanecously. The food consumption was measured after 1, 2, 4 and 24 hours afte betahistine administration in the group of rats on normal diet, after 1, 2 and 4 hours in the group of rats fasted (both methods) and after 1 hour in the group accustomed to "tasty" food. Results. In all groups of rats betahistine administered intragastrically in 48 mg/kg dose did not have any influence on food intake. Conclusion. Contrary to previous study in which betahistine, given intraperitoneally, significantly ...


  2/8

  Tytuł oryginału: Receptory histaminowe w żeńskim narządzie rodnym.
  Tytuł angielski: Histamine receptors in the female reproductive system. P.1: The role of the mast cells and histamine in female reproductive system.
  Autorzy: Szeląg Adam, Merwid-Ląd Anna, Trocha Małgorzata
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (7) s.627-635, bibliogr. 45 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Histamina występuje w wielu tkanakch organizmu i wywiera swoje działanie poprzez trzy typy receptorów histaminowych: H1, H2 i H3. W tkankach obwodowych zmagazynowana jest głównie w komórkach tucznych (MC), których obecność wykazano również w macicach ssaków. W macicy ludzkiej większość MC zlokalizowana jest w pobliżu komórek mięśni gładkich, co może wskazywać na ich rolę w odnowie tkanki macicznej podczas cyklu miesiączkowego. Ilość i aktywność MC jest związana ze stanem hormonalnym organizmu.

  Streszczenie angielskie: Histamine isolated from many different tissues, acts via three types of histamine receptors: H1, H2 and H3. In peripheral tissues histamine is mainly stored in mast cells (MC). Presence of mast cells was proved also in mammals' uteri. In human uterus the majority of mast cells ate located close to smooth muscle cells. It might indicate that MC plays a role in tissue remodelling during the menstrual cycle. The quantity and activity of mast cells is in connection with hormonal status of the organism. Although there are some differences, human uterine mast cells are similar to the mast cells isolated from other tissues. It is suggested that histamine is important for normal ovulation, blastocyst implantation, placental blood flow regulation, lactation and contractile activity of uterus. Histamine may also play a role in pathological processes such as pre-eclampsia or preterm delivery. The participation of mast cells and histamine in blastocyst implantation is very controversial. In W/Wv mice (without mast cells) normal implantation was observed. It denies the main role of mast cells in this process but dos not exclude histamine action. In mice the major source of histamine are uterine epithelial cells during early pregnancy. The influence of cytopkines on blastocyst implantation and the role of histamine in cytokines release from the uterine mast cells are also very unclear.


  3/8

  Tytuł oryginału: Receptory histaminowe w żeńskim narządzie rodnym.
  Tytuł angielski: Histamine receptors in the female reproductive system. P. 2: The role of histamine in the placenta. Histamine receptors and the uterus contractility.
  Autorzy: Szeląg Adam, Merwid-Ląd Anna, Trocha Małgorzata
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (7) s.636-644, bibliogr. 39 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Obecność komórek tucznych wykazano nie tylko w macicy, ale również w łożysku. Wydzielane przez te komórki mediatory mogą odgrywać rolę w utrzymaniu prawidłowego przepływu krwi przez łożysko, regulacji ciśnienia tętniczego czy też mieć znaczenie w procesach patologicznych takich jak stan przedrzucawkowy. Sugeryje się również udział histaminy pochodzącej z łożyskowych komórek tucznych w regulacji czynności skurczowej macicy podczas prawidłowego porodu o czasie jak i porodu przedwczesnego. Istnieje bowiem korelacja pomiędzy ilością histaminy w łożysku a występowaniem (bądź nie) akcji skurczowej. Histamina kurczy fragmenty tkanki macicznej większości ssaków poprzez aktywację receptorów H1, ale u niektórych gatunków np. szczur, dominującą odpowiedzią macicy na histaminę jest jej rozkurcz (poprzez aktywację receptorów H2). U ludzi dominującą reakcją macicy na histaminę jest skurcz. Rozkurcz fragmentów ludzkiej tkanki macicznej można uzyskać dopiero po zablokowaniu receptorów H1, chociaż niektórzy agoniści receptora H2 (dimapryt) indukują rozkurcz bez wcześniejszego zablokowania receptorów H. Stan hormonalny (dominacja estrogenów lub progestagenów) również ma wpływ na aktywność skurczową macicy. Nie jest wyjaśniona do końca ani obecność receptorów H3 na włóknach mięśnia macicy ludzkiej, ani ich ewentualna rola w regulacji czynności żeńskiego narządu rodnego. Wyniki badań na zwierzętach sugerują brak tych receptorów zarówno na komórkach mięśni gładkich, jak i na ...

  Streszczenie angielskie: The presence of the mast cells was confirmed not only in the uterus but also in the placental tissue. Mediators released from the placental mast cells may play a role in regulation of placental blood flow and normal blood pressure. Processes such uptake and clearance of vasoactive mediators may be upset in those women who developed pre-eclampsia. Histamine released from the placental mast cells may be involved in the mechanism controling myometrium contractility during the labour at term and preterm delivery. There is a correlation between the level of placental histamine and presence (or not) uterus contractility. Histamine produce a contractile response in isolated myometrial strips, in the majority of mammals, via H1 histamine receptors activation, but in some species e.g. rat, predominant response of uterus is relaxation (via H2 histamine receptors activation). Predominant response of the human uterus to histamine is contaction. Relaxation of human myometrial strips may be evoked after earlier usage of H1 receptors antagonists, although some H2 receptors agonists (e.g. dimaprit) induce the relaxation of human uterus without H1 receptors antagonists. Myometrium contractile activity is under control of sexual hormones. Neither the presence of H3 histamine receptors on the human myometrial smooth cells nor its role in the female reproductive system regulation was proved. Lack of the functional H3 receptors either on the smooth muscle cells or neuronal components of ...


  4/8

  Tytuł oryginału: Temporal order judgement for auditory and visual stimuli.
  Autorzy: Kanabus Magdalena, Szeląg Elżbieta, Rojek Ewa, P”ppel Ernst
  Źródło: Acta Neurobiol. Exp. 2002: 62 (4) s.263-270, il., tab., bibliogr. s. 269-270
  Sygnatura GBL: 302,090

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The ability to perceive tempral order for pairs of auditory and visual stimuli was investigated in 12 volunteers. They were asked to make judgements about the order of presented stimuli by pressing two response buttons in a certain order. The performance on auditory and visual tests was studied in relation to the Inter-Stimulus-Interval (ISI), which varied from 5 to 500 ms. In general, the level of performance was similar for the two modalities and the criterion of 75 p.c. of correct responses was rreached at ISI longer than 40 ms, independently of the modality. These findings are consistent with previous research. However, at ISI of 5 ms, a significantly higher level of correctness was observed for the auditory than visual task. Such a tendency was also observed for ISIs of 10, 20 and 40 ms. Better processing in the auditory compared to the visual task at shorter ISIs may result from a different kind of transduction mechanism at the level of receptive cells in each modality. Alternatively, subjects may use two different kinds of response strategies in the auditory modality, only one being comparable to the response strategy in the visual modality.


  5/8

  Tytuł oryginału: Porównanie metod oznaczania miana ziela konwalii majowej (Convallaria maialis Linn‚) zawartych w Farmakopei Polskiej IV i Deutsches Arzneibuch 10.
  Tytuł angielski: The comparison of the biological assay of Convallari maialis glycosides using methods according to Pharmacopoea Polonica IV and Deutsches Arzneibuch 10.
  Autorzy: Szeląg Adam, Magdalan Jan, Burycz Tomasz, Rutkowska Maria, Pieśniewska Małgorzata
  Źródło: Post. Fitoter. 2002: 3 (1/2) s.26-27, tab., bibliogr. 2 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,535

  Streszczenie angielskie: Herbal raw materials contain large numbers of pharmacologicaly active compound with concentrations dependent on climatic zone therefore biological methods are still the preffered ones in their standardization. In Poland pigeons are used for Convallaria glycosides standardization whilst in European Union countries - guinea-pigs. Once Poland has joined European Union, the procedures of biological assay of glycoside preparations will have to be changed. This study aimed to compare the results of biological assay of glycosides contained in the lot of Convallaria maialis herb using methods according to FP IV (on pigeons) and DAB 10 (on guinea-pigs). No major differences between the results of the experiments carried out on pigeons and guinea-pigs were identified during the study which indicates that both methods show similar sensitivity. The method according to FP IV simpler and does not require specialist equipment.


  6/8

  Tytuł oryginału: Miejscowe powikłania sztucznego odbytu
  Autorzy: Zalewski Bogdan, Szeląg Edwin, Okulczyk Bogna
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 2 - Warszawa, 2002 s.231-234, bibliogr. 15 poz., sum. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  7/8

  Tytuł oryginału: Porównanie metod oznaczania miana ziela konwalii majowej (Convallaria maialis l.) zawartych w Farmakopei Polskiej IV i Deutsches Arzneibuch 10.
  Tytuł angielski: The comparison of the biological assay of Convallaria maialis l. glycosides using methods according to Pharmacopoea Polonica IV and Deutsches Arzneibuch 10.
  Autorzy: Szeląg A., Magdalan J., Burycz T., Rutkowska M., Pieśniewska M.
  Źródło: Herba Pol. 2002: 48 (2) s.89-93, tab., bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 303,599

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie polskie: Ze względu na dużą liczbę związków farmakologicznie czynnych oraz różnice w ich zawartości zależne od strefy klimatycznej, konieczne jest biologiczne mainowanie surowców roślinnych zawierających glikozydy nasercowe. W Polsce do oznaczania miana glikozydów kardenolidowych konwalii stosuje się miareczkowanie wykonywane na gołębiach, zaś w Unii Europejskiej badania te przeprowadza się na świnkach morskich. Przystąpienie Polski do Unii będzie wiązało się z konecznoscią zmiany procedur mianowania glikozydów nasercowych. Celem badań było porównanie wyników oznaczenia miana glikozydów zawartych w partii ziela konwalii majowej metodami opisanymi w FP IV (na gołębiach) oraz DAB 10 (na świnkach morskich). Porównując wyniki badań przeprowadzonych na gołębiach i na świnakch morskich nie stwierdzono istotnych różnic w mianie równoważności względem wzorca konwalatoksyny (W), co wskazuje, że obie metody cechuje podobna czułość. Metoda zawarta w FP IV jest prostsza i nie wymaga specjalistycznego oprzyrządowania.

  Streszczenie angielskie: Herbal raw materials contain large numbers of pharmacologically active compounds with concentrations dependant on climatic zone therefore biological methods ar estill the preffered ones in their standardization. In Poland pigeons are used for Convallaria glycosides standardization whilst in European Union countires - guinea-pigs. Once Poland has joined European Union, the procedures of biological assay of glycoside preparations will have to be changed. This study aimed to compare the results of biological assay of glycosides contained in the lot of Convallaria maialis herb using methods according to FP IV (on pigeons) and DAB 10 (on guine-a-pigs). No major differences between teh results of the experiments carried out on pigeons and guinea-pigs were identified during the study which indicateds that both methods show similar sensitivity. The methods according to FP IV is simpler and does not require speicalist equipment.


  8/8

  Tytuł oryginału: Alergia na nikiel - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Allergy to nickel - case report.
  Autorzy: Szeląg Janina
  Źródło: Dent. Med. Probl. 2002: 39 (2) s.309-312, il., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,665

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W artykule przedstawiono problemy związane z leczeniem ortodontycznym pacjentki uczulonej na nikiel. Praca zawiera również dane na podstawie piśmiennictwa dotyczące częstości wrażliwości na nikiel w populacji, charakteryzuje ten typ alergii i omawia jej obraz kliniczny. Proponuje również, na podstawie obserwacji własnych, model ortodontycznego postępowania u pacjentów wrażliwych na nikiel.

  Streszczenie angielskie: The authors describes problems connected with ortodontic treatment of patient allergic to nikel. Case report contain the data leaned on literatur review concerning frequency of sensitivity to nickel in population, characterizes this type of allergy and discuses patient's clinical situation. Basing on own experience the author suggests, orthodontic treatment protocol of patients allergic to nickel.

  stosując format: