Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SZEFER
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Ocena jakości zdrowotnej szarłatu (amarantusa).
Tytuł angielski: The health aspects of amaranth.
Autorzy: Gajewska Regina, Lebiedzińska Anna, Malinowska Ewa, Szefer Piotr
Źródło: Rocz. Państ. Zakł. Hig. 2002: 53 (2) s.141-147, tab., bibliogr. 26 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,906

Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Streszczenie polskie: Oznaczono zawartość składników odżywczych oraz określono wartość energetyczną trzech produktów z szarłatu (nasiona, mąka, i ziarno ekspandowane "popping") dostępnych na krajowym rynku.

  Streszczenie angielskie: The work contains results of determination of protein, fat, carbohydrates, water, ash, energy value, B group vitamins (B1, B2, PP, B6) and minerals (Ca, P, Mg, Fe, Na, K, Cu, Mn, Zn, Co, Ni, Cr, Cd, Pb) in theree products of amaranth. The nutrients components were determined by general approved analytical methods. Vitamins group B were determined using microbiological methods. Minerals like Ca, Mg, Fe, Na, K, Cu, Mn, Zn, Co, Ni, Cr, Cd and Pb were determined using the flame AAS method. Phosphorus was determined spectrophotometrically as phosphates with ammonium molybdate. Mean percentage content of protein, fat, carbohydrates, water and ash in products of amaranth examined (seeds, meal, expanded seeds "popping") were: 13,5 - 14,4; 7,1 - 7,6; 63,8 - 71,7; 3,0 - 12,3; 3,1 - 3,4 respectively; there energy value expressed in Kcal/100 g were 373 - 412. Vitamins content in products of amaranth (mg/100 g) were: 0,019 - 0,029 thiamin; 0,100 - 0,143 riboflavin; 1,02 - 1,20 niacinamide and 0,563 - 0,615 pyridoxin. The levels (mg/100 g) of minerals were as follow: 204 - 223 Ca; 712 - 792 P; 8,3 - 9,7 Fe; 200 - 235 Mg; 2,9 - 3,1 Zn; 1,03 - 1,38 Cu; 3,78 - 4,54 Mn; 6,30 - 8,42 Na; 318 - 337 K; 0,040 - 0,055 Cr; 0,185 - 0,292 Ni and 0,045 - 0,051 Co. Mean contents of cadmium ranged 5 - 9 ćg/100 g and lead 27 - 35 ćg/100 g in examined products of amaranth.


  2/5

  Tytuł oryginału: Chemiczna analiza ilościowa
  Autorzy: Wesołowski Marek, Sarrazin-Kledzik Grażyna, Zimna Danuta, Szefer Krystyna, Podfigurna Halina
  Opracowanie edytorskie: Wesołowski Marek (red.).; Akademia Medyczna w Gdańsku
  Wydanie: - Wyd. 2 popr. i uzup
  Źródło: - Gdańsk, AM 2002, [2], 201 s. : il., tab., bibliogr. 13 poz., 25 cm.
  Sygnatura GBL: 735,517


  3/5

  Tytuł oryginału: Rozmieszczenie i wzajemne relacje między metalami śladowymi w tkankach i narządach ssaków morskich z różnych szerokości geograficznych : praca doktorska
  Autorzy: Zdrojewska Izabela, Szefer Piotr (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Zakład Bromatologii w Gdańsku
  Źródło: 2002, 2 cz. (91 k., [44] k. tabl. : il., tab., bibliogr. k. 83-90, maszyn. ; Załącznik : [180] s. : il., tab., bibliogr.)
  Sygnatura GBL: 45/20280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • ochrona środowiska

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta


  4/5

  Tytuł oryginału: Analiza porównawcza rozmieszczenia pierwiastków chemicznych w wybranych przedstawicielach zoobentosu oraz w osadach dennych Zatoki Gdańskiej : praca doktorska
  Autorzy: Kusak Andrzej, Szefer Piotr (promot.).; Akademia Medyczna Wydział Farmaceutyczny, Katedra i zakład Bromatologii w Gdańsku
  Źródło: 2002, 177 k., [74] k. tabl. : il., tab., bibliogr. k. 156-176, maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • in vitro


  5/5

  Tytuł oryginału: Ocena stopnia bioakumulacji i dyskryminacji metali toksycznych w grzybach jadalnych z różnych obszarów Polski : praca doktorska
  Autorzy: Malinowska Ewa, Szefer Piotr (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Zakład Bromatologii w Gdańsku
  Źródło: 2002, [5], 188 k., [30] k. tabl. : il., tab., bibliogr. k. 177-187, maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20078

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • in vitro

  stosując format: