Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SZECHNER
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Syntezy naturalnych i modyfikowanych antybiotyków antracyklinowych ze wspólnego prekursora: 3,4-di-O-acetylo-L-ramnalu.
Tytuł angielski: Syntheses of natural and modified anthracycline antibiotics from a common precursor: 3,4-di-O-acetyl-L-rhamnal.
Autorzy: Grynkiewicz Grzegorz, Achmatowicz Osman, Fokt Iza, Priebe Waldemar, Ramza Jan, Szechner Barbara, Szeja Wiesław
Źródło: Wiad. Chem. 2002: 56 (7/8) s.535-560, il., sum.
Sygnatura GBL: 310,575

Hasła klasyfikacyjne GBL:
  • farmacja
  • onkologia

    Typ dokumentu:
  • praca doświadczalna

    Streszczenie angielskie: While natural anthracycline antibiotics retain their possition of clinically important antitumor drugs despite their serious side effects, much effort is directed towards their improvement by rational structural changes. Most of useful anthracycline antibiotics chemistry is done by dissconnectionmodification approach, followed by de novo glycosidic bond assembly. It is pointed out that 1,2- and 2,3-unsaturated pyranosides constitute an important class of intermediates, useful for synthesis of natural and modified antibiotic aminosugars. Glycals derived from 3-amino-2,3,6-trideoxypyranoses and their 1-O-silylated derivatives are useful glycosyl donors for a variety of alcohols. Also anthracycline antibiotics can be obtained from them in simple preparative procedures which are amenable for scale up and technical process development. Moreover, unsaturated pyranoses from 6-deoxy-L-configurational series are useful chiral precursors for anthracycline aglycons synthesis. Remarkably, various synthetic schemes comprising anthracycline antibiotic sugars, aglycons and new synthetic analogues can be traced down to the single common precursor: 3,4-di-O-acetyl-L-rhamnal, easily obtained from a commodity chemical (raw material in food industry) L-rhamnose.

    stosując format: