Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SZECHIŃSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 7Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/7

Tytuł oryginału: Choroba wieńcowa u chorych na toczeń rumieniowaty układowy.
Tytuł angielski: Ischaemic heart disease in patients with systemic lupus erythematosus.
Autorzy: Saeed Abdulrahman, Szechiński Jacek
Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (3) s.907-913, il., tab., bibliogr. 50 poz.
Sygnatura GBL: 313,501

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/7

  Tytuł oryginału: High levels of osteoprotegerin and soluble receptor activator of nuclear factor kappaB ligand in serum of rheumatoid arthritis patients and their normalization after anti-tumor necrosis factor ŕ treatment.
  Autorzy: Ziółkowska Maria, Kurowska Mariola, Radzikowska Anna, Łuszczykiewicz Grażyna, Wiland Piotr, Dziewczopolski Wojciech, Filipowicz-Sosnowska Anna, Pazdur Jacek, Szechiński Jacek, Kowalczewski Jacek, Rell-Bakalarska Maria, Maśliński Włodzimierz
  Źródło: Arthritis Rheum. 2002: 46 (7) s.1744-1753, il., tab., bibliogr. 32 poz.
  Sygnatura GBL: 305,037

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • reumatologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca opublikowana za granicą
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Objective. To test the hypotheses that 1) proinflammatory cytokines affect osteoprotegerin (OPG) and soluble receptor activator of nuclear factor kappaB ligand (sRANKL) production and therefore the OPG and sRANKL levels differ in rheumatoid arthritis (RA) patients in comparison with healthy individuals; and 2) anti-tumor necrosis factor ŕ (anti-TNFŕ) therapy influences OPG and sRNAKL levels. Methods. Sera were obtained from healthy individuals or RA patients receiving the combination of infliximab and methotrexate. Peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) and synovial fluid mononuclear cells (SFMCs) were isolated from RA patients. Fibroblast-like synoviocytes (FLS) were isolated from synovial tissue obtained at total knee replacement in RA patients. Supernatants from cells stimulated with cytokines were collected after culture in vitro. Concentrations of OPG and sRANKL were determined by enzymelinked immunosorbent assays. Results. A strong positive correlation between OPG concentration and age was observed in healthy individuals but not in RA patients. The OPG and sRANKL levels were higher in RA patients than in healthy controls. Cultured FLS spontaneously secreted much higher amounts of OPG than PBMCs or SFMCs. Proinflammatory cytokines enhanced OPG production. Anti-TNFŕ treatment resulted in the normalization of serum OPG and sRANKL levels in RA patients without influencing the OPG:sRANKL ratio. Conclusion. Although higher serum levels of OPG and sRANKL are present in RA patients than in healthy individuals, the ratio of OPG:sRANKL is similar. There is an age-dependent increase of OPG but not sRANKL levels in healthy subjects. Anti-TNFŕ treatment results in the normalization of elevated levels of OPG and sRANKL in RA patients.


  3/7

  Tytuł oryginału: Rekomendacje stosowania blokerów TNF-alfa u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów.
  Tytuł angielski: The recomendation of anti-TNF drugs in the treatment of patients with rheumatoid arthritis.
  Autorzy: Filipowicz-Sosnowska Anna, Kucharz Eugeniusz J., Maśliński Włodzimierz, Musiej-Nowakowska Elżbieta, Pazdur Jacek, Romicka Anna M., Szczepański Leszek, Szechiński Jacek, Wiland Piotr, Zimmermann-Górska Irena, Zubrzycka-Sienkiewicz Anna
  Źródło: Reumatologia 2002: 40 (4) s.216-221, bibliogr. 38 poz. - 5 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Lubelskie dni reumatologiczne Krasiczyn 16-18.05. 2002
  Sygnatura GBL: 304,900

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • reumatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  4/7

  Tytuł oryginału: Opis przypadku psychozy u pacjentki z rozpoznaniem tocznia rumieniowatego układowego i zespołu Sj”grena.
  Tytuł angielski: Case report on psychosis in a patient with lupus erythematosus and Sj”gren's syndrome.
  Autorzy: Szechiński Marcin, Szewczuk-Bogusławska Monika
  Źródło: Pol. Med. Rodz. 2002: 4 (4) s.399-402, bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,549

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • psychiatria i psychologia
 • reumatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono opis przypadku i historię choroby pacjentki Kliniki Psychiatrii we Wrocławiu, Kliniki Dermatologii i Wenerologii we Wrocławiu oraz Oddziału Reumatologicznego Wojewódzkiego Szpitala im. Babińskiego we Wrocławiu. U pacjentki rozpoznano toczeń rumieniowaty układowy, zespół Sj”grena oraz organiczne zaburzenie urojeniowe podobne do schizofrenii. Ponadto praca zawiera krótkie informacje na temat zaburzeń psychicznych, a zwłaszcza psychotycznych w toczniu rumienowatym układowym i zespole Sj”grena.

  Streszczenie angielskie: The paper presents the case of patient who was diagnosed with lupus erythematosus, Sj”gren's syndrome and psychosis, treated at psychiatric, rheumatologic and dermatologic wards. Information about epidemiology, etiology and therapy of psychiatric disorders associated with lupus erythematosus and Sj”gren's syndrome are included.


  5/7

  Tytuł oryginału: Porównanie skuteczności i bezpieczeństwa wielokrotnych dożylnych infuzji monoklonalnego przeciwciała przeciwko TNF-alfa (Remicade) skojarzonych z metotreksatem z łączonym leczeniem aurotiomalatem sodu i metylprednizolonem podawanymi domięśniowo pacjentom z reumatoidalnym zapaleniem stawów.
  Tytuł angielski: Analysis of efficacy and safety of multiple intravenous infusion of anti-tumour necrosis factor-alpha monoclonal antibody (Remicade) combined with methotrexate compared with sodium aurothiomalate and intramuscular depot methylrpednisolone in rheumatoid arthritis.
  Autorzy: Wiland Piotr, Głowska Agnieszka, Chlebicki Arkadiusz, Szechiński Jacek
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (5) s.1055-1063, tab., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • reumatologia
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Porównywano skuteczność i aspekty bezpieczeństwa terapii skojarzonej dożylnymi influzjami monoklonalego przeciwciała przeciwko TNF-alfa (Remicade) skojarzonymi z metotreksatem (MTX) z kombinowanym leczeniem aurotiomalatem sodu i metylprednizolonem podawanymi domięśniowo pacjentom z reumatoidalnym zapaleniem stawów. Określano również szybkość uzyskania korzystnej odpowiedzi leczniczej w obu grupach terapeutycznych. Efekty leczenia 36 chorych, którzy otrzymywali domięśniowo aurotiomalat sodowy jednocześnie z iniekcjami metylprednisolonu w tygodniu 0, 4, 8 i 12 w uzupełnieniu leczenia złotem były porównywane w analizie retrospektywnej ze skutecznością leczenia 32 chorych, którzy zaczęli otrzymywać dożylne infuzje infliximabu, przeciwciała monoklonalnego przeciwko TNF-alfa (Remicade), skojarzone z MTX w stabilnej dawce. Efektywność terapii była oceniana za pomoca złożonego indeksu aktywności choroby (DAS 28) oraz pomiaru białka C-reaktywnego (CRP). W tygodniu 2 i 6 obserwowano znacząco większą poprawę w każdym z parametrów aktywności choroby u chorych leczonych infliximabem w porównaniu z chorymi leczonymi solami złota. W 22 tygodniu terapii umiarkowaną lub dobrą odpowiedź na leczenie wg kryteriów EULAR stwierdzono u 91 proc. chorych leczonych infliximabem i MTX, zaś w grupie leczonej solami złota u 58 proc. chorych (p 0,001). Objawy niepożądane występowały częściej u chorych leczonych infliximabem, natomiast odstawienie podawanego leczenia było konieczne tylko w ...

  Streszczenie angielskie: The objective of the paper was compare the effects and tolerability of combined therapy of multiple intravenous infusions of anti-tumour necrosis factor-alfa (TNF-alfa) monoclonal antibody (Remicade) with methotrexate versus treatment with sodium aurothiomalate and intramuscular depot methylprednisolone in rheumatoid arthritis (RA). We investigate also the interval necessary to obtain the improvement in both treatment gorups. 36 patients commencing intramuscular sodium aurothiomalate therapy with intramuscular depot methylprednisolone acetate at weeks 0, 4, 8 and 12 in addition to chrysotherapy were compared in retrospective analysis with 32 patients starting with multiple intravenous infusions of infliximab, anti-TNF-alfa monoclonal antibody (Remicade) and methotrexate at a stable dose. Patients were assessed by composite clinical score (DAS 28) and C-reactive protein during 22 weeks of therapy. At week 2 and 6 a significantly greater percentage of infliximab-treated than gold-treated RA patients achieved improvement in each clinical measurement of disease activity. At 22 week of treatment moderate and good response according to EULAR criteria was achieved in 91 p.c. of infliximab-treated patients and 58 p.c. gold treated patients (p 0,001). Adverse events were more frequently observed in infliximab-treated patients, but only gold-treated patients discontinued treatment because adverse events (2 patients due to proteinuria, 2 patients due to mucocutaneous changes ...


  6/7

  Tytuł oryginału: Wpływ terapii reumatoidalnego zapalenia stawów na stężenie homocysteiny w surowicy : praca doktorska
  Autorzy: Durazińska Anna, Szechiński Jacek (promot.).; Akademia Medyczna Wydział Lekarski, Studia Doktoranckie we Wrocławiu, [Okręgowy Szpital Kolejowy Oddział Chorób Wewnętrznych i Reumatologii we Wrocławiu]
  Źródło: 2002, [5], 63 k., [8] k. tabl. : bibliogr. 219 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20595

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • reumatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  7/7

  Tytuł oryginału: Aktywność reumatoidalnego zapalenia stawów a stężenia wybranych hormonów płciowych w surowicy : praca doktorska
  Autorzy: Sokolik Renata, Szechiński Jacek (promot.).; Akademia Medyczna Wydział Lekarski we Wrocławiu, Okręgowy Szpital Kolejowy [Oddział Chorób Wewnętrznych i Reumatologii] we Wrocławiu
  Źródło: 2002, 96 k., [3] k. tabl. : il., tab., bibliogr. 255 poz., streszcz., maszyn. - m
  Sygnatura GBL: 45/20599

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • reumatologia
 • endokrynologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  stosując format: