Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SZCZYREK
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Procera All-Ceram - system jednolicie ceramicznych uzupełnień stałych.
Tytuł angielski: Procera All-Ceram - all ceramic system for fixed restorations.
Autorzy: Szczyrek Przemysław, Okoński Piotr, Gładkowski Jerzy, Mierzwińska-Nastalska Elżbieta, Spiechowicz Eugeniusz
Źródło: Protet. Stomatol. 2002: 52 (2) s.103-107, il., bibliogr. 21 poz., sum.
Sygnatura GBL: 305,334

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Streszczenie polskie: System Procera został opracowany przez Andersona i wsp. na początku lat 90-tych XX wieku w Szwecji. Materiał ten wykonywany jest z najnowocześniejszej technologii CADD/CAM, w którym projektowanie i wykonanie uzupełnień protetycznych jest wspomagane przez system komputerowy. Autorzy przedstawili w artykule procedurę klinicznego i laboratoryjnego wykonawstwa uzupełnień w systemie Procera. Omówili również na podstawie piśmiennictwa i własnych doświadczeń właściwości materiału Procera.

  Streszczenie angielskie: Procera system was invented by Anderson et all in Sweden at the beginning of 90-thies of XX century. CADD/CAM technology was used in the designing and production of fixed prosthetic appliances made with this material. Clinical and laboratory procedures were presented in this article by the authors. They comments main properties of The Proces system, based on literature and own experiences.


  2/4

  Tytuł oryginału: Zastosowanie Biofunkcjonalnego Systemu Protetycznego (BPS) w rehabilitacji narządu żucia u pacjentów bezzębnych.
  Tytuł angielski: The use of Biofunctional Prosthetic System (BPS) in oral rehabilitation of edentulous patients.
  Autorzy: Okoński Piotr, Niesłuchowska Małgorzata, Siedlecki Maciej, Szczyrek Przemysław, Mierzwińska-Nastalska Elżbieta
  Źródło: Protet. Stomatol. 2002: 52 (4) s.223-227, il., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,334

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Streszczenie polskie: Protezy całkowite są jednymi z najtrudniejszych do wykonania uzupełnieniami protetycznymi. W pracy przedstawiono pierwsze doświadczenia kliniczne związane z zastosowaniem w wykonawstwie protez całkowitych Biofunkcjonalnego Systemu Protetycznego - BPS (Biofunctional Prosthetic System) - firmy Ivocolar. Pierwsze rezultaty klinicznego stosowania systemu BPS wydają się być bardziej obiecujace i godne polecenia.


  3/4

  Tytuł oryginału: Zastosowanie cementu kompozytowego Calibra do osadzania uzupełnień stałych - doniesienie wstepne.
  Tytuł angielski: Application of composite luting cement Calibra to cementation fixed prosthesis - first report.
  Autorzy: Szczyrek Przemysław, Okoński Piotr
  Źródło: Protet. Stomatol. 2002: 52 (4) s.238-240, il., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,334

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono kryteria, którym powinien odpowiadać współczesny cement stomatologiczny. Dokonano szczegółowej oceny kompozytowego cementu Calibra firmy Dentsply. Zwrócono uwagę na właściwości cementu Calibra i możliwości jego zastosowania w praktyce klinicznej. Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że cement Calibra wykazał dobre właściwości adhezyjne i nie stwierdzono szkodliwych działań ubocznych zwiazanych z jego zastosowaniem.


  4/4

  Tytuł oryginału: Struktura i właściwości mechaniczne materiałów ceramicznych w aspekcie wykonawstwa stałych jednolicie ceramicznych uzupełnień protetycznych.
  Tytuł angielski: Structure and mechanical property of ceramic materials in performance all ceramic restorations.
  Autorzy: Szczyrek Przemysław
  Źródło: Protet. Stomatol. 2002: 52 (5) s.280-285, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum. - 19 Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego Jastrzębia Góra 12-13.10. 2001
  Sygnatura GBL: 305,334

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono laboratoryjne badania porównawcze trzech materiałów ceramicznych stosowanych w praktyce: Empress, Empress 2, In-Ceram. Doświadczenia laboratoryjne obejmowały badania mikrostruktury oraz właściwości mechanicznych takich jak: gęstość, porowatość, nasiąkliwość, twardość i odporność na kruche pękanie. Badania właściwości mechanicznych tych materiałów pozwolą określić ich praktyczną przydatność i możliwości zastosowania w wykonawstwie uzupełnień stałych.

  stosując format: