Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SZCZYLIK
Liczba odnalezionych rekordów: 7Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/7

Tytuł oryginału: Chemioterapia systemowa i lokoregionalna pierwotnych nowotworów wątroby : strategie terapii genowych leczenia nowotworów
Autorzy: Szczylik Cezary, Korniluk Jan, Barzał Justyna
Źródło: W: Postępy w chirurgii i transplantacji wątroby : [program, wykłady i streszczenia] - [Warszawa, 2002] s.[51-55], tab. - 3 Międzynarodowe Sympozjum pt. Postępy w chirurgii i transplantacji wątroby Warszawa 22-23.11. 2002
Sygnatura GBL: 735,774

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • gastroenterologia
 • onkologia
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/7

  Tytuł oryginału: Postępy w profilaktyce, diagnostyce i leczeniu nowotworów u nosicielek mutacji BRCA1.
  Tytuł angielski: The latest advances in prophylaxis, diagnosis and tumour treatment in carriers of BRCA1 mutations.
  Autorzy: Górski Bohdan, Jakubowska Anna, Huzarski Tomasz, Gronwald Jacek, Byrski Tomasz, Stawicka Małgorzata, Huzarska Jowita, Menkiszak Janusz, Kowalska Elżbieta, Tołoczko-Grabarek Aleksandra, Zajączek Stanisław, Rzepka-Górska Izabela, Górecka-Szyld Barbara, Wilk Grażyna, Foszczyńska Maria, Uciński Michał, Dębniak Taduesz, Kładny Józef, Mędrek Krzysztof, Masojć Bartosz, Mierzejewski Michał, Siemińska Maria, Raczyński Andrzej, Blachowski Marek, Tarhoni Mariusz, Niepsuj Stanisław, Góźdź Stanisław, Bębenek Marek, Fiszer-Maliszewska Łucja, Płużańska Anna, Haus Olga, Janiszewska Hanna, Mielcarek Sylwester, Rawluk Justyna, Kupryjańczyk Jolanta, Kowalczyk Jerzy R., Miturski Roman, Midro Alina, Zaremba Lech, Posmyk Michał, Szczylik Cezary, Godlewski Dariusz, Urbański Krzysztof, Dębniak Bogusław, Rozmiarek Andrzej, Koc Jan, Szwiec Marek, Czudowska Dorota, Kilar Ewa, Grabowska Ewa, Lener Marcin, Faliński Rafał, Rogalska Stanisława M., Kurzawski Grzegorz, Suchy Janina, Cybulski Cezary, Mackiewicz Andrzej, Grzybowska Ewa, Lubiński Jan
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 supl. 3: Księga pamiątkowa ku czci Pana Profesora dr hab. Kazimierza Duxa (1915-2001) s.123-127, il., tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • genetyka
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Na podstawie danych literaturowych, wyników rejestru Uniwersytetu w Toronto oraz doświadczeń własnych przedstawiono najnowsze osiągnięcia w wykrywaniu nosicielek mutacji BRCA1 oraz w metodach stosowania u nich profilaktyki, wczesnej diagnostyki oraz leczenia dziedziczncyh raków sutka i jajnika/jajowodu.

  Streszczenie angielskie: On teh basis of literature, results of registratory of Toronto and our own data, the latest advances in detection of BRCA1 mutation carriers and in methods of rophylactics, early diagnosis and treatment of hereditary breast and ovarian cancers have been summerized.


  3/7

  Tytuł oryginału: Oligonukleotydy antysensowne w onkologii.
  Tytuł angielski: Antisense oligonucleotides in oncology.
  Autorzy: Pawlak Wojciech Z., Szczylik Cezary
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 supl. 3: Księga pamiątkowa ku czci Pana Profesora dr hab. Kazimierza Duxa (1915-2001) s.151-158, tab., bibliogr. 56 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy dokonano przeglądu najważniejszych doniesień na temat zastosowania oligonukleotydów antysensownych w onkologii doświadczalnej i klinicznej. Zmiany w ekspresji protoonkogenów i genów supresorowych odgrywają kluczową rolę w onkogenezie. Oligonukleotydy antysensowne wybiórczo hamują ekspresję genów docelowych. Kolejno omówiono budowę i mechanizmy działania oligonukleotydów antysensownych, ich zastosowania w onkologii doświadczalnej, a następnie wyniki badań klinicznych.

  Streszczenie angielskie: This review describes general laboratory and clinical studies of antisense oligonucleotides as potential treatments for haematological malignancies and solid tumors. Changes in expression of protooncologenes and tumor suppressor genes play a key rele in oncogenesis. Antisene oligonucleotides can specifically down-regulate gene expression. Structure, mechanisms of aciton, use of these agents in experimental oncology and results of clinical studies are described.


  4/7

  Tytuł oryginału: Chemioterpia wysokodawkowa guzów zarodkowych - koniec czy początek drogi?
  Tytuł angielski: High-dose chemotherapy of germ-cell tumors - is it the end of the road?
  Autorzy: Sarosiek Tomasz, Żołnierek Jakub, Langiewicz Przemysław, Leśniewski-Kmak Krzysztof, Pawlak Wojciech Z., Szczylik Cezary
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (7) s.434, 436-450, il., tab., bibliogr. 71 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • farmacja
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Chemioterapia wysokodawkowa i autologiczny przeszczep szpiku (BMT) lub komórek macierzystych hemopoezy izolowanych z krwi obwodowej (PBSCT), staje się coraz częstszą opcją terapeutyczną w leczeniu ratującym u pacjentów z opornymi na leczenie lub nawrotowymi guzami zarodkowymi (GCT). Leczenie takie może dać ok. 26-57 proc. trwałych, całkowitych remisji, co stanowi pewien postęp w stosunku do tradycyjnej chemioterapii ratującej, która jest w stanie wyleczyć zaledwie 25 proc. takich pacjentów. Również w chemioterapii pierwszego rzutu, u chorych z grupy o złym rokowaniu, zastosowanie takiego intensywnego leczenia powinno dawać nawet o 20 proc. więcej wyleczeń. Takie przynajmniej są wnioski z badań klinicznych II fazy i retrospektywnych analiz porównujących pacjentów leczonych obydwiema metodami (matched-pair analysis). Jednak badania kliniczne III fazy, jak do tej pory nie potwierdziły tej przewagi - ani w przypadku leczenia ratującego, ani chemioterapii pierwszego rzutu. Jakie jest więc w tej chwili miejsce chemioterapii wysokodawkowej i autotransplantacji w leczeniu guzów zarodkowych? Autorzy starają się odpowiedzieć na to pytanie, analizując wyniki opublikowanych badań klinicznych - od pierwszych prób przeprowadzonych jeszcze w latach 70., po zakończone niedawno prospektywne, randomizowane międzynarodowe badanie III fazy IT94. Przedstawiają także własny dorobek - wyniki leczenia chemioterapią wysokodawkową u 15 pacjentów ze źle rokującymi guzami zarodkowymi, którzy ...

  Streszczenie angielskie: High dose chemotherapy supported with autologous bone marrow (BM) or peripheral blood stem cells transplantation (PBSCT) is becoming an increasing considered option for salvage treatment in patients with diesease resistant to platinium-based chemotherapy regimens or recurrent germ cell tumours (GCT). According to published data coming from retrospective matched-pair analyses or pahse I-II clinical trials such approach can produce approximately 26-57 p.c. of durable complete responses. It is a strong promise of certain progress that is going to be achieved in the closest future as we are able to cure inly about 25 p.c. of such patients with standard-dose salvage chemotherapy schedules. The next emerging problem is the treatment of so-called poor prognosis patients who are suffering from non-seminomatous GCT with: mediastinal primary tumour location and/or non-pulmonary visceral metastases and/or with defined elevation in b-HCG/AFP/LDH levels. It seems that the introduction of high dose chemotherapy as the first line treatment for this group of patients should result in a 20 p.c. Increase of cure-rate, when compared to the standard treatment. Although these conclusions can already be drawn from phases II trials, there is a strong need to support them with randomised multi-center phase III clinical trials. However, to date, the phase-III clinical trials had falled to confirm the superiority of high-dose chemotherapy - neither in the salvage nor in the first line ...


  5/7

  Tytuł oryginału: Terapia genowa jako potencjalna strategia leczenia pierwotnego nadciśnienia tętniczego.
  Autorzy: Pawlak Wojciech Z., Szczylik Cezary
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 supl. 1: 5 Sympozjum Sekcji Kardiologii Doświadczalnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego "Nadciśnienie tętnicze" s.I-5 - I-11, tab., bibliogr. 32 poz. - 5 Sympozjum Sekcji Kardiologii Doświadczalnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego pt. Nadciśnienie tętnicze Konstancin 12. 2000
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  6/7

  Tytuł oryginału: Zasady rozpoznawania i leczenia przerzutów nowotworowych do kości.
  Tytuł angielski: Diagnosis and treatment of bone metastases.
  Autorzy: Pawlak Wojciech Z., Szczylik Cezary
  Źródło: Stand. Med. Lek. Rodz. 2002: 3 (10) s.544-553, bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,625

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy omówiono aktualne zasady rozpoznawania i leczenia przerzutów nowotworowych do kości. Omówiono poszczególne etapy procesu diagnostycznego ze szczególnym uwzględnieniem roli badania klinicznego i diagnostyki obrazowej jako podstawowych narzędzi do rozpoznawania przerzutów nowotworowych w układzie kostnym. Przedstawiono różne możliwości terapeutyczne. Zwrócono uwagę na konieczność pilnego rozpoczęcia leczenia w przypadku powikłań (hiperkalcemia, złamania patologiczne, kompresja rdzenia kręgowego). Omówiono rolę dwufosfonianów jako leków mających kluczowe znaczenie w prawidłowym leczeniu chorych z przerzutami do kości. Ponadto omówiono zasady monitorowania odpowiedzi na leczenie.

  Streszczenie angielskie: In the article recommendations about diagnosis and treatment of patients due to bone metastases are presented. The role of medical examination and imaging studies were especially described. Next, the therapeutic modelities are reviewed. The treatment of emergencies and complications (hypercalcemia, pathological fracture, and spinal cord compression) was described. Bisphosphonate therapy as the essential part of metastatic bone disease treatment was reviewed. In addition, estimation of response to treatment was discussed.


  7/7

  Tytuł oryginału: Mechanizmy rozwoju przerzutów nowotworowych do kości - cel dla nowoczesnego leczenia.
  Tytuł angielski: Mechanisms of metastatic bone disease - target for modern treatment.
  Autorzy: Pawlak Wojciech Z., Szczylik Cezary
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (10) s.644, 646-648, 650, 652, il., tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Problem przerzutów nowotworowych do kości dotyczy przede wszystkim chorych z rakiem piersi, prostaty, nerki i płuca. Leczenie przerzutów do kości jest w wielu nowotworach skuteczniejsze w porównaniu z leczeniem choroby uogólnionej o innej lokalizacji. Wpływ na taką sytuację ma wykorzystanie możliwości ingerencji w mechanizmy biologiczne, leżące u podłoża rozwoju i progresji zmian przerzutowych w kościach. Początkowe etapy tworzenia przerzutów są wspólne dla zmian o różnej lokalizacji. Natomiast w fazie inwazji tkanki docelowej i wzrostu przerzutu w kości, podstawowe znaczenie ma zachwianie równowagi pomiędzy działaniem osteoklastów i osteoblastów. Bezpośrednie niszczenie kości przez naciekające komórki nowotworowe ma stosunkowo niewielkie znaczenie. Zarówno w rozwoju osteolizy, jak i w początkowej fazie tworzenia przerzutów o charakterze osteosklerotycznym główna rola w destrukcji tkanki kostnej przypada aktywowanym osteoklastom. Do głównych aktywatorów osteolizy w chorobach nowotworowych należą: białko podobne do parathormonu (PTHrP), interleukina-1, interleukina-6, ligand receptora aktywującego NF-kappaB (RANKL), oraz białko zapalne makrofagów - 1ŕ (MIP-1ŕ). Rolę ochronną przed nadmierną aktywnością RANKL pełni osteoprotegeryna, która działa jako rozpuszczalny receptor wiążący się z RANKL. W rozwijającym się przerzucie wytwarzają się dodatnie sprzężenia zwrotne pmiędzy komórkami nowotworowymi i osteoklastami - komórki nowotworu produkują czynniki aktywujące ...

  Streszczenie angielskie: Bone is the third most common organ subject to by cancer metastases. Breast, prostate, lung and renal cancers metastasize to the bone most frequently. The results of metastatics bone disease treatment are better in comparison to metastases developed in other organs. It is possible by dint of understanding the molecular and cellular mechanisms specially involved in metastases to the bones. The initial stages of metastases formation are similar in tumors with different localization. However, bone invasion is dependent on the imbalance between osteoblast and osteoclast function. Direct destruction of bone by cancer cells is not very important. Activated osteoclasts play a pivotal role in both osteolytic, and initial steps of osteoblasic metastases. There are several most important factors involved in the osteoclast activation in-patients with neoplasia: parathyroid hormone-related protein (PTHrP), interleukin-1 (IL-1), interleukin-6 (IL-6), receptor activator of NF-kappaB ligand (RANKL), and macrophage inflammatory protein-1-alpha (MIP-1ŕ). RANKL activity can be blocked by osteoprotegerin (OPG), its soluble decoy receptor. Several positive feedbacks are made in developed bone metastases: cancer cells secrete osteoclast-activating factors that induce bone resorption, while increased bone resorption releases growth factors enhancing tumor growth. The disruption of this "vicious cycle" is the condition of successful treatment of patients with the metastatic bone disease. ...

  stosując format: