Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SZCZERKOWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: Podstawy genetyki sądowej
Autorzy: Szczerkowska Zofia, Pawłowski Ryszard
Źródło: - Gdańsk, AM 2002, [2], 156 s. : il., tab., bibliogr. 48 poz., 25 cm.
Sygnatura GBL: 735,259

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo
 • genetyka


  2/6

  Tytuł oryginału: Analiza locus HLA-DR metodą PCR-SPP : zastsowanie w medycynie sądowej : praca doktorska
  Autorzy: Wysocka Joanna, Szczerkowska Zofia (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Zakład Medycyny Sądowej w Gadńsku
  Źródło: 2002, [2], 92 k. : il., tab., bibliogr. 133 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19698

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód


  3/6

  Tytuł oryginału: Profesor Stefan Raszeja - w 80-tą rocznicę urodzin.
  Tytuł angielski: Professor Stefan Raszeja - on the occasion of 80-th birthday.
  Autorzy: Szczerkowska Zofia, Jankowski Zbigniew
  Źródło: Arch. Med. Sąd. 2002: 52 (4) s.245-249, il.
  Sygnatura GBL: 304,812

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku
 • historia XXI wieku

  Temat osobowy:
 • Raszeja
 • Stefan 1922-


  4/6

  Tytuł oryginału: Możliwości wykorzystania polimorfizmu locus HLA-DR w identyfikacji osobniczej.
  Tytuł angielski: Application of polymorphism of HLA-DR locus in personal identification.
  Autorzy: Wysocka Joanna, Szczerkowska Zofia
  Źródło: Arch. Med. Sąd. 2002: 52 (4) s.251-259, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,812

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono wyniki badań nad polimorficznym locus HLA-DR. Oceniono przydatność metody PCR-SSP w medycynie sądowej. Analizie poddano DNA wyizolowany z krwi obwodowej, plam krwi i tkanek miękkich (mięśnie szkieletowe, mózg). Do amplifikacji alleli DR metodą PCR-SSP zastosowano komercyjny zestaw odczynników Dynal DR "low resolution". U 228 dorosłych niespokrewnionych osób z terenu Polski północnej wykazano 39 fenotypów HLA-DR spośród 55 możliwych. Badana populacja pozostawała w zgodzie z regułą Hardy-Weinberga. Analiza statystyczna wykazała dużą przydatność locus DR w medycynie sądowej. Allele HLA-DR można było również określić w tkankach miękkich (także dwumiesięcznego płodu) i z nieco gorszym rezultatem w plamach krwi.


  5/6

  Tytuł oryginału: Entomologiczne metody określania czasu śmierci.
  Tytuł angielski: Entomological methods of determining time of death.
  Autorzy: Kaczorowska Elżbieta, Pieśniak Dorota, Szczerkowska Zofia
  Źródło: Arch. Med. Sąd. 2002: 52 (4) s.305-312, bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,812

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono metody entomologiczne pomocne w określaniu czasu zgonu. Opierają się one na znajomości biologii grup stawonogów (ogniw sukcesji) typowych dla poszczególnych etapów rozkładu zwłok oraz na znajomości dlugości cykli rozwojowych gatunków owadów nekrofagicznych.


  6/6

  Tytuł oryginału: Polimorfizm loci VNTR: D5S43, D7S21 i D12S11 w regionie Polski Północnej. Badania populacyjne i rodzinne.
  Tytuł angielski: Polymorphism of the VNTR loci: D5S43, D7S21 i D12S11 in the North Poland. Population and family study.
  Autorzy: Wysocka Joanna, Kapińska Ewa, Szczerkowska Zofia
  Źródło: Ann. Acad. Med. Gedan. 2002: 32 s.119-125, il., tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 702,634

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: