Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SZCZERBA
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Występowanie w jamie ustnej bakterii z rodzajów Micrococcus, Kocuria, Nesterenkonia, Kytococcus i Dermacoccus.
Tytuł angielski: Prevalence of bacteria of the genera Micrococcus, Kocuria, Nesterenkonia, Kytococcus and Dermacoccus in the oral cavity.
Autorzy: Szczerba Izabela, Krzemiński Zbigniew
Źródło: Med. Dośw. 2002: 54 (1) s.29-34, tab., bibliogr. 20 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,458

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Badano częstość występowania i liczebnosć mikrokoków w jamie ustnej osób obu płci w różnym wieku. Stwierdzono, iż drobnoustroje te występują w jamie ustnej jedynie u około połowy badanych osób a ich liczebność w tym środowisku jest niewielka. Przyczyną tej niewielkiej częstości występowania i małej liczebności mikrokoków jest m.in. silna aktywność antagonistyczna fizjol. flory bakteryjnej jamy ustenj w stosunku do tych drobnoustrojów.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to assess the prevalence of different bacteria in the oral cavity. The bacteria were present in the oral cavities of 73 (48,7 p.c.) of 150 individuals. Nesterenkonia halobia, the most frequently isolated species, was found in 20 (27 p.c.) individuals, Micrococcus luteus in 16 (22 p.c.), Kocuria kristinae in 12 (16 p.c.), Kocuria varians in 10 (14 p.c.), Dermacoccus sedentarius in 9 (12 p.c.), Micrococcus lylae in 8 (11 p.c.), and kytococcus nishinomiyaensis in 3 (4 p.c.). Mean counts of these microorganism were relatively low and amounted in log10 CFU/ml saliva for M. luteus 1,87 ń 0,52 for M.lylae 2,03 ń 0,39, for N. halobia 2,14 ń 0,56, for K. kristinae 2,20 ń 0,69, for K. varians 2,19 ń 0,67, for K. nishinomiyaensis 1,72 ń 0,39, and for D. sedentarius 2,27 ń 0,55. The factor limiting the population sizes for these microorganisms was most probably the antagonistic activity of the bacteria living in oral cavity.


  2/4

  Tytuł oryginału: Pięcioletnie wyniki pierwotnej naprawy przepukliny pachwinowej plastyką Shouldice'a.
  Tytuł angielski: Shouldice's primary inguinal hernia repair - 5-year results.
  Autorzy: Szczerba Krzysztof, Kulhawik Jacek, Wylężek Dariusz, Starzewski Jacek Józef, Lorenc Zbigniew
  Opracowanie edytorskie: Dąbrowiecki Stanisław (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (12) s.1157-1162, bibliogr. 11 poz. + bibliogr. 3 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena odległych wyników plastyki przepukliny pachwinowej wykonanej sposobem Shouldice'a w doświadczeniu jednego ośrodka. Materiał i metodyka. Od stycznia 1996 do grudnia 2000 r. wykonano w tutejszej klinice 419 operacji przepukliny pachwionowej sposobem Shouldice'a u 374 chorych (13 kobiet, 361 mężczyzn, śr. wieku 53,1 lat). Wśród operowanych było 45 (12 proc.) przepuklin obustronnych. Przyjęto podział przepuklin wg Schumpelicka: - przepukliny proste (36,5 proc.): M I - 9, M II - 81, M III -63; - przepukliny skośne (59,9 proc): L I - 15, L II - 139, L III - 97; - przepukliny z workiem prostym i skośnym równocześnie, tj. combined hernia (3,5 proc) : C III - 15. Chorzy byli znieczulani przewodowo w 323 (86,3 proc.) przypadkach, ogólnie w 40 (10,6 proc.) przypadkach i w 11 (2,9 proc.) przypadkach zastosowano znieczulenie miejscowe. Wyniki. Powikłania pooperacyjne: nawrót przepukliny 7 (1,7 proc.), krwiak i zakażenie rany 7 (1,7 proc), przejściowy obrzęk jądra 6 (1,4 proc.), przeczulica okolicy pachwinwoej 5 (1,1 proc), wodniak jądra 3 (0,7 proc). Średni czas hospitalizacji chorych to 4 doby, średni okres zwolnienia z pracy wynosił 21 dni, średni okres obserwacji pacjentów wynosił obecnie 30 m-cy. W odległej obserwacji klinicznej u 307 (85 proc.) chorych nie stwierdzono dolegliwości zwiazanych z przebytym zabiegiem, 26 (7,2 proc.) chorych nie zgłosiło się do badań kontrolnych. Wniosek. W materiale tutejszej kliniki uzyskano b. dobre odległe wyniki plastyki przepukliny pachwinowej sposobem Shouldice'a.


  3/4

  Tytuł oryginału: Modelling force application to unstable surroundings
  Autorzy: Kornecki Stefan, Szczerban Emilia
  Źródło: W: Origins of biomechanics : factors of regress and progress - Wrocław, 2002 s.93-95, il., bibliogr. [2] poz. - 13 Międzynarodowe Seminarium pt. Podstawy biomechaniki - czynniki cofania się i postępu Wrocław 05-07.10. 2001
  Sygnatura GBL: 735,614

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska


  4/4

  Tytuł oryginału: Rola pielęgniarek wobec współczesnych wymagań opieki zdrowotnej.
  Autorzy: Szczerbań Jerzy
  Źródło: Ann. Acad. Med. Lodz. 2002: 43 (2) s.14-16 - Konferencja pt. Kształcenie pielęgniarek i położnych wobec przemian społecznych w Polsce i na świecie Warszawa 07.12. 2001
  Sygnatura GBL: 702,574

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  stosując format: