Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SZCZEPKOWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 16Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/16

Tytuł oryginału: Endosonographic assessment of anal fistulas as compared with intraoperative evaluation. Preliminary report.
Tytuł polski: Ocena endosonograficzna przetok odbytu w porównaniu z wynikami badania śródoperacyjnego - doniesienie wstępne.
Autorzy: Sudoł-Szopińska Iwona, Kołodziejczak Małgorzata, Szczepkowski Marek, Jakubowski Wiesław, Grochowicz Maciej
Źródło: Proktologia 2002: 3 (1) s.69-72, 74-76, il., tab., bibliogr. 8 poz., rez. - Tekst równol. w jęz. pol.
Sygnatura GBL: 313,572

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Badanie endosonograficzne kanału odbytu uzupełnione badaniem kontrastowym z użyciem roztworu wody utlenionej wykonano u 12 osób z przetoką odbytu. Wynik badania endosonograficznego porównano z oceną śródoperacyjną. Stwierdzono wysoką zgodność rozpoznań endosonograficznych.

  Streszczenie angielskie: Endoscopic examination of anal canal enhanced by application of hydrogen peroxide was performed in 12 patients with anal fistula. The result of endosonography was compared with with intraoperative findings. High correlation of endosonographic and intraoperative findings was found.


  2/16

  Tytuł oryginału: Rectal cancer - functional outcome and quality of life.
  Tytuł polski: Rak odbytnicy - czynnościowe wyniki leczenia i jakość życia.
  Autorzy: Szczepkowski Marek
  Źródło: Proktologia 2002: 3 (2) s.162-174, tab., bibliogr. 25 poz., streszcz., rez.
  Sygnatura GBL: 313,572

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy było przedstawienie jakości życia pacjentów po operacjach z powodu raka odbytnicy. Przedstawiono analizę porównawczą pacjentów po brzuszno-kroczowej amputacji odbytnicy i chorych po przedniej niskiej resekcji z zachowaniem zwieraczy. W ocenie jakości życia chorych brano pod uwagę następujące elementy: a) funkcjonowanie organizmu i ogólny stan zdrowia (physical functioning); b) stan psychologiczny (psychologic functioning); c) sfera socjalna (praca zawodowa, relacje z osobami bliskimi - rodzina, znajomi, model wypoczynku i rozrywki) (social functioning); d) życie intymne (sexual functioning). W obu grupach pacjentów, zarówno po brzuszno-kroczowym odjęciu odbytnicy, jak i po przedniej niskiej resekcji odbytnicy, występuje znaczące obniżenie jakości ich życia. Pomimo że ogólny stan zdrowia pacjentów w obu grupach w większości przypadków jest dobry (u ponad 60 proc.), nieregularne wypróżnienia i biegunka występują często. Pacjenci ze stomią częściej zgłaszają problemy związane z niekontrolowanym oddawaniem gazów i problemy urologiczne, z kolei chorzy z zachowanymi zwieraczami skarżą się na zaparcia. Pacjenci ze stomią znacznie częściej skarżą się na depresję, poczucie osamotnienia, a nawet rozpaczy z powodu złej samooceny i poczucia niekorzystnej zmiany wyglądu własnego ciała. Poczucie to występuje zwłaszcza u młodych pacjentów, częściej u kobiet. Rak jelita grubego wywołuje zaburzenia socjalne, takie jak niechęć do podjęcia aktywności zawodowej po operacji, ...

  Streszczenie angielskie: The aim of this paper is to present the quality of life of patients operated on for rectal cancer. A comparative analysis of patients after abdominoperineal resection vs. patients after low anterior resection with preservation of sphincters is presented. When assessing the quality of life of patients, the following issues were considered; a) function of the whole organism and general condition (physical functioning); b) psychological well-being (psychological functioning); c) professional activity, relations with relatives and friends, leisure activities (social functioning); d) intimate relations (sexual functioning). In both groups of patients, both after abdominoperineal resection and after low anterior resection, a significant deterioration in the quality of life was noted. In spite of a good general health condition in the majority of cases (over 60 p.c. in both groups), frequent are irregular stools and diarrhoea. Stoma patients complain about uncontrolled passing of gas and urologic problems, while patients with preserved sphincter complain about constipation. Stoma patients significantly more often suffer depression loneliness and even despair due to low self-esteem and feeling of unfavourable change in body appearance. This feeling is present more often in younger patients and in women. Rectal cancer may cause social dysfunction, like reluctance to resume professional activity after surgery, limitation of socialcontacts, change of model of rest and leisure ...


  3/16

  Tytuł oryginału: Short- and long-term escape rhythm characteristics after radiofrequency ablation of the arterioventricular junction.
  Tytuł polski: Rytm zastępczy po ablacji łącza przedsionkowo-komorowego.
  Autorzy: Majewski Jacek, Lelakowski Jacek, Szczepkowski Jacek
  Opracowanie edytorskie: Walczak Franciszek (koment.).
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (8) s.114-124, il., tab., bibliogr. 20 poz. + bibliogr. 3 poz. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background. Radiofrequency (RF) ablation of the atrio-ventricular (a-v) junction is a well-established method of treatment in some patients with atrial tachyarrhythmias and fast ventricualr response, refractory to antiarrhythmic therapy. The drawback of this method is the need for pacemaker implantation and the long-term pacemaker dependency. Aim. To assess the characteristics of spontaneous escape rhythm (ER) examined during long-term follow-upin patients who underwent RF ablation of the a-v node. Methods. The study group consisted of 41 patients (20 males, 21 females, mean age 60.5 ń 11 years) who underwent RF ablation of the a-v junction with subsequent pacemaker implantation in our institution. The characteristics of ER were assessed immediately after the procedure and mean 18.9 ń14.2 months (range 6 - 55 months) later by analysing the spontaneous rhythm during a four second period when the pacemaker was switched off. Results. Immediately after RF ablation ER was present in 35 (85 p.c.) patients compared with 31 (75 p.c.) patients during long-term follow-up (NS). Three subgroups were identified: group A - 7 (17 p.c.) patients, in whom an improvement in ER characteristics was observed (restoration of ER or increase in ER rate by ň 10 beats/min); group B - 22 (54 p.c.) patients with no changes in ER parameters, and group C - 12 (29 p.c.) patients in whom ER disappeared or ER rate was slower by 10 beats/min compared with early post-procedural measurements. Patients from group had interventricular conduction disturbances prior to ablation more frequently than the patients from groups A or B...


  4/16

  Tytuł oryginału: The XIXth Biennial Congress ISUCRS, Osaka, Japan, 14-18 kwietnia 2002 r.
  Opracowanie edytorskie: Szczepkowski Marek (Oprac.).
  Źródło: Proktologia 2002: 3 (3) s.313, il. - 19 Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Akademickich Chirurgów Kolorektalnych Osaka 14-18.04. 2002
  Sygnatura GBL: 313,572

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  5/16

  Tytuł oryginału: Patologia kliniczna jelita grubego wyłączonego z pasażu jelitowego : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Szczepkowski Marek; Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
  Źródło: - Warszawa, CMKP 2002, 91 s. : il., tab., bibliogr. 77 poz., sum., 25 cm.
  Seria: Publikacje Naukowe / Medical Communications
  Sygnatura GBL: 735,063

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  6/16

  Tytuł oryginału: Reliability of endosonography in evaluation of anal fistulae and abscesses.
  Autorzy: Sudoł-Szopińska I[wona], Gęśla J., Jakubowski W[iesław], Noszczyk W[ojciech], Szczepkowski M., Sarti D.
  Źródło: Acta Radiol. 2002: 43 (6) s.599-602, il., tab., bibliogr. 15 poz.
  Sygnatura GBL: 301,623

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Objective: To assess the reliability of anal endosonography (AES) in the diagnosis of anal fistulae and abscesses. Material and Methods: 86 patients with different types of anal fistulae and abscesses were prospectively examined with a 7.0 MHz transducer. Type of anal fistulae, differentiation between simple and complex tracts, and location of their internal openings were defined. In 66 cases with permeable external opening hydrogen peroxide solution was introduced into the fistula tract. Reliability of AES was defined after surgical treatment of all cases. Results: 74 anal fistulae, including 43 transsphincteric, 11 intersphincteric, 6 suprasphincteric, 3 superficial, and 11 ano-vaginal were found on AES. 27 fistulae were complex, and 47 simple fistulae. In 10 patients a coexisting abscess was found; the remaining 12 abscesses were without any fistula. Surgery confirmed the type of anal fistula in patients (86.5 p.c.), and location of internal openings in 60 cases (81.1 p.c.). All abscesses were confirmed. Conclusion: AES showed high accuracy in diagnosing anal fistulae and abscesses.


  7/16

  Tytuł oryginału: Endosonografia w diagnostyce raka kanału odbytu.
  Tytuł angielski: Anal endosonography in the diagnosis of anal carcinoma.
  Autorzy: Sudoł-Szopińska Iwona, Szczepkowski Marek, Jakubowski Wiesław
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (76) s.349-350, bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • onkologia
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Endosonografia jest metodą o ustalonej, dużej wartości w diagnostyce raka odbytnicy. Dzięki możliwości obrazowania warstwowej budowy ściany kanału odbytu, metoda ta pozwala na ocenę lokoregionalnego stopnia zaawansowania raka kanału odbytu. Umożliwia ocenę tkanek okołoodbytowych pod kątem diagnostryki powiekszonych węzłów chłonnych. Jest cennym badaniem kontrolnym po wstępnym etapie leczenia raka naświetlaniem lub chemioterapią.


  8/16

  Tytuł oryginału: Rola naturalnego przewodzenia przedsionkowo-komorowego u osób z chorobą niedokrwienną serca i wdrożoną sztuczną stymulacją z powodu zespołu chorego węzła zatokowego.
  Tytuł angielski: The role of intrinsic atrioventricular conduction in paced patients with coronary artery disease and sick sinus syndrome.
  Autorzy: Lelakowski Jacek, Majewski Jacek, Szczepkowski Jacek, Pasowicz Mieczysław
  Źródło: Folia Cardiol. 2002: 9 (3) s.253-258, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,196

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Celem pracy była ocena wpływu zachowanego, naturalnego przewodzenia przedsionkowo-komorowego (AV) w stymulacji AAI lub optymalizacji sprzężenia AV (AVD) w stymulacji DDD na czynność skurczowo-rozkurczową mięśnia lewej komory serca (LV). Materiał i metody: Badaniom poddano 13 chorych z chorobą niedokrwienną serca (CAD) (7 mężczyzn, wiek średni 69 ń 6,3 lat) i z wszczepionym rozrusznikiem DDD z powodu zespołu chorego węzła zatokowego (SSS) i upośledzonego przewodzenia AV (grupa I). Grupę kontrolną stanowiło 8 badanych bez CAD (4 mężczyzn, wiek średni 72,3 ń 6,6 lat) i z implantowanym stymulatorem DDD z tych samych powodów co w grupie I (grupa II). Za pomocą badania echokardiograficznego metodą Dopplera oznaczono rzut skurczowy (SV) i wskaźnik funkcji rozkurczowej LV (E, A, E/A, IVRT, DT). U każdego pacjenta ustalono optymalny AVD, przy którym rejestrowano maksymalną wartość SV i oznaczano wskaźniki funkcji rozkurczowej LV. Nastepnie u każdego chorego porównywano powyższe wartości z wynikami uzyskanymi po przeprogramowaniu trybu stymulacji na AAI; wówczas też z EKG oznaczano czas przewodzenia AV, mierząc odstęp impuls-R (ARI). Zmiany AVD i trybu stymulacji dokonywano średnio co 10 minut. Wyniki: Frakcja wyrzutowa była istotnie niższa w grupie I w porównaniu z grupą II (55 proc. ń 9 proc. vs 69 proc. ń 6 proc.; p 0,001). Przy ARI 230 ms, SV była istotnie większa niż przy optymalnym AVD (119 ń 17 ml vs 106 ń 12 ml; p 0,01), natomiast przy ARI 230 ms, SV była istotnie mmniejsza (88 ń 15 ml vs. 118 ń 8 ml; p 0,005)...


  9/16

  Tytuł oryginału: Przydatność testu 6-minutowego marszu do oceny ambulatoryjnej pacjentów z rozrusznikiem serca.
  Tytuł angielski: The usefulness od six minute walking test in follow-up of paced patients.
  Autorzy: Małecka Barbara, Sędziwy Ludwik, Lelakowski Jacek, Majewski Jacek, Hlawaty Marta, Szczepkowski Jacek, Czunko Agnieszka
  Źródło: Folia Cardiol. 2002: 9 (3) s.259-264, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,196

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp: Celem pracy była ocena wydolności wysiłkowej pacjentów z rozrusznikiem serca przy użyciu dwóch testów: 6-minutowego marszu po płaskim podłożu (M6) i na bieżni ruchomej (B). Materiał i metody: Badaniem objęto 50 pacjentów (32 K i 18 M) w średnim wieku 68,4 lat (55-78 lat) z rozrusznikiem serca (VVI - 35 pacjentów, AII - 3 osoby, DDD - 12 chorych). Porównywano obciążenie bezwzględne (wyrażone w watach) pokonywane przez każdego pacjenta w dwóch testach wysiłkowych (M6 i B). Wyniki: W badanej grupie uzyskano wysoką zgodność wyników obu testów. Współczynnik korelacji (r) wynosi 0,83, a nachylenie linii regresji (a) - 0,99. Wykryto istnienie dodatkowego obciążenia, zwanego pracą wewnętrzną, któremu w teście na bieżni podlegają ludzie starsi i osoby otyłe. Wnioski: Test marszu jest prostą i obiektywną próbą wysiłkową dla chorych z rozrusznikiem serca, porównywalną z testem na bieżni. Walorem testu marszu okazała się możliwość ograniczenia udziału tak zwanej pracy wewnętrznej w ostatecznym obliczaniu wyniku badania ergometrycznego.


  10/16

  Tytuł oryginału: Przydatność endosonografii u osób z wytworzonym odbytem brzusznym przed decyzją o wykonaniu operacji odtwórczej.
  Tytuł angielski: Usefulness of endosonography in patients with colostomy before decision of decolostomy.
  Autorzy: Sudoł-Szopińska Iwona, Szczepkowski Marek, Jakubowski Wiesław, Panorska Anna
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (78) s.484-486, il., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było rozpoznanie w badaniu endosnograficznym (anal ultrasound, AUS) uszkodzeń zwieraczy odbytu u osób z wytworzonym odbytem brzusznym i analiza czynników, które mogły doprowadzić do ich uszkodzenia AUS wykonano aparatem Bruel and Kjaer z głowicą wirującą 7,0 MHz u 30 osób z kolostomią. W sposób jakościowy i ilościowy oceniano uwidaczniane uszkodzenia. Ścieńczenie zwieracza wewnętrznego odbytu (ZWO) (średnio 1,64 mm) widoczne było u 27 osób (90 proc.) w większości przypadków obejmowało cały obwód (23 osób, 85,18 proc.) i długości ZWO (20 osób, 74,07 proc). Echogeniczność ZWO była zwiększona u 18 osób (60 proc) i u 13 z nich (72,22 proc.) obejmowała cały obwód i długość ZWO. Zatarte zarysy ZWO stwierdzono u 11 osób (36,66 proc.). Istotną korelację stwierdzono między czasem życia ze stomią a defektem echogeniczności (p = 0,0001). Ocena endosonograficzna zwieraczy odbytu może odgrywać istotną rolę przed decyzją o operacji odtwórczej po operacji Hartmanna lub po zamknięciu kolostomii pętlowej.

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to visualize the suspected defects of the anal aphincters in patients following colostomy by anal ultrasound (AUS) and to analyze possible factors that have led to such defects. For AUS, Bruel and Kjaer scanner with 7.0 MHz endorectal probe was used in a group of 30 patients with a colostomy. Anal sphincters defects were qualified and quantified. For statistical analysis the ANOVA (Analysis of Variance) was used. Internal anal sphincter (IAS) was thin in all but three patients (27 patients; 90 p.c.) with the mean thickness 1.64 mm. A circular reduction of the thickness was seen in 23 patients (85.18 p.c.) and along the entire length of the IAS in 20 patients (74.07 p.c.). Echogenicity of the IAS was increased in 18 patients (60 p.c.) and in 13 of them (72.22 p.c) this defect embraced the whole length and circumference of the IAS The margins of the IAS were not well-defined in 11 patients (36.66 p.c.). A significant correlation was found between duration of the stomy and the IAS echogenicity defect (p-value = 0.0001). Endosonographic assessment of the anal sphincter may play an important role before a decision of decolostomy after Hartmann's operation or closing a loop colostomy.


  11/16

  Tytuł oryginału: Ablacje prądem o wysokiej częstotliwości w leczeniu częstoskurczów nawrotnych o złożonym podłożu anatomicznym.
  Tytuł angielski: Radiofrequency catheter ablations in the traetment of reentrant tachycardias with complex anatomical basis.
  Autorzy: Majewski Jacek, Lelakowski Jacek, Szczepkowski Jacek, Małecka Barbara, Pasowicz Mieczysław
  Źródło: Folia Cardiol. 2002: 9 (4) s.361-365, tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,196

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Wstęp: Występowanie mnogich szlaków dodatkowych lub obecność szlaku dodatkowego (AP) i podwójnego przewodzenia w łączu przedsionkowo-komorowym (AV) stanowią złożone podłoże anatomiczne częstoskurczów nawrotnych. Celem pracy była ocena występowania częstoskurczów nawrotnych o złożonym podłożu anatomicznym w grupie chorych poddanych zabiegom ablacji prądem o wysokiej częstotliwości (RF). Oceniano ró nież skutecznosć doraźną oraz odległe efekty zabiegu. Materiał i metody: Badaniem objęto 131 chorych (46 M, 85 K) w wieku 17-72 lat (średnio 42,5 lat), u których wykonano ablację RF z powodu częstoskurczów nawrotnych AVRT lub AVNRT. Ablację RF drogi wolnej (SP) łącza AV wykonywano, posługując się metodą anatomiczną. Ablacje AP o położeniu lewostronnym wykonywano z dostępu od strony lewego przedsionka (punkcja transseptalna), lewej komory (dojście przezaortalne) lub zatoki wieńcowej. Prawostronne AP poddawano ablacji od strony prawego przedsionka. Zabieg uznawano za skuteczny, jeżeli w testach kontrolnych po ablacji nie wywoływano częstoskurczu nawrotnego i nie stwierdzono przewodzenia przez AP. Wyniki: W badanej grupie wykonano ablację 75 AP oraz 63 SP. U 7 osób (5,3 proc.) stwierdzono złożone podłoże anatomiczne częstoskurczu. U 4 pacjentów wykonano ablację 2 AP (podgrupa I), a u 3 chorych - ablację AP i SP (podgrupa II). Liczba aplikacji RF w podgrupie I i II wynosiła 6-17 (średnio 11,2), czas skopii-RTG - 19-46 min (średnio 29 min). Nie stweirdzono powikłań zabiegu. W ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: The presence of mulitple accessory pathways (AP) or coexistence of AP and dual AV node physiology form a complex anatomical basis of reentrant tachycardias. The aim of the study was to evaluate the occurrence of reentrant tachycardias with complex anatomical basis in pts treated with RF ablation. Material and methods: The study group consisted of 131 patients (46 M, 85 F), mean age 42.5 years (17-72 years) in whom RF ablation procedures were performed due to AVRT or AVNRT. Slow pathway (SP) ablations were performed using anatomical approach. Transseptal puncture, retrograde transaortic approach or coronary sinus approach were used for ablation of left-sided AP. Right-sided AP were ablated from right atrium. Noninducibility of tachycardia and absence of conduction over AP were the endpoints of successful procedure. Results: A total number of 75 AP and 63 SP were ablated in the study population. Complex anatomical basis of tachycardias was found in 7 patients (5.3 p.c.). In 4 patients 2 AP were ablated (subgroup I); in 3 patients AP and SP were ablated during the same session (subgroup II). Total number of RF applications in subgroups I and II was 6-17 (mean 11.2) and fluoroscopy time was 19-46 min (mean 29 min). There were no procedure-related complications. THere were no tachycardia recurrences during follow-up of 13-35 months (mean 27 months). Conclusions: Complex anatomical basis of reentrat tachycardias was diagnosed in 5 p.c. of patients undergoing ...


  12/16

  Tytuł oryginału: Dynamiczne badanie endosonograficzne - cenne uzupełnienie standardowego badania endosonograficznego kanału odbytu.
  Tytuł angielski: Dynamic anal endosonography - a useful adjunct to standard endosonography of the anal sphincters.
  Autorzy: Sudoł-Szopińska Iwona, Jakubowski Wiesław, Szczepkowski Marek, Sarti Dariusz, Jóźwiak Włodzimierz
  Źródło: Ultrasonografia 2002 (7) s.60-63, il., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,525

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Badanie endosonograficzne zwieraczy odbytu wykonywane jest u osób z niewydolnością zwieraczy odbytu. Pozwala zróżnicować uszkodzenia strukturalne z neuropatią, określić zakres uszkodzenia mięśni i możliwość ewentualnego leczenia. Dynamiczne badanie endosongraficzne zwieraczy odbytu jest cennym uzupełnienim standardowej endosonografii. Umożliwiając obrazowanie czynności skurczowej mieśni, pozwala na dokładniejszą diagnostykę uszkodzeń zwieraczy.

  Streszczenie angielskie: Anal endosonography is used in a diagnostics of fecal incontinence. It enables differentiation between structural and neurogenic incontinence, precisely describes the range of sphincters trauma and in helpful in planning surgery. Dynamic anal endosonogrpahy in a valuagle adjunct to the standard anal endosonagraphy. Showing the anal muscles during voluntary contraction it makes possible to diagnose their defects more accurately.


  13/16

  Tytuł oryginału: Endosonografia w diagnostyce chorób proktologicznych.
  Tytuł angielski: Endosonography in the diagnostics of rectal and anal diseases.
  Autorzy: Sudoł-Szopińska Iwona, Jakubowski Wiesław, Szczepkowski Marek, Jóźwiak Wodzimierz, Sarti Daiursz
  Źródło: Ultrasonografia 2002 (7) s.64-73, il., bibliogr. 55 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,525

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawione zostały możliwości badania endosonograficznego w rozponzawaniu i różnicowaniu chorób proktologicznych: raka odbytnicy i odbytu, wznowy miejscowej, ropni i przetok odbytu, uszkodzeń zwieraczy odbytu oraz nieswoistych zapalnych chorób jelit. W oparciu o najnowsze piśmiennictwo, omówiono miejsce endosonografii pośród innych badań obrazowych, m.in. rezonansu magentycznego i tomografii komputerowej w algorytmie diagnostycznym powyższych chorób.

  Streszczenie angielskie: This paper presents application of anal and rectal endosonography in diagnostics of rectal diseases. Rectal and anal carcinoma, local rectal cancer recurrences, perirectal abscess and anal fistula, faecal incontinence and idiopathic inflammatory bowel diseases were discussed and their appearances in endosongraphic examination were shown. The place of endosonography among other imaging modalities, such as magnetic resonance imaging and computed tomography in the imaging algorithm of anal and rectal diseases was presented.


  14/16

  Tytuł oryginału: Punkt krytyczny układu stymulującego (złącze rozrusznik-tkanka).
  Tytuł angielski: Crucial point of the pacemaker system: interface pacemaker - tissue.
  Autorzy: Szczepkowski Jacek
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 supl. 4: II Krakowskie Warsztaty Inżynierii Medycznej s.105-106, tab., bibliogr. 3 poz., sum. - 2 Krakowskie Warsztaty Inżynierii Medycznej Kraków 25-26.04. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Streszczenie polskie: Krótko omówiono zjawiska elektrochemiczne i procesy tkankowe zchodzące w miejscu styku bieguna elektrody z mięśniem sercowym. Powiązano je z aspektami technicznymi konstrukcji biegunów elektrod dosercowych i podstawowymi parametrami stymulacji - progiem stymulacji i detekcją sygnałów endogennych. Przedstawiono związki między tymi czynnikami a jakością stymulacji, wykazując że stan złącza elektroda - tkanka ma zasadnicze znaczenie dla przebiegu leczenia stymulacją serca.

  Streszczenie angielskie: Electrochemical phenomena and tissue reactions on the electrode - myocardium contact are briefly explaine. They are considered in conjuction with electrode technical properties as well as basic pacing parameters - pacing threshold and cardiogenic signal detection. Relations between these factors and quality of pacing were presented, showing an essential importance of electrode - tissue interface in regard to pacing long term therapy.


  15/16

  Tytuł oryginału: Diagnostyka niewydolności zwieraczy odbytu w badaniu endosonograficznym i manometrii. Opis dwóch przypadków.
  Tytuł angielski: Anal endosonography and manometry in the diagnosis of anal incontinence. Two case reports.
  Autorzy: Sudoł-Szopińska Iwona, Ciesielski Adam, Szczepkowski Marek, Jakubowski Wiesław
  Źródło: Ultrasonografia 2002 (10) s.69-73, il., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,525

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono dwa przypadki osób z objawami niewydolności zwieraczy odbytu i zastosowanie badania endosonograficznego oraz manometrii w diagnostyce tego schorzenia. Łączne wykonywanie tych badań pozwala na rozpoznanie morfologii uszkodzenia i zaburzeń czynnościowych niewydolnych zwieraczy.

  Streszczenie angielskie: We present two cases of anal sphincters incontinence and application of anal endosonography and ano-rectal manometry in the diagnosis of this entity. Both the above methods enable assessment of the morphology as well as functional impairment of the anal sphincters.


  16/16

  Tytuł oryginału: Endosonografia w diagnostyce dużego polipa w kanale odbytu. Opis przypadku.
  Tytuł angielski: Endosonography in the diagnosis of a large polyp of the anal canal. A case report.
  Autorzy: Sudoł-Szopińska Iwona, Szczepkowski Marek, Jakubowski Wiesław, Sarti Dariusz, Jóźwiak Włodzimierz
  Źródło: Ultrasonografia 2002 (9) s.62-64, il., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,525

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono przypadek 53-letniego mężczyzny, który zgłosił się do proktologa z powodu przewlekłych krwawień z odbytu i zaparć. W badaniu per rectum i anoskopii stwierdzono duży guz w kanale odbytu. Aby określić stopień zaawansowania choroby, wykonano badanie endosongraficzne. Uwidoczniono zmianę położoną w śluzówce/podśluzówce, która mogła odpowiadać polipowi lub guzowi Tis/T1.

  Streszczenie angielskie: The case of a 53 years old man with a history of anal bleeding and constipations was presented. Per rectum examination and anoscopy revealed a large lesion located in the anal canal. Due establishing a stage of the may represented a polyp or a Tis/T1 tumor.

  stosując format: