Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SZCZEPAŃSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 33Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/33

Tytuł oryginału: Comparative analysis of Ig and TCR gene rearrangements at diagnosis and at relapse of childhood precursor-B-ALL provides improved strategies for selection of stable PCR targets for monitoring of minimal residual disease.
Autorzy: Szczepański Tomasz, Willemse Marja J., Brinkhof Bas, Wering Elisabeth R. van, Burg Mirjam van der, Dongen Jacques J. M. van
Źródło: Blood 2002: 99 (7) s.2315-2323, il., tab., bibliogr. 47 poz.
Sygnatura GBL: 301,770

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • genetyka
 • hematologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Immunoglobulin (Ig) and T-cell receptor (TCR) gene rearrangements are excellent patient-specific polymerase chain reaction (PCR) targets for detection of minimal residual disease (MRD) in acute lymphoblastic leukemia (ALL), but they might be unstable during the disease course. Therefore, we performed detailed molecular studies in 96 childhood precusor-B-ALL at diagnosis and at relapse (n = 91) or at presumably secondary acute myeloid leukemia (n = 5). Clonal Ig and TCR tatgets for MRD detection were identified in 94 patients, with 71 p.c. of these targets being preserved at relapse. The best stability was found for IGK-Kde rearrangements (90 p.c.), followed by TCRG (75 p.c.), IGH (64 p.c.), and incomplete TCRD rearrangements (63 p.c.). Combined Southern blot and PCR data for IGH, IGK-Kde, and TCRD genes showed significant differences in stability at relapse between monoclonal and oligoclonal rearrangements: 89 p.c. versus 40 p.c., respectively. In 38 p.c. of patients all MRD-PCR targets were preserved at relapse, and in 40 p.c. most of the targets (ň 50 p.c.) were preserved. In 22 p.c. of patients most targets (10 cases) or all targets (10 cases) were lost at relapse. The latter 10 cases included 4 patients with secondary acute myeloid leukemia with germiline Ig/TCR genes. In 5 other patients additional analyses proved the clonal relationship between both disease stages. Finally, in 1 patient all Ig/TCR gene rearrangements were completely different between diagnosis and relapse, which is suggestive of secondary ALL...


  2/33

  Tytuł oryginału: Zakrzepy i zatory
  Autorzy: Biederman Andrzej, Filipecki Stanisław, Grenda Ryszard, Hajduk Bogdan, Kielar Maciej, Kopeć Maria, Krzemińska-Pakuła Maria, Kwieciński Hubert, Litwin Mieczysław, Łopaciuk Stanisław, Mackiewicz Zygmunt, Małek Grzegorz, Małkowski Piotr, Michałowicz Bogdan, Musiał Jacek, Myśliwiec Michał, Noszczyk Wojciech, Pasierski Tomasz, Pruszczyk Piotr, Przyłuski Jakub, Rużyłło Witold, Szczepański Maciej, Tomkowski Witold Zbyszek, Torbicki Adam, Wojtukiewicz Marek, Zawilska Krystyna
  Opracowanie edytorskie: Łopaciuk Stanisław (red.).
  Wydanie: - Wyd. 2 zm. i unowocześ
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 572, [1] s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 24 cm.
  Sygnatura GBL: 734,717

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  3/33

  Tytuł oryginału: Profilaktyka dysplazji stawów biodrowych u noworodków.
  Tytuł angielski: Prevention of neonatal hip dysplasia.
  Autorzy: Popko Janusz, Kossakowski Dariusz, Szczepański Marek
  Źródło: Terapia 2002: 10 (1) z. 2 s.28-30, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie angielskie: Congenital dysplasia of the hip is the most frequent skeletal malformation. In Poland its prevalence in the child population is estimated at about 10 p.c. Nowadays, neonate hip ultrasonography is a basic, commonly accepted method of hip dysplasia diagnosis. Unfortunately, accessibility of ultrasonographic examinations is still far from generality. Neonate hip prevention has been performed in the Outpatient Orthopedics Department at the Children's Teaching Hospital in Białystok since autumn 1990. Clinical examination and ultrasonography are routinely done in referred neonates. A gradual increase in reference range is being observed in recent years, with about 80 p.c. of neonatal born at the Clinical University Hospital in Białystok. The incidence of dysplasia requiring hospital treatment is decreasing systematically. Our prevention program seems to be successful, because between 1999 and 2000 we did not find any late diagnosed hip dysplasia requiring surgical treatment.


  4/33

  Tytuł oryginału: Ciśnienie tętnicze u noworodków urodzonych z ciąż powikłanych cukrzycą.
  Tytuł angielski: Blood pressure in neonates born from pregnancies complicated by diabetes.
  Autorzy: Alifier Marek, Szczepański Marek, Dzienis Krystyna, Tołwińska Joanna, Urban Mirosława
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 supl. 1: Międzynarodowa konferencja "Postępy w neonatologii" s.130-133, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum. - Międzynarodowa konferencja pt. Postępy w neonatologii Kraków 18-20.04. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • kardiologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • ciąża
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Cukrzyca jest jednym z najczęstszych zaburzeń metabolicznyxch, które ujawnić się mogą pod wpływem i w trakcie ciąży. Inny czynnik rozwoju chorób układu sercowo-naczyniowego i chorób nerek - nadciśnienie, często współtowarzyszy cukrzycy. Cukrzyca u ciężarnej należy do stanów chorobowych predysponujących płód, a następnie dziecko do rozwoju zaburzeń metabolicznych. Zaburzenia obserwowane u noworodka są następstwem m.in. nieprawidłowej homeostazy glukozy oraz wykładnikiem kontroli glikemii u matki. Materiał i metody: Do badania włączono grupę 44 noworodków (28 chłopców i 16 dziewczynek) urodzonych z ciąż powikłanych cukrzycą (12 noworodków z ciąż powikłanych cukrzycą insulinozależną (IDDM) rozpoznaną i leczoną już przed ciążą, 32 z ciąż powikłanych cukrzycą ciężarnych (GDM)). U wszystkich noworodków zakwalifikowanych do badań w trakcie snu noworodka lub spokojnego czuwania wykonywano pomiar ciśnienia tętniczego krwi metodą napływową wg Korotkowa w pierwszej dobie życia aparatem Vital Signs Dinamap Plus (Criticon Inc., USA). Po każdym pomiarze ciśnienia tętniczego dokonywano oznaczenia poziomu glikemii obwodowej przy użyciu testów paskowych GlucoStix firmy Bayer GmbH. Wyniki. Statystycznie znamienne różnice glikemii znaleziono pomiędzy grupą noworodków z cukrzycą insulinozależną i insulinoniezależną cukrzycą ciążową w 1/2 i 2 godziny po porodzie. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi wykazał u noworodków z ciąż IDDM istnienie podwyższonego ciśnienia skurczowego w ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: Diabetes in one of the most frequent metabolic disorders that may be influenced by and occur during pregnancy. Hypertension is frequently associated with a diabetes and, as well as diabetes, is considered to be one of the risk factors, of the cardiovascular and the renal disease. Diabetes during a pregnancy may predispodse fetus, and therefore neonate, to develop several metabolic abnormalities. Abnormalities observed after delivery are primarly due to disregulated glucose homeostasis and are considered as indices of pregnant glycemic status. Materials and methods: 44 neonates (28 boys and 16 girls) from pregnancies complicated by the diabetes (12 from pregnancy in course of insulin dependent diabetes mellitus diagnosed before the conception) were included into the study. During first day of life all newborns have blood pressure evaluated (Korotkoff's method; automated measurements using Vital Signs Dinamap Plus (Criticon Onc., USA)). After each blood pressure measurements the capilary blood glucose evaluation was performed (GlucoStix, Bayer GmbH, Germany). Results: We found statistically significant differences between IDDM and GDM neonates in blood glucose concentration at 1/2 and 2 hours after delivery. In all mesaurements the mean results of systolic blood pressure were higher in IDDM than GDM group, however the difference did not reach significance level. When comparising mean arterial blood pressure significant difference was observed at 18 hour ...


  5/33

  Tytuł oryginału: Zakażenie Pseudomonas aeruginosa i Stenotrophomonas maltophilia u noworodka.
  Tytuł angielski: Neonatal Pseudomonas aeruginosa and Stenotrophomonas maltophilia infection.
  Autorzy: Kulikowska Elżbieta Ewa, Szczepański Marek
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 supl. 2: Zakażenia okresu noworodkowego s.255-258, tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono przypadek 25-tygodniowego wcześniaka leczonego z powodu wewnątrzszpitalnego zapalenia płuc. Czynnikiem etiologicznym chroby były pałeczki z rodzaju Pseudomonas aeruginosa i Stenotrophomonas maltophilia.

  Streszczenie angielskie: We report on a case of a prematurely born infant (gestational age 25 weeks) with nosocomial pneumonia by Pseudomonas aeruginosa and Stenotrophomonas maltophilia.


  6/33

  Tytuł oryginału: Effect of cytoprotectants on in vitro drug sensitivity of leukemic cells.
  Tytuł polski: Badania in vitro wpływu leków cytoprotekcyjnych na wrażliwość komórek białaczkowych na cytostatyki.
  Autorzy: Styczyński J[an], Wysocki M[ichał], Dębski R., Kubicka M., Balwierz W[alentyna], Juraszewska E., Rokicka-Milewska R[oma], Malinowska I., Matysiak M[ichał], Stańczak E., Balcerska A., Płoszyńska A[nna], Kowalczyk J[erzy], Stefaniak J., Małek U., Wachowiak J[acek], Mazur B., Sońta-Jakimczyk D[anuta], Szczepański T., Krawczuk-Rybak M., Chybicka A[licja], Raś M.
  Źródło: Pediatr. Prakt. 2002: 10 (2) : Prace nadesłane na Ogólnopolską Konferencję Naukową "Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku" : [sesja naukowa] "Onkologia dziecięca : postępy w diagnostyce i terapii" s.37-40, il., bibiogr. 6 poz., streszcz. - Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku - sesja naukowa pt. Onkologia dziecięca - postępy w diagnostyce i terapii Poznań 18-20.04. 2002
  Sygnatura GBL: 306,430

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • farmacja
 • hematologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena wpływu in vitro leków cytoprotekcyjnych: dexrazoxanu (DEX) oraz amifostyny (AMF) na cytotoksyczność daunorubicyny (DNR) i 4-HOO-ifosfamidu (IFO) w linii K562 i w ostrych białaczkach u dzieci. Cytotoksyczność DEX i AMF oraz ich kombinacji z odpowiednimi cytostatykami oceniono w teście MTT w komórkach linii K562 oraz u 18 dzieci z ALL (12 de novo, 6 we wznowie) i 4 z AML de novo. Za miarę cytotoksyczności przyjęto wartość stężenia leku, w którym ginie 50 proc. badanych komórek (LC50). DEX i AMF zmniejszały przeżycie komórek linii K562 odpowiednio o 12 proc. i 20 proc. oraz zwiększały cytotoksyczność DNR i IFO. W stosunku do komórek białaczkowych, zaobserwowano silną korelację pomiędzy wartościami LC50 dla DNR i DNR+DEX (rho = 0,872, p=0,001), natomiast wartości LC50 dla DNR i DNR+DEX nie różniły się (0,50 mg/ml vs 0,55 mg/ml). Również dla IFO i IFO+AMF, stwierdzono korelację pomiędzy wartościami LC50 (rho = 0,64; p=0,01), jednak zaobserwowano tendencję do różnic pomiędzy wartościami LC50 dla IFO oraz dla IFO+AMF (p=0,073, współczynnik regresji liniowej 0,468). Mediana LC50 dla IFO wynosiła 20,23 mg/ml, natomiast dla IFO+AMF była równa 14,47 mg/ml (p=0,623). Przeprowadzone badania wskazują, że AMF może mieć niewielki wpływ cytotoksyczny in vitro na komórki białaczkowe oraz niewielki synergistyczny wpływ na cytotoksyczność IFO, natomiast DEX nie ma wływu na wrażliwość in vitro komórek białaczkowych na DNR.

  Streszczenie angielskie: The objective of the study was the analysis of effects of cytoprotectants: dexrazoxane (DEX) and amifostine (AMF) on in vitro drug sensitivity of K562 cells and childhood leukemic cells to daunorubicin (DNR) and 4-HOO-ifosfamide (IFO). Cytotoxicity of DEX and AMF and their combination with respective drugs was analyzed by means of the MTT assay in K562 cell line and and in 18 children with ALL (12 de novo, 6 relapsed) and 4 with AML de novo. Cytotoxicity was expressed by concentration of drug which was lethal to 50 p.c. of tested cells (LC50). DEX and AMF caused cell kill in K562 cell line by 12 p.c. and 20 p.c. respectively and increased cytotoxicity of DNR and IFO. Strong correlation was observed between LC50 values for DNR and combination DNR+DEX (rho = 0,872, p=0,001) in patients samples, while LC50 values did not differ significantly (0,50 mg/ml vs 0,55 mg/ml). The correlation was observed also between LC50 for IFO+AMF (rho = ),64; p=0,01), however tendency to higher resistance to IFO was observed, when compared to combination IFO=AMF (20,23 mg/ml vs 14,47 mg/ml; p=0,623 Mann-Whitney U test; p=0,73 Wilcoxon matched pair test; regression coefficient 0,468). The results suggest weak in vitro cytotoxicity effect of AMF on leukemic cells and its weak synergistic effect on IFO cytotoxicity, while it seems that DEX has no influence on in vitro sensitivity of leukemic cells to DNR.


  7/33

  Tytuł oryginału: In vitro activity of platinum derivatives in acute leukemias.
  Tytuł polski: Aktywność in vitro pochodnych platyny w ostrych białaczkach.
  Autorzy: Styczyński J[an], Wysocki M[ichał], Dębski R., Kubicka M., Balwierz W[alentyna], Juraszewska E., Rokicka-Milewska R[oma], Malinowska I., Matysiak M[ichał], Stańczak E., Balcerska A[nna], Płoszyńska A[nna], Kowalczyk J[erzy], Stefaniak J., Małek U., Wachowiak J[acek], Mazur B., Sońta-Jakimczyk D[anuta], Szczepański T., Krawczuk-Rybak M., Chybicka A[licja], Raś M.
  Źródło: Pediatr. Prakt. 2002: 10 (2) : Prace nadesłane na Ogólnopolską Konferencję Naukową "Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku" : [sesja naukowa] "Onkologia dziecięca : postępy w diagnostyce i terapii" s.41-44, il., tab., bibliogr. 15 poz., streszcz. - Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku - sesja naukowa pt. Onkologia dziecięca - postępy w diagnostyce i terapii Poznań 18-20.04. 2002
  Sygnatura GBL: 306,430

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • farmacja
 • hematologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena cytotoksyczności in vitro cisplatyny (CIS) i karboplatyny (KAR) w teście MTT w liniach komórkowych HL60 i K562 oraz u 33 dzieci z ostrymi białaczkami, w tym u 24 z ALL (17 de novo, 7 we wznowie ) i u 9 z AML de novo. Wobec komórek pacjentów z ostrymi białaczkami określono również wrażliwość na prednizolon, winkrystynę, L-asparaginazę, daunorubicynę, arabinozyd cytozyny, idarubicynę i etopozyd. Za miarę cytotoksyczności przyjęto wartość stężenia leku, w którym ginie 50 proc. badanych komórek (LC50). Przez wzgledną oporność (RR) badanych grup na dany lek określono stosunek wartości median LC50 dla tego leku. W badanych liniach komórkowych HL60 i K562, średnia wartość LC50 dla CIS wynosiła odpowiednio 0,71 ń 0,17 mg/ml i 10,69 ń 2,21 mg/ml, natomiast dla KAR odpowiednio 3,99 ń 0,31 mg/ml i 53,43 ń 7,85 mg/ml. Mediana LC50 dla komórek pacjentów a ALL de novo wynosiła 5,10 mg/ml dla CIS i 21,28 mg/ml dla KAR. We wznowie ALL komórki wykazywały wieksza oporność wobec większości badanych leków z wyjątkiem CIS (RR=0,93), KAR (RR=0,63) i winkrystyny (RR=0,82). Komórki AML wykazywały znamiennie większa oporność wobec wszystkich badanych leków, w tym 6,3-krotną wobec CIS i 4,4-krotną wobec KAR. Pacjenci z nawrotową lub klinicznie oporną AML mieli mieloblasty w momencie rozpoznania 6,4-krotnie bardziej oporne na cisplatynę (p=0,014) oraz 3-krotnie bardziej oporne na karboplatynę (p=0,014). Podsumowując, zaobserwowano dobrą aktywność pochodnych platyny wobec ...

  Streszczenie angielskie: The objective of the study was the analysis of in vitro cytotoxicity of cisplatin (CIS) and carboplatin (CAR) by means of the MTT assay in HL60 and K562 cell lines and 33 children with acute leukemias, including 24 with ALL (17 de novo, 7 relapsed) and 9 with AML de novo. Sensitivity to prednisolone, vincristine, L-asparaginase, daunorubicin, cytarabine, idarubicin and etoposide in leukemic samples was also determined. Cytotoxicity was expressed by concentration of drug, which was lethal to 50 p.c. of tested cells (LC50). Relative resistance (RR) between two groups was calculated as a ratio of median LC50 values for the drug. In HL60 and K562 cell lines, LC50 value for CIS was 0,71 ń 0,17 mg/ml and 10,69 ń 2,21 mg/ml respectively, while for CAR 3,99 ń 0,31 mg/ml and 53,43 ń 7,85 mg/ml respectively. Median LC50 for ALL de novo samples was 5,10 mg/ml for CIS and 21,28 mg/ml for CAR. Relapsed ALL samples were more resistant to most drugs except for CIS (RR=0,93), CAR (RR=0,63) and vincristin (RR=0,82). AML cells were significantly more resistant to all tested drugs, including 6,3-fold higher resistance to CIS and 4,4-fold to CAR. Myeloblasts of patients with refractory or relapsed AML were already on diagnosis 6,4-fold more resistant to CIS (p=0,014) and 3-fold to CAR (p=0,014). In summary, relatively good in vitro activity of platinum derivatives in relapsed ALL samples has been found and certain prognostic relevance of resistance to CIS and CAR in AML samples was ...


  8/33

  Tytuł oryginału: Sprawozdanie z działalności Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Historii Medycyny i Farmacji za okres od 18 listopada 1998 r. do 12 grudnia 2001 r.
  Autorzy: Supady Jerzy, Pomaska Alicja, Szczepański Władysław, Urbanik Monika, Zwolski Stanisław, Gaertner Henryk
  Źródło: Arch. Hist. Filoz. Med. 2002: 65 (1) s.93-112, il.
  Sygnatura GBL: 301,366

  Typ dokumentu:
 • kronika

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Historii Medycyny i Farmacji


  9/33

  Tytuł oryginału: Interna Harrisona. T. 3
  Opracowanie edytorskie: Fauci Anthony S. (red.), Braunwald Eugene (red.), Isselbacher Kurt J. (red.), Wilson Jean D. (red.), Martin Joseph B. (red.), Kasper Dennis L. (red.), Hauser Stephen L. (red.), Longo Dan L. (red.), Dudzisz-Śledź Monika (red. i tł.), Szponar Jarosław (red. i tł.), Książek Andrzej (red.), Bartnik Witold (red.), Roliński Jacek (red.), Szczepański Leszek (red.), Lewiński Andrzej (red.), Tomasiewicz Krzysztof (red.), Protasiewicz Marcin (tł.), Sikorska-Jaroszyńska Małgorzata H. J. (tł.), Jaroszyński Andrzej (tł.), Zych Włodzimierz (tł.), Krzeski Piotr (tł.), Kurek Krzysztof (tł.), Piotrowski Mariusz (tł.), Podhorecka Monika (tł.), Domański Damian (tł.), Pożarowski Piotr (tł.), Chudzik Dariusz (tł.), Targońska-Stępniak Bożena (tł.), Lewiński Andrzej (tł.), Marcinkowska Magdalena (tł.), Karbownik Małgorzata (tł.), Szosland Konrad (tł.), Pastuszak-Lewandoska Dorota (tł.).
  Źródło: - Lublin, Wydaw. CZELEJ Sp. z o.o. 2002, XXIV, 2339-3868, [78] s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 30 cm. - Tyt. oryg. Harrison's Principles of internal medicine
  Sygnatura GBL: 802,011


  10/33

  Tytuł oryginału: List do redakcji [dot. pracy J. Michalaka i J. Wrońskiego pt. Profilaktyka przeciwzakrzepowa w urazach jamy brzusznej, Pol. Prz. Chir. r. 2002 nr 3].
  Autorzy: Szczepański Maciej
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (8) s.758, bibliogr. 2 poz.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • list i notatka


  11/33

  Tytuł oryginału: Porównanie ekspresji glikoproteiny P z profilem oporności in vitro na cytostatyki w ostrych białaczkach.
  Tytuł angielski: Comparison of P-glycoprotein expression with in vitro drug resistance profile in acute leukemias.
  Autorzy: Styczyński Jan, Wysocki Mariusz, Dębski Robert, Kubicka Małgorzata, Balwierz Walentyna, Juraszewska Edyta, Moryl-Bujakowska Angelina, Rokicka-Milewska Roma, Malinowska Iwona, Matysiak Michał, Stańczak Elżbieta, Balcerska Anna, Płoszyńska Anna, Kowalczyk Jerzy R., Stefaniak Jolanta, Małek Urszula, Wachowiak Jacek, Mazur Benigna, Sońta-Jakimczyk Danuta, Szczepański Tomasz, Chybicka Alicja, Raś Małgorzata
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (5) s.381-387, il., tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • genetyka
 • hematologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Oporność wielolekowa na cytostatyki oznacza zmniejszoną wrażliwość komórek nowotworowych na różne, niespokrewnione ze sobą leki. "Klasycznym" mechanizmem oporności jest obecność białka PGP (permeability glicoprotein) będącego produktem genu MDR1, które usuwa cytostyki na zewnątrz komórki przy udziale pompy ATP-zależnej. Celem pracy jest ocena ekspresji białka PGP w ostrych białaczkach u dzieci oraz analiza korelacji obecności PGP z opornością in vitro na cytostatyki. Badania przeprowadzono u 45 dzieci z ostrymi białaczkami. Ekspresję białka PGP oznaczano metodą cytometrii przepływowej jako odsetek komórek blastycznych. Profil oporności in vitro na cytostyki określano w 4-dobowym teście cytotoksyczności MTT. Za miarę cytotoksyczności przyjęto stężenie leku letalne dla 50 proc. badanych komórek. Mediana ekspresji PGP wynosiła: 0,24 proc. u pacjentów z ALL de novo; 1,89 proc. we wznowie ALL (p = 0,002) i 12,560 proc. w AML de novo (p 0,001). Najwyższą indywidualną ekspresję PGP obserwowano u pacjenta ze wzonwą AML (70,5 proc.). Ekspresja PGP korelowała silnie (p 0,01) z opornością na idarubicynę, mitoksantron, etopozyd, prednizolon i deksametazon oraz z typem białaczki. Słabszą korelację (p 0,05) obserwowano dla daunorubicyny, doksorubicyny, merkaptopuryny, kladrybiny, fludarabiny, 4-HOO-cyklofosfamidu i 4-HOO-ifosfamidu. Nie stwierdzono korelacji pomiędzy obecnością białka PGP i skojarzonym profilem oporności in vitro wyrażonym skalą PVA. Wyniki przeprowadzonej ...

  Streszczenie angielskie: Multidrug resistance implicates decreased sensitivity of cancer cells to various, unrelated drugs. The "classical" mechanism of resistance is the upregulation of PGP (premeability glycoprotein), product of the MDR1 gene, which plays a physiological role in ATP-dependent transport of various substances outside the cell. The scope of this study is the analysis of PGP expression in childhood acute leukemias and its correlation with in vitro drug resistance profile. Fourty-five children were enrolled in the study. PGP expression was determined as a percentage of blast cells by flow cytometry and drug resistance profile by means of the MTT assay. Cytotoxicity was measured as the concentration of drug that is lethal to 50 p.c. of cells. Median expression of PGP was: 0.24 p.c. for ALL de novo patients; 1.89 p.c. for relapsed ALL (p = 0.002) and 12.60 p.c. in AML de novo (p 0.001). The hihgest individual PGP expression was observed in relapsed AML child (70.5 p.c.). The value of PGP expression showed a strong correlation (p 0.01) with resistance to idarubicin, mitoxantrone, etoposide, prednisolone, dexamethasone and type of leukemia. A weaker correlation (p 0.05) was observed for daunorubicin, doxorubicin, mercaptopurine, cladribine, fludarabine, 4-HOO-cyclophosphamide and 4-HOO-ifosfamide. No correlation was found between PGP expression and combined resistance profile for prednisolone, vincristine and L-asparaginase expressed by PVA score. These results might confirm ...


  12/33

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Podłoże endokrynologiczne chorób reumatycznych. Wskazówki w sprawie diagnostyki wzajemnie zależnych zespołów chorobowych].
  Autorzy: Szczepański Leszek
  Źródło: Med. Dypl. 2002: 11 (7) s.64, il. - Tł. artyk. z czas. Postgraduate Medicine 2002; 111(4) : 87
  Sygnatura GBL: 312,978

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • reumatologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  13/33

  Tytuł oryginału: Omówienie artykułu autorów: K. Sievers, L. Hurri, U. M. Sievers pt. "A comparative study of the effects of gold chloroquine and combined gold-chloroquine therapy in the treatment of rheumatoid arthritis" ("Badania porównawcze skuteczności złota, chlorochiny i terapii kombinowanej złoto + chlorochina w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów"). Str. 203-210.
  Tytuł angielski: Comment to article of K. Sievers, L. Hurri, U. M. Sievers "A comparative study of the effects of gold, chloroquine and combined gold-chloroquine therapy in rheumatoid arthritis".
  Opracowanie edytorskie: Szczepański Leszek (Koment.).
  Źródło: Reumatologia 2002: 40 (2) s.118-120 - Dot. artykułu I edycji Reumatologii z 1962 roku
  Sygnatura GBL: 304,900

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • reumatologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W warunkach szpitalnych leczono chorych na gościec przewlekły postępujacy: 240 - chlorchiną, 239 - złotem i 248 - złotem i chlorochiną. Poprawę oceniono wg kryteriów terapeutycznych Steinbrockera. Uzyskano następujące wyniki: całkowitą remisję lub znaczną poprawę osiągnięto wśród leczonych chlorochiną w 36 proc., złotem - w 31 proc., chlorochiną i złotem - w 43 proc. Wśród chorych we wcześniejszej fazie choroby (I-II stopień) zanotowano całkowitą remisje lub znaczną poprawę w 49 proc. u leczonych chlorochiną, w 48 proc. u leczonych złotem i w 66 proc. u leczonych obu środkami. Objawy uboczne porównano w innych grupach, leczonych bezpośrednio przez autorów, a mianowicie: u 200 chorych, którym podawano chlorochinę, i u których stosowano chlorochinę i złoto. Kurację zakończono u 94,5 proc. chorych pierwszej grupy i 85,5 proc. - drugiej. Eozynofilię zaobserwowano trzykrotnie częsciej w grupie leczonej obu środkami niż w grupie leczonej chlorchiną. Odczyn przypominający wstrząs anafilaktyczny wystąpił po wstrzyknięciu złota w jednym przypadku z grupy leczonej obu środkami. Poza tym nie zastospowano w obu grupach żadnych poważniejszych ani groźniejszych objawów ubocznych.


  14/33

  Tytuł oryginału: Leczenie zakrzepicy żył głębokich.
  Tytuł angielski: Treatment of deep vein thrombosis.
  Autorzy: Szczepański Maciej
  Źródło: Terapia 2002: 10 (4) z. 2 s.19-22, il., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Use of anticoagulants is the most common method of treatment of deep vein thrombosis. The article presents the mechanisms of action of heparins and oral anticoagulants, as well as differences between unfractioned heparin and low molecular weight heparins. Outlines of anticoagulative treatment i various clinical situations are presented. The author also mentions new anticoagulants, which are currently in clinical trials.


  15/33

  Tytuł oryginału: Zespół Proteus - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Proteus syndrome - case report.
  Autorzy: Dębek Krystyna, Szczepański Marek, Kirejczyk Jan Krzysztof
  Źródło: Prz. Pediatr. 2002: 32 (4) s.334-337, il., tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,393

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przypadek zespołu Proteus u 7-miesięcznego chłopca. Ten rzadki wrodzony zespół opisany po raz pierwszy w 1983 r., charakteryzuje się asymetrią końćzyn, hemihypertrofią, naciekami z tkanki tłuszczowej, hyperplazją powierzchni dłoniowej rąk i podeszwowej stóp oraz tworzeniem mezodermalnych guzów: tłuszczaków, naczyniaków i włókaniaków. Do powikłań należą deformacje kostne i rozwój nowotworów - w tym również złośliwych. U naszego pacjenta obserwowaliśmy przerost prawej kończyny górnej, obecność podskórnego guza nad prawą łopatką oraz dyskretne objawy dysmorficzne w obrębie głowy. Zespół Proteus należy do tej samej grupy chorób co zespół Klippel-Trenaunay-Webera, Maffucci i Bannayan-Zonana oraz neurofibromatoza. Etiologia jest znana. Wszystkie przypadki są sporadyczne. Ostatnie doniesienia sugerują, że jest on wynikiem somatycznego mozaicyzmu.


  16/33

  Tytuł oryginału: Choroby krwi i układu krwiotwórczego u dzieci
  Autorzy: Borysławska Anna, Bubała Halina, Janik-Moszant Alina, Sońta-Jakimczyk Danuta, Szczepański Tomasz, Tomaszewska Renata
  Opracowanie edytorskie: Sońta-Jakimczyk Danuta (red.).; Śląska Akademia Medyczna w Katowicach
  Źródło: - Katowice, ŚAM 2002, 97, [1] s. : tab., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,908

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • hematologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  17/33

  Tytuł oryginału: Patogeneza przewlekłej choroby płuc.
  Tytuł angielski: Pathogenesis of chronic lung disease.
  Autorzy: Szczepański Marek
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 (2) s.157-161, bibliogr. 51 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie polskie: Przewlekła choroba płuc stanowi najczęstsze powikłanie obserwowane unoworodków urodzonych przedwcześnie, które wymagały stosowania przedłużonej wentylacji mechanicznej. Wprowadzenie nowych zasad postępowania, takich jak: podawanie surfaktantu, stosowanie prenatalnej steroidoterapii, wentylacji wysokimi częstotliwościami oraz tlenku azotu zwiększyło przeżycie wcześniaków, nie zmniejszyło jednak częstości występowania przewlekłej choroby płuc. Dokładne poznanie tych mechanizmów pozwoli na zastosowanie bardziej ukierunkowanej terapii.

  Streszczenie angielskie: Chronic lung disease is the most common complication in preterm infants who require prolonged mechanical ventilation. Introduciton of new therapies such as surfactant, antenatal steroids, high frequency ventilation and nitric oxide improved survival of preterm infants but did not reduce the frequency of chronic lung disease. In the paper selected pathogenetical aspects of chronic lung disease are reported. The precise understanding of mechnisms of the disease is necessary to introduce more tergeted therapy.


  18/33

  Tytuł oryginału: [Bortkiewicz Wanda 1938-2002].
  Autorzy: Szczepański W.
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (19) s.894-895, il.
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku
 • historia XXI wieku

  Temat osobowy:
 • Bortkiewicz
 • Wanda 1938-2002


  19/33

  Tytuł oryginału: [Krzeski Mieczysław 1923-2002].
  Autorzy: Szczepański W.
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (19) s.895, il.
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku
 • historia XXI wieku

  Temat osobowy:
 • Krzeski
 • Mieczysław 1923-2002


  20/33

  Tytuł oryginału: Rekomendacje stosowania blokerów TNF-alfa u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów.
  Tytuł angielski: The recomendation of anti-TNF drugs in the treatment of patients with rheumatoid arthritis.
  Autorzy: Filipowicz-Sosnowska Anna, Kucharz Eugeniusz J., Maśliński Włodzimierz, Musiej-Nowakowska Elżbieta, Pazdur Jacek, Romicka Anna M., Szczepański Leszek, Szechiński Jacek, Wiland Piotr, Zimmermann-Górska Irena, Zubrzycka-Sienkiewicz Anna
  Źródło: Reumatologia 2002: 40 (4) s.216-221, bibliogr. 38 poz. - 5 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Lubelskie dni reumatologiczne Krasiczyn 16-18.05. 2002
  Sygnatura GBL: 304,900

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • reumatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  21/33

  Tytuł oryginału: Bezpieczeństwo i skuteczność skojarzonego leczenia: Takrolimus + Metotreksat chorych na reumatoidalne zapalenie stawów.
  Tytuł angielski: Safety and efficacy of concomitant treatment: Tacrolimus + Methotreksate in RA patients.
  Autorzy: Szczepański Leszek, Chudzik Dariusz, Szerla Jadwiga, Breitbart A., Fiehn C., Zeidler H.
  Źródło: Reumatologia 2002: 40 (4) s.229-239, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum. - 5 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Lubelskie dni reumatologiczne Krasiczyn 16-18.05. 2002
  Sygnatura GBL: 304,900

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • reumatologia
 • toksykologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Takrolimus, znany pod nazwą FK 506 lub Prograf, należy do grupy leków immunosupresyjnych, którego podstawowym działaniem jest hamowanie syntezy IL-2 przez pobudzone limfocyty T. Dotychczas przeprowadzono bardzo niewiele badań opisujących bezpieczeństwo leczenia chorych na r.z.s. Nie została ostatecznie ustalona skuteczna dawka do stosowania w połączeniu z MTX. W badaniu oceniono 45 chorych z aktywnym r.z.s., u których w leczeniu do stosowanego wcześniej MTX dodano takrolimus w dawce 1, 2 lub 3 mg przez 24 tygodnie. Leczenie to okazało się dobrze tolerowane. Wśród objawów niepożądanych zanotowano: podwyższone nieznacznie stężenie kreatyniny w 6 przypadkach, przejściową hiperglikemię w 4, łagodne nadciśnienie tętnicze w 5. Wykazano również wyraźną skuteczność TAC po 24 tygodniach: ACR 20 proc. osiagnięto 27 proc. chorych w grupie przyjmującej 1 mg/24 h, 56 proc. chorych w grupie przyjmującej 1 mg/24 h, 56 proc. chorych w grupie leczonej 2 mg/24 h, 64 proc. chorych w grupie przyjmującej 3 mg/24 h. Zdecydowanie lepsze wyniki, przy niewielkim nasileniu objawów niepożądanych, zaobserwowano w grupie chorych otrzymujących lek w dawce 3 mg/24 h. Wstępne wyniki oceny wartości tego leczenia okazały się obiecujące. W celu potwierdzenia bezpieczenstwa i skuteczności leczenia konieczne jest przeprowadzenie dalszych, dłużej trwających obserwacji na większej grupie chorych.

  Streszczenie angielskie: Tacrolimus (Prograf, FK 506) an immunosuppressive drug acts mainly as an IL-2 inhibitor. Some studies were done on safety profile of the drug in RA patients, but the most efficient dose to be used together with MTX was still unknown. 45 patients with active RA were included into this study, with not enough effective previous treatment with MTX. Tacrolimus was added to MTX in doses: 1 mg/day, 2 mg/day or 3 mg/day for the 24 weeks period of time. This treatment appeared to be well tolerated. Adverse events consisted of: slightly elevated creatinine concentration in 6 cases, transient hiperglikemia in 4 and slightl hypertension in 5 cases. The treatment appeared to be effective after 24 weeks (ACR 20 p.c. improvement was achieved by 27 p.c. of patients in tacrolimus 1 mg group, 56 patients in tacrolimus 3 mg group). The best results were found in tacrolimus 3 mg patients group, with only slightly increased number of side effects. The results of the treatment are promissing and further investigations in larger, long-term studies should be performed.


  22/33

  Tytuł oryginału: Medyczne i pozamedyczne problemy bólu przewlekłego.
  Tytuł angielski: Medical and nonmedical chronic pain problems.
  Autorzy: Parada-Turska Jolanta, Piotrowski Mariusz, Szczepański Leszek
  Źródło: Reumatologia 2002: 40 (4) s.250-256, bibliogr. 11 poz., sum. - 5 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Lubelskie dni reumatologiczne Krasiczyn 16-18.05. 2002
  Sygnatura GBL: 304,900

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Ból przewlekły jest bardzo trudnym problemem leczniczym. W większości przypadków jest procesem dynamicznym. Można uważać go za poważną chorobę mającą różny przebieg. Arbitralnie za ból przewlekły uważa się ból trwający 6 miesięcy lub dłużej. Może być on wynikiem uszkodzenia stawów (choroba zwyrodnieniowa stawów, choroby zapalne stawów), procesu degeneracji nerwów w przebiegu neuropatii, może być następstwem działania leków, leczenia operacyjnego lub wielu przewlekłych chorób. Ból przewlekły dotyka pacjenta, jego przyjaciół, jego rodzinę i jego pracę. Diagnostyka i leczenie bólu mogą wpływać frustrująco zarówno na pacjenta, jak i na lekarza. Ból przewlekły staje się coraz powszechniejszą chorobą powodującą wydatki finansowe oraz znaczne upośledzenie stanu zdrowia. Wiele przyapdków bólu przewlekłego jest opornych na najsilniejsze leki a reaguje bardzo powoli na długie odpowiednio stosowane leczenie.

  Streszczenie angielskie: Chronic pain not a simple problem. Most chronic pain is a dynamic process. It is a serious, multificated illness. Pain is arbitrairy designated as "chronic" if its has gone on foer 6 months or more. Clinic pain may results from degeneration of a joint (athrosis and arhritis), degeneration of a nerve (neuropathy) on may be a complication of medical or surgical treatment and many chronic disorders. Chronic pain can deeply affect patient, his friends, his marriage, and his job. Its diagnosis and treatment can frustrate patient and physician alike. Chronic pain becomes most common, expensive, and debilitaing disorder. Many of chronic pain problems are resistant to the strongest of analgesics and may only responsed slowly to prolonged administration of appropriate management.


  23/33

  Tytuł oryginału: Studium bólu fibromialgicznego.
  Tytuł angielski: Study on pain in fibromyalgia syndrome.
  Autorzy: Stępniak Cezary, Targońska-Stępniak Bożena, Szczepański Leszek
  Źródło: Reumatologia 2002: 40 (4) s.257-265, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum. - 5 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Lubelskie dni reumatologiczne Krasiczyn 16-18.05. 2002
  Sygnatura GBL: 304,900

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • reumatologia
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy analizują szczególne cechy bólu w ZFM na podstawie osobistego kontaktu z ok. 1000 chorych na ZFM, katamnestycznych badań ankietowych 115 chorych oraz dokładnych badań stanu zdrowia i jakości życia 86 chorych. Oprócz cech bólu ujętych w kryteriach ACR z 1990 r. (ból uogólniony, trwający co namniej 3 miesiące, ucciskowa tkliwość szczególnych punktów w obrębie mięśni), zwraca uwagę zwykle wieloletni przebieg bólu o okresowo zmiennym natężeniu, lokalizacji, liczby i stopnia tkliwości "tender points", remisje są jednak rzadkie, dolegliwości z zbiegiem lat są coraz silniejsze, ból fibromialgiczny nie jest podobny w odczuciu do bólu somatycznego, dlatego pacjent opisowo próbuje oddać jego charakter, pacjent somatyzuje źródło bólu, wykazuje tendencje do samointerpretacji przyczyn i mechanizmów choroby, jest krytycznie nastawiony wobec lekarskich wyjaśnień, których różnych - i często sprzecznych - słyszał już wiele, ból słabo reaguje na leczenie NLPZ, często towarzyszy mu lęk.

  Streszczenie angielskie: The authors analyse specyfic features of pain in fibormyalgia syndrome (FS) on the grounds of personal contact with aprox. 1000 fibromyalgia patients, questionnaires from 115 patients and detailed assessment of health state and quality of life of 86 patients. Apart from attributes of FS pain mentioned by ACR criteria other ones are emphasized by the authors: chronic, long-term course of the pain with short-term changes of intensity, localisation and number or sensibility of tender points; rare remision, after years of the disease the pain usually increases; NSAID's efficacy is not sufficient; FS pain so different from somatic pain that a patient with FS describe his/her suffers in pictiresque, sometimes strange or funny manner; FS patient has own belives in somatic etiologfy of the disease and its sceptical about doctor's explanations; the pain of often accompained by fear and anxiety. The paper contains from oryginal patients' letters.


  24/33

  Tytuł oryginału: Zespół bólu mięśniowo-powięziowego - etiologia, patogeneza, objawy, rozpoznanie.
  Tytuł angielski: Myofascial pain syndrome - etiology, pathogenesis, symptoms and diagnostic procedures.
  Autorzy: Chudzik Dariusz, Szczepański Leszek
  Źródło: Reumatologia 2002: 40 (4) s.270-278, tab., bibliogr. 30 poz., sum. - 5 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Lubelskie dni reumatologiczne Krasiczyn 16-18.05. 2002
  Sygnatura GBL: 304,900

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zespołem bólu mięśniowo-powięziowego określamy ściśle zlokalizowany ból mięśnia, stały lub wyzwalany przez ucisk charkterystycznych dla tego zespołu punktów spustowych (trigger points) występujący w ich bezpośrednim sąsiedztwie lub promieniujący do regionów odniesienia. Czasami bólowi towarzyszą inne objawy parestetyczne, zwiększona męczliwość zajętego mięśnia, jego sztywność, subiektywne odczucie osłabienia siły mięśniowej, ból przy poruszaniu, niezalężny od stawów ograniczony zakres ruchomości. Przyczynami powstania bólu lub jego przewlekłego przebiegu są najczęściej zaburzenia postawy, nadmierne przeciążenie mięśni, powtarzające się urazy lub jeden poważny uraz, zaburzenia snu, ciągły stres, napięcie emocjonalne. Nie ma w chwili obecnej idealnych metod diagnostycznych, które pozwoliłyby pewnie rozpoznać ZBMP. Pozostaje dokładne zebranie wywiadu i prawidłowo przeprowadzone badanie fizykalne przez doświadczonego lekarza. Aspekty leczenia omówiono w oddzielnym artykule.

  Streszczenie angielskie: Myofacial pain syndrome is characterised by regional muscle pain, sometimes connected with paresthesia, constant or induced by pressing so called trigger points, apparing in the close neighbourhood or spreding to the referred zones. The pain is usually associated with farigue of the affected muscle, stiffness, feeling of lost muscle strenght, as well as limited range of movement without joint involvement. Many risk factors may cause the MPS, like: postural deviations, repetitive or occupational muscle injuries, trauma, disuse, sleep disturbances, psychosocial or emotional stress. None of the diagnostic procedures are powerful enough to give the right diagnosis. The diagnosis is based on medical history and correct physical examination, done by an experienced doctor.


  25/33

  Tytuł oryginału: Zespół bólu mięśniowo-powięziowego - leczenie.
  Tytuł angielski: The treatment of mycofascial pain syndrome.
  Autorzy: Chudzik Dariusz, Szczepański Leszek
  Źródło: Reumatologia 2002: 40 (4) s.279-287, tab., bibliogr. 60 poz., sum. - 5 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Lubelskie dni reumatologiczne Krasiczyn 16-8.05. 2002
  Sygnatura GBL: 304,900

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • reumatologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Podstawą leczenia zespołu bólu mięśniowo-powięziowego (ZBMP) jest zwalczanie bezpośredniej przyczyny wystąpienia bólu, połączone z działaniami profilaktycznymi, uniemożliwiającymi nawrót dolegliwości. Działania lecznicze powinny być kompleksowe, z wykorzystaniem różnych metod. Do najbardziej rozpowszechnionych i najlepiej zbadanych należą: iniekcje bezpośrednio do punktów spustowych środków znieczulających, botuliny, kortykosterydów, jak również ich bezpośrednia elektrostymulacja, akupunktura, rozciąganie z jednoczesnym schładzaniem punktów spustowych i rejonów odniesienia. Różnorodne zabiegi fizykoterapeutyczne spełniają rolę uzupełniającego leczenia. Za najskuteczniejsze uważa się: laseroterapię, stymulację prądem elektrycznym punktów spustowych, mięśni oraz nerwów (ENS, EMS, low TENS) i fonoforezę z lekami przeciwzapalnymi. Istotną rolę odgrywa również kinezyterapia, stosowana np. jako bierne rozciąganie mięśni ze schładzaniem wg Travella, masaże, ćwiczenia poprawiające siłę mięśni. Z leków najbardziej przydatne okazały się trójcykliczne leki antydepresyjne, pochodne benzadwuazepiny, środki zwiotczające, leki histaminowe. Nie istnieje jedna skuteczna metoda leczenia, wiele z nich daje równorzędne wyniki, natomiast nawzajem mogą się obe uzupełnać. Dlatego o leczeniu chorego z ZBMP możemy mówić jako o działaniu kompleksowym, wymagającym zaangażowania wielu różnych spaecjalności.

  Streszczenie angielskie: The effective treatment of MPS, must consist of several elements, including the elimination of the main reason of pain, supported by prophylactic efforts to avoid future syndrome recurrence. Methods used for this purpose should be different and multidisciplinary. Most popular and best-studied are: injections into trigger points with local anaesthetics, botulin, corticosteroids, direct electristimulation, acupuncture and stretching with concomitant trigger points and referral zone cooling. Different physiotherapeutic methods are used as additional treatment, with different effectiveness among them, i.e.: laser therapy, direct stimulation of trigger points, muscles or nerves (ENS, EMS, low TENSE) as well as phonophoresis with NSAIDS. Concomitant use of kinesitherapy (muscle stretching and strengthening, massages) helps to obtain better results. Some pharmacological agents may improve patient status, especially tricyclic antidepressants, benzodiazepine derivatives, myorelaxants and antyhistamines. None of this method is fully effective. Most of them give a similar results or may act sinergistically. The treatment of MPS needs multidisciplinary apporach with the cooperation of different kind of specialists.


  26/33

  Tytuł oryginału: Alternatywne metody zwalczania bólu.
  Tytuł angielski: Alternative methods of treatment of pain.
  Autorzy: Wielosz-Tokarzewska Ewa, Szczepański Leszek
  Źródło: Reumatologia 2002: 40 (4) s.288-292, bibliogr. 17 poz., sum. - 5 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Lubelskie dni reumatologiczne Krasiczyn 16-18.05. 2002
  Sygnatura GBL: 304,900

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Ból, chociaż zawsze wynikły z uszkodzenia tkanek i działania bodźców bólowych, nie zawsze jest do tych realnych zmian proporcjonalny. Bywa tak, że nie sposób jest ustalić bieżącą przyczynę bólu, nie działają już bodźce bólowe, a ból jest nadal odczuwalny. Taki ból jest przede wszystkim zjawiskiem psychologicznym. Ze względu na ogromny wpływ stanu psychicznego na poczucie natężenia bólu i silny wpływ efektu placebo poszukuje się niekonwencjonalnych, czyli alternatywnych metod leczenia bólu. Pod pojęciem "alternatywne metody leczenia" rozumiemy zwykłe sposoby terapii, których wartość nie została udowodniona metodami naukowymi. Alternatywnych metod leczenia bólu jest tyle, ile ludzkich pomysłów, są one uwarunkowane tradycją, kulturą, geografią, dostępnością ziół czy minerałów. Należą do nich m. in. ziołolecznictwo, odpowiednie diety, leczenie bioenergią, leczenie kolorami, snem, ruchem, muzyką, refleksoterapia, masaż, akupresura czy akupunktura. Alternatywne metody leczenia bólu można stosować oprócz, a nie zamiast metod uznanych naukowo za skuteczne. Z tych ostatnich nie należy nigdy rezygnować. Dla lekarza, który swojego działania nie opiera na mistycznych przesłankach ale na naukowych dowodach, terapia o nieudokumentowanej skuteczności nie może być alternatywnym wyborem. Te nie oparte na dowodach metody mogą okazać się bardzo niebezpiezcne, szczególnie wtedy, gdy zapomina się o leczeniu konwencjonalym.

  Streszczenie angielskie: Pain is always associated with tissue lesions and pain stimuli, however the sensitivity to pain varies. Sometimes the curent cause of pain is difficult to diagnose, yet pain is still felt. This kind of pain is mainly a psychological phenomenon. Due to significant effects of mental conditions of pain and strong placebo influence, some non-conventional i.e. alternative methods of pain treatment are searched for. The term "alternative methods" usually means therapies whose values have not been scientifically fully proved. Their number is enormous and they depend on tradition, culture, geography, availability of herbs and minerals. They include: herbalism, suitable diets, bioenergotherapy, color, movement, music and reflex-terapies, hypnosis, massage, acupressure and accupuncture. The alternative methods should be used together with scientifically recognized procedures and not alone. Those recognized methods should not be abandoned. For the physician whose actions are based on scientific affective methods and not mystic notions, the terapies without confirmed effectveness can not be treatment of choice. Such therapies may be very dangerous especially when conventional methods are neglected.


  27/33

  Tytuł oryginału: Niedokrwistość syderoblastyczna u 14-letniego chłopca.
  Tytuł angielski: Sideroblastic anemia in a 14-year old boy.
  Autorzy: Janik-Moszant Anna, Tomaszewska Renata, Szczepański Tomasz, Klimza Małgorzata, Lewanowicz Wiesław, Sońta-Jakimczyk Danuta
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (12) s.1073-1075, bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • hematologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Niedokrwistość syderoblastyczna od 1956 r., tj. od następnego doniesienia Bjorkmana jest uważana za stan przednowotworowy. Obecnie choroba ta została zaliczona do zespołów mielodysplastycznych. Opisano 14-letniego chłopca skierowanego do Kliniki Hematologii Dziecięcej i Chemioterapii w Zabrzu z podejrzeniem niedokrwistości hemolitycznej, u którego ostatecznie rozpoznano zespół mielodysplastyczny. Na podstawie mielogramu (15 proc. syderoblastów pierścieniowatych) oraz badania trepanobioptatu ustalono rozpoznanie opornej na leczenie niedokrwistości z obecnością pierścieniowatych syderoblastów. Po ośmiu miesiącach od rozpoznania wykonano alllogeniczny przeszczep szpiku kostnego od zgodnego w układzie HLA brata.

  Streszczenie angielskie: Sideroblastic anemia has been considered a pre-malignant condition since its initial description by Bjorkman in 1956. Currently, this disease is included into group of myelodysplastic syndromes. We present a 14-year-old boy admitted to the Department of Pediatric Hematology and Chemotherapy in Zabrze suspected of hemolytic anemia, in whom, a final diagnosis of myelodysplastic syndrome was established. Based on bone marrow aspirate (15 p.c. of ringed sideroblasts) and trephine biopsy, a diagnosis of refractory anemia with ringed sideroblasts could be established. The boy underwent successful allogenic bone marrow transplantation from his HLA-matched brother eight months from diagnosis.


  28/33

  Tytuł oryginału: Ex vivo drug resistance profile in childhood acute myelogenous leukemia: no drug is more effective in comparison to acute lymphoblastic leukemia.
  Autorzy: Styczyński Jan, Wysocki Mariusz, Dębski Robert, Juraszewska Edyta, Malinowska Iwona, Stańczak Elżbieta, Ploszyńska Anna, Stefaniak Jolanta, Mazur Benigna, Szczepański Tomasz
  Źródło: Leuk. Lymphoma 2002: 43 (9) s.1843-1848, il., tab., bibliogr. 17 poz.
  Sygnatura GBL: 312,939

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • farmacja
 • hematologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Therapy results in childhood acute myelogenous leukemia (AML) differ from those of acute lymphoblastic leukemia (ALL). Cellular drug resistance might be one of the reasons of therapy failure in AML. The aim of the study was the analysis of ex vivo drug resistance profile in childhood initial and relapsed AML in comparison to initial ALL. Fifty-three AML samples were tested for chemosensitivity and results were compared with those of 106 initial ALL samples. Ex vivo drug resistance was tested by means of the MTT assay. Up to 29 cytotoxic drugs were tested for each patient. When compared to de novo ALL samples, myeloblasts from initial AML samples were significantly more resistant to most tested drugs, except cytarabine, mercaptopurine and thioguanine. Relapsed AML samples, in relation to initial AML samples, showed comparable sensitivity to cytarabine, idarubicin, fludarabine and cladribine. Patients, who have died due to refractory or relapsing disease, were already on first diagnosis 2-fold more resistant to cytarabine, 6.4-fold more resistant to cisplatin and 3-fold more resistant to carboplatin, when compared to those who stay in remission. Resistance to prednisolone was observed in 85 p.c. initial and all relapsed AML samples, in comparison to 33 p.c. of ALL samples. Resistance to cytarabine occurred in 2.1 p.c. of ALL and 12 p.c. of AML cases while a patient with Down syndrome presented the most sensitive drug resistance profile. In conclusion this study shows that no drug was found which, on average, was more effective in AML than in ALL samples. The sensitivity of myeloblasts to platinum derivatives might have prognostic value.


  29/33

  Tytuł oryginału: Hematologia dziecięca.
  Autorzy: Sońta-Jakimczyk Danuta, Szczepański Tomasz
  Źródło: Med. Prakt. Pediatr. 2002 (2) s.77-79, bibliogr. 12 poz.
  Sygnatura GBL: 313,516

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • hematologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  30/33

  Tytuł oryginału: Leczenie zachowawcze choroby zwyrodnieniowej stawu biodrowego.
  Autorzy: Szczepański Leszek
  Źródło: Lekarz 2002 (6) s.33-38, tab.
  Sygnatura GBL: 313,343

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  31/33

  Tytuł oryginału: Drug resistance profile in childhood acute lymphoblastic leukemia on diagnosis and at relapse with respect to percentile values. Report of the Polish Pediatric Leukemia and Lymphoma Study Group.
  Tytuł polski: Profil oporności in vitro na cytostatyki w ostrej białaczce limfoblastycznej u dzieci w świetle wartości centylowych. Raport Polskiej Pediatrycnej Grupy ds Leczenia Białaczek i Chłoniaków.
  Autorzy: Wysocki Mariusz, Styczyński Jan, Dębski Robert, Kubicka Małgorzata, Balwierz Walentyna, Juraszewska Edyta, Rokicka-Milewska Roma, Malinowska Iwona, Matysiak Michał, Stańczak Elżbieta, Balcerska Anna, Płoszyńska Anna, Kowalczyk Jerzy R., Stefaniak Jolanta, Małek Urszula, Wachowiak Jacek, Mazur Benigna, Sońta-Jakimczyk Danuta, Szczepański Tomasz, Chybicka Alicja, Raś Małgorzata
  Źródło: Acta Haematol. Pol. 2002: 33 (3) s.341-350, il., tab., bibliogr. 20 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 305,450

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • onkologia
 • farmacja
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Celem pracy jest porównanie oporności in vitro na cytostatyki w ostrej białaczce limfoblastycznej (ALL) w momencie rozpoznania oraz wznowy w aspekcie wartości centylowych dla dzieci z ALL de novo. Badania przeprowadzono testem MTT; za miarę cytotoksyczności przyjęto stężenie leku, w którym ginie 50 proc. badanych komórek nowotworowych. Badaniom poddano 176 dzieci z ALL. Limfoblasty 38/176 (21,6 proc.) pacjentów uległy samoistnej apoptozie podczas 4-dobowej inkubacji. Profil opornosci in vitro na cytostatyki określono u 106 dzieci w momencie rozpoznania i 32 w momencie wznowy ALL. Limfoblasty we wznowie ALL wykazywały większą oporność in vitro na: prednizolon, dexametazon, L-asparaginazę, arabinozyd cytozyny, daunorubicynę, idarubicynę, tioguaninę, 4-HOO-ifosfamid i cladribinę; natomiast zachowały wrażliwość na: alkaloidy vinca, epipodofilotoksyny, 4-HOO-cyklofosfamid, treosulfan, tiotepę i merkaptopurynę. Pacjenci z ALL de novo o fenotypie common/pre-B w porównaniu z T-ALL mieli blasty bardziej wrażliwe na preparaty L-asparaginazy, winkrystynę, leki alkilujące i prednizolon. U pacjentów w wieku powyzej 10 rż. stwierdzono znamiennie większą oporność in vitro na większość leków z wyjątkiem arabinozydu cytozyny i tiopuryn. Nie stwierdzono natomiast związku pomiędzy oporności in vitro na cytostatyki oraz grupę ryzyka. W grupie pacjentow, którzy wykazali oporność in vivo na terapię stwierdzono tendencję do większej oporności in vitro na: glikokortykoidy, preparaty ...

  Streszczenie angielskie: Failures in the therapy of acute leukemias are related to cellular drug resistance, pharmacolgiccal resistance and development of minimal residual disease. The scope of the study is comparison of in vitro drug resistance in acute lymphoblastic leukemia (ALL) on diagnosis and at relapse with respect to percentile values for a group of 106 de novo ALL children. Cytotoxicity was expressed by concentration of drug lethal to 50 p.c. of tested cells. A total number of 176 children entered the study. Lymphoblasta of 38/176 (21,6 p.c.) patients undergo spontaneous apoptosis during 4-day incubation. In vitro drug resistance profile was determined in the samples of 138 children, including 106 de novo ALL and 32 relapsed subjects. Relapsed ALL samples were more resistant to prednisolone, dexamethasone, L-asparaginase, cytarabine, daunorubicin, idarubicin, 6-thoguanine, 4-HOO-ifosfamide and cladribine; and still were sensitive to: vinca alcaloids, epipodophylotoxines, 4-HOO-cyklophosphamide, treosulfan, thiotepa and 6-mercaptoppurine. Patients with common/pre-B immunophenotype had blasts more sensitive to L-asparaginase, vincristine, prednisolone and alkylating agents when compared to T-ALL samples. Children over 10 years were more resistant to most of drugs except cytarabine and 6-thioguanine. No correlation was found between in vitro drug resistance and risk group for any drug. In the group of children resistant in vivo to prednisolone monotherapy, in vitro high resistance to ...


  32/33

  Tytuł oryginału: Stan słuchu uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej w Białej Podlaskiej.
  Tytuł angielski: Hearing condition of seven-year-olds in primary school in Biała Podlaska.
  Autorzy: Szczepański Piotr, Niedzielska Grażyna
  Źródło: Audiofonologia 2002: 22 s.199-202, bibliogr. [10] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,676

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  33/33

  Tytuł oryginału: Bóle kości, mięśni i stawów - problemy diagnostyczne i lecznicze.
  Autorzy: Szczepański Leszek, Pluta Andrzej
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (8) s.84, 86, 88-90, 92, bibliogr. 19 poz.
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Z odpowiedzi ankietowanych lekarz pierwszego kontaktu wynika, że co czwarta dorosła osoba, która zgłasza się po poradę, skarzy się na bóle kości, mięśni lub stawów. Większość tych objawów ma podłoże w uszkodzeniach (często mechanicznych) i stanach zapalnych różnych elementow układu ruchu. Lekarze nie są dobrze przygotowani do ich diagnozowania i leczenia, nie ma bowiem odpowiednich programów szkolenia przed- i podyplomowego w zakresie zespołów bólowych układu ruchu. Artykuł zawiera propozycje strategii postępowania diagnostycznego i terapeutycznego w bólach kości, mięśni i stawów.

  stosując format: