Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SZCZEKLIK-KUMALA
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Epidemiologia aterogennych zaburzeń składu lipidów krwi w zdefiniowanej populacji.
Tytuł angielski: Epidemiology of atherogenic lipid disorders in defined population.
Autorzy: Szczeklik-Kumala Zofia, Czech Anna, Łaz Roman, Jagielińska-Kalinowska Ewa, Berns Małgorzata, Tatoń Jan
Źródło: Med. Metab. 2002: 6 (1) s.12-20, tab., bibliogr. 38 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,400

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Choroby układu krążenia, w tym choroba niedokrwienna serca, stanowią w krajach rozwiniętych największy problem zdrowotny. Mając na celu zmniejszenie zagrożenia tą chorobą należy wykorzystywać wszystkie dostępne środki, tj. zarówno działania prewencyjne jak i optymalizację opieki medycznej. Skuteczność działań prewencyjnych narzuca konieczność przeprowadzania lokalnych ocen nasilenia występowania czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca. Z tego względu dokonano oceny epidemiologicznej aterogennych zaburzeń składu lipidów w zdefiniowanej populacji. Badaną grupę stanowiła reprezentatywna próba populacji dzielnicy Żoliborz w Warszawie. Pożądane z punktu widzenia profilaktyki miażdżycy stężenie cholesterolu całkowitego, tj. poniżej 5,2 mmol/l, wykazano u 37,5 badanych, tj. u 40 proc. mężczyzn i 35,6 proc. kobiet. Hipercholesterolemię umiarkowaną, czyli stężenia cholesterolu całkowitego ň 6,5 mmol/l, wykazano u 19,8 proc. badanych, tj. u 17 proc. mężczyzn i 21,8 proc. kobiet. Stężenia cholesterolu LDL zawierające w przedziale 3,51 - 3,99 mmol/l stwierdzono u 20 proc. badanych tj. u 20,6 proc. mężczyzn oraz u 19,7 proc. kobiet. Stężenia cholesterolu LDL równe lub przekraczające 4 mmol/l wykazano u 34,1 proc. badanych, tj. u 31,8 mężczyzn oraz u 35,6 proc. kobiet. W badanej próbie reprezentatywnej mieszkańców Żoliborza nieprawidłowe, tj. obniżone, stężenie cholesterolu HDL (ó 0,9 mmol/l u mężczyzn i ó 1,1 mmol/l u kobiet wykazano u 15,4 proc. bdanych osób (8,8 proc. ...

  Streszczenie angielskie: Cardiovascular diseases e.g. coronary artery disease create the bigest problem in the developed countries. We should use all available means, both prevention activity and an optymalization of health care to diminish a risk of developing of coronary artery disease. An efficiency of the prevention activity requires local assessments of risk factors of coronary artery disease. That was a reason that an epidemiological assessments of atherogenic lipid disorders in defined population was done. The representative group of a population of District Żoliborz in Warsaw was studied. A demanded in regarts to a prevention of atherosclerosis cholesterol level below 5.2 mmol/l was present in 37.5 p.c. persons, (40 p.c. men and 35.6 p.c. women). A moderate hypercholesterolemia, it means total cholesterol levels, from 5.21 to 6.49 mmol/lwere found in 42.7 p.c. persons (43 p.c. mean and 42.6 p.c. women). A marked hypercholesterolemia (total cholesterol levels ň 6.5 mmol/l in 19,8 p.c. persons (17 p.c. mean and 21.8 p.c. women). 20 p.c. persons (20.6 p.c. men and 19.7 p.c. women) had LDL-cholesterol levels from 3.51 to 3.99 mmol/l. LDL-cholesterol levels ň 4 mmol/l were found in 34.1 p.c. persons (31.8 p.c. men and 35.6 women). In a studied representative group of the inhabitants of Żoliborz a decreased level of HDL-cholesterol (ó0.9 mmol/l in men and ó 1.1 mmol/l in women) was present in 15.4 p.c. persons (8.8 p.c. and 20.1 p.c. women). A moderate hypertrigliceridemia it means levels ...


  2/4

  Tytuł oryginału: Molekularne i komórkowe mechanizmy działania insuliny.
  Tytuł angielski: Molecular and cellular mechanisms in insulin action.
  Autorzy: Czech Anna, Szczeklik-Kumala Zofia
  Źródło: Med. Metab. 2002: 6 (2) s.23-30, bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,400

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Streszczenie polskie: Insulina jest wewnętrznym sygnałem żywienia. Hormon ten koordynuje poziom glukozy i innych substratów we krwi z ich odpływem do komórek i komórkową utylizacją. Działanie insuliny wiąże się z jej podstawowym poziomem we krwi w stanie międzyposiłkowym oraz poposiłkowymi reaktywnymi zwyżkami. Można wyróżnić wiele linii regulacyjnego działania insuliny na metabolizm i różne szlaki metaboliczne. Działanie to zaczyna się wraz ze związaniem insuliny z jej komórkowym receptorem, realizuje przez kaskadę sygnalizacji śródkomórkowej i kończy się przez zmiany w aktywności różnych enzymów komórkowych. Reakcje metaboliczne na insulinę są swoiste i odrębne dla różnych tkanek i narządów - wątroby, tkanki tłuszczowej i mięśni. W ten sposób utrzymuje się ogólna homeostaza metabolizmu.

  Streszczenie angielskie: Insulin is the interoceptive signal of nutrition. This hormone co-ordinates the influx of substrates from the gastrointestinal tract and their efflux from the blood to the cells and their utilisation. Action of insulin is related both to the fasting state in the form of the basal level and to the fed state in the form of the reactive levels. They are many lines of insulin regulatory action on different metabolic pathways. It beguns from the insulin association with the cellular insulin receptor and through the intracellular signalling ends with the changes of the activity of many cellular enzymes. These changes are also co-ordinated with the increase in cellular glucose transport. The organ metabolic sesponses to insulin are different - liver, adipose tissue and muscle act in the organ-specific forms, preserving the general, metabolic homeostasis.


  3/4

  Tytuł oryginału: Tłuszcze w ukierunkowanym prewencyjnie żywieniu osób ze zwiększonym ryzykiem miażdżycy i jej powikłań.
  Tytuł angielski: Fat in human nutrition directed toward prevention of atherosclerosis and its complications.
  Autorzy: Szczeklik-Kumala Zofia, Bernas Małgorzata, Tatoń Jan
  Źródło: Med. Metab. 2002: 6 (2) s.59-67, tab., bibliogr. 28 poz.
  Sygnatura GBL: 313,400

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  4/4

  Tytuł oryginału: Analogi meglitinidu - farmakoterapia cukrzycy typu 2.
  Tytuł angielski: Meglitinide analogues - pharmacotherapy of diabetes mellitus type 2.
  Autorzy: Szczeklik-Kumala Zofia
  Źródło: Ter. Leki 2002: 52 (2) s.26-29, il., tab., bibliogr. 12 poz. + bibliogr. 3 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,514

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: Meglitinide analogues belong to the oral hypoglycemic agents used in pharmacotherapy of diabetes mellitus type 2. The antidiabetic properties of meglitinide (the non-sulphonylurea moiety of glibenclamide) were first discovered more than 20 years ago. Repaglinide was he first meglitinide analogue. A stimulation of insulin release by repaglinide or nateglinide is a consequence of closing the K+ATP channels in a plasma membrane of á cells. A subsequent influx of calcium ions into the á cells leads to an increase of insulin secretion - there is no direct exocytosis of insulin. Another meglitinide analogue (mitiglinide) is currently in trials. The results of clinical studies shown that mitiglinide inhibits postprandial hyperglycemia. It may influence carbohyrate metabolism in the liver. The meglitinide analgues are a class of the oral hypoglycemic agents which provides and opportunity to restore early-phase of insulin release in diabetics type 2.

  stosując format: