Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SZCZEŚNIAK
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: Wpływ czynników środowiskowych na dostępność biologiczną leków.
Tytuł angielski: Influence of external factors on drug bioavailability.
Autorzy: Kamińska Anna, Szcześniak Piotr, Orszulak-Michalak Daria
Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (7) s.328-331, bibliogr. 25 poz., sum.
Sygnatura GBL: 310,851

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: External conditions are defined as all external factors, which may influence gastrointestinal absorption of drugs. The effect of external factors, such as: contents of stomach (quality and quantity), amount and composition of diet, temperature (of environment, body), activity and body posture, physical exercise (psychic stress), social drugs (coffee, ethanol), chronobiologic factors (day-night rhythm), climatic influence (weather conditions) on drugs bioavailability was presented.


  2/6

  Tytuł oryginału: Farmakoekonomiczne aspekty leczenia cukrzycy typu 2.
  Tytuł angielski: Pharmacoeconomic aspects of diabetes type 2 treatment.
  Autorzy: Szcześniak Piotr, Kamińska Anna, Wejman Irena, Orszulak-Michalak Daria
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (9) s.422-427, bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika
 • endokrynologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Diabetes is not only clinical, but also economic problem. More and more economic evaluations of this disease are undertaken and much attention is devoted recently to this problem. Direct cost (pharmacy, hospitalisation, consultations) mostly derive from health care strategies that aim to reduce late complications of the condition and maintain day-to day quality of life. Therefore, it does not seem difficult to estimate pharmaceutical expenditures. The consumption of oral antihyperglycaemic prescription tendencies and shows the influence on costs, and provides indirect information about the quality of health care for patients with diabetes mellitus. Over the last few years, some developed countries have shown a progressive increase in pharmaceutical expenditure on diabetic care, whereas economically depressed countries have experienced a dramatic shortage of basic medicines such as insulin.


  3/6

  Tytuł oryginału: Sprawozdanie z Salzburga: Cornell Seminars in Urology.
  Tytuł angielski: Report on the Cornell Seminars in Urology. Salzburg 2001.
  Autorzy: Chłosta Piotr, Szcześniak Cezary, Kata Grzegorz
  Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (1) s.84-85 - Seminarium urologiczne Salzburg 15-21.12. 2001
  Sygnatura GBL: 304,054

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  4/6

  Tytuł oryginału: Cornell Seminars in Urology.
  Autorzy: Chłosta Piotr, Szcześniak Cezary, Kata Sławomir G.
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (2) s.121-122, il. - Seminarium urologiczne nt. leczenia i zapobiegania nawrotom kamicy moczowej oraz laparoskopii w raku nerkowokomórkowym T1-2 Salzburg 15-21.12. 2001
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • onkologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W daniach 15-21.12.2001 r. w Salzburgu odbyły się kolejne Seminaria Urologiczne pod auspicjami American-Austrian Foundation i Soros Fundation. Głównymi tematami spotkania odbywającego się w Schloss Leopoldoskronn, w pobliżu zamku Salzburg były: leczenie i zapobieganie nawrotom kamicy moczowej oraz laparoskopia w raku nerkowo-komórkowym T1-2.


  5/6

  Tytuł oryginału: Światowy Kongres Mężczyzny Wieku Podeszłego.
  Autorzy: Szcześniak Cezary
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (2) s.122 - 3 Światowy Kongres Mężczyzny Wieku Podeszłego Berlin 07-10.02. 2002
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska


  6/6

  Tytuł oryginału: Wpływ wybranych polisorbatów na uwalnianie hydrokortyzonu z żeli metylocelulozowych.
  Tytuł angielski: Effect of some ethoxylated sorbitan alkanoate on hydrocortisone release from methylcellulose gels.
  Autorzy: Kubis Aleksander A., Musiał Witold, Szcześniak Maria
  Źródło: Polimery Med. 2002: 32 (3/4) s.3-10, il., tab., bibliogr. 20 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 305,609

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Streszczenie polskie: Proces uwalniania hydrokortyzonu z hydrożeli metylocelulozowych z dodatkiem polisorbatu 20 i polisorbatu 80, w obecności 1,2-glikolu propylenowego lub polioksyetylenoglikolu 200 ma dwa etapy. W pierwszym etapie stałe szybkości uwalniania przybierają wartości wyższe w porównaniu z drugim etapem. Zakładając istnienie dwóch kompartmentów, w tym micelli polisorbatu, stałe szybkości uwalniania w pierwszym etapie wynoszą od 4,27ú10**-4 do 6,23ú10**-4 h**-1, a w drugim etapie od 8,29ú10**06 do 1,1,6ú10**-5 h**-1, co może być związane ze zróżnicowanym HLB badanaych polisorbatów.

  Streszczenie angielskie: The process of hydrocortisone release from the nonionic polymer - methylcellulose hydrogels with the addition of 1 p.c. and 3 p.c. ethoxylated sorbitan alkanoate: polysorbate 20 or polysorbate 80, in the presence of 1,2-propylene glycol or PEG 200 has two stages. In the first stage the release rates are higher in comparison with the second stage. Concerning the hydrogel as a two-compartment system with micellas of polysorbates, the release rates of the first stage are in the range 4.27ú10**-4-6.23ú10**-4h**-1 and in the second stage are int he range 8.29ú10**-6-1.16ú10**-5h**-1 what can be affected by HLB of mentioned polysorbates.

  stosując format: