Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SZCZĘSNA
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: Zasady pobierania próbek środków spożywczych do analizy ochratoksyny A : wytyczne dla metod analitycznych stosowanych w analizie ochratoksyny A : zasady pobierania próbek środków spożywczych do analizy aflatoksyn : uzupełnienie
Opracowanie edytorskie: Postupolski Jacek (oprac.), Rybińska Krystyna (oprac.), Kurpińska-Jaworska Jolanta (oprac.), Ledzion Ewa (oprac.), Szczęsna Małgorzata (oprac.).
Państwowy Zakład Higieny Zakład Badania Żywności i Przedmiotów Użytku
Źródło: - Warszawa, PZH 2002, [2], 11 s. : tab., 24 cm.
Sygnatura GBL: 660,955


2/6

Tytuł oryginału: Ocena wydatku energetycznego metodą kalorymetrii pośredniej jako metoda różnicująca wydolność fizyczną.
Autorzy: Grzywacz Tomasz, Ziemann Ewa, Kaczmarek-Kusznierewicz Przybysława, Szczęsna-Kaczmarek Anna, Jastrzębski Zbigniew, Laksowski Radosław
Źródło: Rocz. Nauk. AWF Gdańsk 2002: 11 s.265-282, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
Sygnatura GBL: 727,748

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.


  3/6

  Tytuł oryginału: Pierwotny brak miesiączki u chorych hospitalizowanych w Klinice Endokrynologii Ginekologicznej Akademii Medycznej w Poznaniu w latach 1999 - 2001.
  Autorzy: Halerz-Nowakowska B., Słopień R., Szczęsna A., Grotowski W., Warenik-Szymankiewicz A.
  Źródło: Ginekol. Prakt. 2002: 10 (3) : X Ogólnopolskie Sympozjum Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej s.80-82, bibliogr. 7 poz., sum. - 10 Ogólnopolskie Sympozjum Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej Międzyzdroje 24-25.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • endokrynologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Badaniem objęto 27 chorych, które zgłosiły się do Kliniki Endokrynologii Ginekologicznej Akademii Medycznej w Poznaniu w latach 1999 - 2001 z powodu pierwotnego braku miesiączki. Średnie wieku badanych kobiet wynosiła 17,7 ń 2,5 lat. Pierwotny brak miesiączki pochodzenia podwzgórzowego rozpoznano u 14 chorych, z czego u 4 chorych rozpoznano wtórny brak miesiączki na podłożu odchudzania, a u jednej chorej przewlekły brak miesiączki na podłożu nadmiernego wysiłku fizycznego. Pierwotny brak miesiączki na tle niewydolności przysadki mózgowej rozpoznano u jednej chorej, która przeszła uprzednio operację mózgu z powodu czaszkogardlaka okolicy szypuły przysadki. Pierwotny brak miesiączki na tle hypoplazji jajników rozpoznano u 1 chorej; zespół Turnera rozpoznano u 5 chorych; zespół Sweyera u 2 chorych; zespół Mayera-Rokitansk'ego-Kstnera u 2 chorych, a zespół Morrisa u 2 chorych.

  Streszczenie angielskie: We studied 27 women who applied to Department of Gynecological Endocrinology University of Medical Sciences of Poznań between 1999 and 2001 because of primary amenorrhea. The maen age of studied women was 17.7 ń 2.5 years. Hypothalamic primary amenorrhea was diagnosed in 14 women, 4 of them amenorrhea was caused by denutrition and in 1 of them by exercise. Primary amenorrhea caused by anterior pituitary dysfunction was diagnosed in 1 woman after brain surgery because of craniopharyngioma. Primary amenorrhea caused by ovarian hypoplasia was diagnosed in 1 woman. Turner syndrome was present in 5 women, Sweyer syndrome in 2 patiens; Mayer-Rokitansky-Kstner syndrome in 2 women; Morris syndrome in 2 patients.


  4/6

  Tytuł oryginału: Wpływ suplementacji kreatyną na zdolności organizmu do maksymalnego zakwaszenia.
  Autorzy: Szczęsna-Kaczmarek Anna, Ziemann Ewa, Kaczmarek-Kusznierewicz Przybysława, Grzywacz Tomasz
  Źródło: Rocz. Nauk. AWF Gdańsk 2002: 12 s.147-158, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 727,748

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Temat korporatywny:
 • Akademia Wychowania Fizycznego w Gdańsku


  5/6

  Tytuł oryginału: Wtórny brak miesiączki po odchudzaniu u dziewcząt i młodych kobiet hospitalizowanych w Klinice Endokrynologii Ginekologicznej Akademii Medycznej w Poznaniu w latach 1999-2001.
  Autorzy: Słopień Radosław, Halerz-Nowakowska Barbara, Grotowski Waldemar, Szczęsna Arleta, Warenik-Szymankiewicz Alina
  Źródło: Ginekol. Prakt. 2002: 10 (6) s.42-44, tab., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: Wtórny brak miesiączki po odchudzaniu jest zaburzeniem funkcjonalnym, które jest spowodowane upośledzeniem pulsacyjnego wydzielania GnRH. Grupę badaną stanowiły 44 dziewczęta i młode kobiety, hospitalizowane w Klinicwe Endokrynologii Ginekologicznej Akademii Medycznej w Poznaniu w latach 1999-2001 z powodu wtórnego braku miesiączki po odchudzaniu. Średni wiek dziewcząt i młodych kobiet z grupy badanej wynosił 17,7 (ń 1,5) lat. BMI w grupie badanej wynosiło średnio 17,76 kg/mý (ń 1,42), średnie stężenie FSH wynosiło: 5,7 IU/l (ń 2,7 IU/l), LH 2,3 IU/l (ń 1,79 IU/l) a estradiolu: 26,5 pg/ml (ń 19,75 pg/ml). Uzyskane wyniki badań świadczą o tym, że decydujące znaczenie z punktu widzenia aktywności układu podwzgórze-przysadka-jajnik ma wielkość spodku masy ciała a nie aktualna wartość wskaźnika BMI.

  Streszczenie angielskie: Secondary amenorrhea after denutrition is a regulatory disorder, which is caused by an impairment in GnRH secretion. We studied 44 young women hospitalized in Department of Gynecological Endocrinology University of Medical Sciences of Poznań between 1999 and 2001. The mean age of studied women was 17.7 (ń 1,5) years. The mean value of BMI was 17.76 kg/mý (ń 1.42), the mean FSH concentration was: 5.7 IU/l (ń 2.7 IU/l), LH 2.3 IU/l (ń 1.79 IU/l) and estradiol: 26.5 pg/ml (ń 19.75 pg/ml). Obtained results suggest that the value of body mass decrease is more important than actual BMI value from the point of ovarian activity.


  6/6

  Tytuł oryginału: Krwawienia młodocianych.
  Tytuł angielski: Metrorrhagia juvenile.
  Autorzy: Szczęsna Arleta, Katulski Krzysztof, Warenik-Szymankiewicz Alina
  Źródło: Ginekol. Prakt. 2002: 10 (6) s.48-49, sum.
  Sygnatura GBL: 313,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • pediatria
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono analizę krwawienia młodocianych oraz sposoby ich diagnozowania i leczenia. Grupę badawczą stanowiło 20 dziewcząt w wieku od 12. do 17. roku życia. Przeprowadzono badania antropometryczne, hormonalne, morfologiczne i koagulologiczne oraz badanie USG. Krwawienia młodocianych są to zaburzenia czynnościowe, będące wynikiem niedojrzałości układu podwzgórzowo-przysadkowego, a w konsekwencji dqające objawy niewydolności ciałka żółtego lub całkowitego braku wydzielania progesteronu, co w efekcie stwarza w ustroju stan względnego hiperestrogenizmu i w konsekwencji wystąpienie przedłużonych i obfitych krwawień miesiączkowych. Wszystkim dziewczętom włączono leczenie hormonalne, cykliczne estrogeny i progestageny, a dawka i czas terapii zależały od długości krwawienia. W pierwszym miesiącu leczenia w celu zahamowania krwawienia stosowano syntetyczne estrogeny - etynyloestradiol i medroksyprogesteron.

  Streszczenie angielskie: This study presents causes of metrorrhagia juvenile methods in diagnosis and treatment. We analysed 20 girls beetwen 12 to 17 years old. We carried out antropometric, hormonal, blood count, and coagulation system, and usg examinations (endometrium thickness). It was proved that mertorrhagia was during menarche and the first half of the year of menses. Subject supplied two main reasons of the metrorrhagia: irrelative and relative hyperestrogenism wothout secretve phase and fibrinolitic hyperactivity of endometrium. Changes in coagulation system were not large and were with in the norm. We obtained the best treatments effects out of estrogens in therapy. In examination group of girls we did not reported next episode of metrorrhagia.

  stosując format: