Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SZATKOWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Dwie strony ludzkiego mózgu.
Tytuł angielski: Two sides of the human brain.
Autorzy: Grabowska Anna, Nowicka Anna, Szatkowska Iwona, Bednarek Dorota, Rymarczyk Krystyna
Źródło: Dział. Nauk. PAN 2002 (14) s.52-54, il., bibliogr. 3 poz., sum.
Sygnatura GBL: 801,551

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/2

  Tytuł oryginału: Wzrokowa i ilościowa ocena zmian EEG u pacjentów chorych na schizofrenię nie leczonych i w czasie farmakoterapii. Opracowanie wstępne.
  Autorzy: Wierzbicka Aleksandra, Trojecka Anna, Antczak Jakub, Musińska Iwona, Szatkowska Eugenia, Czasak Krystyna, Jernajczyk Wojciech
  Źródło: Farmakoter. Psychiatr. Neurol. 2002 (3) s.249-258, tab., bibliogr. 32 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,385

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wykonano badania EEG 41 pacjentom z rozpoznaniem schizofrenii nie leczonym oraz w 10-14 dniu leczenia. Zapisy EEG oceniano wzrokowo oraz wykonano analizę automatyczną wybranych kanałów (FFT). Wyniki opracowano statystycznie. Ocena wzrokowa zapisów EEG wykazała zwolnienie rytmu alfa w czasie terapii neuroleptykami. Wzrasta także ilość nieprawidłowych zapisów EEG u osób leczonych. Najwyraźniej dezorganizują czynność bioelektryczną neuroleptyki atypowe. Analiza automatyczna wykazała zwolnienie rytmu alfa, najwyraźniejsze w prawej okolicy ciemieniowo-potylicznej oraz przyśpieszenie rytmu theta w lewej okolicy czołowo-skroniowej.

  Streszczenie angielskie: This paper is another one presenting the influence of neuroleptics on human EEG. There were performed routine EEG recording of 41 non-medicated schizofrenic patients. The same patients were examined once again on the 10-14th day of pharmacotherapy. The EEG recording were evaluated visually as well as using automatic analysis of chosen channels (FFT). The results were analysed statistically. The visual estimation revealed the slowing of alpha rythm and increase of abnormalities in EEG in the patients under the therapy with neuroleptics. The bioelectrical activity was desorganized particularly by atypical neuroleptics. The automatic analysis also showed the slowing of alpha rythm, particularly in the right parietooccipital region, as well as increase of fast theta activity in the left fronto-temporal region.

  stosując format: