Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SZARY
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Endostatyna w terapii nowotworów.
Tytuł angielski: Endostatin in cancer therapy.
Autorzy: Szary Jarosław, Szala Stanisław
Źródło: Nowotwory 2002: 52 supl. 3: Księga pamiątkowa ku czci Pana Profesora dr hab. Kazimierza Duxa (1915-2001) s.159-164, tab., bibliogr. 64 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,490

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wzrost nowotworów pierwotnych i przerzutów jest zależny od procesu angiogenezy, tzn. powstawania naczyń krwionośnych, okalających i penetrujących guzy nowotworowe. Agniogeneza zchodzi pod wpływem czynników wzrostowych, wydzielanych przede wszystkim przez komórki nowotworowe. Hamowanie powstawnia unaczynienia, głównie hamowanie proliferacji komórek śródbłonkowych, pociąga za sobą zahamowanie wzrostu guza. Opisano wiele inhibitorów angiogenzy: zarówno drobnocząsteczkowych leków, jak i endogennych inhibitorów białkowych. Inhibiotry endogenne to najczęściej proteolityczne fragmenty białek, które w całości nie posiadają aktywności antyangiogennej. Jednym z takich inhibitorów jest endostatyna. Podobnie jak scharakteryzowana wcześniej angiostatyna, endostatyna została odkryta w grupie J. Fokmana. Endostatyna jest proteolitycznym, C-końcowym fragmentem kolagenu XVIII. Wykazano, że endostatyna swoiście hamuje proliferację komórek śródbłonkowych. W eksperymentach na zwierzętach bardzo skutecznie hamuje wzrost guzów pierwotnych i przerzutów. Trwają obecnie badania kliniczne z podawaniem endostatyny pacjentom z guzami litymi. W pracy omówiono przedkliniczne eksperymenty terapeutyczne, w których endostatynę podawano w postaci białka zrekombinowanego, a także wprowadzanie genu kodującego endostatynę. Skuteczność antyangiogennej terapii genowej endostatyną wykazano na różnych modelach guza, używając zarówno wektorów wirusowych, jaki plazmidowych.

  Streszczenie angielskie: Growth of primary tumors as well as metastases is dependent upon neoangiogenesis, i.e. the development of microvasculature surrounding and penetrating tumor mass. Angiogenesis takes place under the influence of growth factors secreted primarily by neoplastic cells. Inhibiton of neoangiogenesis, mainly of proliferating endothelial cells, results in tumor growth inhibition. Numerous inhibitors of angiogenetic processes have been described, both small-molecule substances and endogenous proteins. The latter are, as a rule, fragments of larger proteins which do not have themselves antiangiogenic activity. One of such inhibitors is endostatin. Likewise the earlier-described angiostatin, endostatin was discovered by Folkman's group. Endostatin is a proteolytic C-terminal fragment of collagen XVIII. It was demonstrated that it specifically inhibits proliferation of endothelial cells. Animal experiments have shown that it effectively blocks further growth of primary tumors as well as development of metastases. Clinical trials are underway involving administration of endostatin to patients with solid tumors. Preclinical therapeutic experiments are discussed that involve administration of endostatin as recombinant protein as well as delivery of endostatin-encoding gene with either viral or lasmid vectors. The efficacy of antiangiogenic genetic therpay in various solid tumor models is demonstrated.


  2/4

  Tytuł oryginału: Antiangiogenic gene therapy in inhibition of metastasis.
  Autorzy: Szala Stanisław, Szary Jarosław, Cichoń Tomasz, Sochanik Aleksander
  Źródło: Acta Bioch. Pol. 2002: 49 (2) s.313-321, il., tab., bibliogr. s. 319-321 - 37 Spotkanie Polskiego Towarzystwa Biochemicznego Toruń 10-14.09. 2001
  Sygnatura GBL: 303,116

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta

  Streszczenie angielskie: This short review attempts to demonstrate the usefulness of antiangiogenic gene therapy in achieving inhibition of growth in experimentally-induced metastases. Certain normal tissues (for example skeletal muscle) may be used in vivo, after genetic modification, as a "bioreactor", able to produce and secrete into the bloodstream rpoteins known to exert antiangiogenic effects. By inhibiting neoangiogenesis these proteins would thus prevent the development of metastases. The review discusses also the perspectives of antimetastatic therapy based on certain types of allogenic cells (for example myoblasts and fibroblasts) that had been genetically modified and then microencapsulated. The strategy of encapsulation is aimed at protecting the modified cells secreting antiangiogenic factors from being eliminated by the immune system. Secretion antiangiogenic factors from being eliminated by the immune system. Secretion of antiangiogenic proteins by these microencapsulated cells can be controlled with inducible promoters. Antiangiogenic genes remaining under the transcriptional control of such promoters may be switched on and off using antibiotics, such as tetracycline derivatives, or steroid hormones.


  3/4

  Tytuł oryginału: Wpływ gentamycyny i insuliny na otrzewnową dyfuzję cząsteczek: badania in vitro.
  Tytuł angielski: Influence of gentamicin and insulin on peritoneal diffusion of molecules: the in vitro studies.
  Autorzy: Szary Beata, Grzelak Teresa, Czyżewska Krystyna
  Źródło: Nefrol. Dializ. Pol. 2002: 6 (4) s.225-229, il., bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,411

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • króliki
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Porównaywano wpływ gentamycny i insuliny na dyfuzyjny transfer cząsteczek, skeirowany ze strony śródmiąższowej do mezotelialnej (I- M) oraz w kierunku przeciwnym (M- I), z zastosowaniem izolowanych fragmentów błony otrzewnowej królika i matematycznego modelu transportu masy. Transfer w warunkach kontrolnych (przed podaniem leków), wyrażony jako współczynnik przepuszczalności dyfuzyjnej PńSEM wynosił średnio 3,92 ń 0,55; 1,42 ń 0,18; 2,98 ń 0,73; 2,08 ń 0,22 i 1,00 ń 0,24 (x10**-4, cm/s), odpowiednio dla mocznika, kreatyniny, kwasu moczowego, glukozy oraz insuliny. Wprowadzenie gentamycyny po mezotelialnej stronie błony powodowało spadek dyfuzji mocznika o około 30 proc. dla obydwu kierunków transportu oraz glukozy o 12 proc. dla transferu M- I. Z kolei, insulina nasilała zarówno dwukierunkowy transfer kreatyniny (o 31 proc. dla I- M oraz o 83 proc. dla M- I), jak również transport glukozy, skierowany ze śródmiąższowej do mezotelialnej strony błony, średnio o 24 proc. Podsumowując, gentamycyna zmniejsza, a insulina zwiększa dyfuzyjny transport cząsteczek przez błonę otrzewnową in vitro. Wydaje się, iż badane leki, zastosowane dootrzewnowo podczas zabiegu dializy otrzewnowej, mogą wpływać na jego efektyność.

  Streszczenie angielskie: The influence of gentamicin and insulin on the diffusive transfer of molecules, directed from the interstitial to the mesothelial side of the rabbit peritoneum (I- M) and in the opposite direction (M- I), was compared using a mathematical model of mass transport. In cotnrol conditions (before application of drugs) the bidirectional transport, expressed as a diffusive permeability coefficient P, remained constant. P values at mean (ńSEM) were 3.92 ń 0.55, 1.42 ń 0.18, 2.98 ń 0.73, 2.08 ń 0.22 and 1.00 ń 0.24 (x10**-4, cm/s) for urea, creatinine, uric acid, glucose and inulin, respectively. Introduction of gentamicin on the mesothelial side of the membrane diminished urea diffusion by 30 p.c. for both transport direcitons and M- I glucose transfer by 12 p.c. On the contrary, insulin augmented creatinine transport by 31 p.c. (I- M) and 83 p.c. (M- I) as well as glucose transport directed from the interstitial to the mesothelial side of the peritoenal membrane by about 24 p.c. In summary: gentamicin decreases, and insulin increases transperitoneal transport of molecules in vitro. It seems probable that investigated drugs can affect the efficiency of peritoneal dialysis.


  4/4

  Tytuł oryginału: Uwarunkowania transportu makromolekuł przez błonę otrzewnową.
  Tytuł angielski: Some aspects of transperitoneal transport of macromolecules.
  Autorzy: Czyżewska Krystyna, Grzelak Teresa, Szary Beata
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (6) s.1205-1216, tab., bibliogr. 55 poz.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: