Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SZARSZEWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Limfadenopatia u dzieci
Tytuł angielski: Children's lymphadenopathy.
Autorzy: Korzon Maria, Szarszewski Adam, Bogotko Marta
Źródło: Terapia 2002: 10 (1) z. 2 s.14-16, tab., bibliogr. 6 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,048

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Causes of children lymphadenopathy are presented in this article. Diagnostic and therapeutic procedures in children's lymphadenopathy are also considered according to their ethiology.


  2/4

  Tytuł oryginału: Udział beztlenowej flory bakteryjnej w patogenezie wrzodziejącego zapalenia jelita grubego.
  Tytuł angielski: Anaerobic bacterial flora and pathogenesis of colitis ulcerosa.
  Autorzy: Kamińska Barbara, Landowski Piotr, Szarszewski Adam, Korzon Maria
  Źródło: Prz. Pediatr. 2002: 32 (4) s.275-275, 278-279, bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,393

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy zaprezentowano najnowsze poglądy dotyczące zależności pomiędzy fizjologia i patologią jelita grubego człowieka, a zasiedlającą je florą bakteryjną i produkowanymi przez nią gazami. Przedstawiono wpływ metanu, wodoru i siarkowodoru na rozwój niektórych procesów chorobowych, zwłaszcza przewlekłych nieswoistych zapaleń jelit.


  3/4

  Tytuł oryginału: Częstość występowania populacji metanogennej wśród dzieci i młodzieży miasta Gdańska.
  Tytuł angielski: The incidente of breath methane population in children and youth from Gdańsk, City.
  Autorzy: Kamińska Barbara, Landowski Piotr, Bogotko Marta, Szarszewski Adam, Korzon Maria
  Źródło: Pediatr. Współcz. 2002: 4 (3) s.265-267, il., bibliogr. 16 poz., sum. - 2 Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterolgoii, Hepatologii i Żywienia Dzieci Bydgoszcz 06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,561

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy oceniali częstość występowania metanu w powietrzu wydychanym przy zastosowaniu wodorowego testu oddechowego na czczo i następnie po doustnym obciążeniu laktozą. Badaniami objęto 1162 dzieci i młodzieży z miasta Gdańska. Obecność metanu stwierdzono u 288 dzieci (24,8 proc.). Zaobserwowano, że wraz z wiekiem wzrasta ilość dzieci metanopozytywnych. Konieczna wydaje się dalsza obserwacja i diagnostyka tej grupy w aspekcie chorób zapalnych, czynnościowych oraz nowotworowych przewodu pokarmowego.


  4/4

  Tytuł oryginału: Hiperglikemia objawowa w zespole ostrego brzucha u dzieci.
  Tytuł angielski: Symptomatic hyperglycemia in acute abdomen syndrome in children.
  Autorzy: Szarszewski Adam, Plata-Nazar Katarzyna, Popadiuk Stefan, Korzon Maria
  Źródło: Case Rep. Clin. Pract. Rev. 2002: 3 (3) s.180-184, bibliogr. 6 poz.
  Sygnatura GBL: 313,612

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Wstęp: W niewyrównanej cukrzycy obserwuje się niekiedy silne dolegliwości bólowe ze strony jamy brzusznej, sugerujące występowanie "zespołu ostrego brzucha". Natomiast bardzo rzadko opisywana jest sytuacja odwrotna, kiedy to w wyniku stresu spowodowanego ostrym schorzeniem jamy brzusznej, dochozi do zaburzeń gospodarki węglowodanowej przypominających cukrzycę. W pracy opublikowano dwa przypadki występowania hiperglikemii u dzieci z niedrożnością mechaniczną przewodu pokarmowego, wywołaną zadzierzgnięciem jelita cienkiego. Opis przypadków: Przypadek 1. Chłopiec w wieku 5 lat, zgłosił się z powodu bólu brzucha i wymiotów. Od 4 tygodni zgłaszał zwiększone pragnienie i często oddawał mocz. Chirurg dziecięcy nie stwierdzał wskazań do interwencji chirurgicznej. Badania dodatkowe wykazały m. in. obecność glukozy w moczu i podwyższony poziom glukozy w surowicy. Dziecko zostało przekazane do Kliniki Endokrynologii. Kilka godzin później stan ogólny pacjenta uległ znacznemu pogorszeniu. Chłopiec z dodatnimi objawami otrzewnowymi zostałprzeniesiony do Kliniki Chirurgii. Ze wskazań życiowych wykonano laparotomię. Rozpoznano niedrożność mechaniczną z zadzierzgnięcia, skręt krezki i martwicę jelita cienkiego. Przypadek 2. Chłopiec 11-letnii, zgłosił się z powodu trwających od kilku godzin silnych, napadowych bólów brzucha. Dwa miesiące przedtem pacjent był operowany z powodu zgorzelinowego zapalenia wyrostka robaczkowego. W dniu przyjęcia chłopiec wymiotował. W badaniu fizykalnym stwierdzono bolesność palpacyjną brzucha. Objawy otrzewnowe były ujemne. W wykonanych badaniach laboratoryjnych wykazano hipokaliemię, niewyrównywana kwasicą metaboliczną...

  stosując format: