Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SZALA
Liczba odnalezionych rekordów: 7Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/7

Tytuł oryginału: Genetyka molekularna
Autorzy: Bartnik Ewa, Chorąży Mieczysław, Fikus Magdalena, Gajewski Wacław, Jachymczyk Witold, Jerzmanowski Andrzej, Krzanowska Halina, Lipińska Barbara, Ostoja-Zagórski Włodzimierz, Staroń Krzysztof, Stępień Piotr, Szala Stanisław, Taylor Alina, Taylor Karol, Węgleński Piotr
Opracowanie edytorskie: Węgleński Piotr (red.).
Wydanie: - Wyd. 5
Źródło: - Warszawa, Wydaw. Naukowe PWN SA 2002, 497, [3] s. : il., tab., 24 cm.
Sygnatura GBL: 734,936

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka


  2/7

  Tytuł oryginału: Relacje pomiędzy wybranymi pierwiastkami kostniwa zębów w przebiegu zapalenia przyzębia dorosłych.
  Tytuł angielski: The relationship between selected trace elements in the dental cementum in adult periodontitis.
  Autorzy: Skucha-Nowak Małgorzata, Hetmańczyk Marek, Ilewicz Leszek, Szala Janusz, Świdziński Witold, Renk Sławomir
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (2) s.103-109, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • in vitro

  Streszczenie polskie: W pracy oceniano relacje pomiędzy pierwiastkami: Ca, Mg, Na, P w cemencie korzeniowym u osób zdrowych i u pacjentów z zapaleniem przyzębia dorosłych. Stwierdzono zależności pomiędzy parami pierwiastków Ca i P, Ca i Na, Ca i Mg oraz ujemny współczynnik regresji: wzrost zawartości Na, P i Mg powoduje spadek zawartości Ca w kostniwie. Stwierdzone zależności były bardziej nasilone w kostniwie pacjentów z zapaleniem przyzębia dorosłych.

  Streszczenie angielskie: The study evaluated the relationship between the trace elements Ca, Mg, Na and P in the dental cementum in healthy subjects and in patients with adult periodontitis. A dependency was found between the pairs of elements Ca and P, Ca and Na, Ca and Mg, as well as a negative coefficient regression: an increase in the level of Na, P and Mg causes a decrease in level of Ca in the cementum. The dependencies observed were stronger in the cementum of patients with adult periodontitis.


  3/7

  Tytuł oryginału: Bakterie onkolityczne w terapii nowotworów.
  Tytuł angielski: Oncolytic bacteria in cancer therapy.
  Autorzy: Jazowiecka Joanna, Szala Stanisław
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (5) s.264, 266-271, tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • onkologia

  Streszczenie polskie: Niektóre fakultatywnie i obligatoryjnie beztlenowe bakterie swoiście lokalizują się i namnażają w niedotlenowanych regionach guzów nowotworowych. Bakterie te mogą niszczyć komórki nowotworowe (mechanizm niszczenia komórek nowotworowych nie jest dbrze poznany) lub moga być swoistymi nośnikami terapeutycznych genów. Jednymi z lepiej poznanych bakterii onkolitycznych są obligatoryjnie beztlenowe laseczko z rodzaju Clostridium. Wiele danych wskazuje, że również bakterie fakultatywnie beztlenowe, np. Salmonella typhimurium wykazują swoistą akumulację w guzach nowotworowych w stosunku do innych tkanek (ok. 10**3 razy większa). Oprócz badań przedklinicznych, w których wykazano możliwości wykorzystania bakterii onkolitycznych w leczeniu zwierząt doświadczalnych, prowadzone są obecnie badania kliniczne nad skutecznością terapii przeciwnowotworowej z zastosowaniem atenuowanego szczepu Salmonella typhimurium. W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące wykorzystania bakterii onkolitycznych w terapii nowotworów. W przyszłości terapia bakteriolityczna skojarzona z chemioterapią lub radioterapią może okazać się skuteczną strategią terapeutyczną w leczeniu guzów oraz przerzutów.

  Streszczenie angielskie: The most significant problem for cancer gene therapy is how to selectively deliver a therapeutic gene to the tumour. To overcome this problem several vectors (replication-defective viruses, cationic liposomes as well as physical methods such as electroporation or gene gun) were tried, but their selectivity has been low. Compared with normal tissue vasculature, blood vessels in tumours are often irregular, tortuous and leaky. With increasing distance from blood vessels, chronically and acutely hypoxic as well as necrotic regions within tumour become more prevalent. Hypoxia is a typica feature found in most solid tumours. The poorly vascularized regions of tumours represent a major obstacle to effective treatment. It has been known for some time that certain facultative and obligatory anaerobic bacteria can selectively accumulate and replicate within hypoxic tumour regions. These bacteria can kill tumour cells (the oncolytic mechanism is not well known) or, alternatively, unarmed bacteria can be used as a vector suitable for delivering therapeutic genes to tumours. One of the better known oncolytic bacteria is an obligaotr anaerobic genus clostridium that has the ability to proliferate selectively in the hypoxic and necrotic regions as well as efficiently inhibit growth of solid tumours. The spores of Clostridium novyi with deleted gene encoding a lethal toxin can germinate within avascular regions of murine tumours and can kill viable tumour cells in a yet unknown way. Numerous data show that the facultative anerobe attenuated Salmonella typhimurium, exhibits high specific accumulation in tumours (10**3 times greater than in other tissues)...


  4/7

  Tytuł oryginału: Endostatyna w terapii nowotworów.
  Tytuł angielski: Endostatin in cancer therapy.
  Autorzy: Szary Jarosław, Szala Stanisław
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 supl. 3: Księga pamiątkowa ku czci Pana Profesora dr hab. Kazimierza Duxa (1915-2001) s.159-164, tab., bibliogr. 64 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wzrost nowotworów pierwotnych i przerzutów jest zależny od procesu angiogenezy, tzn. powstawania naczyń krwionośnych, okalających i penetrujących guzy nowotworowe. Agniogeneza zchodzi pod wpływem czynników wzrostowych, wydzielanych przede wszystkim przez komórki nowotworowe. Hamowanie powstawnia unaczynienia, głównie hamowanie proliferacji komórek śródbłonkowych, pociąga za sobą zahamowanie wzrostu guza. Opisano wiele inhibitorów angiogenzy: zarówno drobnocząsteczkowych leków, jak i endogennych inhibitorów białkowych. Inhibiotry endogenne to najczęściej proteolityczne fragmenty białek, które w całości nie posiadają aktywności antyangiogennej. Jednym z takich inhibitorów jest endostatyna. Podobnie jak scharakteryzowana wcześniej angiostatyna, endostatyna została odkryta w grupie J. Fokmana. Endostatyna jest proteolitycznym, C-końcowym fragmentem kolagenu XVIII. Wykazano, że endostatyna swoiście hamuje proliferację komórek śródbłonkowych. W eksperymentach na zwierzętach bardzo skutecznie hamuje wzrost guzów pierwotnych i przerzutów. Trwają obecnie badania kliniczne z podawaniem endostatyny pacjentom z guzami litymi. W pracy omówiono przedkliniczne eksperymenty terapeutyczne, w których endostatynę podawano w postaci białka zrekombinowanego, a także wprowadzanie genu kodującego endostatynę. Skuteczność antyangiogennej terapii genowej endostatyną wykazano na różnych modelach guza, używając zarówno wektorów wirusowych, jaki plazmidowych.

  Streszczenie angielskie: Growth of primary tumors as well as metastases is dependent upon neoangiogenesis, i.e. the development of microvasculature surrounding and penetrating tumor mass. Angiogenesis takes place under the influence of growth factors secreted primarily by neoplastic cells. Inhibiton of neoangiogenesis, mainly of proliferating endothelial cells, results in tumor growth inhibition. Numerous inhibitors of angiogenetic processes have been described, both small-molecule substances and endogenous proteins. The latter are, as a rule, fragments of larger proteins which do not have themselves antiangiogenic activity. One of such inhibitors is endostatin. Likewise the earlier-described angiostatin, endostatin was discovered by Folkman's group. Endostatin is a proteolytic C-terminal fragment of collagen XVIII. It was demonstrated that it specifically inhibits proliferation of endothelial cells. Animal experiments have shown that it effectively blocks further growth of primary tumors as well as development of metastases. Clinical trials are underway involving administration of endostatin to patients with solid tumors. Preclinical therapeutic experiments are discussed that involve administration of endostatin as recombinant protein as well as delivery of endostatin-encoding gene with either viral or lasmid vectors. The efficacy of antiangiogenic genetic therpay in various solid tumor models is demonstrated.


  5/7

  Tytuł oryginału: Various cationic carriers for in vitro transfection of tumor and endothelial cell lines.
  Autorzy: Zemlińska Barbara, Sochanik Aleksander, Missol-Kolka Ewa, Szala Stanisław
  Źródło: Acta Bioch. Pol. 2002: 49 (1) s.285-290, il., tab., bibliogr. 21 poz.
  Sygnatura GBL: 303,116

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • komunikat
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta
 • myszy
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: We compared the efficiency of in vitro DNA transfer into selected tumor and endothelial cell lines using complexes of plasmid DNA and cationic carriers: DDAB/DOPE, DC-Chol/DOPE, Art-Chol/DOPE, Gly-Chol/DOPE, Arg-Gly-Chol/DOPE, BGTC/DOPE, and PEI. The best carriers for transfecting the majority of tested cells lines at optimized carrier-to-DNA weight ratios were PEI and BGTC/DOPE.


  6/7

  Tytuł oryginału: Antiangiogenic gene therapy in inhibition of metastasis.
  Autorzy: Szala Stanisław, Szary Jarosław, Cichoń Tomasz, Sochanik Aleksander
  Źródło: Acta Bioch. Pol. 2002: 49 (2) s.313-321, il., tab., bibliogr. s. 319-321 - 37 Spotkanie Polskiego Towarzystwa Biochemicznego Toruń 10-14.09. 2001
  Sygnatura GBL: 303,116

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta

  Streszczenie angielskie: This short review attempts to demonstrate the usefulness of antiangiogenic gene therapy in achieving inhibition of growth in experimentally-induced metastases. Certain normal tissues (for example skeletal muscle) may be used in vivo, after genetic modification, as a "bioreactor", able to produce and secrete into the bloodstream rpoteins known to exert antiangiogenic effects. By inhibiting neoangiogenesis these proteins would thus prevent the development of metastases. The review discusses also the perspectives of antimetastatic therapy based on certain types of allogenic cells (for example myoblasts and fibroblasts) that had been genetically modified and then microencapsulated. The strategy of encapsulation is aimed at protecting the modified cells secreting antiangiogenic factors from being eliminated by the immune system. Secretion antiangiogenic factors from being eliminated by the immune system. Secretion of antiangiogenic proteins by these microencapsulated cells can be controlled with inducible promoters. Antiangiogenic genes remaining under the transcriptional control of such promoters may be switched on and off using antibiotics, such as tetracycline derivatives, or steroid hormones.


  7/7

  Tytuł oryginału: Monitorowanie funkcji płuc podczas znieczulenia do zabiegu z zastosowaniem bypassu.
  Tytuł angielski: Monitoring pulmonary function during anesthesia for cardiac bypass surgery.
  Autorzy: Noe Frances E., Freid Eugene B., Szalados James E.
  Źródło: Case Rep. Clin. Pract. Rev. 2002: 3 (2) s.66-70, il., tab., bibliogr. 5 poz.
  Sygnatura GBL: 313,612

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • niemowlęta

  Streszczenie polskie: Wstęp: Powtarzalna graficzna prezentacja danych dotyczących pojedynczych oddechów, takich jak szybkość przepływu gazów wydechowych oraz wymiana gazowa w płucach może wykazywać zmiany funkcji serca i płuc obserwowane w przypadkach zaburzeń kliniczych. Od wielu lat stosujemy tę nieinwazyjną technikę w warunkach znieczulenia i intensywnej terapii do monitorowania obturacji dróg oddechowych, skurczu oskrzeli i zaburzeń w poborze tlenu. Opis przypadku: Dla zademonstrowania zastosowania klinicznego nieinwazyjnego systemu monitorowania funkcji oddechowej płuc przedstawiamy wybrane profile oddechowe z monitorowania chorego o wadze 9,7 kg podczas znieczulenia do zabiegu z zastosowaniem przed- i pozasercowych bypassów w ramach korekcji wady przegrody przedsionkowo-komorowej. Wnioski: Przy użyciu standardowego sprzętu do monitorowania chorych sprzężonego z monitorem komputerowym, przedstawiamy nieinwazyjną technikę pozwalającą na wczesne i szybkie wykrywanie stanów, które mogą prowadzić do poważnych zaburzeń w czasie znieczulenia i intensywnej terapii. Tak więc, ciągłe monitorowanie zwiększa bezpieczeństwo chorych, a także dostarcza informacji dotyczącej efektów leczenia.

  stosując format: