Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SZAL-KARKOWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Intensywna terapia dzieci
Autorzy: Brett-Chruściel Joanna, Cedro Andrzej, Celińska-Cedro Danuta, Dyga-Konarska Magdalena, Dzierżanowska Danuta, Grysak Barbara, Jankowska Irena, Kubicka Krystyna, Lech Elżbieta, Lipińska Małgorzata, Manowska Małgorzata, Migdał Marek, Pawińska Alicja, Pędich Marek, Piontek Elżbieta, Piotrowski Andrzej, Pronicka Elżbieta, Rawicz Marcin, Roszkowski Marcin, Ryżko Józef, Skoczylas-Stoba Barbara, Szal-Karkowska Barbara, Szreter Tadeusz, Szymkiewicz Czesław, Zielińska Marzena
Opracowanie edytorskie: Szreter Tadeusz (red.).
Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 447, [1] s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 24 cm.
Sygnatura GBL: 735,564

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • anestezjologia


  2/2

  Tytuł oryginału: Błonicza polineuropatia u 15-letniego pacjenta po szczepieniu Di-Te.
  Tytuł angielski: Diphtheric polyneuropathy in a 15-year-old boy after Di-Te vaccination.
  Autorzy: Borkowska Julita, Jóźwiak Sergiusz, Onyszkiewicz Jerzy, Szal-Karkowska Barbara
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (8) s.707-709, bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • pediatria
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawili historię choroby 15-letniego chłopca, u którego objawy porażenia nn. IX i X wystąpiły 3 tygodnie po szczepieniu Di-Te. Wykonane badania pomocnicze, w tym NMR móżgu oraz potencjały wywołane pnia mózgu, wykluczyły ośrodkową przyczynę obserwowanych porażeń. Obraz kliniczny i związek ze szczepieniem DiTe przemawia za wystąpieniem poszczepiennej neuropatii błoniczej.

  Streszczenie angielskie: A case of a 15-year-old boy with marked nn. IX and X polyneuropathy appearing 3 weeks after DiTe vaccination is reported. Brain MRI and brain stem evoked potentials excluded a central origin of the observed paralysis. The clinicl picture and time relationship with DiTe vaccination suggest post-vaccination diphtheric neuropathy.

  stosując format: