Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SZAJOWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Recesje dziąseł w odniesieniu do potencjalnych czynników etiopatologicznych.
Tytuł angielski: Gingival recessions in relation to potential aetiologiacl factors.
Autorzy: Dominiak Marzena, Konopka Tomasz, Szajowski Krzysztof
Źródło: Stomatol. Współcz. 2002: 9 (2) s.22-28, tab., bibliogr. s. 27-28, sum.
Sygnatura GBL: 313,097

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było oszacowanie wpływu znanych czynników ryzyka na występowanie recesji dziąsła. Zbadano 35 osób w wieku od 15 do 55 lat z przynajmniej jedną obnażoną powierzchnią korzenia (w I lub II klasie Millera). Średnia liczba powierzchni z recesją wynosiła 4,79 dla mężczyzn i 3,7 dla kobiet. Informacje o szczotkowaniu zębów, leczeniu ortodontycznym i nikotynizmie zbierano w wywiadzie. Badanie kliniczne obejmowało określenie wady zębowej oraz analizę zwarcia. Zastosowano model regresji wielokrotnej dla oceny związku pomiędzy zmienną zależną (liczbą recesji) a zmiennymi niezależnymi (wiekiem, płcią, nikotynizmem, twardością szczoteczki, częstotliwością szczotkowania, czasem szczotkowania, leczeniem ortodontycznym, wadą zębową, zaburzeniami zwarcia centrycznego i ekscentrycznego, parafunkcjami). Wyniki wskazały, że recesje dziąsła u naszych pacjentów były związane z wiekiem, płcią, nikotynizmem, używaniem twardej szczoteczki, częstotliwością szczotkowania, występowaniem wad zębowych, leczeniem ortodongtycznym, przedwczesnymi kontaktami w zwarciu centrycznym i ruchu protruzyjnym, parafunkcjami.

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to evaluate the influence of well-known risk factors on the occurrence of gingival recession. 55 subjects, 15 to 55 years of age, with at least one exposed root surface (Miller Class I or II) were examined. The mean number of surface with recession was 4.79 for men and 3.7 for women. Information about toothbrushing, orthodontic therapy and smokeless tobacco use was collected in an interview. The clinical examination involved assessment of malposition of teeth and functional occlusion. Multiple regression analysis was used to examine the association between the dependent variable (number of recessions) and the independent variables (age, sex, smokeless tobacco use, toothbrush hardness, daily brushing frequency, time spent on toothbrushing, orthodontic treatment, malposition of teeth, occlusal trauma in centric occlusion and in eccentric relation, parafunctions). The findings showed that gingival recession in our patients was associated with age, sex, smokeless tobacco use, use of hard toothbrushes, frequent brushing, malposition of teeth, orthodontic treatment, premature contact in centric occlusion and in protrusion, and parafunctions.

  stosując format: